Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tasa-arvotekoja: Naiset rakentavat rauhaa Syyriassa

Syyrialaisia naisia osallistui Helsingissä keväällä 2017 järjestettyyn, rauhanrakennusta käsittelevään National Dialogues -konferenssiin. Kuva: Joanna Lindén-Montes.

Lähetysseura tukee syyrialaisia naisryhmiä ja -organisaatioita osana Syria Initiative -rauhanhankettaan. Ruohonjuuritason rauhanaktivisteja ja heidän verkostojaan tukeva hanke edistää naisten osallistumista paikallisiin vuoropuheluprosesseihin miesten rinnalla. Vuoropuhelut ovat tiloja rakentaa yhteistä ymmärrystä ja keskustella konkreettisista, rauhaan vaikuttavista kysymyksistä. Vuoropuhelujen aiheita ovat esimerkiksi koulutus, paikallishallinnon kehittäminen, paikallistason tulitauot, perustuslaki ja taloudellinen kehitys.  Työllä mahdollistetaan myös eri ryhmistä ja taustoista tulevien naisten välinen vuoropuhelu.

─ Rauha ei synny ylhäältä alaspäin. Rauhaa on rakennettava kylissä ja kaupungeissa, tavallisten ihmisten kesken, niin miesten kuin naisten. Naisten tulee saada keskustella kaikista rauhanprosessiin liittyvistä asioista tasa-arvoisesti miesten rinnalla. Naisten osallistumista ei pidä rajoittaa vain sukupuoleen liittyviin kysymyksiin, sanoo Syria Initiative -hankkeen projektipäällikkö Minna Saarnivaara.

Lähetysseuran rauhanhanke luo syyrialaisille naisille tilaisuuksia tuoda näkökulmiaan ja ajatuksiaan esiin kansainvälisellä tasolla käytävissä keskusteluissa ja virallisessa rauhanprosessissa. Syria Initiative -projektin kumppanijärjestön edustajat esimerkiksi fasilitoivat naisten neuvonantajaryhmää, joka tukee YK:n Syyrian-erityisedustajaa Staffan de Misturaa.  Ryhmässä eri taustoista tulevat syyrialaiset naiset keskustelevat kaikista neuvottelujen keskeisistä kysymyksistä.

Syria Initiative on suurin Suomen ulkoministeriön rahoittama rauhanprojekti.

****

Tasa-arvotekoja. Lähetysseura osallistuu Tansaniassa toteutettavalla pilottihankkeella Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen, jolla tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja parannetaan erityisesti naisten näkyvyyttä. Juhlavuoden kunniaksi kerromme myös vuoden aikana Lähetysseuran työstä tasa-arvon edistämiseksi maailmalla. Lue aikaisemmin julkaistut tasa-arvoteot:

 

Tue naisten osallistumista rauhantyöhön eri puolilla maailmaa osallistumalla Tasaus-keräykseen.