Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Haemme mukaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella!

Hakeminen

Haku Felm Volunteer -tehtäviin on auki 1.6.-15.8.2022. Tehtävät ovat vuodelle 2023. Tämän sivun alaosassa näet tehtävien kuvaukset maittain sekä englanninkielisen hakulomakkeen hakuajan alkaessa. Hakulomake täytetään englanniksi ja motivaatiokirje kirjoitetaan tehtäväkuvauksessa pyydetyllä kielellä (englanti/ranska/espanja).

Pyrimme lähettämään maailmalle noin 20-30 vapaaehtoista vuodessa. Kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei välttämättä täytetä. Lähetämme vapaaehtoistyöhön vain henkilöitä, jotka ovat saaneet koronarokotukset.

Valinnat

Luemme kaikki hakemukset samaan aikaan hakuajan päätyttyä. Kaikkiin kesän 2022 hakijoihin ollaan yhteydessä elokuun aikana. Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun ja valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Volunteer -valinnat tehdään yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa ja siksi hakemus on tärkeässä asemassa.

Felm Volunteer -tehtäviin valituille järjestetään perehdytyspäivä lähtöajankohdasta riippuen. Päivä pidetään arkipäivänä klo 9-17. Osallistuminen on edellytys lähtemiselle. Kevään 2023 lähtijöiden perehdytyspäivä on perjantaina 25.11.2022.

Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat alueen työntekijöiden ja kumppanin kannalta soveltuvimpia tehtäviin. Lisäksi valinnassa huomioidaan erityisesti ne, jotka ovat jo suorittaneet Lähde liikkeelle -koulutuksen valmiiksi ja eivät ole aiemmin olleet Felm Volunteer -tehtävissä. Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran, yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on 12 kk. Alaikäraja on 20 vuotta.

Vapaaehtoistyöhön lähteminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä. Voit hakea koulutukseen samalla kun haet Volunteeriksi. Jos koulutuksen käymisestä on yli viisi vuotta, ota yhteyttä lahdeliikkeelle@suomenlahetysseura.fi.

Työtehtävät

Alta löydät listauksen kesän 2021 haun tehtävistä. Samat tehtävät eivät välttämättä aukea seuraavassa haussa, mutta antavat esimerkin avoimista tehtävistä. Jokaisesta tehtävästä on lyhyt suomenkielinen kuvaus ja erilliselle sivulle aukeava tarkempi Job description -lomake.

Täältä näet tehtävät jaoteltuna työn sisällön mukaan: tähän tulee lomake haun alkaessa.
Lista on suuntaa antava, mutta helpottaa toivottavasti omaan osaamiseen ja kiinnotukseen liittyvien tehtävien löytämistä.

Vapaaehtoinen Onnellinen lapsi -hankkeeseen Lubangossa
2-4 hlöä, 2 kk joustavasti vuoden 2022 aikana

Suomen Lähetysseura tekee yhteistyötä kristillisen kansalaisjärjestön ATOS:n kanssa. Crianca feliz -hankkeessa on kolme eri toimintakeskusta, joissa on mm. päiväkodit, erilaisia aktiviteetteja lapsille, lukutaito-opetusta ja raamatturyhmiä aikuisille sekä terveysasioihin liittyvää koulutusta ja tukea. Vapaaehtoisen tehtävä on olla tukena keskusten työssä. 

Vapaaehtoisella voi monenlaista ammatillista osaamista ja koulutusta esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä, kasvatus-/opetustyöstä, sairaanhoidosta, ympäristöasioista, talousalalta tai pienyrittäjyydestä/pienviljelystä. Näiden sijaan hän voi olla rakennustöiden ja remontoinnin osaaja. Angolassa elinolosuhteet ovat niukat. Virallinen kieli on portugali, mutta auttava portugalin kielitaito riittää, jos vapaaehtoisella on vahva espanjan osaaminen. 

Ohjaaja: Teija Lievonen (Felm)
Partner tutor: Flávia Varella de Costa, Head of the program 

Angola_Happy Child_Felm Volunteer job description

Avustava työntekijä Bolivian evankelis-luterilaiseen kirkkoon
1 hlö, 3 kk joustavasti (kevät- tai syyskaudella) 

Lähetysseura tukee Bolivian evankelis-luterilaisen kirkon hankkeita, joiden avulla vaikutetaan lasten, nuorten, naisten ja perheiden tilanteisiin. Vapaaehtoinen toimii kirkon työn ja hyvässä tapauksessa myös viestinnän tukena. Asuinpaikkana on La Paz, mutta jaksoon kuuluu mahdollisesti myös vierailuja maaseudulla. 

Tehtävänkuva painottuu vapaaehtoisen kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Hakijalla voi olla osaamista esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä, perhetyöstä, naistyöstä, viestinnästä, hallinnosta tai opettamisesta. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjankielen taitoa. 

Ohjaaja: Katja Tynkkynen, program manager (Felm)
Partner tutor: Head of the corresponding Department or Unit 

Bolivia_IELB General 2022_Felm Volunteer job description

Avustava työntekijä lapsityöhön Centro Galileaan 
1 hlö, 3 kk joustavasti (kevätkausi/syyskausi) 

Lähetysseura tekee työtä Bolivian luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) kanssa. Vapaaehtoinen työskentelee La Lumbrera -hankkeessa, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten oikeutta perus- ja keskiasteen koulutukseen sekä inkluusioon. Vapaaehtoisen työtehtävä on Cobijassa lähellä Brasilian rajaa, missä kirkon perustama inklusiiviseen opetukseen keskittyvä Centro Galilea -keskus toimii. Vapaaehtoinen mm. tukee paikallisia työntekijöitä pedagogisessa suunnittelussa sekä järjestää lapsille ja nuorille aktiviteetteja koulupäivän jälkeen. 

Hakijalta edellytetään kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Pedagogiset tai sosiaalityön opinnot katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Lähetysseuran ohjaava työntekijä asuu toisessa maassa. 

Ohjaaja: Katja Tynkkynen, program manager (Felm)
Partner tutor: pastor Luis Blanco, IELB
 

Bolivia_Cobija 2022_Felm Volunteer job description

Teologian opettaja Bolivian evankelis-luterilaiseen kirkkoon
1 hlö, 3 kk  joustavasti (kevätkausi/syyskausi) 

Vapaaehtoinen tukee Bolivian evankelisluterilaista kirkkoa (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) toimimalla teologian opettajana. Tehtävään kuuluu koulutuksien ja materiaalien suunnittelua sekä pappien, evankelistojen ja seurakuntien johtajien kouluttamista. Asuinpaikkana on La Pazin kaupunki, mutta tehtävään kuuluu myös mahdollisesti opettamista muualla olevissa seurakunnissa. 

Hakijalta vaaditaan teologian tutkintoa (tai loppuvaiheen opintoja) ja hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Lähetysseuran ohjaava työntekijä asuu toisessa maassa. 

Ohjaaja: Arja Koskinen (Felm)
Partner tutor: Head of secretary of Education (IELB) 

Bolivia_IELB Theology 2022_Felm Volunteer job description

Avustava työntekijä projektihallintoon Hongkongiin
1 hlö, 3-5 kk joustavasti (tammi-toukokuu) 

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja avustaa kiinalaisen alueen hankkeiden raportoinnissa sekä tiedotuksessa. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti paikallisen kirkon työntekijöiden teologiseen koulutukseen sekä diakoniatyön vahvistamiseen. Vapaaehtoinen saa näköalan myös paikallisten kumppaneiden työhön.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Ymmärrys kirkon työstä ja kysymyksistä on tehtävän sisältöjen vuoksi tärkeää. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Sujuva kirjallinen ja puhuttu englanninkielentaito on välttämätön (työkieli), lisäksi mandariini- tai kantoninkiinan alkeista tai osaamisesta on hyötyä.

ohjaaja: Ilse Paakkinen, aluejohtaja, Suomen Lähetysseura

Hongkong_2022_Felm Volunteer job description

Vapaaehtoinen ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskukselle Jerusalemiin
2 hlöä, 3-6 kk joustavasti vuoden 2022 aikana

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen ylläpidossa. Hän on apuna päivittäisessä arjessa: aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi vapaaehtoinen auttaa ylläpitokäytänteiden ja ohjeistusten laatimisessa. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella. 

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Vapaaehtoisella tulee olla käytännön osaamista sekä toimeen tarttuva, joustava ja itsenäinen työote. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella. 

Ohjaaja: toimintakeskuksen työntekijät (paikalliset sekä Lähetysseuran työntekijät) 

Jerusalem_Maintenance 2022_Felm Volunteer job description

Avustava työntekijä lapsi- ja nuorisotyöhön Jerusalemissa
1 hlö, 3 kk keväällä 2022 

Suomen Lähetysseura tekee työtä Israel-Palestiinan alueella  Lähetysseuran Felm-keskukselta käsin. Vapaaehtoinen avustaa Lähetysseuran työntekijöitä ja kumppaneita lapsi- ja nuorisotyön aktiviteettien suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Tehtäväsisältöä on mahdollista muokata vapaaehtoisen kokemuksen ja osaamisalan perusteella. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi englannin opetus kouluissa, iltapäivätoiminnan ideoiminen lapsille tai paikallisen kirkon lapsi -ja nuorisotyöhön osallistuminen. 

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa. Soveltuva kokemus ja koulutus esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä tai opetusalalta ovat eduksi tehtävän hoitamisessa. Tehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä työotetta sekä valmiutta työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä.  

Ohjaaja: Petronella Lehtelä tai Sari-Johanna Kuittilo 

Jerusalem_Child and youth 2022_Felm Volunteer job description

Avustavat asiantuntijatehtävät diakoniatyössä Jerusalemissa
1 hlö, 3 kk keväällä 2022 

Vapaaehtoinen toimii avustavana asiantuntijana Felm-keskuksesta käsin tehtävässä diakonisessa perhetyössä. Koulutustaustasta ja osaamisesta riippuen vapaaehtoinen tukee kumppanien työn kehittämistä erityisesti perhetyön ja vanhemmuuden kysymyksissä. Vapaaehtoinen voi myös kouluttaa kasvatus- ja opetusalan henkilöstöä, jotka tekevät töitä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työhön voi kuulua myös lapsi- ja nuorisotyön aktiviteettien suunnittelussa avustaminen.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa kokemusta ja koulutusta esimerkiksi diakonian, perhetyön tai aikuiskasvatuksen alalta. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä valmiutta työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä. 

Ohjaaja: Sari-Johanna Kuittilo tai Petronella Lehtelä 

Jerusalem_Deaconal work, Adult education 2022_Felm Volunteer job description

Avustava asiantuntija vammaisinkluusioon
1 hlö, 4-6 kk, HUOM! marraskuu 2021-

Vapaaehtoisen tehtävänä on ohjata paikallisten kumppaneidemme työntekijöitä ja vastuunkantajia vammaisiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä tapahtuu pääasiassa vammaisten parissa tehtävän käytännön työn kautta eli esimerkillä ja työn yhteisen suunnittelun avulla. Tehtävään liittyy myös koulutusmateriaalin tuottaminen paikallisten yhteisöjen kouluttamiseen. Lisäksi luodaan toimenpideohjelma, jotta vammaisinkluusion vahvistuu kumppaneiden työssä.

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvaa koulutusta (erityisopettaja, toimintaterapeutti, kehitysvammaisten ohjaaja tai sosiaaliohjaaja/sosionomi, jolla on erikoistuminen vammaistyöhön) sekä työkokemusta vammaisten (lasten) parissa työskentelystä. Tehtävä edellyttää joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tehtäviin ja tilanteisiin. Tehtävässä tarvitaan vahvan englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet).

Felm tutor: Emma Holmström
Partner tutor: Epic Arts /MRO/ First step 

Kambodza_vammais 2022_Felm Volunteer job description

Avustava asiantuntija ilmastotyöhön, Phnom Penh
1 hlö, 4-6 kk tammi-toukuu 2022

Vapaaehtoisen tehtävänä on havainnoida kumppaneiden tekemää ilmastotyötä, kerätä tietoa ja koostaa niiden pohjalta suosituksia ilmastotyön tehostamiseksi. Vapaaehtoinen toimii koollekutsujana kumppaneiden yhteisiin konsultaatioihin. Tehtävään kuuluu paikallisten työntekijöiden ja avainhenkilöiden kouluttamista ilmastoasioissa. 

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvia opintoja sekä kokemusta työskentelystä ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysmaassa. Tehtävä edellyttää vahvan englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet).

Felm tutor: Emma Holmström
Partner tutor: Several 

Kambodza_ilmasto 2022_Felm Volunteer job description

Vapaaehtoinen tukemaan paikallisen kirkon työtä (Phnom Penh)
1-2 hlö 3-6 kk vuonna 2022

Lähetysseura tekee yhteistyötä Kambodzan luterilaisen kirkon kanssa, joka on pieni vähemmistökirkko. Vapaaehtoisen asuinpaikka on pääkaupunki Phnom Penh, mutta työhön kuuluu myös matkustamista maaseudulla olevien seurakuntien luokse. Tehtävä muotoutuu hakijan osaamisalueiden mukaan, mutta tarkoituksena on vahvistaa kumppanin kapasiteettia sekä opetuksen että käytännön työssä jaetun kokemuksen myötä.

Vapaaehtoisella tulee olla kirkollisen alan koulutus tai vahva orientaatio + kokemus vapaaehtoistoiminnasta ev.lut. kirkossa (esimerkiksi musiikkityö). Sopivalla koulutuksella ja kiinnostuksella vapaaehtoinen voi olla tutustumassa myös maassa aloitettuun perhetyöhön. Tehtävä edellyttää vahvan englannin kielen suullista osaamista sekä sopeutuvuutta alkeellisiin olosuhteisiin työmatkojen osalta. Mediaosaaminen katsotaan eduksi. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet).

Felm Tutor: Pia ja Tero Ruotsala
Partner tutor: local church workers

Kambodza_LCC 2022_Felm Volunteer job description

Avustava asiantuntija rauhan ja sovinnon kysymyksiin
1 hlö, 3-6kk (kevät tai syyskaudella)

Lähetysseura tekee työtä Kolumbian Luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO) kanssa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kahta rauhan ja sovinnon hanketta, joita kumppani ja Lähetysseura toteuttavat Medellinissä. Työtehtävät ovat sekä hallinnollisia että konkreettista hankkeiden parissa työskentelyä. Työtehtäviä suunnitellaan hakijan osaamisen perusteella (ks. job description). Jos hakija on perehtynyt rauhan teologiaan liittyviin kysymyksiin, hänellä on tehtäviä myös niiden parissa.

Hakijalta edellytetään ymmärrystä rauhan ja sovinnon kysymyksistä sekä korkeakouluopintoja esimerkiksi sosiaalialalta, kansainvälisestä politiikasta, psykologiasta tai teologista. Työkokemus kehittyvistä maista on etu. Kielivaatimuksena sujuva espanjankielen taito.

FELM tutor: Riikka Leskinen, Regional Manager / John Hernandez, local Advisor for Peace and Reconciliation
Partner tutor: Coordinator of Justice and Peace -program

Kolumbia_IELCO RaSo 2022_Felm Volunteer job description

Projektityöntekijä SAT-7 mediapalveluihin (Nikosia)
1 hlö, 4-6 kk, tehtävän aloitus mahdollisimman pian

Vapaaehtoinen hallinnoi ja kehittää SAT-7 -mediapalveluiden sosiaalisten vaikutusten portfoliota ja muita mediaprojekteja. Hän tekee strategista suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa ja välittää esitykset rahoittajille. Vapaaehtoinen valvoo ja ohjaa mediaprojektien suunnitelmallista toteutusta. Hän varmistaa että projektien raportointi ja tilintarkastus on ajantasaista ja valvoo mediaprojektien tuloksellisuutta mittaavaa tutkimusta. 

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta projektihallinnosta, johtamisesta sekä lahjoitusvaroin tehtävien projektien koordinoinnista. Vapaaehtoisella tulee olla halu oppia lisää mediatyöstä ja sen johtamisesta sekä sosiaaliseen vaikuttamiseen keskittyvästä mediasta. Työhön valitulla tulee olla käsitys lahjoitusvaroin tehdyn työn suunnittelusta ja raportoinnista lahjoittajien suuntaan. Temaattinen asiantuntemus esimerkiksi vammaisuudesta, naisten ja lasten oikeuksista sekä koulutuskysymyksistä sekä kokeus Lähi-Idän kontekstissa työskentelystä on eduksi. Työ edellyttää joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä. Tehtävään vaaditaan eriomaista englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. 

Tehtävä aukesi vapaaehtoisen peruutuksen takia. Tehtävään valitaan henkilö, joka voi lähteä jo syksyllä 2021.

FELM tutor: Janetta Vettenranta/ Regional Manager Manager
Partner tutor: Sophia Evangelou/ Human Resources Manager
 

Felmvolunteer_job description_Cyprus_SAT-7

Vapaaehtoinen hankehallinnon tueksi (Limassol)
1 hlö 3kk kevätkaudelle 2022
1 hlö 3kk syyskaudelle 2022

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja hoitaa tämän kanssa Lähi-idän ja Pakistanin hankkeita sekä niiden raportointia. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti rauhan ja sovinnon kysymyksiin sekä lasten oikeuksiin. Osa työstä keskittyy myös koko Lähetysseuran ulkomaantyön raportointiin.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Joustava työote ja positiivinen asenne sekä kulttuurisensitiivisyys ovat edellytyksiä työtehtävään. Sujuva kirjallinen ja suullinen englanninkielentaito on välttämätön (työkieli).

ohjaaja: Janetta Vettenranta, aluejohtaja, Suomen Lähetysseura

Middle East_Project assistant 2022_Felm Volunteer job description

Kaikki vapaaehtoistehtävät ovat Al Amana -keskuksella: 

Al-Amana keskus toimii Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Keskus pyrkii rakentamaan vuoropuhelua eri uskontoryhmien välille ja fasilitoimaan rauhandialogia erilaisten ryhmien kesken. 

Vapaaehtoinen tukemaan Al Amana -keskuksen sisällöllistä työtä (uskontodialogi ja eri kulttuurien välinen vuorovaikutus)
1 hlö, 2-4 kk joustavasti keväällä 2022

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen. Vapaaehtoinen tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Erityistä osaamista toivotaan sosiaalisen median sisältöihin. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opintoja aihepiirin parissa sekä kiinnostusta uskontodialogiin. Johtamiskokemus katsotaan eduksi. Sujuva englannin kielen taito sekä ajokortti ovat edellytyksiä tehtävän hoitamiseen. Eduksi luetaan arabian kielen alkeiden osaaminen. 

Ohjaaja: Aaro Rytkönen 

Oman_Programmatic Volunteer_Felm Volunteer job description

Al Amana tilankäytön/ympäristön/arkkitehtuurin/sisustamisen/rakentamisen osaaja 
1 hlö, 2-4kk vuonna 2022

Vapaaehtoisen tehtävä on auttaa keskuksen johtajaa tilankäytön paremmassa suunnittelussa. 1950-luvulla rakennetussa keskuksessa kaivataan apua mm. puutarhan suunnitelussa ja paremman tilankäytön organisoinnissa (esim. dialogeihin tarvittavan turvallisen tilan ja ryhmätyötilojen organisointi). Suunnitteluapua kaivataan myös yleisiin tiloihin, keittiöön ja majoitushuoneisiin. 

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla voi olla osaamista esim. sisustussuunnittelusta tai -arkkitehtuurista, puusepäntyöstä, maisemoinnista, visuaalisesta suunnittelusta, rakennusinsinöörin työstä, tmv. Tehtäviä voidaan suunnata osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. 

Ohjaaja: Aaro Rytkönen 

Oman_Architectural Volunteer_Felm Volunteer job description

Vapaaehtoinen hankehallinnon tueksi
1 hlö 3kk kevätkaudelle 2022
1 hlö 3kk syyskaudelle 2022
(mahdollisuus täyttää myös kaksi tehtävää samanaikaisesti)

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja hoitaa tämän kanssa Senegalin sekä Mauritanian hankkeita ja niiden raportointia. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti kielityöhön ja lasten oikeuksiin. Vapaaehtoinen saattaa työskennellä osittain myös paikallisten kumppaneiden palveluksessa. Työssä saa näköalan laajemmin Mena ja Sahel alueeseen (Lähi-itä, Pakistan, Pohjois- ja Länsi-Afrikka).

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Joustava työote ja positiivinen asenne sekä kulttuurisensitiivisyys ovat edellytyksiä työtehtävään. Sujuva kirjallinen ja puhuttu englanninkielentaito on välttämätön (työkieli), lisäksi ranskaa tulee osata niin, että arki Senegalissa sujuu.

ohjaaja: Lähetysseuran hankehallinnon asiantuntija

West Africa_Project assistant 2022_Felm Volunteer job description

Vapaaehtoinen ensikoti Armonkotiin tukemaan raskaana olevia ja juuri synnyttäneitä äitejä
2 hlöä 3 kk kevätkaudella (helmi-huhti) 2022
2 hlöä 3 kk syyskaudella (syys-marras) 2022

Armonkoti on ensikoti odottaneille ja synnyttäneille äideille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Äidit ja lapset asuvat Armonkodilla. Armonkoti tarjoaa tuen lisäksi neuvontaa ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista lapsen kasvattamisessa, sijaisperheistä ja adoptiosta. Aktiviteetteihin kuuluvat käsityöt, ruuanlaitto, siivous, Raamatun ja englannin oppitunnit, elämäntaitojen oppiminen, jne.

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea Armonkodin työntekijöitä ja asukkaita päivittäisessä elämässä. Vapaaehtoisen tehtävät muotoutuvat koulutuksen ja osaamisen perusteella, mutta tarkoitus on järjestää mielekästä ohjelmaa, englannin oppitunteja ja mahdollisesti psykososiaalista tukea Armonkodin asukkaille. Työhön kuuluu käytännön työtä, kuten siivousta ja avustamista Armonkodin kahvilassa. Vapaaehtoisella saattaa olla myös muita kirkon diakoniatyöhön liittyviä työtehtäviä jakson aikana.

Felm ohjaaja: Anja Markkanen
Partner tutor: Ms.Pisara Pangsiri (HoG)

Thailand_Home of Grace 2022_Felm Volunteer job description

Lapsi- ja nuorisotyön osaaja Nanin alueelle Pohjois-Thaimaahan
2 hlöä 3kk syyskaudella 2022 (syys-marraskuu):

Nanin alue sijaitsee Pohjois-Thaimaassa lähellä Laosin rajaa. Kumppanikirkkomme Thaimaan evankelis-luterilainen kirkko kasvaa siellä vauhdilla. Vapaaehtoisen tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten parissa olevien työntekijöiden osaamista ja samalla opettaa Lua-kansaan kuuluville lapsille ja nuorille englantia sekä omista taidoista riippuen musiikkia, käsitöitä, tanssia, Raamattua tmv. Vapaaehtoiset myös osallistuvat seurakuntien toimintaan alueella.

Hakijalta vaaditaan työkokemusta ja opintoja kirkon, kasvatuksen tai sosiaalityön alalta. Lisäksi tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin ja valmiutta työskennellä itsenäisesti ilman Lähetysseuran työntekijän jatkuvaa läsnäoloa. Tehtävässä edellytetään englannin kielen taitoa ja valmiutta ajaa skootteria/mopoa. Thain alkeet tai valmius sitoutua opiskelemaan niitä katsotaan eduksi. Alueen ihmiset puhuvat vain vähän englantia.

Hakijan tulee huomioida, että alueen olosuhteet ovat hyvin vaatimattomat.

Felm tutor: Riikka-Maria Kolkka
Partner tutor: paikallisen seurakunnan evankelista, tarkentuu myöhemmin

Thailand_Nan 2022_Felm Volunteer job description

Kysyttävää?

Luethan ensin Usein kysytyt kysymykset.

Autan mielellään muissa asioissa:

Hanna Martikainen
koulutussuunnittelija
felm-volunteer@felm.org
+358 40 541 6566