Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Omanin maisemat vaihtuivat Nurmijärveen ja Tansania jäi kokematta, mutta vapaaehtoistyö oli antoisaa etänäkin

Koronapandemia muutti Elina Hämäläisen ja Virpi Paulannon suunnitelmat lähteä Lähetysseuran vapaehtoistyöhön ulkomaille. Vaihtoehdoksi löytyi kuitenkin mahdollisuus suorittaa vapaaehtoisjakso etänä Suomesta käsin.

Nuori nainen tietokoneen äärellä olohuoneessaan.
Elina Hämäläisen suunnitelmat lähteä Tansaniaan peruuntuivat koronan takia, mutta hän otti mielellään vastaan tarjouksen tehdä vapaaehtoistyötä etänä.

Elina Hämäläinen kävi vapaaehtoistyöhön valmentavan Lähde liikkeelle -koulutuksen vuosi sitten ja toiveissa oli lähteä sen jälkeen Felm Volunteeriksi Tansaniaan. Koronan takia toive ei kuitenkaan toteutunut. Kun häneltä alkuvuodesta kysyttiin halukkuutta tehdä vapaaehtoistyötä etänä, hän suostui.

”Olen tehnyt Suomessa määräaikaistöitä ja olin juuri silloin etsimässä uutta työpaikkaa. Ajattelin, että voin siinä ohessa hyvin tehdä töitä sellaisten teemojen parissa, jotka kiinnostavat minua. Minulla on kokemusta monenlaisesta vapaaehtoistyöstä”, Elina kertoo.

Elina valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2018. Opinnoissaan hän keskittyi kansainväliseen politiikkaan ja kiinnostui myös kehitysyhteistyöstä. Korkeakouluharjoittelun hän teki Suomen Namibian-suurlähetystössä ja asui silloin samassa talossa Lähetysseuran aluepäällikkö Ilkka Revon kanssa. Myöhemmin Elina oli jonkin aikaa töissä Lähetysseuran Helsingin-toimistossakin matka- ja vierailukoordinaattorin sijaisena.

Vaikka Tansaniaan menon peruuntuminen hieman harmitti, koki Elina työskentelyn etänäkin mielekkääksi. Haasteitakin toki oli.

”Tarkoitus oli, että olisin tehnyt enemmän töitä Lähetysseuran tansanialaisen kumppanijärjestön kanssa – ja autoinkin heitä muun muassa hankerahoitushakemuksen tekemisessä – mutta vieraaseen organisaatioon ja kulttuuriin tutustuminen oli etänä hankalaa. Päädyin sitten olemaan enemmän tekemisissä suoraan ohjaajani Anna Holmströmin kanssa. Hän työskentelee Tansaniassa kehitysyhteistyöhankkeiden ja lasten oikeuksien parissa.”

”Olin mukana järjestämässä paria verkkotapahtumaa, kuten tansanialaisten ja suomalaisten yhteistä naistenpäivän tapahtumaa, jossa mietittiin sitä, miten teknologia voi auttaa lähisuhdeväkivallasta kärsiviä. Tein myös Annalle taustoittavia töitä. Selvittelin esimerkiksi sitä, minkälainen tilanne Lähetysseuran toimintamaissa on lasten ja naisten oikeuksiin liittyen ja miten Lähetysseuran hankkeet tukevat niitä.”

”Sain Annalta arvokasta palautetta ja opin siinä samalla paljon. Uskon että vapaaehtoisjaksostani on hyötyä työurallani ja toivon, että pääsen hyödyntämään oppimaani tulevissa työtehtävissä.”

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Virpi Paulannolla oli haastatteluhetkellä takanaan noin kuukausi kolmen kuukauden vapaaehtoisjaksosta, jonka hän tekee Omanissa sijaitsevan uskontodialogikeskus Al Amanan työyhteydessä – etänä Nurmijärveltä käsin.

Ympärillä Nurmijärven maisemat, mutta mieli Omanissa. Virpi on tuntenut pääsevänsä hyvin perille Al Amana -keskuksen työstä verkonkin välityksellä.

Hän on kokenut pääsevänsä hyvin sisään Al Amanan työyhteisöön etänäkin, sillä kaikki muutkin keskuksen työntekijät tekevät nyt etätöitä ja keskuksen koko toiminta on siirtynyt koronan takia verkkoon.

Helmikuussa teologian opinnot valmiiksi saanut, aiemmin diakoniksi valmistunut ja seurakunnassa lähetys- ja kansainvälisen työn sihteerinä työskennellyt Virpi on aina ollut kiinnostunut kirkon kansainvälisestä työstä. Hän on ollut mukana myös muun muassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Uskot-foorumin toiminnassa.

Lähde liikkeelle -koulutuksen hän kävi jo pari vuotta sitten, mutta heti sen jälkeen työssä käyvän kolmen lapsen äidin elämäntilanne ei sallinut ulkomaille lähtöä. Nyt se olisi ollut mahdollista ja harmitti tietysti, kun se ei onnistunutkaan. Tarjous vapaaehtoistyön tekemisestä etänä tuntui kuitenkin kiinnostavalta.

”Tämä osui hyvään saumaan, kun minulla ei nyt tällä hetkellä ole muita töitä. Minulle ei ole annettu mitään määrättyjä työtunteja, päätän ajankäytöstäni itse. Tietysti tästä jää pois se kokonaisvaltainen kokemus, jonka olisin saanut paikan päällä, maahan ja kulttuuriin tutustuminen vapaa-aikanakin, mutta hyvin olen saanut kuvan keskuksen työstä tietokoneenkin välityksellä.”

Ensimmäisen kuukauden aikana Virpin työtehtävät ovat painottuneet viestinnällisiin tehtäviin. Hän on päivittänyt keskuksen esitettä ja tehnyt vuoden 2020 vuosiraportin.

Kiinnostavaa oli myös päästä mukaan uskontodialogissakin työvälineenä käytettävään, valokuvia hyödyksi käyttävään Photovoice-työskentelyyn, josta hän kirjoitti myös artikkelin Al Amana -keskuksen verkkosivuille. Seuraavaksi hän keskittyy uutiskirjeen laatimiseen ja heinäkuussa on tarkoitus järjestellä keskuksen kuvapankkia.

”Tehtävät ovat minulle tuttuja, mutta konteksti uusi. Tässä on siis sopivasti tuttua, sopivasti uutta. Olen saanut oppimisen ja onnistumisen iloa sekä hyvää palautetta. Koen, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan.”

Vapaaehtoistyön tekeminen etänä on yksi koronan synnyttämä ilmiö. Nyt haussa olevat vuoden 2022 tehtävät on ajateltu kaikki ulkomailla tapahtuviksi, mutta etämahdollisuudenkin jatkoa pohditaan, kun nyt tehdyistä etäjaksoista on saatu palaute sekä Felm Volunteereilta että työalueilta, kertoo Felm Volunteer -koordinaattori Elina Siukonen.

Virpi näkee, että etämahdollisuus voisi olla hyvä asia jatkossakin.

”Minä menin Lähde liikkeelle -kurssille, koska halusin tutustua tarkemmin Lähetysseuraan ja toki ulkomainen harjoittelukin kiinnosti, mutta tiesin, että perheellisenä työikäisenä minä en ehkä koskaan voisi raivata elämääni kolmen kuukauden aukkoa ja lähteä. Nyt sain tuon mahdollisuuden etänä.”

”Tämä voisi olla hyvä mahdollisuus myös sellaiselle, jota kansainvälisyys kiinnostaa, mutta jota jännittää, miten hän pärjää toisessa maassa vieraan kielen ja kulttuurin kanssa. Hän voisi ensin kokeilla turvallisesti omasta kotoa käsin ja rohkaistua sitten myöhemmin lähtemään paikan päälle.”

Teksti Kirsi Elo

Felm Volunteer -tehtäviin lähteminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen suorittamista. Hakuaika sekä syksyn 2021 Lähde liikkeelle -koulutukseen että vuoden 2022 Felm Volunteer -tehtäviin on käynnissä nyt. Vapaaehtoistehtävät vaihtelevat vuosittain. Osa on selkeästi enemmän ammattiosaamista vaativia, toiset ovat tukitehtäviä alueella.

Lue lisää ja hae