Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Avoimet Felm Volunteer paikat

Muuta maailmaa vapaaehtoisena

Tule Felm Volunteeriksi!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö tai harjoittelu ulkomailla? Se on mahdollista Felm Volunteer -ohjelmamme kautta.

Felm Volunteer -ohjelma on osa Suomen Lähetysseuran ulkomaantyötä. Felm Volunteerit toimivat yhteistyökirkkojemme ja -järjestöjemme työssä erilaisissa tuki- ja asiantuntijatehtävissä 2–12 kuukauden ajan. Vapaaehtoistyö tai harjoittelu Felm Volunteerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua käytännön työhön.

Hakuaika Felm Volunteer -vapaaehtois- ja harjoittelutehtäviin on nyt päättynyt, kiitos kaikista hakemuksista.

Helmikuun hakuaikana voit hakea saman toimintavuoden loppupuoliskon tehtäviin ja kesän hakuaikana seuraavan toimintavuoden tehtäviin.

Kaikki Felm Volunteer -tehtävät ja tehtävänkuvauslomakkeet ovat suuntaa-antavia ja muokkautuvat Lähetysseuran kumppanikirkon tai kumppanijärjestön tarpeiden, ohjaajan työtilanteen sekä valituksi tulevien hakijoiden kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Haastattelut järjestetään hakuajan kuluessa tai kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kaikille haastatelluille hakijoille taataan paikkavahvistus tai tieto haun päättymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Felm Volunteer –tehtäviin voi hakeutua useammin kuin kerran, kuitenkin maksimissaan 12 kuukauden ajaksi. Etusijalla valinnoissa ovat ensimmäistä kertaa ulkomaan vapaaehtoistehtäviin hakeutuvat soveltuvat Lähde liikkeelle tai Min Mission –koulutuksen kokonaan suorittaneet hakijat.

Uudet haettavissa olevat tehtävät päivitetään vuosittain 1.2. ja 1.6. alkaen kotisivuillemme.

Helmikuun 2019 hakuaikana on poikkeuksellisesti avoimia paikkoja vähemmän kuin tavallisesti, sillä hakuun vamisteltuja paikkoja on jouduttu täyttämään edelliseen hakuun osallistuneiden hakemuksilla, alkuperäisen Felm Volunteer kohteen peruunnuttua yhteiskunnallisista syistä.

Helmikuun haussa olevat paikat:

(1-2 x 3kk tarkoittaa, että kohteeseen haetaan yhtä tai kahta henkilöä kolmeksi kuukaudeksi.)

Botswana, 1 x 3kk syys-joulukuu avoin miespaikka teologille tai teologian maisterivaiheen opinnoissa olevalle, lähtöpariksi jo valitulle Felm Volunteerille. Botswanan luterilaisen kirkon kasvatusasiain tukitehtävät. Tehtävät sisältävät erityisesti pyhäkoulun opettajien, maallikoiden ja evankelistojen koulutuksiin osallistumista. Felm Volunteer osallistuu mm. koulutusten ja työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen teologisen opetuksen ja rippikoulutyön teemoihin liittyen. Lisäksi Felm Volunteerit toimivat kirkon tukemassa syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten päiväkodin tukitehtävässä. Ohjaaja Maria Stirling.

Lataa tehtävänkuva »

Kolumbia, Bogota, 1 x 3kk, syys-joulukuu välillä 2019, Felm Volunteer Kolumbian luterilaisen kirkon tukitehtäviin. Tehtävät määritellään soveltuvan hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti kumppanin kanssa sopien (esim. kirkon ihmisoikeustyöhön tai lapsi-, nuoriso- tai naistyöhön osallistuminen). Majoitus kirkon vierastalossa. Tehtäviin etsitään sujuvan espanjan kielitaidon ja itsenäisen matkustuskokemuksen omaavaa hakijaa. Ohjaaja: Riikka Leskinen.

Israel, 1-2 x 3kk joulukuu 2019 – helmikuu 2019, Felm keskuksen –ylläpitovapaaehtoisen tehtävät. Osa vapaaehtoistehtävistä on vakiintuneita (keskuksen esittely vierailijoille, puhelinpäivystys, keittiö- tai kunnossapitotehtävät, tapahtumajärjestelyjen tukeminen, ovien avaaminen ja tapahtumien tilastointi yms.). Osa tehtävistä voi tarkentua hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan keskuksen toimintaa tukien. Ohjaaja: lähetysseuran aluetyöntekijä.

Tällä hetkellä valmistelemme kesän hakuun avattavia paikkoja vuoteen 2020. Alla tiedoksi viime kesän haussa olleita paikkoja. Huomioithan, alla olevat paikat ovat malliesimerkkejä jo aiemmin toteutuneista tehtävistä. Kesän 2019 hakuun tulevat paikat näkyvät näillä sivuilla 1.6 alkaen. 

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, helmi-kesäkuu tai elo-marraskuu 2019, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon tukitehtäviin sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden integroimiseksi kirkon kaikkeen toimintaan ja kirkon jäsenten tietoisuuden lisäämiseksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Vapaaaehtoinen vahvistaa gender-näkökulmaa erityisesti Lähetysseuran hankkeissa antamalla tukea ja koulutusta mm. naisten tuottajayhdistyksen jäsenille. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat:Jaakko Lavonius ja kirkon nimeämä ohjaaja.

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, helmi-kesäkuu 2019 tai elo-marraskuu 2019, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon tukitehtäviin tuotekehittely- ja markkinointitaitojen vahvistamiseksi osana naisten oman toimeentulon parantamista. Lähetysseuran tukemassa kehitysyhteistyöhankkeessa vapaaehtoinen tukee erityisesti naisten tuottajayhdistyksen jäsenten käsityötaitojen kehittämistä vastaamaan sekä perinteisiä että moderneja vaatimuksia. Työnkuvaan kuuluu myös alpakka- ja laamanvillatuotteiden innovatiivisen markkinoinnin kehittäminen. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat: Jaakko Lavonius ja kirkon nimeämä ohjaaja.

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, helmi-kesäkuu tai syys-marraskuu 2019, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon opetustehtäviin teologisen koulutuksen vahvistamiseksi kirkon pastorien, erityisesti maallikkopastorien parissa. Vapaaaehtoinen osallistuu myös opintosuunnitelmien ja oppimateriaalin kehittämiseen. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat: Arja Koskinen ja kirkon nimeämä ohjaaja.

Kolumbian ja Bolivian tehtäviä täytetään, mikäli tehtäviin löytyy espanjan kielen taitoisia itsenäiseen alueella toimimiseen valmiita ja soveltuvia hakijoita. Lähetysseuran työntekijäohjaaja voi toimia toisesta kaupungista / toisesta maasta käsin. Kumppanikirkon lähiohjaaja työskentelee Felm Volunteer tehtäviin suunnitelluissa tehtäväkohteissa.

Israel, 2 x 3kk tammi-joulukuun välillä, Felm keskuksen –ylläpitovapaaehtoisen tehtävät. Osa vapaaehtoistehtävistä on vakiintuneita (keskuksen esittely vierailijoille, puhelinpäivystys, keittiö- tai kunnossapitotehtävät, tapahtumajärjestelyjen tukeminen, ovien avaaminen ja tapahtumien tilastointi yms.). Osa tehtävistä voi tarkentua hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan keskuksen toimintaa tukien. Ohjaaja: lähetysseuran aluetyöntekijä.  Lataa tehtävänkuva »

Israel, 1 x 3kk maalis-toukokuu tai mahdollisuus 3 + 3kk yhdistelmäharjoitteluun Israelissa ja Lähetysseuran kirkollisen työn tiimissä kotimaassa Lähi-idän kirkollisen työn projektiassistenttina. Tehtävä sopii opinnäytetyötä tai kandidaatintutkintoa suunnittelevalle esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, kehitysmaatutkimuksen tai soveltuvan muun alan opinnoista. Projektiassistentti tukee osaltaan toiminnan suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteutumista. Lisäksi tehtäviin on mahdollista liittää opintoihin soveltuvan selvityksen tai lopputyön laatiminen aluetyön tavoitteita ja opiskelijan kiinnostuksen kohteiden pohjalta tematiikka sopien. Tähän vapaaehtoistehtävään hakeutuvalta toivotaan kokemusta aiemmasta hallinnollisesta työstä sekä kehittämismyönteisyyttä. Ohjaaja: alueellinen kirkollisen työn koordinaattori. Lataa tehtävänkuva »

Israel, 3 x 3kk tammi-joulukuu, Opinnäytetyötä tai kandidaatin- / maisterintutkintoa suunnittelevalle mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen ja erityisosaamisestaan jakamiseen Lähetysseuran ja yhteistyöjärjestön Lähi-idän lapsi- ja nuorisotyöhön linkittyen. Opinnäytetyön aiheeksi soveltuvat esim. lastensuojelun, sosiaalityön, psykososiaalisen tuen, koulutuksen, uskontojen välisen dialogin tai rauhankasvatuksen teemat. Lopputyön tai selvityksen aihepiiri sovitaan huomioiden sekä toiminnan tarpeet että Felm Volunteerin tavoitteet. Ohjaaja: Maria Paulasaari. Lataa tehtävänkuva »

Kolumbia, Bogota, 1-2 x 3kk, maalis-toukokuu tai syys-marraskuu 2019, Vid Verdadera -keskuksen tukitehtäviin nuorten kuulovammaisten sekä syövästä toipuvien naisten toiminnan pariin. Vapaaehtoinen tukee keskuksessa olevien tulonhankkimistoimintaa, kuten käsitöiden markkinointia jne. Lisäksi vapaaehtoinen osallistuu keskuksen aktiviteetteihin järjestämällä osaamisensa ja kokemuksensa pohjalta toimintaa (esim. käsityö, musiikki, tanssi, viittomakielinen toiminta jne.). Tehtäviin voi sisältyä myös tukiopetusta tai muuta hakijan osaamisen ja kumppanin tarpeen mukaista tehtävää. Edellytyksenä itsenäisten tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaaja: Riikka Leskinen ja keskuksen koordinaattori Miledis Guevara.

Kolumbia, Bogota, 1-2 x 3kk, maalis-kesäkuu tai syys-joulukuu välillä 2019, Felm Volunteer Kolumbian luterilaisen kirkon tukitehtäviin. Tehtävät määritellään soveltuvan hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti kumppanin kanssa sopien (esim englannin kielen opetus kirkon työntekijöille / kirkon kouluille, kirkon lapsi-, nuoriso- tai naistyöhön osallistuminen). Majoitus kirkon vierastalossa. Ohjaaja: Riikka Leskinen.

Kolumbian ja Bolivian tehtäviä täytetään, mikäli tehtäviin löytyy espanjan kielen taitoisia itsenäiseen alueella toimimiseen valmiita ja soveltuvia hakijoita. Lähetysseuran työntekijäohjaaja voi toimia toisesta kaupungista / toisesta maasta käsin. Kumppanikirkon lähiohjaaja työskentelee Felm Volunteer tehtäviin suunnitelluissa tehtäväkohteissa.

Kypros, 6kk helmi-joulukuu välillä, Felm Volunteer Lähi-idän SAT-7 mediatyön projektitukitehtäviin. Vapaaehtoistehtävään etsitään tehtävänkuvauksen mukaista osaamista tai kokemusta soveltuvin osin omaavaa, maisteriopintojaan viimeistelevää tai vastavalmistunutta hakijaa. Ohjaaja: alueellinen kirkollisen työn koordinaattori ja Sophia Evangelou. Lataa tehtävänkuva »

Namibia 1-2 x 3kk helmi-huhtikuu 2019 (tai mahdollisesti 3 + 3kk muuna hakijalle ja kumppanikirkolle yhteisesti soveltuvana ajankohtana) ELCIN kirkon kirjanpidon kehittämiseen liittyvään tukitehtävään etsitään alan tehtävissä toimintakokemusta omaavaa vapaaehtoista kirkon kirjanpitäjän työtä tukevana työparina. Tehtävien hoidossa on eduksi, mikäli vapaaehtoisella on kokemusta myös seurakunnallisista kirjanpidon tehtävistä. Tehtäviä hoidetaan pääsääntöisesti Oniipassa.  Lisäksi tehtäviä voidaan muokata hakijan osaamisen ja toiveen mukaan. Ohjaaja Ilkka Repo ja ELCINin talousjohtaja Eino Nangula. Lataa tehtävänkuva »

Nepalin tehtäviin voidaan vastaanottaa ainoastaan opiskelijoita, jotka suorittavat opintoihinsa liittyvää harjoittelua tai perus- / jatko-opintoihinsa liittyvää tutkimus- ja tai aineistonkeruutyötä (esim. pro gradu tai väitöskirja).

Nepal, 1-2 x 3kk helmi-kesäkuu tai loka-joulukuu. Felm yhteistyöharjoittelijan tehtävät määräytyvät valituksi tulevan hakijan erityisalan mukaan. Felm Nepalilla on useita yhteistyökumppanijärjestöjä, jotka toimivat muun muassa perhetyön, vaikuttamistyön ja stipendiaattitoiminnan parissa erityisesti vammaistyön ja teologisen koulutuksen osa-alueilla. Harjoittelutehtävät voivat sisältää myös esim. viestinnän, valokuvauksen, viittomakielen tulkin, englannin tai suomen kielen opetuksen tukitehtäviä hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Ohjaaja: Janne Juhaninmäki ja Elina Lind. Lataa tehtävänkuva »

Nepal, 1 x 3kk helmi-kesäkuu tai loka-joulukuu. Felm kehitysyhteistyöharjoittelijan tehtävät määräytyvät valituksi tulevan hakijan erityisalan mukaan. Felm Nepalilla on useita kehitysyhteistyötä tekeviä kumppanijärjestöjä, jotka toimivat muun muassa yhteisönkehittämisen, ruokaturvan, koulutuksen, mielenterveyden, vesi- ja sanitaatioalan, rauhantyön sekä ihmisoikeuksien edistämisen parissa. Harjoittelutehtävää muokataan hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Ohjaaja: Janne Juhaninmäki ja Teressa Juhaninmäki. Lataa tehtävänkuva »

Al Amana -keskus Omanin Muscatissa, 4 kk tammikuu-huhtikuu 2019. Etsimme uskontodialogia ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävälle kumppanillemme Al Amana -keskukselle teologian maisterivaiheen opiskelijaa / teologisen alan ammattikorkeakouluopiskelijaa, keskuksen toimintoja avustaviin Felm Volunteer -tehtäviin.

Valituksi tuleva hakija jakaa Lähetysseuran ja Al Amana -keskuksen arvot ja haluaa toimia dialogityön tukitehtävissä. Harjoittelija omaa tehtävän ja vapaaehtoistyöympäristön luonteen johdosta henkilöauton ajokortin.  Kesän hakuaikana 26.8. mennessä on mahdollista hakea yhtä aikaa Felm Volunteer -tehtäviin sekä syyskauden Lähde liikkeelle -koulutukseen. Etusijalla valinnassa on koulutuksen kokonaan suorittanut, soveltuva hakija. Felm Volunteer -ohjaaja Aaro Rytkönen.

Tansania 1 x 3kk syyskuu – joulukuu Mwanza ELVD: Felm Volunteer nuorisotyön kehittämiseen etsitään nuorisotyönohjaajaa, teologia tms. nuorisotyöstä innostunutta ammattilaista tai ammattiin valmistuvaa. Tehtäviin sisältyy nuorisotyön tapahtumiin ja leireihin osallistumista, nuorisotyön manuaalin kehittämistä sekä nuorisotyöntekijäin kouluttamiseen osallistumista. Tehtävää voidaan muokata hakijan osaamisen mukaisesti, esim. musiikillinen osaaminen ja opetustaidot tukevat tehtävissä toimimista. Tehtävään valittavan toivotaan sitoutuvan Swahilin kielen alkeiden opiskeluun ennen lähtöä. Ohjaaja Hanna Oja-Nisula. Lataa tehtävänkuva »

Tansania 1 x 3kk helmi-kesäkuu tai syys-joulukuu Dar es Salam, TCRS Felm Volunteer, kehitysyhteistyön alalle valmistuvalle tai alan kokemusta omaavalle. Tehtäviä muokataan Lähetysseuran tukeman yhteisönkehittämishankkeen tarpeiden ja hakijan osaamisalueen pohjalta. Lähetysseuran työntekijäohjaaja toimii ja työskentelee toisesta kaupungista käsin. Ohjaaja: Pekka Härkönen ja TCRS Kellen Machibiya. Lataa tehtävänkuva »

 

Thaimaa, 1 x 3kk naispaikka loka-joulukuuksi 2018 Armonkotiin paikkavahvistuksen saaneen lähtöpariksi. Diakoniatyön tukitehtävät Thaimaan luterilaisen kirkon ylläpitämässä odottavien äitien ja vastasyntyneiden ensi- ja turvakodissa. Vapaaehtoinen osallistuu kodin arkeen taitojensa ja ajankohtaisten Armonkodin tarpeiden mukaisesti (esim. opettamalla äideille tarpeellisia taitoja, osallistumalla vanhemmuuden tukemiseen ja hoivatehtäviin, sekä osallistumalla kodin yleisen viihtyvyyden ja ylläpidon tehtäviin.) Ohjaajat Anja Markkanen ja Pissara Pangsiri. Lataa tehtävänkuva »

 

Venäjä, 2 x 2kk kesäkuu-heinäkuu 2019, Gurez Pudgan seurakunta ja Birskin seurakunta Uralin rovastikunnassa, seurakuntatyöhön erityisesti lasten parissa tehtävään työhön. Tehtäväsisältöön kuuluu kerho- ja leiritoiminnan vetämistä sekä seurakunnan muussa toiminnassa tukeminen ja auttaminen. Myös käytännön työtä seurakunnan tarpeiden ja vapaaehtoisen osaamisen mukaan. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Venäjän kielen taitoa. Ohjaaja Andrey Heikkilä. Lataa tehtävänkuva »

 

Viro, 1 x 2kk syksyllä 2018 ja 1 x 2kk vuoden 2019 aikana, Viron kirkon Perhekeskuksen tukitoimintaan. Tehtäväsisältöön kuuluu mahdollisesti viestintää, kouluttamista, avustavia tehtäviä ja tapahtumien toteuttamista sekä hakijan pätevyyden salliessa asiakastyötä. Tehtävien hoidossa on apua viron tai venäjän sekä englannin kielestä. Ohjaaja Pia Ruotsala. Lataa tehtävänkuva »

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että Felm Volunteer –sopimuksen solmimista edeltäen hakijaa pyydetään esittämään lasten ja nuorten kanssa työskentelevän henkilön rikosrekisteriote, mikäli tehtävän kesto ja sisältö niin edellyttävät.

Koulutuksesta ja kokemuksesta riippumatta jokaiselta Felm Volunteer -tehtäviin lähtijältä edellytetään hyväksytysti suoritettua Lähde liikkeelle – tai Min Mission -koulutusta.

Pääsääntöisesti Felm Volunteer -tehtäviin suositellaan hakeuduttavan koulutuksen käymisen jälkeen. Kesän hakuaikoina on kuitenkin mahdollista hakea myös yhtä aikaa syyskauden koulutukseen ja seuraavan toimintavuoden tehtäviin (täytäthän hakulomakkeen molempiin tarkoituksiin kotisivuillamme kesän aikana). Etusijalla valinnoissa ovat Lähde liikkeelle tai Min Mission koulutuksen kokonaan käyneet soveltuvat hakijat.

Hakuaika jäljellä oleviin vuoden 2019 Felm Volunteer -tehtäviin on nyt päättynyt. Perehdytyspäivä järjestetään syksyn tehtäviin valituksi tulleille toukokuussa..

Lisätietoja:

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET »

Felm Volunteer -hakuun ja tehtäviin liittyen:

Felm Volunteer koordinaattori
Heli Oksanen
p. 040 641 1202 (yhteydenotot 7.2 alkaen)

Lähde liikkeelle ja Min Mission -koulutukseen hakemisesta ja koulutussisällöistä koulutuskoordinaattoreilta:

Lähde liikkeelle
Eerika Granlund,
eerika.granlund(at)suomenlahetysseura.fi,
puh. 040 760 6979

Min Mission
Charlotte Steffansson-Myrskog
charlotte.steffansson-myrskog(at)finskamissionsalskapet.fi
tel. 040 169 2418