Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

SuomiAreena: Maailma muuttuu, muuttuuko kehitysyhteistyö?

Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu, Kepa, Kehys, ulkomininisteriö, Suomen Punainen Risti ja Plan Suomi järjestävät SuomiAreenalla keskustelutilaisuuden kehitysyhteistyön tulevaisuudesta maanantaina 16.7. klo 17.30-18.30 kaupungintalon pihalla. Maailman väestö on koulutetumpaa ja vauraampaa kuin…

Opetus on kriisissä: ratkaisuna opiskelu omalla äidinkielellä

…opettamaan paikallisilla kielillä. Derash Zemellä on 10 vuoden työkokemus Lähetysseuran tukemassa kehitysyhteistyöhankkeessa, jolla on kehitetty omaan äidinkieleen perustuvaa monikielistä opetusta Etiopiassa Bench-Majin maakunnassa. Ajatus on, että oppilaat voivat aloittaa koulun…

Suomen Lähetysseura on nyt ACT-allianssin jäsen

…avannut jäsenyyden myös lähetysjärjestöille, jotka ovat aktiivisia kehitysyhteistyössä, vaikuttamistyössä ja/tai humanitaarisessa työssä. Lähetysseura sai ensimmäisenä tällaisena järjestönä jäsenyyden. Lähetysseura on jo tarkkailijajäsenenä ollessaan kanavoinut katastrofirahoituksensa ACT-allianssin kanssa. Lähetysseura on noudattanut…

Suomen Lähetysseurasta tuli Finnwatchin jäsen

…taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija Niko Humalisto. Yritysten vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja yhteiskuntien taloudellisen kestävyyden varmistamisessa on kasvanut merkittävästi. Yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten seuraaminen kuuluu yhä useamman kumppanilähtöistä kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön toimintakenttään. Pitkä…

Selvitys kielioikeuksien toteutumisesta: Omalla kielellä oppii parhaiten

…kieltä. Äidinkielisen koulutuksen edistäjänä Suomen Lähetysseura tekee työtä kielivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi ja äidinkielisen opetuksen edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Osana oman työnsä kehittämistä Lähetysseura halusi selvittää, miten Suomen valtion rahoittama kehitysyhteistyö

Usein kysyttyä Lähetysseurasta

2017 Lähetysseuralla on noin 50 kehitysyhteistyöhanketta 14 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kehitysyhteistyömme rahoitus tulee pääosin ulkoasiainministeriöltä osana Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Lisäksi kehitysyhteistyötä rahoitetaan seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä…

Suomen Lähetysseura hakee ACT-allianssin täysjäseneksi

ACT-allianssi on 23.6.2017 jäsenäänestyksessään avannut täysjäsenyyden Kirkkojen Maailmanneuvoston tai Luterilaisen Maailmanliiton jäsenkirkkojen yhteydessä toimiville lähetysjärjestöille. Edellytyksenä on, että järjestö ei käytä kehitysyhteistyö-, vaikuttamis- tai humanitaarisen työn ohjelmiaan uskonnollisten tai poliittisten…

Bolivia

…aymara- tai quechua-kansoihin, joiden yhteiskunnallinen asema on heikko. Kirkon kehitysyhteistyö keskittyy erityisesti näiden alkuperäiskansojen naisten tukemiseen. Kirkko tukee naisten pienyrittäjyyttä ja perheiden ruokaturvaa sekä tekee perheväkivallan vastaista työtä. Kirkon johtama…

Mitä on kehitysyhteistyö?

ja Latinalaisessa Amerikassa. Kehitysyhteistyömme rahoitus tulee pääosin ulkoasiainministeriöltä osana Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Lisäksi kehitysyhteistyötä rahoitetaan seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä saaduilla lahjoituksilla. Lue lisää: Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelman vuosiraportti vuodelta 2016…

Kehitysyhteistyöhön turvattava resurssit

lievittää kärsivien ihmisten välitöntä hätää tarjoamalla suojaa, ruokaa ja vettä. Elämän kestävien edellytysten luomiseen tarvitaan kuitenkin myös pitkäkestoista kehitysyhteistyötä, jolla rakennetaan koulutusta, toimeentulomahdollisuuksia ja yhteiskuntien vakautta. Kehitysyhteistyöllä myös ennaltaehkäistään kriisejä…

Suomen Lähetysseura vähentää kulujaan ensi vuonna

kehitysyhteistyöhön. Budjetoiduista kuluista 21,3 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia on osoitettu ulkomaantyöhön. Lähetysseuralla on toimintaa noin 30 maassa. Lähetysseura saa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukea ensi vuonna 5,1 miljoonaa euroa, mikä on 40…