Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran työn keskeisiä alueita ovat niin sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen kuin syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulutuksen ja elämäntaitojen edistäminen. Lasten Pankin kautta pidämme esillä erityisesti lasten koulutusta ja sitä, mikä merkitys koulutuksella tai koulutuksen puutteella on lapsen tulevaisuudelle. Yksi esimerkki, johon koulutuksella on selvä vaikutus, on lapsiavioliitot. Kun alaikäinen tyttö joutuu naimisiin, tarkoittaa se yleensä myös koulunkäynnin loppumista. Toisaalta, mitä pidemmälle tyttö saa käydä koulua, sitä varmemmin hän myös säästyy liian varhaiselta avioliitolta.

Koronaviruksen takia kouluja on nyt monissa maissa suljettu ja lapset ovat jääneet kotiin. Koronaepidemia vaikeuttaa myös perheiden toimeentuloa. Tämä lisää riskiä alaikäisten tyttöjen naittamisesta ja esimerkiksi tyttöjen sukupuolielinten silpomisesta.

Lapsiavioliitto tarkoittaa virallista avioliittoa tai epävirallista liittoa alle 18-vuotiaan lapsen ja aikuisen tai toisen lapsen välillä. Lapsiavioliitto rikkoo ihmisoikeuksia.

Lapsiavioliitot ovat vähentyneet maailmassa viime vuosikymmeninä. Silti edelleen maailmassa on 765 miljoonaa tyttöä, naista sekä poikaa ja miestä, jotka on naitettu alle 18-vuotiaana. Heistä suurin osa, 650 miljoonaa, on tyttöjä ja naisia.

Vuosittain noin 12 miljoonaa tyttöä naitetaan lapsena. Lapsena naitettuja tyttöjä ja naisia on eniten Etelä-Aasiassa sekä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Lähetysseura vaikuttaa monin tavoin lapsiavioliittojen taustalla oleviin tekijöihin. Ensisijaisesti tuemme tyttöjen koulutusta sekä vahvistamme nuorten elämäntaitoja ja omien oikeuksien tuntemista. Lisäksi koulutamme yhteisöjä ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, parannamme terveydenhoitoa sekä poistamme köyhyyttä vahvistamalla naisten toimeentuloa.

Esimerkiksi Nepalissa

 • lisäämme tietoisuutta lapsiavioliittojen haitallisuudesta
 • tuemme tyttöjen sekä köyhien ja syrjittyjen ryhmien koulutusta
 • vahvistamme naisten toimeentuloa, omanarvontuntoa ja tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista
 • parannamme yhteisöjen toimeentuloa ja terveydentilaa.

Esimerkiksi Etiopiassa

 • ennaltaehkäisemme lasten ja nuorten päätymistä lapsiavioliittoihin ja teiniraskauksia kummilapsityöllä ja Pohjois-Etiopiassa toimivissa kirkon toimintakeskuksissa
 • varmistamme kummilapsityöllä, että köyhimmissäkin perheissä on mahdollisuus kouluttaa lapset
 • teemme kummilapsityössä myös paljon ennaltaehkäisevää valistusta niin terveydenhoidossa kuin seksuaaliasioissa
 • mahdollistamme kirkon toimintakeskuksissa tytöille omia tyttöjen piirejä, joissa he voivat keskustella aikuisen kanssa ja keskenään tyttöjen elämään liittyvistä asioista.
 • kummihankkeen työntekijät vierailevat lasten kodeissa säännöllisesti, varmistavat lasten tilanteen ja puuttuvat mahdollisiin epäkohtiin.

Tyttöjen koulutus on yksi parhaista tavoista katkaista köyhyyden kierre ja se vaikuttaa positiivisesti myös moneen muuhun asiaan. On todettu, että tytöt, jotka käyvät koulua yli 7 vuotta menevät myöhemmin naimisiin ja saavat vähemmän lapsia kuin vähemmän koulua käyneet. He myös menehtyvät harvemmin synnytykseen, kasvattavat terveempiä lapsia ja kouluttavat omat lapsensa.

 • köyhyys
 • sukupuolten epätasa-arvo, tyttöjä arvostetaan poikia vähemmän
 • tyttöjen heikko pääsy terveyspalveluihin
 • tyttöjen koulutusmahdollisuuksien puute
 • ajatus siitä, että avioliitto tarjoaa turvan tytölle
 • sosiaaliset normit, tavat ja perinteet
 • puutteellinen lainsäädäntö
 • poikien lapsiavioliittojen taustoja on tutkittu vähemmän, mutta köyhyys ja vähäinen koulutustaso ovat heillekin riskitekijöitä
 • teiniraskaudet, jolloin on suurempi riski komplikaatioihin synnytyksessä ja raskaudessa
 • avioituneet tytöt jättävät usein koulun kesken, mikä vaikuttaa työ- ja toimeentulomahdollisuuksiin
 • todennäköisyys kokea perheväkivaltaa kasvaa
 • lapsena avioituneilla tytöillä on muita tyttöjä huonompi taloudellinen ja terveydellinen tilanne, mikä heijastuu myös heidän lapsiinsa ja aiheuttaa köyhyyden kierrettä
 • myös pojat joutuvat liian varhain aikuisen rooliin ja heihin kohdistuu taloudellisia paineita perheen elättämiseen, mikä voi vaikuttaa koulunkäyntiin ja työmahdollisuuksiin
 • tyttöjen koulutuksen ja terveydenhuollon vahvistaminen
 • tyttöjen elämäntaitojen, omien oikeuksien tunnistamisen ja omanarvontunnon vahvistaminen
 • yhteisöjen tietoisuuden lisääminen lapsiavioliittojen haitoista
 • köyhyyden vähentäminen, naisten toimeentulon parantaminen
 • lainsäädäntö ja lakien toimeenpanon vahvistaminen

Lähteet: Unicef ja Suomen Lähetysseura