Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Mukaan haetaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella!

Hakeminen

Kesän 2020 hakuaika on päättynyt 30.8.2020. Seuraava haku on 1.2.-28.2.2021 (tehtävät kesälle/syksylle 2021).

Alla on listattu kesän 2020 haussa olleet tehtävät maittain. Lyhyen suomenkielisen kuvauksen alta löydät linkin, jossa on tarkempaa tietoa kumppanista ja työtehtävästä. Tehtävät antavat käsityksen haettavista vapaaehtoistehtävistä. Samat tehtävät eivät tule hakuun seuraavassa haussa.

Valinnat

Katsomme kaikki hakemukset läpi samaan aikaan hakuajan päätyttyä. Jokainen hakija saa haastattelukutsun. Haastattelut järjestetään syyskuun alussa viikoilla 36–38. Volunteer -valinnat tehdään yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa ja englanninkielinen hakemus on tärkeässä asemassa. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Felm Volunteer -tehtäviin valituille järjestetään perehdytyspäivä pe 27.11.2020 (9.00–17.00) Lähetysseuran toimistolla Pasilassa. Päivään osallistuminen on edellytys lähtemiselle.

Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran, mutta etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka eivät ole ennen olleet Felm Volunteereina ja ovat jo suorittaneet Lähde liikkeelle -koulutuksen. Yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on 12 kk. Alaikäraja on 20 vuotta. Vapaaehtoiseksi valitseminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä. Voit hakea syksyn koulutukseen samalla kun Volunteeriksi. Jos koulutuksen käymisestä on yli viisi vuotta, ota yhteyttä lahdeliikkeelle@suomenlahetysseura.fi.

Työtehtävät

Alla on listattu kaikki tehtävät maittain. Tästä voit katsoa tehtävät työn sisällön mukaan listattuna.

2-3 hlöä, 2-3 kk heinä-marraskuu 2021:
Onnellinen lapsi -hanke Lubangossa

Suomen Lähetysseura tekee yhteistyötä kristillisen kansalaisjärjestön ATOS:n kanssa. Crianca feliz -hankkeessa on neljä eri toimintakeskusta, joissa on mm. päiväkodit, erilaisia aktiviteetteja lapsille, lukutaito-opetusta ja raamatturyhmiä aikuisille sekä terveysasioihin liittyvää koulutusta ja tukea. Vapaaehtoisen tehtävä on olla tukena keskusten työssä.

Vapaaehtoisella voi monenlaista ammatillista osaamista ja koulutusta esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä, englannin tai taito-/taideaineiden opettamisesta tai sairaanhoidosta. Näiden sijaan hän voi olla rakennustöiden ja remontoinnin osaaja. Angolassa elinolosuhteet ovat niukat. Virallinen kieli on portugali, mutta auttava portugalin kielitaito riittää, jos vapaaehtoisella on vahva espanjan tai englannin osaaminen.

Ohjaaja: Teija Lievonen (Felm)
Partner tutor: Flávia Varella de Costa, Head of the program

Felmvolunteer_job description_Angola_Happy Child

1 hlö, 3 kk joustavasti (kevät helmi-touko välillä, syksy: jakso päättyy marraskuun lopussa): avustava työntekijä naisten voimauttamiseen liittyvissä hankkeissa

Lähetysseura tukee Bolivian Evankelisluterilaisen kirkon hankkeita, joiden avulla vaikutetaan lasten, nuorten, naisten ja perheiden tilanteeseen sekä koulutukseen, ruokaturvaan ja veden saantiin. Vapaaehtoisen tehtävä on toimia avustajana naisten voimauttamiseen liittyvissä hankkeissa, jotka koskevat mm. tasa-arvoa, taloutta ja johtajuutta. Asuinpaikkana on La Paz, mutta jaksoon kuuluu mahdollisesti myös vierailuja maaseudulla.

Hakijalta edellytetään koulutusta ja kokemusta esim. sosiaalityöstä tai sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Felm työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Riikka Leskinen, Regional Manager for Church Cooperation (Felm)
Partner tutor: ilmoitetaan myöh (IELB)

Felmvolunteer_job description_Bolivia_Women’s empowerment

1 hlö, 3 kk joustavasti (kevät helmi-touko välillä, syksy: jakso päättyy marraskuun lopussa): avustava työntekijä lapsityöhön Centro Galileaan

Lähetysseura tekee työtä Bolivian luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) kanssa. Vapaaehtoinen työskentelee La Lumbrera -hankkeessa, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten oikeutta perus- ja keskiasteen koulutukseen sekä inkluusioon. Vapaaehtoisen työtehtävä on Cobijassa lähellä Brasilian rajaa, missä kirkon perustama inklusiiviseen opetukseen keskittyvä Centro Galilea -keskus toimii. Vapaaehtoinen mm. tukee paikallisia työntekijöitä pedagogisessa suunnittelussa sekä järjestää lapsille ja nuorille aktiviteetteja koulupäivän jälkeen.

Hakijalta edellytetään kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Pedagogiset tai sosiaalityön opinnot katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Felm työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Riikka Leskinen, Regional Manager for Church Cooperation (Felm)
Partner tutor: pastor Luis Blanco, IELB

Felmvolunteer_job description_Bolivia_Centro Galilea

1 hlö, 3 kk syksyllä 2021 (päättyy viim. joulukuun alussa): teologian opettaja

Vapaaehtoinen tukee Bolivian Evankelisluterilaista kirkkoa (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) toimimalla teologian opettajana. Tehtävään kuuluu koulutuksien ja materiaalien suunnittelua sekä pappien, evankelistojen sekä seurakuntien johtajien kouluttamista. Asuinpaikkana on La Pazin kaupunki, mutta tehtävään kuuluu myös mahdollisesti opettamista muualla olevissa seurakunnissa.

Hakijalta vaaditaan teologian tutkintoa (tai loppuvaiheen opintoja) ja hyvää espanjankielen taitoa. Tehtävä on itsenäinen, Felm työntekijä asuu toisessa maassa.

Ohjaaja: Arja Koskinen (Felm)
Partner tutor: Head of secretary of Education (IELB)

Felmvolunteer_job description_Bolivia_Theology

2 hlöä, 3 kk kevätkaudelle 2021 (tammikuu – maaliskuu): ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksella (Jerusalem)

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen päivittäisessä arjessa sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu myös siivousta, keittiössä avustamista ja pihatöitä. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, huumorintaju sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn ovat tehtävässä hyödyksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella.

Ohjaaja:Lähetysseuran alueellinen työntekijä

Felmvolunteer_job description_Israel_Felm Center

1 hlö 4-6 kk kevätkaudella 2021 (tammikuu – kesäkuu): Asiantuntija ilmastotyöhön (Phnom Penh)

Vapaaehtoisen ilmastoasiantuntijan tehtävänä on havainnoida kumppaneiden tekemää ilmastotyötä, kerätä tietoa ja koostaa niiden pohjalta suosituksia ilmastotyön tehostamiseksi. Hän toimii koollekutsujana kumppaneiden yhteisiin konsultaatioihin. Hän konsultoi Felm Kambodzan sekä kumppaniorganisaatioita ilmastoystävällisen työtapojen kehittämisessä. Tehtävään kuuluu työntekijöiden ja avainhenkilöiden kouluttamista ilmastoasioissa.

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvia opintoja sekä kokemusta työskentelystä ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysmaassa ja asiantuntemus kestävästä maanviljelystä kuivilla alueilla. Tehtävä edellyttää vahvan englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet.)

Felm tutor: Emma Holmström

Partner tutor: Several

Felmvolunteer_job description_Cambodia_climate

1 hlö 4-6 kk, kevätkaudella 2021 (tammikuu – kesäkuu):  Vammaisinkluusion asiantuntija

Vapaaehtoisen tehtävänä on ohjata työntekijöiden ja avainhenkilöiden kouluttamista vammaisinkluusion perusteista. Hän suunnittelee paikallisten kumppaneiden kanssa koulutusta ja koulutusmateriaalia paikallisten yhteisöjen kouluttamiseen. Vapaaehtoinen auttaa kumppaneita huomioimaan vammaisinkluusion kysymykset projektisuunnittelussa, implementoinnissa ja evaluoinnissa. Vapaaehtoinen luo yhdessä paikallisten kumppaneiden toimenpideohjelman vammaisinkluusion vahvistamiseksi.

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvaa koulutusta (erityisopettaja, toimintaterapeutti, kehitysvammaisten ohjaaja tai sosiaaliohjaaja/sosionomi, jolla on erikoistuminen vammaistyöhön) sekä parin vuoden työkokemusta vammaisten lasten parissa työskentelystä. Tehtävä edellyttää joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tehtäviin ja tilanteisiin. Tehtävässä tarvitaan vahvan englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet.)

Felm tutor: Emma Holmström
Partner tutor: Epic Arts /MRO/ First step

Felmvolunteer_job description_Cambodia_disability inclusion

HUOM! Kiinan koronatilanteen vuoksi päätimme kumppanimme kanssa, ettei tehtävää voi avata kesän 2020 haussa. Pahoittelemme! Toivomme tehtävän aukeavan helmikuun -21 haussa.

Kiinaan avautuu opettamisalan tehtävä 1-2 hlölle syyslukukaudelle 2021.

Vapaaehtoinen toimii englannin kielen opettajana peruskoulussa sekä tukee paikallisia opettajia heidän työssään ja työn suunnittelussa.

Tietoa Amityn työstä ja Lähetysseuran työstä Kiinassa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyomme/aasia/kiina/

1 hlö, 3-6kk joustavasti (kevät helmi-touko välillä, syksy: jakso päättyy marraskuun lopussa): avustava asiantuntija teologian ja sovinnon kysymyksiin

Lähetysseura tekee työtä Kolumbian Luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO) kanssa. Vapaaehtoista tehtävä on tukea kirkkoa teologisissa kysymyksissä rauhaan ja sovintoon liittyen. Tämä tapahtuu mm. koulutusten, workshoppien, eri työtiimien tukemisen sekä laajemman vaikuttamistyön kautta. Vapaaehtoinen asuu Bogotassa, mutta matkustaa neljän muun maakunnan alueella.

Hakijalta edellytetään teologian opintoja ja ymmärrystä rauhan&sovinnon työn kysymyksistä. Aiemmasta työkokemuksesta kehittyvissä maissa on etua. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää espanjankielen taitoa.

Ohjaaja: Riikka Leskinen, Regional Manager for Church Cooperation (Felm)
Partner tutor: ilmoitetaan myöh (IELB)

Felmvolunteer_job description_Columbia_Theology

 

2 hlö, 3 kk, (helmikuu – toukokuu, syyskuu – joulukuu, mahdollisuus yhditää kolmen kuukauden harjoittelujaksoon Helsingin toimistolla): Assistentti hallinnon tehtäviin (Limassol)

Vapaaehtoinen toimii projektihallinnon assistenttina osallistuen projektin suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Hän hoitaa valittujen projektiteemojen analyysin ja avustaa vuosiraportin kokoamisessa.

Tehtävään valitulta edellytetään hyvää engalnnin kielen osaamista, itsenäistä, joustavaa työotetta ja positiivista asennetta. Projektihallinon kokemus tai kiinnostus projektiahllintoa kohtaan sekä maisteritason opinnot soveltuvalta alalta ovat edellytys tehtävän hoitamiseksi. Vapaaehtoiselta edellytetään kulttuuri- ja uskontosensitiivisyyttä.

Ohjaaja: Suomen Lähetysseuran aluepäällikkö

Felmvolunteer_job description_Cyprus_project assistant

1 hlö, 6 kk joustavasti vuodelle 2021: Projektityöntekijä SAT-7 mediapalveluihin (Nikosia)

Vapaaehtoinen hallinnoi ja kehittää SAT-7 -mediapalveluiden sosiaalisten vaikutusten portfoliota ja muita mediaprojekteja. Hän tekee strategista suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa ja välittää esitykset rahoittajille. Vapaaehtoinen valvoo ja ohjaa mediaprojektien suunnitelmallista toteutusta. Hän varmistaa että projektien raportointi ja tilintarkastus on ajantasaista ja valvoo mediaprojektien tuloksellisuutta mittaavaa tutkimusta.

Vapaaehtoiselta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta projektihallinnosta, johtamisesta sekä lahjoitusvaroin tehtävien projektien koordinoinnista. Vapaaehtoisella tulee olla halu oppia lisää mediatyöstä ja sen johtamisesta sekä sosiaaliseen vaikuttamiseen keskittyvästä mediasta. Työhön valitulla tulee olla käsitys lahjoitusvaroin tehdyn työn suunnittelusta ja raportoinnista lahjoittajien suuntaan. Temaattinen asiantuntemus esimerkiksi vammaisuudesta, naisten ja lasten oikeuksista sekä koulutuskysymyksistä sekä kokeus Lähi-Idän kontekstissa työskentelystä on eduksi. Työ edellyttää joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä. Tehtävään vaaditaan eriomaista englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

FELM tutor: Janetta Vettenranta/ Regional Manager Manager Partner tutor: Sophia Evangelou/ Human Resources Manager

Felmvolunteer_job description_Cyprus_SAT-7

Kaikki vapaaehtoistehtävät ovat Al Amana -keskuksella:

Al-Amana keskus toimii Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Keskus pyrkii rakentamaan vuoropuhelua eri uskontoryhmien välille ja fasilitoimaan rauhandialogia erilaisten ryhmien kesken.

1 hlö, 2-6kk, mahdollisuus aloittaa jo syksyllä 2020 tai keväällä 2021: Vapaaehtoinen kehittämään Al Amanan organisaatiota

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea keskuksen johtajaa organisaatiouudistuksen toteuttamisessa (arvio ja suunnitelma tehty keväällä 2020) ja toimeenpanossa sekä tukea keskuksen työntekijöiden johtamisessa.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on vankkaa kokemusta johtamistehtävistä (esim. seurakunnassa tai yritysmaailmassa), organisaation kehittämisestä sekä mielellään ymmärrystä kulttuurien ja uskontojen kohtaamisesta. Sujuva englanti on välttämätön, työkielenä lisäksi suomi. Arabian osaamisesta on etua.

Ohjaaja: Aaro Rytkönen

Felm Volunteer job description_Oman_Organisational Volunteer

1 hlö, 2-4kk, mahdollisuus aloittaa jo syksyllä 2020 tai keväällä 2021: Al Amana tilankäytön/ympäristön/sisustamisen/rakentamisen osaaja 

Vapaaehtoisen tehtävä on auttaa keskuksen johtajaa tilankäytön paremmassa suunnittelussa. 1950-luvulla rakennetussa keskuksessa kaivataan apua mm. puutarhan suunnitelussa ja paremman tilankäytön organisoinnissa (esim. dialogeihin tarvittavan turvallisen tilan ja ryhmätyötilojen organisointi). Suunnitteluapua kaivataan myös yleisiin tiloihin, keittiöön ja majoitushuoneisiin.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla voi olla osaamista esim. sisustussuunnittelusta tai -arkkitehtuurista, puusepäntyöstä, maisemoinnista, visuaalisesta suunnittelusta, rakennusinsinöörin työstä, tmv. Tehtäviä voidaan suunnata osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Ohjaaja: Aaro Rytkönen

Felm Volunteer job description_Oman_Architectural Volunteer

1-2 hlöä, 4 kk joustavasti keväällä 2021  ja 1-2 hlö 4 kk joustavasti syksyllä 2021: Vapaaehtoinen Al Amana -keskukseen (uskontodialogi ja eri kulttuurien välinen vuorovaikutus)

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen ja avustaa ryhmätyöskentelyjen ja dialogitapaamisten järjestämisessä. Vapaaehtoinen tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Tehtävissä tarvitaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opintoja aihepiirin parissa (esim. teologia) sekä kiinnostusta uskontodialogiin. Sujuva englannin kielen taito sekä ajokortti ovat edellytyksiä tehtävän hoitamiseen. Eduksi luetaan arabian kielen alkeiden osaaminen.

Ohjaaja: Aaro Rytkönen

Felmvolunteer_job description_Oman_Al amana

1-2 hlöä, 4 kk joustavasti keväällä 2021  ja 1-2 hlö 4 kk joustavasti syksyllä 2021: Vapaaehtoinen Al Amana -keskukseen ylläpitotehtäviin

Toimintakeskus tarjoaa vapaaehtoistehtäviä myös ylläpitotyössä. Vapaaehtoisen tehtävänä on esimerkiksi puutarhan hoitaminen, siivoamisessa avustaminen, autokuskina toimiminen erilaisille ryhmille sekä muut keskuksen työt.

Kielitaitovaatimuksena on kohtuullinen englannin osaaminen. Arabian osaaminen on lisäetu.

Tarkempi tehtävänkuva tulee kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Haethan tehtävään vasta nähtyäsi tehtäväkuvauksen.

1 hlö, 3 kk kevätkaudella 2021(helmi-toukokuu): maahanmuuttajatyöhon Marhaban -keskukseen (Marseille)

Suomen Lähetysseura tukee Marseillessa maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä. Vapaaehtoiset ja aiemmin maahan saapuneet auttavat kuitenkin uusia tulijoita. Lähetysseuran kumppani, protestanttinen diakoniayhdistys Marhaban, tarjoaa diakonisia palveluita ja hengellistä toimintaa erityisesti maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Toiminta auttaa turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia sopeutumaan ranskalaiseen yhteiskuntaan.

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea paikallisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittäisissä töissä. Työtehtäviin voi oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan kuulua keskuksen arkisten töiden lisäksi mm. kielen opettamista tai psykososiaalista tukea. Hakijalla voi olla työkokemusta ja/tai opintoja mm. diakoniatyöstä, nuorisotyöstä tai sosiaalialalta. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää ranskan kielen taitoa.

FELM tutor: Hannele Tulkki-Williams
Partner tutor: Melanie Landes Castangno, Head of the Marhaban center

Felmvolunteer_job description_France_Marhaban

 

1-2 hlöä, 2-3 kk joustavasti vuonna 2021: Lähetysseuran arkiston läpikäyminen Dakarissa

Lähetysseuran arkisto on siirretty Mbourista Dakariin. Vapaaehtoisen tehtävä on käydä Lähetysseuran työntekijöiden ohjeiden mukaan arkisto ja tiedostot läpi sekä skannata ja järjestää ne. Työalueella tarvitaan ranskan ja/tai englannin kielitaitoa.

Hakijalta/hakijoilta edellytetään itsenäistä työotetta ja halua tutustua elämään Senegalissa. Työtehtävä ei vaadi erityisalan osaamista eikä runsasta kielitaitoa.

Ohjaaja: Hannele Tulkki-Williams

Felmvolunteer_job description_Senegal_archive

1 hlö, 3kk (helmi-toukokuu), nuorisotyöstä ja urheilusta (jalkapallosta) kiinnostunut vapaaehtoinen

Lähetyseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnan alueella nuorisotyön tukena. Seurakuntien nuorisotyön vapaa-ajan toiminta rakentuu paljon jalkapallon ympärille. Vapaaehtoinen toimii hiippakunnan ja seurakuntien työntekijöiden kanssa tuoden uusia ideoita nuorisotyöhön ja pohtien uusien nuorten tavoittamista esim. jalkapallon ja muiden urheilulajien kautta.

Tehtävään sopii monenlainen nuorisotyön kokemus ja/tai koulutus alalta. Tärkeää on urheilullinen suuntautuminen, mielellään myös jalkapallotaustaa. Työkielenä on englanti, swahilin osaamisesta on etua.

Felm tutor: Hanna Oja-Nisula
Partner tutor: Staff member of social service work, ELVD

Felm Volunteer_Tanzania_Youth Worker Sports

1-2 hlöä, 3kk, helmi-toukokuu: musiikin opettaja/musiikin ohjaaja Nyakaton raamattukoululle Mwanzaan

Lähetyseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnan raamattukoululla musiikin opetustehtävissä. Raamattukoululla koulutetaan kirkon työhön teologeja (pappeja), evankelistoja ja seurakuntatyöntekijöitä. Tehtävänä on tukea opiskelijoita musiikin opetuksessa ja kiertää myös seurakunnissa yhdessä paikallisten työntekijöiden kanssa ohjaamassa bändisoittoa sekä kuoroja.

Hakijalta vaaditaan opintoja ja työkokemusta musiikin parissa. Musiikkitekniikan osaamisesta on hyötyä tehtävässä. Englannin kielen taito on edellytys tehtävän hoitamiselle, swahilin osaamisesta on hyötyä.

Felm tutor: Hanna Martikainen, music teacher
Partner tutor: One of the teaching staff of Nyakato Bible College

Felmvolunteer_job description_Tanzania_Musician

1-2 hlöä, 3kk (helmi-toukokuu ja teologi myös elo-marraskuu) opettajia Nyakaton raamattukoululle Mwanzaan

Lähetyseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnan raamattukoululla avustavana opettajana. Ammattitaidon ja harrastuneisuuden perusteella opetustehtäviä voi olla teologisissa aineissa, englannin opettajana ja/tai tietotekniikan opettajan. Opiskelijoiden lähtötaso on vaihteleva, joten esim. it-alan harrastuneisuus tai sujuva englannin kielitaito sekä pedagogiset valmiudet ovat riittävät tehtävään hakemiseen.

Tehtävä vaatii hyvää englannin kielen osaamista. Swahilin osaamisesta on etua tehtävässä.

Felm tutor: Hanna Oja-Nisula
Partner tutor: One of the teaching staff of the college, ELVD

Felmvolunteer_job description_Tanzania_Theologian, English Teacher and IT Teacher

1-2 hlöä 3kk (helmi-touko tai elo-marras), avustava työntekijä naistyöhön Mwanzaan

Lähetyseuran kumppani alueella on Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT). Vapaaehtoinen toimii Itäisen Victorianjärven hiippakunnassa diakoniatyön ja naistyön avustavana työntekijänä. Tehtävään kuuluu työn suunnittelua ja yhteisen osaamisen kehittämistä vakituisten työntekijöiden kanssa sekä seminaarien ja koulutusten järjestämistä.

Vapaaehtoinen voi olla koulutus ja/tai työkokemusta esim. diakoniatyön tai sosiaalityön alalta. Kokemus naistyöstä on etu. Tehtävä vaatii hyvää englannin kielen osaamista. Swahilin osaamisesta on etua tehtävässä.

Felm tutor: Hanna Oja-Nisula, Felm Partner tutor: One of the teaching staff of the college, ELVD

Felmvolunteer_job description_Tanzania_Diaconia and women’s work

1hlö, 3kk (helmi-touko tai elo-marraskuu) vapaaehtoinen hankehallinnon tehtäviin ja kumppanin kapasiteetin vahvistamiseen

Lähetysseuran kumppanijärjestön Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) päätoimisto sijaitsee Dar es Salaamissa. Vapaaehtoisen tehtävänä on tukea kumppania hankkeiden monitoroinnissa ja evaluoinnissa. Tehtävään liittyy sekä hankeraportointia, kumppanin tukemista raportointiin liittyvissä kysymyksissä että kumppanin ohjaamista, miten raportoinnin tuloksia voi hyödyntää työn suunnittelussa.

Tehtävään etsitään henkilöä, jolla on koulutus ja kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden raportoinnista. Hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito ovat välttämättömiä, swahilin kielen osaaminen katsotaan lisäansioksi. Aiempi työkokemus kehittyvissä maissa, etenkin Tansaniassa on etu tehtävään hakiessa.

Felm tutor: Anna Holmström

Felmvolunteer_job description_Tanzania_Monitoring and Evaluation

1hlö, 3kk (helmi-touko tai elo-marraskuu) vapaaehtoinen tukemaan naisten käsityö- ja taideyritysten toimintaa

Lähetysseuran kumppanijärjestöt Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) sekä Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) tekevät töitä mm. haavoittuvassa asemassa olevien naisten parissa. Vapaaehtoinen toimii hankkeissa, joissa tuetaan pienyrittäjiä käsityö ja taidetuotteiden tekemisessä sekä myymisessä. Vapaaehtoisen tehtävä on auttaa sopivien myyntituotteiden löytämisessä ja tuotannossa sekä etenkin markkinoinnin kehittämisessä (esim. mahdolliset verkkoalustat). Jakson aikana asutaan eri alueilla Tansaniassa sopivien hankkeiden sijainnista riippuen.

Tehtävään sopiva koulutus ja työkokemus voi olla esim. taideteollinen osaaminen, yritysmaailmassa toimiminen (pienyritykset), yhteisön kehittämiseen liittyvä osaaminen ja/tai markkinointi. Aiempi kokemus kehitysyhteistyötehtävistä on eduksi, samoin itäisen Afrikan (etenkin Tansanian) tuntemus. Työkielenä on englanti, mutta swahilista on merkittävä apu. Vapaaehtoinen saa työhön tueksi tulkin.

Felm tutor: Anna Holmström

Felm Volunteer Job description_Tanzania_Income Generation and Product Development Volunteer

1hlö, 3kk (helmi-touko tai elo-marraskuu) vapaaehtoinen tukemaan psykososiaalista työtä

Lähetysseuran kumppanijärjestöt Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) sekä Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) tekevät töitä monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien parissa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kumppaneita psykososiaalisen tuen vahvistamisessa oman ammattiosaamisen ja kokemuksen mukaan. Monet hankkeet liittyvät resilienssiin koskien ilmastonmuutosta, mutta samalla niihin liittyy kysymyksiä mm. vammaisten lasten sekä naisten sekä muiden haavoittuvien ryhmien tilanteesta.

Hankkeet sijaitsevat Arushassa, Kilwassa, Morogorossa, Kishapussa and Lushotossa. Vapaaehtoisen kanssa tarkennetaan sijainti, kun tiedetään, missä tehtävissä osaaminen tulee parhaalla tavalla käyttöön. Hakijalta vaaditaan soveltuvaa koulutusta psykososiaalisen tuen piiristä esim. psykologiasta, psykiatriasta, psykologisesta sairaanhoidosta, mielenterveystyöstä, vammaistyöstä tai mahdollisesti muusta sosiaalialan työstä. Työkokemus on välttämätöntä, kehittyvissä maissa työskentelystä on etua.

Felm tutor: Anna Holmström

Felm Volunteer_job description_Tanzania_Psychosocial Support Volunteer

2 hlö 3 kk kevätkaudella 2021 (tammikuu – maaliskuu): Vapaaehtoinen lapsi- ja nuorisotyön kehittämisprojektiin Mukdahanin seurakunnassa (Mukdahan)

Vapaaehtoinen avustaa projektin työntekijöitä jokapäiväisissä tehtävissä. Hän työskentelee lasten ja nuorten parissa: tehtäviin kuuluu vapaaehtoisen osaamisesta riippuen englannin kielen opetusta ja ryhmien ohjaamista omaa harrastuneisuuttaan hyödyntäen, avustaminen seurakuntatyön arjessa, osallistuminen seurakunnan aktiviteettien (jumalanpalveluselämä, nuorisotyö) järjestämisessä. Vapaaehtoiset työskentelevät itsenäisesti paikallisten kumppaneiden johdolla.

Vapaaehtoisella tulee olla valmiuksia opettaa englantia ja/tai raamattua tai muita lapsi- ja nuorisotyössä hyödynnettäviä taitoja. Työkokemus tai opinnot kirkon alalta, kasvatus- tai sosiaalialalta tai vapaaehtoiskokemus lapsi- ja nuorisotyöstä katsotaan eduksi. Kyky sopeutua muutoksiin ja valmius työskennellä itsenäisesti ilman Lähetysseuran työntekijän tukea ovat eduksi. Tehtävässä edelellytetään englannin kielen taitoa. Thain kielen taito katsotaan eduksi.

Felm tutor: Kirsi Salmela
Partner tutor: Rev. Mrs. Jongkolnee “Sim” Sampachanyanon

Felmvolunteer_job description_Thailand_Mukdahan

1 hlö 6 kk alkaen maalis-huhtikuussa 2021: IT-alan ammattilainen tukemaan LML maatoimistoja

Luterilainen maailmanliitto kehittää digitalisaatiostrategiaansa ja ottaa käyttöön mm. tiedonkeruun ja -hallinnan työkaluja maatoimistoissa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kolmessa maassa (Kamerun, Tsad, Keski-Afrikan tasavalta) olevia LML maatoimistoja IT-osaamisessa. Työtehtävänä on auttaa ohjelmien asentamisessa ja käyttöönotossa, ja myös kouluttaa työntekijöitä käyttämään niitä.

Vapaaehtoisen tulee olla it-alan osaaja. Tehtävään vaaditaan projektihallinnan sekä PMER-ohjelmistojen tuntemusta. Työkielenä on ranska. Tehtävään kuuluu matkustamista (ja asumista) vaatimattomissa olosuhteissa.

Ohjaajat:

Philbert Habonimana, LWF Cameroon Country Representative
Clovis Mwambutsa, Regional Programme Coordinator, LWF Geneva

LWF_ICT Cameroon-Chad-CAR_Felm Volunteer job description

Lisätietoja:

Luethan ensin: Usein kysytyt kysymykset

Elina Siukonen
Felm Volunteer -koordinaattori
felm-volunteer@felm.org, +358 40 760 6979