Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Haemme mukaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella!

Hakeminen

Haku Felm Volunteer -tehtäviin aukeaa seuraavan kerran 1.2.2023. Tehtävät ovat syksylle 2023 ja niitä on vähemmän kuin kesän -22 haussa. Tämän sivun alaosassa näet kesän -22 tehtävien kuvaukset maittain. Seuraavan haun tehtävät aukeavat tammikuun lopulla. Hakulomake täytetään englanniksi ja motivaatiokirje kirjoitetaan tehtäväkuvauksessa pyydetyllä kielellä (englanti/ranska/espanja).

Pyrimme lähettämään maailmalle noin 20-30 vapaaehtoista vuodessa. Kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei välttämättä täytetä. Lähetämme vapaaehtoistyöhön vain henkilöitä, jotka ovat saaneet koronarokotukset.

Valinnat

Luemme kaikki hakemukset samaan aikaan hakuajan päätyttyä. Kaikkiin kesän 2022 hakijoihin ollaan yhteydessä elokuun aikana. Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun ja valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Volunteer -valinnat tehdään yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa ja siksi hakemus on tärkeässä asemassa.

Felm Volunteer -tehtäviin valituille järjestetään perehdytyspäivä lähtöajankohdasta riippuen. Päivä pidetään arkipäivänä klo 9-17. Osallistuminen on edellytys lähtemiselle. Kevään 2023 lähtijöiden perehdytyspäivä on perjantaina 2.12.2022.

Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat alueen työntekijöiden ja kumppanin kannalta soveltuvimpia tehtäviin. Lisäksi valinnassa huomioidaan erityisesti ne, jotka ovat jo suorittaneet Lähde liikkeelle -koulutuksen valmiiksi ja eivät ole aiemmin olleet Felm Volunteer -tehtävissä. Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran, yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on 12 kk. Alaikäraja on 20 vuotta.

Vapaaehtoistyöhön lähteminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä. Voit hakea koulutukseen samalla kun haet Volunteeriksi. Jos koulutuksen käymisestä on yli viisi vuotta, ota yhteyttä lahdeliikkeelle@suomenlahetysseura.fi.

Työtehtävät

Kesän 2022 hakuaika on päättynyt. Jos et ole saanut yhteydenottoa hakemukseesi liittyen, laita viesti: felm-volunteer@felm.org. Seuraava hakuaika alkaa 1.2.2023.

Alta löydät listauksen haun tehtävistä.  Jokaisesta tehtävästä on lyhyt suomenkielinen kuvaus ja erilliselle sivulle aukeava tarkempi Job description -lomake.

ANGOLA

2-4 hlöä, 2 kk tammi-elokuu 2023: Onnellinen lapsi -hanke Lubangossa

Suomen Lähetysseura tekee yhteistyötä kristillisen kansalaisjärjestön ATOS:n kanssa. Crianca feliz -hankkeessa on neljä eri toimintakeskusta, joissa on mm. päiväkodit, erilaisia aktiviteetteja lapsille, lukutaito-opetusta ja raamatturyhmiä aikuisille sekä terveysasioihin liittyvää koulutusta ja tukea. Vapaaehtoisen tehtävä on olla tukena keskusten työssä.

Angolassa on tarjolla useampi erilainen tehtävä: Lapsi-ja nuorisotyö, terveys- ja ravintoala tai kiinteistön huoltoon liittyviä teknisiä töitä. Vapaaehtoisella voi monenlaista ammatillista osaamista ja koulutusta esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä, englannin tai taito-/taideaineiden opettamisesta tai sairaanhoidosta. Näiden sijaan hän voi olla rakennustöiden ja remontoinnin osaaja. Angolassa elinolosuhteet ovat niukat. Virallinen kieli on portugali, mutta auttava portugalin kielitaito riittää, jos vapaaehtoisella on vahva espanjan tai englannin osaaminen.

Ohjaaja: Teija Lievonen (Felm)

Partner tutor: Head of the program Anderson and Flávia de Costa

HappyChild_Angola2023­_Felm Volunteer description

BOLIVIA

1 hlö, 3 kk joustavasti avustava työntekijä lapsityöhön Centro Galileaan

Lähetysseura tekee työtä Bolivian luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) kanssa. Vapaaehtoinen työskentelee La Lumbrera -hankkeessa, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten oikeutta perus- ja keskiasteen koulutukseen sekä inkluusioon. Vapaaehtoisen työtehtävä on Cobijassa lähellä Brasilian rajaa, missä kirkon perustama inklusiiviseen opetukseen keskittyvä Centro Galilea -keskus toimii. Vapaaehtoinen mm. tukee paikallisia työntekijöitä pedagogisessa suunnittelussa sekä järjestää lapsille ja nuorille aktiviteetteja koulupäivän jälkeen. Toiminnassa mukana myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Hakijalta edellytetään kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Pedagogiset tai sosiaalityön opinnot katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjan kielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Lähetysseuran työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Riikka Leskinen, Regional Manager for Church Cooperation (Felm)
Partner tutor: pastor Luis Blanco, IELB

Support for Centro Galilea_ Bolivia_IELB Cobija 2023


BOLIVIA

1 hlö, 3 kk tukihenkilö kirkolliseen työhön

Tukee  Bolivian Evankelisluterilaista kirkon (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) työntekijöitä lapsi ja/tai nuoriso, nais- ja perhetyössä. Vapaaehtoinen osallistuu kirkon hallinnon, koulutuksen ja viestinnän tehtäviin. Asuinpaikkana on La Pazin kaupunki, mutta tehtävään kuuluu vierailuja muualla olevissa seurakunnissa.

Hakijalta vaaditaan soveltavaa koulutusta tai opiskelualaa ja hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Lähetysseuran työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Katja Tynkkynen (Felm)
Partner tutor: Head of secretary of Education (IELB)

Support church work_Bolivia_IELB General 2023


BOLIVIA

1 hlö, 3 kk teologian opettaja

Vapaaehtoinen tukee Bolivian Evankelisluterilaista kirkkoa (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) toimimalla teologian opettajana. Tehtävään kuuluu IELB:n opetussuunnitelman, koulutuksien ja materiaalien suunnittelua sekä pappien, evankelistojen sekä seurakuntien johtajien kouluttamista. Asuinpaikkana on La Pazin kaupunki, mutta tehtävään kuuluu myös mahdollisesti opettamista muualla olevissa seurakunnissa.

Hakijalta vaaditaan teologian tutkintoa (tai loppuvaiheen opintoja) ja hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Felm työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Katja Tynkkynen (Felm)
Partner tutor: Head of secretary of Education (IELB)

Teacher- IELB Theology 2023_ Bolivia_Felm volu description

ETIOPIA

1 hlö Kouluavustaja

Etiopiassa olevan suomalaisen Lähetysseuran asiantuntijan 11-vuotiaan koululaisen avustaminen kouluopinnoissa, kotitehtävissä suomen ja englannin kielen opiskelun tukeminen. Työtehtävät muodostuvat koulunkäynnin ja harrastusten käytäntöjen tukemisesta.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa kasvatuksen alan koulutusta, erityispedagogisesta osaamisesta on hyötyä. Musiikillinen tai urheilullinen harrastuneisuus on toivottavaa. Vapaaehtoiselta toivotaan joustava ja itsenäistä työskentelyotetta sekä hyvää englanninkielentaitoa.

Ohjaaja: Kaj Ojala

Assistant teacher_Etiopia2023_FELM_Felm Volunteer job description

HONG KONG

Projektikoordinaattorin avustustehtävät

1 hlö 1 x 3 kk  elokuu-joulukuu

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja avustaa kiinalaisen alueen hankkeiden raportoinnissa sekä tiedotuksessa esim. sosiaalinen ja kirjoitettu media, kumppanin haastattelutehtäviä yms. Tehtävään kuuluu myös Suomen Lähetysseuran arkiston digitointi.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa tai alan opintoja tai muuta soveltuvaa koulutusta. Hakijan on oltava omatoiminen ja sopeutumiskykyinen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kirkollisen työn erityispiirteitä ymmärtävä. Sujuva kirjallinen ja puhuttu englanninkielentaito on välttämätön (työkieli), lisäksi mandariinikiinan alkeista tai osaamisesta on hyötyä.

ohjaaja: Ilse Paakkinen, aluejohtaja, Suomen Lähetysseura

Assistant project coordinator_ HongKong2023_Felm Volunteer job description

ISRAEL

(Assistance on Hospitality Management)

1 hlö, 3 kk Toimintakeskuksen ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksella (Jerusalem)

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen päivittäisessä arjessa sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu myös siivousta, keittiössä avustamista ja pihatöitä. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, huumorintaju sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn ovat tehtävässä hyödyksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella.

Ohjaaja: Felm-keskuksen johtaja

Jerusalem_Hospitality Management 2023 Felm Volunteer job description


ISRAEL

Maintenance and Real estate Assistance

2 hlö, 3 kk kevät ja kesä: Kiinteistön huolto- ja ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksella (Jerusalem)

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu kiinteistön ylläpito-ja huoltotehtäviä esimerkiksi piha-ja puutarha-alueella.  Tarvittaessa myös vahtimestarin tehtäviä iltaisin ja viikonloppuisin. Vapaaehtoinen voi myös avustaa keskuksen päivittäisessä arjessa sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, huumorintaju sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn ovat tehtävässä hyödyksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella.

Ohjaaja: Felm-keskuksen johtaja

Jerusalem_Maintenance and real estate 2023_ Felm Volunteer job description

 

ISRAEL

Hospitality Assistance Vierastalon ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksella (Jerusalem)

2 hlö, 3 kk kevät ja syksy

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen toimii pääasiassa vierastaloon liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä: siivous, ruokahuolto, majoittautuminen, tapahtumien ja kokousten käytännön järjestelyt. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, huumorintaju sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn ovat tehtävässä hyödyksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella.

Ohjaaja: Felm-keskuksen johtaja

Jerusalem_Hospitality assistance 2023_Felm Volunteer job description

KAMBODZA

1 Hlö, 4 kk Tammi-toukokuu Viestinnän assistentti

Vapaaehtoinen toimii yhteistyössä Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden kanssa viestinnän kehittämisessä ja kouluttamisessa: Sosiaalinen media, web-sivut, uutiskirjeet, valokuvaamisen tekniset ja eettiset toimintatavat. Tehtävään kuuluu matkustamista.

Hakijalta edellytetään vahvaa kokemusta yritys/organisaatioviestinnästä. Kehitysviestinnän eettisten ohjeiden ymmärtämystä ja tietämistä. Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot. Aikaisempi ulkomaantyön kokemus ja/tai monikulttuurillisessa työssä työskentely katsotaan eduksi. Myös aikaisempi koulutuskokemus on hyvä.

Ohjaaja: Sara Latvus

CambodiaCommunications2023_Felm Volunteer description


KAMBODZA

Ilmastokysymysten osaaja (Phnom Penh)

1 hlö tammi-toukokuu

Vapaaehtoisen ilmastoasiantuntijan tehtävänä on havainnoida kumppaneiden tekemää ilmastotyötä, kerätä tietoa ja koostaa niiden pohjalta suosituksia ilmastotyön tehostamiseksi. Hän toimii koollekutsujana kumppaneiden yhteisiin konsultaatioihin. Hän konsultoi Felm Kambodzaa sekä kumppaniorganisaatioita ilmastoystävällisen työtapojen kehittämisessä. Tehtävään kuuluu työntekijöiden ja avainhenkilöiden kouluttamista ilmastoasioissa.

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvia ympäristötieteiden ja ympäristökasvatuksen opintoja sekä kokemusta työskentelystä ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa.  Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysmaassa ja asiantuntemus kestävästä maanviljelystä kuivilla alueilla. Tehtävä edellyttää vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet.)

Ohjaaja: Emma Holmström

CambodiaClimate2023_ Felm volunteer description


KAMBODZA

1 hlö 3-6 kk perheneuvonnan kouluttaja tai ohjaaja

Vapaaehtoisen tehtävän on ohjata, kouluttaa ja ohjata työssään aloittavia kirkon perheneuvojia. Tehtävät muotoutuvat vapaaehtoisen osaamisen ja koulutuksen perusteella. Koulutuksen ja mentoroinnin tarkoituksena on vahvistaa kasvavaa kirkkoa. Vapaaehtoisella saattaa olla myös muita Lähetysseuran kumppaneiden tukemiseen liittyviä töitä.

Hakijalta vaaditaan soveltuvaa psykologi/teologi/kirkon perheneuvoja koulutusta. Hyvä englanninkielentaito. Muista kielistä kuten ranska tai khmer on etua. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet),

Ohjaaja: Pia Ruotsala

Perheneuvoja_ 2023_ Kambodza LCC_Felm Volunteer job description

KOLUMBIA

1 hlö 3-6-kk Avustava asiantuntija rauhan ja sovinnon kysymyksiin

Lähetysseura tekee työtä Kolumbian Luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO) kanssa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kahta rauhan ja sovinnon hanketta, joita kumppani ja Lähetysseura toteuttavat Medellinissä. Työtehtävät ovat sekä hallinnollisia että käytännöllistä hankkeiden parissa työskentelyä. Työtehtäviä suunnitellaan hakijan osaamisen perusteella. Jos hakija on perehtynyt rauhan teologiaan (IELCO) liittyviin kysymyksiin, hänellä on tehtäviä myös niiden parissa.

Hakijalta edellytetään ymmärrystä rauhan ja sovinnon kysymyksistä sekä korkeakouluopintoja esimerkiksi sosiaalialalta, kansainvälisestä politiikasta, psykologiasta tai teologista. Työkokemus kehittyvistä maista on etu. Kielivaatimuksena sujuva espanjan kielen taito.

Ohjaaja: Christina Heikkilä, ohjelmajohtaja / John Hernandez, local Advisor for Peace and Reconciliation

Partner tutor: Coordinator of Justice and Peace -program.

Support for Justice and Peace_ Kolumbia_IELCO RaSo2023_Felm volu description

KYPROS

Vapaaehtoinen hankehallinnon tueksi (Limassol)

1 hlö 3kk kevät, 1 hlö 3kk syksy

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja hoitaa tämän kanssa Lähi-idän ja Pakistanin hankkeita sekä niiden raportointia. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti rauhan ja sovinnon kysymyksiin sekä lasten oikeuksiin. Osa työstä keskittyy myös koko Lähetysseuran ulkomaantyön raportointiin.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Joustava työote ja positiivinen asenne sekä kulttuurisensitiivisyys ovat edellytyksiä työtehtävään. Sujuva kirjallinen ja suullinen englanninkielentaito on välttämätön (työkieli).

ohjaaja: Janetta Vettenranta, aluejohtaja, Suomen Lähetysseura

Project assistant_2023_ Middle-east_Felm volunteer description

Kaikki vapaaehtoistehtävät ovat Al Amana -keskuksella:

Al-Amana keskus toimii Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Keskus pyrkii rakentamaan vuoropuhelua eri uskontoryhmien välille ja fasilitoimaan rauhandialogia erilaisten ryhmien kesken.

OMAN

2 hlöä 4 kk kevät ja syksy Vierastalon koordinointitehtävät Al Amana keskuksella

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen ja avustaa ryhmätyöskentelyjen ja dialogitapaamisten järjestämisessä. Vapaaehtoinen tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Sujuva englannin kielen taito. Valmiudet työskennellä monikulttuurisessa- ja uskonnollisessa ympäristössä. Hyvät vuorovaikutus -ja yhteistyötaidot. Positiivinen ja joustava asenne. Kyky työskennellä ja liikkua itsenäisesti.

Ohjaaja: Al Amana-keskuksen vakituinen työntekijä

Hospitality assistant_2023_ Oman_Felm volunteer description


OMAN

1 hlö, 3-4 kk Vapaaehtoinen Al Amana -keskukseen (uskontodialogi ja eri kulttuurien välinen vuorovaikutus)

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen ja avustaa ryhmätyöskentelyjen ja dialogitapaamisten järjestämisessä. Keskuksen kirjaston kehittäminen ja ylläpito. Yhteistyötä ekumeenisen hyväntekeväisyystyötä tekevän kumppanin kanssa.  Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Sujuva englannin kielen taito. Valmiudet työskennellä monikulttuurisessa- ja uskonnollisessa ympäristössä. Hyvät vuorovaikutus -ja yhteistyötaidot. Positiivinen ja joustava asenne.

Ohjaaja: Al Amana-keskuksen vakituinen työntekijä

Program assistant_2023_ Oman_Felm volunteer description

 

OMAN

Keskuksen kurssitoiminnan pedagoginen assistentti

1 hlö 3 kk kevät tai syksy Al Amana-keskus (uskontodialogi ja eri kulttuurien välinen vuorovaikutus)

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien koulutuksien pedagogiseen kehittämiseen. Suunnittelee ja toteuttaa online -koulutuksia erityisesti vertaistoiminnan ja naisten uskontodialogin työpajoissa. Tehtävänkuvaa on muokattavissa vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Sujuva englannin kielen taito. Valmiudet työskennellä monikulttuurisessa- ja uskonnollisessa ympäristössä. Hyvät vuorovaikutus -ja yhteistyötaidot. Positiivinen ja joustava asenne. Kyky työskennellä ja liikkua itsenäisesti. Tehtäväksi hyödyksi ovat uskontotieteellinen ja pedagoginen koulutus.

Ohjaaja: Al Amana-keskuksen vakituinen työntekijä

Training developer_2023_ Oman_Felm volunteer description

SENEGAL

Vapaaehtoinen hankehallinnon tueksi
1 hlö 3kk kevätkaudelle

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja hoitaa tämän kanssa Senegalin sekä Mauritanian hankkeita ja niiden raportointia. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti kielityöhön ja lasten oikeuksiin. Vapaaehtoinen saattaa työskennellä osittain myös paikallisten kumppaneiden palveluksessa. Työssä saa näköalan koko Mena ja Sahel alueeseen (Lähi-itä, Pakistan, Pohjois- ja Länsi-Afrikka).

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Sujuva kirjallinen ja puhuttu englanninkielentaito on välttämätön (työkieli), lisäksi ranskaa perusteet tulee osata, jotta arki Senegalissa sujuu.

ohjaaja: Lähetysseuran hankehallinnon asiantuntija

Project and communication assistant_2023_ Western Africa_Felm volunteer description

TANSANIA

1 hlö 3 kk IT-tukihenkilö

Vahvistaa kumppanimme Victorianjärven Itäisen Hiippakunnan Mwanzassa sijaitsevan Nyakaton Raamattuopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoteknistä osaamista: IT-tuki, verkkoympäristössä toimiminen, tietoturvakysymykset sekä  paikallisverkon vahvistaminen.

Vapaaehtoiselta odotetaan soveltuvaa IT-koulutusta tai IT-taitoja. Hyvät englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot. Kiswahilin taidot ovat plussaa.

Ohjaaja: Kari-Antti Kitunen

IT-technician_Tanzania 2023_ Felm Volunteer description


TANSANIA

1-2 hlöä, 3kk, helmi-toukokuu: musiikin opettaja/musiikin ohjaaja Nyakaton raamattukoululle Mwanzaan

Lähetysseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnan raamattukoululla musiikin opetustehtävissä. Raamattukoululla koulutetaan kirkon työhön teologeja (pappeja), evankelistoja ja seurakuntatyöntekijöitä. Tehtävänä on tukea opiskelijoita musiikin opetuksessa ja kiertää läheisissä seurakunnissa yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa ohjaamassa bändisoittoa sekä kuoroja. Musiikillisten aktiviteettien ohjaamista opiskelijoille Opistolla. Opettaa erilaisia musiikillisia taitoja ja tietoja opiskelijoille yhteistyössä musiikinopettajan kanssa. Äänentoistolaitteiden ja PA-tekniikan hallinta on suotavaa.

Hakijalta vaaditaan opintoja ja työkokemusta musiikin parissa. Musiikkitekniikan osaamisesta on hyötyä tehtävässä. Englannin kielen taito on edellytys tehtävän hoitamiselle, swahilin osaamisesta on hyötyä.

Ohjaaja: Kari-Antti Kitunen
Partner tutor: One of the teaching staff of Nyakato Bible College

Musician_Tanzania 2023_Felm Volunteer description


TANSANIA

1-2 hlöä, 3kk maaliskuu-heinäkuu teologian ja/tai englannin opettajia Nyakaton raamattukoululle Mwanzaan

Lähetysseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnan raamattukoululla avustavana opettajana. Ammattitaidon ja harrastuneisuuden perusteella opetustehtäviä tarvitaan teologisissa aineissa sekä englannin kielessä. Opiskelijoiden lähtötaso on vaihteleva. Sujuva englannin kielitaito sekä pedagogiset valmiudet ovat riittävät tehtävään hakemiseen.

Tehtävä vaatii hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Swahilin osaamisesta on etua tehtävässä.

Ohjaaja: Kari-Antti Kitunen
Partner tutor: One of the teaching staff of the college, ELVD

Theology – English_Tanzania 2023_Felm Volunteer description


TANSANIA

1 Hlö 3 kk helmi-toukokuu tai elo-marraskuu Vapaaehtoinen tukemaan TCRS:n kanssa tehtävään ympäristötyöhön.

Lähetysseuralla on kaksi yhteistyöprojektia TCRS:n kanssa (Tanganyika Christian Refugee Service). Hankkeet liittyvät metsänhoitokoulukseen, puiden taimien istuttamiseen, metsitykseen, ympäristön entisöintiin ja ilmaston kestävyyteen. Lähetysseura hakee vapaaehtoista toimimaan TCRS:n kanssa yhteistyössä mm. GIS (Geo Information System) paikkatietojärjestelmän tukeen ja kehittämiseen. Myös yhteistyö Tansanian Evankelisluterilaisen kirkon (ELCT) ja Makumiran Yliopiston kanssa on mahdollinen riippuen vapaaehtoisen kiinnostuksesta ja osaamisalueista.

Hakijalta edellytetään teemaan soveltuvaa koulutusta tai opintoja. Aikaisempi työkokemus Itäisestä Afrikasta tai Tansaniasta luetaan hyödyksi. Tarvitaan sujuvan englannin kielen taitoa ja swahilin kielen osaaminen on plussaa.

Ohjaaja: Anna-Kaisa Kähkölä

Gis Support_Tanzania 2023_ Felm volu description

 

TANSANIA

1 hlö 3kk helmi-touko tai elo-marras, avustava työntekijä naistyö ja kapasiteetin kehittäminen (Diakonia/sosiaaliala)

Lähetysseuralla on Morongoron hiippakunnan alueella kaksi projektia: yhteistyökumppaneina ovat Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) sekä Tanganyika kristillinen pakolaiskeskus (TCRS). Kirkon naistyön projektia tehdään syrjäytymisvaarassa olevia naisryhmien parissa mm. arjentaitojen ja terveyden edistämisessä. TCRS:n projektissa ehkäistään ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaurioita  ja parannetaan Morogoron maaseutualueilla haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ruokaturvaa, tulonansaintakeinoja ja työllistymismahdollisuuksia.

Vapaaehtoisen tehtävään kuuluu työn suunnittelua ja yhteisen osaamisen kehittämistä vakituisten työntekijöiden kanssa sekä seminaarien ja koulutusten järjestämistä. Vapaaehtoisella voi olla koulutusta ja/tai työkokemusta esim. diakoniatyön tai sosiaalityön alalta. toivotaan kokemusta naistyöstä ja kapasiteetin kehittämisestä. Työkokemus itäisestä Afrikasta, erityisesti Tansaniasta on etu. Tehtävä vaatii hyvää englannin kielen osaamista. Swahilin osaamisesta on apua tehtävässä ja se katsotaan plussaksi.

Ohjaaja: Hanna Londo

Training Development_Tanzania 2023_Felm Volunteer description


TANSANIA

1hlö, 3kk (helmi-touko tai elo-marraskuu) vapaaehtoinen tukemaan naisten käsityö- ja taideyritysten toimintaa

Lähetysseuran kumppanijärjestöt Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) sekä Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) tekevät töitä mm. haavoittuvassa asemassa olevien naisten parissa. Vapaaehtoinen toimii hankkeissa, joissa tuetaan pienyrittäjiä käsityö- ja taidetuotteiden tekemisessä sekä myymisessä. Vapaaehtoisen tehtävä on auttaa sopivien myyntituotteiden löytämisessä ja tuotannossa sekä etenkin markkinoinnin kehittämisessä (esim. mahdolliset verkkoalustat). Jakson aikana asutaan eri alueilla Tansaniassa sopivien hankkeiden sijainnista riippuen.

Tehtävään sopiva koulutus ja työkokemus voi olla esim. taideteollinen osaaminen, yritysmaailmassa toimiminen (pienyritykset), yhteisön kehittämiseen liittyvä osaaminen ja/tai markkinointi. Aiempi kokemus kehitysyhteistyötehtävistä on eduksi, samoin itäisen Afrikan (etenkin Tansanian) tuntemus. Työkielenä on englanti, mutta swahilista on merkittävä apu.

Ohjaaja: Anna Holmström, Hanna Londo

Income Generation and Product Development_ Tanzania2023_Felm Volunteer description


TANSANIA

1hlö, 3kk (helmi-touko tai elo-marraskuu) vapaaehtoinen tukemaan psykososiaalista työtä

Lähetysseuran kumppanijärjestöt Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) sekä Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) tekevät töitä monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien parissa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kumppaneita psykososiaalisen tuen vahvistamisessa oman ammattiosaamisen ja kokemuksen mukaan. Monet hankkeet liittyvät resilienssiin koskien ilmastonmuutosta, mutta samalla niihin liittyy kysymyksiä mm. vammaisten lasten sekä naisten sekä muiden haavoittuvien ryhmien tilanteesta.

Hankkeet sijaitsevat Arushassa, Kilwassa, Morogorossa, Kishapussa and Lushotossa. Vapaaehtoisen kanssa tarkennetaan sijainti, kun tiedetään, missä tehtävissä osaaminen tulee parhaalla tavalla käyttöön. Hakijalta vaaditaan soveltuvaa koulutusta psykososiaalisen tuen piiristä esim. psykologiasta, psykiatriasta, psykologisesta sairaanhoidosta, mielenterveystyöstä, vammaistyöstä tai mahdollisesti muusta sosiaalialan työstä. Työkokemus on välttämätöntä, kehittyvissä maissa työskentelystä on etua.

Ohjaajat: Anna Holmström ja Hanna Londo

Psychosocial Support_ Tanzania 2023_Felm Volunteer description


TANSANIA

Musiikin opetustehtäviin musiikinopettaja tai – opiskelija

1 hlö 4 kk maalis-heinäkuu tai marras-helmikuu (2023-24)

Makumiran Yliopiston PITA-projektiin (Makumiran Yliopiston täydennyskoulutusprojekti jossa kehitetään opettajien taitoja osallistavissa opetusmenetelmissä syrjäytyvien lasten ja nuorten parissa) etsitään musiikinopettajaa projektin koulutustilanteisiin integroimaan musiikin käyttöä opetettavissa aineissa. Vapaaehtoinen osallistuu vahvuuksiensa ja taitojensa mukaan yliopiston musiikkiosaston opiskelijoiden instrumentti- ja yhtyesoiton opetukseen. Sekä lisäksi musiikinteorian ja musiikin historian opettamiseen.

Vapaaehtoiselta vaaditaan musiikin maisterin tutkinto sekä musiikin pedagogiset opinnot. Aiempi kokemus opettajankoulutuksesta ja opettamisesta sekä Itäisessä Afrikassa luetaan hyödyksi. Englannin kielen hyvät kirjalliset ja suulliset taidot.

Ohjaaja: Katri Niiranen-Kilasi

PITA-music teacher_Tanzania2023_Felm Volunteer job description


TANSANIA

Fysiikan ja kemian opettaja

1 hlö Maalis-heinäkuu tai Marras-helmikuu 2023-2024

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu osallistua Makumiran Yliopiston PITA-projektin (Makumiran Yliopiston täydennyskoulutusprojekti jossa kehitetään opettajien taitoja osallistavissa opetusmenetelmissä syrjäytyvien lasten ja nuorten parissa) ympäristökasvatuksen työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Vapaaehtoinen osallistuu yliopiston luonnontieteellisen aineenopettajakoulutuksen opiskelijoiden opettamiseen. Vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua muihin jakson aikana oleviin tehtäviin kuten esim. yläkoulujen luonnontieteelliset kilpailut.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa maisterin tutkintoa (luonnontieteelliset aineet) ja erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Ohjaaja: Katri Niiranen-Kilasi

Science teacher_ Tanzania2023_Felm Volunteer job description

THAIMAA

Vapaaehtoinen ensikoti Armonkotiin tukemaan odottavia ja nuoria äitejä sekä muihin kirkon diakoniatehtäviin.
1 hlö 2-3 kk kevätkaudella (tammi-maaliskuu) 2023
1 hlö 2-3 kk syyskaudella (loka-joulukuu) 2023

Armonkoti on ensikoti odottaville ja synnyttäneille äideille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Äidit ja lapset asuvat Armonkodilla. Armonkoti tarjoaa tuen lisäksi neuvontaa ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista lapsen kasvattamisessa. Aktiviteetteihin kuuluvat käsityöt, ruuanlaitto, siivous, Raamatun ja englannin oppitunnit, elämäntaitojen oppiminen, jne.

Tehtävä on kaksiosainen; vapaaehtoinen osallistuu ensikodin työhön ja diakoniaosaston muihin tehtäviin esim. kummilasten yhteydenpitoon liittyviin tehtäviin ja aktiviteettien suunnitteluun ja tuottamiseen (aiheina mm. lastenoikeudet ja ympäristönsuojelu). Mahdollisesti tehtäviin voi liittyä päiväkodissa avustamista. Armonkodissa vapaaehtoinen tukee työntekijöitä ja asukkaita päivittäisessä elämässä. Vapaaehtoisen tehtävät muotoutuvat koulutuksen ja osaamisen perusteella, mutta tarkoitus on järjestää mielekästä ohjelmaa, englannin oppitunteja ja mahdollisesti psykososiaalista tukea Armonkodin asukkaille. Työhön kuuluu käytännön työtä, kuten siivousta ja avustamista Armonkodin kahvilassa. Diakonia- tai sosiaalialan, tai (varhais)kasvatusalan koulutus on suotava sekä kokemus lasten ja nuorten tai perheiden parissa työskentelystä on välttämätön.

Felm ohjaaja: Anja Markkanen
Partner tutor: Ms.Pisara Pangsiri (HoG)

Diakonia_Thailand2023_Felm Volunteer job description


THAIMAA

1 hlö kevätkaudella tammi-maaliskuu. Englannin opettaja luterilaiselle teologiselle seminaarille

Vapaaehtoinen englanninopettaja työskentelee yhteistyössä Thaimaan luterilaisen kirkon teologisen seminaarin henkilökunnan ja opettajien kanssa suunnittelemalla englannin kielen opetusohjelmaa ja oppimateriaaleja. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu myös henkilökunnan, opiskelijoiden ja alueen lasten englannin kielen kommunikointitaitojen kehittäminen. Vapaaehtoinen osallistuu kirkon toimintaan ja auttaa tapahtumien organisoimisessa sekä järjestää ohjelmaa lapsille. Töitä saattaa olla myös viikonloppuisin.

Hakijalta odotetaan hyvää fyysistä kuntoa, koska tehtävät saattavat liittyä ulkoaktiviteetteihin ja ilmasto Bangkokissa on trooppisen kuuma. Hakijan tulisi olla joustava, vastuullinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä sekä erilaiseen kulttuurilliseen ympäristöön sopeutuva. Tehtävässä tarvitaan erinomaista englannin kielen taitoa, myös suullisesti. Kokemus englannin kielen opettamisesta ja työskentelystä lasten ja nuorten parissa on toivottavaa. Hakijalta vaaditaan rikosrekisteriote.

Ohjaaja: Anja Markkanen

LST_Thailand2023_Felm Volunteer job description_

THAIMAA

Lapsi- ja nuorisotyön osaaja Nanin alueelle Pohjois-Thaimaahan
2 hlöä 3kk syyskaudella 2023 (syys-marraskuu):

Nanin alue sijaitsee Pohjois-Thaimaassa lähellä Laosin rajaa. Kumppanikirkkomme Thaimaan evankelis-luterilainen kirkko kasvaa siellä vauhdilla. Vapaaehtoisen tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten parissa olevien työntekijöiden osaamista ja samalla opettaa Lua-kansaan kuuluville lapsille ja nuorille englantia sekä omista taidoista riippuen musiikkia, käsitöitä, tanssia, Raamattua tmv. Vapaaehtoiset myös osallistuvat seurakuntien toimintaan alueella.

Hakijalta vaaditaan työkokemusta ja opintoja kirkon, kasvatuksen tai sosiaalityön alalta. Lisäksi tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin ja valmiutta työskennellä itsenäisesti ilman Lähetysseuran työntekijän jatkuvaa läsnäoloa. Tehtävässä edellytetään englannin kielen taitoa ja valmiutta ajaa skootteria/mopoa. Thain alkeet tai valmius sitoutua opiskelemaan niitä katsotaan eduksi. Alueen ihmiset puhuvat vain vähän englantia.

Hakijan tulee huomioida, että alueen olosuhteet ovat hyvin vaatimattomat.

Felm tutor: Riikka-Maria Kolkka
Partner tutor: paikallisen seurakunnan evankelista, tarkentuu myöhemmin

Nan_ Thailand2023_ Felm Volunteer job description

Ohessa listaus tehtävistä sisällön mukaan lajiteltuina: Felm Volunteer-tehtävät työn sisällön mukaan2023

Kysyttävää?

Luethan ensin Usein kysytyt kysymykset.

Autan mielellään muissa asioissa:

Tanja Hirvilammi
Felm Volunteer- koordinaattori
felm-volunteer@felm.org
+358 40 902 2820