Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Raportti korostaa humanitaarisen avun, rauhan- ja kehitysyhteistyön yhteensovittamista – Lähetysseuran työssä tätä jo tehdään

tulvavesi on peittänyt maata ja ihminen kahlaa tulvavedessä
Lähetysseuran katastrofityötä tehdään useimmiten niillä alueilla, joilla tehdään jo kehitysyhteistyötä. Se mahdollistaa nopean reagoinnin. Kuva: Prajwaal Maharjan.

Kehityspoliittisen toimikunnan maaliskuun alussa julkaistu raportti korostaa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhantyön yhteensovittamista, jotta kriisien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin. Näiden eri työmuotojen tulee olla toisiaan täydentäv ja toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä. Tämä kolmoisneksukseksi kutsuttu lähestymistapa on tärkeää erityisesti hauraissa maissa, joissa on usein tarve samaan aikaan niin humanitaariselle, rauhan– kuin kehitysyhteistyölle.   

Lähetysseuran kehitysyhteistyöpäällikkö Roosa Rantala pitää raportin suosituksia hyvänä pohjana jatkokeskusteluille. 

Kehityspoliittisen toimikunnan julkaisu ja sen suositukset avaavat mahdollisuuksia miettiäkuinka yhteistyötä voi tiivistää ja kuinka ihmisten tarpeisiin voi vastata kokonaisvaltaisemmin.  Lähetysseurassa olemme jo pitkään tehneet niin kehitysyhteistyötä, katastrofityötä kuin rauhantyötäkin, osittain myös samoilla alueilla. Ajattelutapa eri työmuotojen ja tekemisen koordinoinnista ja yhteensovittamisesta on siis tuttua paitsi tietenkin organisaation sisällä mutta myös muiden toimijoiden kanssa erityisesti työalueilla, Rantala sanoo.  

Lähetysseuran kehitysyhteistyössä ja katastrofityössä tehdään jo nyt läheistä yhteistyötä. 

Lähetysseuran katastrofityötä tehdään useimmiten niillä alueilla, joilla teemme jo kehitysyhteistyötä. Tämä mahdollistaa sen, että tunnemme alueen ja ihmiset sekä alueen toimijoita, ja näin yhteistyö on nopeaa ja luotettavaa. Olemme paikalla jo ennen katastrofia, sen aikana ja myös katastrofin jälkeen, mikä mahdollistaa nopean ja saumattoman siirtymisen katastrofityöhön ja takaisin kehitysyhteistyöhönEsimerkiksi, kun tulva iskee Tansaniassa kylään, pystymme reagoimaan siihen pikaisesti ja saamaan apua perille välittömästi. Tämän neksuksen hyöty on myös havaittu näin koronaaikana, sillä olemme voineet lisätä esimerkiksi koronatietoutta ja jakaa suojavälineitä ja käsidesiä jo olemassa olevissa hankkeissa tai vaikka yhteistyökoulussa ja kylissä. Näin olemme tavoittaneet tuhansia ihmisiä, joiden silmissä olemme jo tuttu ja luotettava toimija, kertoo Lähetysseuran humanitaarisen työn asiantuntija Miia Barrow 

Syyrian rauhanhankkeen yhteisötason työssä kolmoisneksusajattelu on niinikään vahvasti läsnä. 

Rauhantoimijat edistävät yhteistyötä ja luottamusta yhteisöissään hankkeiden ja aloitteiden kautta, jotka tuovat ihmisiä yhteen esimerkiksi toimeentulon, ruokaturvan tai ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Viime vuonna yhteistyön tärkeänä painopisteenä oli koronapandemiaan vastaaminen, kertoo Syyrian rauhanhankkeen johtava asiantuntija Riina Isotalo 

Teksti: Minna Havunen