Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura toimii kansainvälisisissä, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa yli sadan paikallisen kirkon ja järjestön kanssa.

Kansainvälisissä kristillisissä järjestöissä:

ACT-allianssi

Suomen Lähetysseura on maaliskuussa 2018 liittynyt kansainvälisen kehitysyhteis-, humanitaarisen ja vaikuttamistyön verkoston ACT-allianssin täysjäseneksi. Se on 147:n kirkon ja uskontoperustaisen järjestön verkosto, joka palvelee yli 125 maassa. Se tekee työtä köyhien ja marginalisoitujen parissa riippumatta uskonnosta, poliittisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rodusta tai kansallisuudesta. Se on maailman suurimpia avustusorganisaatioita yli sadassa maassa. Jäsenyys on avattu myös lähetysjärjestöille, jotka ovat aktiivisia kehitysyhteistyössä, vaikuttamistyössä ja/tai humanitaarisessa työssä. Lähetysseura sai ensimmäisenä tällaisena järjestönä jäsenyyden.

Lähetysseura on jo tarkkailijajäsenenä ollessaan kanavoinut katastrofirahoituksensa ACT-allianssin kanssa. Lähetysseura on noudattanut ACT-allianssin eettisiä ohjeistuksia ja linjauksia. Lähetysseura on myös osallistunut paikallista työtä koordinoivien ACT-foorumien työskentelyyn. https://felm.suomenlahetysseura.fi/suomen-lahetysseura-on-nyt-act-allianssin-jasen/

Kirkkojen maailmanneuvosto – World Council of Churches

Lähetysseuralla on lähetystyöhön erikoistuneen ekumeenisen palvelujärjestön asema (specialized ministry) kristillisten kirkkojen kansainvälisessä yhteistyöelimessä. Vuonna 1948 perustettuun Kirkkojen maailmanneuvostoon kuuluu lähes 350 kirkkoa yli 120 maasta lukuunottamatta roomalais-katolista kirkkoa.

Luterilainen Maailmanliitto – Lutheran World Federation

Lähetysseuralla on läheinen yhteys ja kattava yhteistyösopimus luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestön kanssa. Luterilaisella maailmanliitolla on jäsenkirkkoja yhteensä 145 maassa ja kaikissa maanosissa. Lähetysseura rahoittaa maaohjelmia ja katastrofivalmiutta.

SAT-7

SAT-7 lähettää televisio-ohjelmia arabian, farsin ja turkin kielellä. Lähetysseura tukee pakolaisleirien lapsille suunnattua My School -opetusohjelmaa ja on yksi sen perustajajärjestöistä. Tuotannosta vastaavat paikalliset työntekijät ja Lähi-idän kirkot.

Wycliffe Raamatunkääntäjät

Lähetysseuralla on yhteistyösopimus työntekijöiden lähettämisestä raamatunkäännös- ja kielentutkimustyöhön erikoistuneen lähetysjärjestö SIL:n (Summer Institute of Linguistics) palvelukseen. Suomessa yhteistyökumppani on Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (Wycliffe Bible Translators).

Alueellisia verkostoja

MICCAO/JCMWA (Joint Christian Ministry in West Africa)
PROCMURA (Project for Christian Muslim Relation in Africa)
IKLY (Inkerin kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyöelin)
CPMPF (Church of Pakistan Mission Partners Forum)

Lähetysseuran edustajia mukana:

Euro-Burma Office (EBO)
Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN)
Mekong Mission Forum (MMF)
Common Space Initiative (CSI)
United Mission to Nepal (UMN)

Suomessa

Lähetysseura on Suomen Ekumeenisen neuvoston ja Kirkkopalvelujen jäsen. Lisäksi Lähetysseura on muun muassa Fingon ja Reilun Kaupan perustajajäsen.

Lähetysseura saa ohjelmatukea Suomen ulkoministeriöltä kehitysyhteistyöhön sekä rauhan ja sovinnon hankkeisiin.