Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseura on toiminut ulkomailla jo lähes 160 vuotta. Olemme koko tämän ajan kehittäneet käytäntöjä, joilla apu varmasti tavoittaa sitä eniten tarvitsevat. Ulkoisissa, puolueettomissa arvioinneissa Lähetysseura on arvioitu luotettavaksi toimijaksi. Lisäksi paikallisissa oloissa elävät työntekijämme varmistavat, että apu menee todella perille.

Apu kanavoidaan kohteisiin paikallisten yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen kautta. Ne ovat asiantuntijoita omilla alueillaan paikallisten kulttuurien keskellä. Niiden kautta apu menee perille myös nopeasti ja tehokkaasti. Toimintaa ohjaa vastuullisuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys. Lähetysseuran pitkä historia takaa työn pitkäjänteisyyden. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon käytäntöjä. Työ suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvän raportoinnin ohella myös muuta toimintaa seurataan talous- ja toimintaraportein.

Lue lisää työstämme eri puolilla maailmaa!

Näkyviä tuloksia on runsaasti – sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Monissa maissa on luotu terveydenhuolto- tai koulutusjärjestelmiä (esimerkiksi kuurojen kouluttaminen Etiopiassa, neuvolapalvelut Nepalissa, lasten säännölliset terveystarkastukset Mauritaniassa) käytännössä tyhjästä.

Kun kuuro lapsi oppii viittomakielen, hän saa keinon hahmottaa koko maailmaa ja itsensä osana sitä. Samalla hän pääsee kouluun ja voi saada ammatin. Tämän muutoksen merkitystä lapsen kannalta on vaikeaa kuvailla. On totta, että monet maat kamppailevat yhä suurien ongelmien kanssa. Onkin hyvä miettiä, mikä olisi tilanne ilman tähänastista apua ja yhteistyötä.

Kuukausilahjoittajat sitoutuvat pitkäjänteiseen apuun ja suunnitelmalliseen avustustyöhön. Sitoutuneiden lahjoittajien avulla voimme varmistaa, että varat riittävät suunniteltuihin toimintoihin. Toki kertalahjoituksetkin ovat tervetulleita, mutta pitkäaikaisella tuella saamme aikaan parhaat tulokset. Jokainen lahjoittaja auttaa mahdollisuuksiensa mukaan.

Kuukausilahjoittajana saat aikaa pysyvää muutosta. Liity kuukausilahjoittajaksi nyt!

Lähetysseura saa toimintaansa varat yksityislahjoituksista, seurakuntien vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviotuen kautta, Lähetysseuraa tukevien yhteisöjen sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöille suunnatun kehitysyhteistyötuen kautta.

Lähetysseura järjestää vuosittain valtakunnallisia keräyksiä, kuten Tasaus ja Kauneimmat Joululaulut. Katastrofivaroja kerätään silloin, kun humanitaarista apua tarvitaan maassa, jossa Lähetysseuralla on toimintaa. Lähetysseuralla on säännöllisen lahjoituksen muotoja, kummilapsitoimintaa, merkkipäivä– ja testamenttitilejä, jotka tuovat varoja.

Suomen Lähetysseuran vuosiraportista ja tilinpäätöksestä voit lukea lisää Talous-sivultamme.

Lähetysseuran samoin kuin muidenkin järjestöjen rahankeräystä säätelee rahankeräyslaki. Rahankeräyksen toimeenpanoa varten on oltava voimassa oleva rahankeräyslupa, jollainen Lähetysseuralla on. Rahankeräysluvan löydät sivun alalaidasta.

Keräyksen lupa-ajan päättymisen jälkeen toimitetaan rahankeräyksistä tilitys poliisihallitukseen ja Ahvenanmaan maakuntahallitukseen, keräysluvan myöntäville viranomaisille. Tilitysten tiedot ovat julkisia.

Keräyskulun avulla voimme kertoa tärkeästä työstämme ja vastaanottaa lahjoituksia. Ne ovat pakollisia, jotta ihmiset kuulevat työstämme, kampanjoistamme ja keinoista auttaa. Suomen Lähetysseuran keräysten kulut ovat keräystuotoista 14,85 prosenttia.

Keräystuotot ja -kulut raportoidaan Poliisihallitukseen keräysluvan päättyessä. Poliisihallitus valvoo keräysten laillisuuta. Suomen Lähetysseura noudattaa keräyslakia. Keräystuotot ovat yksityislahjoittajien antamia lahjoituksia.

Hallintokulut ovat laadun tae ja varmistavat, että apu menee perille. Kulut pitävät sisällään esimerkiksi tilintarkastuksia, arviointeja työn tuloksellisuudesta ja kirjanpitoa. Kehitämme hankehallintoamme jatkuvasti ja edellytämme hyvää hallintoa myös paikallisilta kumppaneiltamme, tämä ei ole ilmaista. Hallintokulut varmistavat sen, että rahat todella tavoittavat ne, jotka tarvitsevat apua eniten, ja että tuloksia saadaan aikaan. Hallintokulumme ovat 8,7 %.

Lähetysseuran tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan vuosittain Lähetysseuran jäsenille ja hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään kesäkuussa Lähetysjuhlien yhteydessä.

Tilintarkastusyhteisö KPMG tekee Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmasta vuosittain erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka toimitetaan ulkoasiainministeriölle. Kaikki kehityshankkeet myös evaluoidaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vähintään kerran hankkeen toteutusjakson aikana.

Lähetysseura saa ulkomaisilta yhteistyökumppaneiltaan vuosittain myös kumppanin koko toimintaa koskevat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Näiden avulla tarkastellaan kumppanin talouden yleistä kehitystä ja arvioidaan yhteistyön mahdollisia riskejä.