Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Mitä on vaikuttamistyö?

Vaikuttamistyöllä puutumme köyhyyttä ja eriarvoisuutta tuottaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon. Muutamme asenteita ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat haavoittuvassa asemassa olevien ja syrjittyjen ihmisten asemaan. Tavoitteenamme on oikeudenmukainen maailma. Näemme vaikuttamistyön ennen kaikkea vuoropuheluna ja ratkaisujen etsimisenä yhteistyön kautta.

Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyö keskittyy haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaiseen rauhaan ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Erityisesti ajamme vammaisten henkilöiden ja kielivähemmistöjen oikeuksia sekä uskonnonvapautta, joka kuuluu kaikille ihmisille. Naisten osallisuus, maaoikeuksien toteutuminen ja ihmisoikeuksien huomioiminen rauhantyössä luovat pohjaa oikeudenmukaisen rauhan toteutumiselle. Toimeentulo ja mahdollisuus elinkeinon harjoittamiseen, yritysvastuun toteutuminen ja toimiva verotus ovat taloudellisen oikeudenmukaisuuden edellytyksiä.

Kohdemaissamme tuemme paikallisten yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen tekemää vaikuttamistyötä. Kansainvälisellä tasolla toimimme ja käymme vuoropuhelua niin ekumeenisten verkostojen kautta kuin EU- ja YK-toimijoidenkin kanssa. Suomessa keskustelemme poliittisten päättäjien ja talousvaikuttajien kanssa, vaikutamme asenteisiin viestinnällä ja globaalikasvatuksella sekä kutsumme ihmisiä vaikuttamaan kampanjoilla ja tempauksilla.