Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran tarkoituksena on osallistua Suomen evankelisluterilaisen kirkon kansainvälisenä toimijana kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen maailmassa julistamalla evankeliumia niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä, ja toteuttamalla lähimmäisenrakkautta. 

Lähetysseura palvelee lähetystyössä kirkkoamme, sen seurakuntia ja ulkomaisia kirkkoja osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. 

Sääntöjensä mukaisesti Lähetysseura pitäytyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustukseen, kirkkojärjestykseen ja kirkon tekemiin linjauksiin. Suomen Lähetysseura on myös ekumeeninen toimija ja sitoutunut ekumeenisiin periaatteisiin. 

Teologisesti Lähetysseuran toiminta perustuu ajatukseen Jumalan missiosta, joka nousee uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. 

Jumala on ilmoittanut olevansa rakkaus, ja hänen olemuksensa on itsensä lahjoittaminen. Jumala lahjoittaa sen, mitä hän itse on sekä kaiken, mitä hänellä on: sekä rakkautensa että hyvät tekonsa. Hänen rakkautensa toteutuu kolmen persoonan toimintana: Jumala luojana antaa meille koko luomakunnan, Kristus itsensä ja hyvät tekonsa sekä Pyhä Henki kaikki lahjansa. 

Lue lisää Suomen Lähetysseuran toiminnan teologisesta perustasta ja yhteistyön periaatteista (pdf). 

Asiakirja on käännetty myös englanniksi Towards Life and Justice (pdf).