Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Avoimet Felm Volunteer paikat

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä. Mukaan haetaan sekä opiskelijoita että eri alojen ammattilaisia. Alaikäraja on 20 vuotta. Tehtävät edellyttävät kielitaitoa.

Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka eivät ole ennen olleet Felm Volunteereina. Yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on yhteensä 12kk. Kaikilta edellytetään Lähde liikkeelle tai Min Mission -koulutuksen suorittamista ennen lähtöä.

Seuraavat haut alkavat 1.2.2020 (syksylle 2020) ja 1.6.2020 (vuodelle 2021).

Kesän 2019 haussa olleet paikat

Alla voit maakohtaisesti tutustua, minkälaisia Felm Volunteer -paikkoja on ollut haussa kesällä 2019.

Kaikki Felm Volunteer -tehtävät ja tehtävänkuvauslomakkeet ovat suuntaa-antavia. Tehtävät muokkautuvat Lähetysseuran kumppaneiden tarpeiden, ohjaajan työtilanteen sekä valituksi tulevien Volunteerien kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

1 x 3 kk, diakoniatyön vapaaehtoinen Marseilleen avustamaan Marhaban-keskuksen päivittäisessä työssä.

Tehtäväsisältöön kuuluu avustamista englannin- ja ranskan kursseilla sekä lapsille suunnatuilla kursseilla. Avustavaan työhön sisältyy myös toimistotyöskentelyyn liittyviä järjestelyitä, jotta henkilökunnalle vapautuu aikaa varainhankintaan ja muihin työtehtäviin.

Tehtävään hakeutuvalta toivotaan kokemusta diakoniatyöstä tai lasten parissa työskentelystä, sekä englannin ja ranskan kielitaitoa.

Ohjaaja: Marhaban-keskuksen johtaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk, vapaaehtoinen arkistonhoitajan tehtäviin Lähetysseuran toimistolle Dakariin avustamaan alueellista johtajaa arkiston ja tiedostojen läpikäymisessä ja järjestämisessä.

Tehtävässä tarvitaan ranskan ja englannin kielitaitoa.

Ohjaaja: Lähetysseuran vapaaehtoistyön koordinaattori.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk tammikuu–maaliskuu 2020, naispaikka vapaaehtoiselle Armonkotiin Bangkokiin.

Tehtäviin kuuluvat diakoniatyön tukitehtävät Thaimaan luterilaisen kirkon ylläpitämässä odottavien äitien ja vastasyntyneiden ensi- ja turvakodissa. Vapaaehtoinen osallistuu kodin arkeen taitojensa ja ajankohtaisten Armonkodin tarpeiden mukaisesti esimerkiksi opettamalla äideille tarpeellisia taitoja, osallistumalla vanhemmuuden tukemiseen ja hoivatehtäviin, sekä osallistumalla kodin yleisen viihtyvyyden ja ylläpidon tehtäviin.

Vapaaehtoiselta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä hyvää englannin suullista ja kirjallista osaamista.

Ohjaajat: Anja Markkanen/Satu Koivisto ja Pissara Pangsiri.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk syyskuu–joulukuu 2020, naispaikka vapaaehtoiselle Armonkotiin Bangkokiin sekä Mukdahanin kirkkoon.

Tehtäviin kuuluvat diakoniatyön tukitehtävät Thaimaan luterilaisen kirkon ylläpitämässä odottavien äitien ja vastasyntyneiden ensi- ja turvakodissa. Vapaaehtoinen osallistuu kodin arkeen taitojensa ja Armonkodin tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi opettamalla äideille tarpeellisia taitoja, osallistumalla vanhemmuuden tukemiseen ja hoivatehtäviin, sekä osallistumalla kodin yleisen viihtyvyyden ja ylläpidon tehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös Mukdahanin kirkon lasten kerhossa avustamista, englannin opetusta lapsille sekä erilaisten aktiviteettien ideoimista.

Vapaaehtoiselta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä hyvää englannin suullista ja kirjallista osaamista.

Ohjaajat: Satu Koivisto, Pissara Pangsiri ja Mukdahanin kirkon pastori Sim Sampachanyanon.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk, paikka vapaaehtoiselle datan kerääjälle Bangkokissa.

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu tiedon kerääminen Lähetysseuran yhteistyökumppaneilta (esim. tilastotieto) ja asianmukaisten raporttien laatiminen. Vapaaehtoisen toivotaan myös selvittävän, miten kerättyä dataa voisi hyödyntää Lähetysseuran raportoinnissa ja viestinnässä. Tehtävänkuvaan sisältyy myös Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden kouluttamista datan keräämisessä ja analysoinnissa.

Vapaaehtoisella olisi suotavaa olla työkokemusta tai koulutus, jota voi hyödyntää vapaaehtoistehtävissä, sekä hyvä englannin kirjallinen ja suullinen taito. Eduksi katsotaan kokemus yksin matkustamisesta, sekä thain kielen tai muiden paikallisten kielten tuntemus.

Ohjaaja: Ilkka Koivisto

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3–5 kk tammikuu–toukokuu 2020, vapaaehtoinen ympäristö- ja ilmastonmuutostyöhön.

Tehtävään kuuluu vapaaehtoistyö ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi yhteistyössä Lähetysseuran työntekijöiden sekä kambodžalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtäväsisältöön sisältyy esimerkiksi kenttävierailuja paikallisten yhteistyökumppaneiden työn havainnoimiseksi, ilmastokysymysten pohtimista ja soveltamista käytäntöön.

Tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielitaitoa, sekä kokemusta/koulutusta ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä.

Ohjaajat: Emma Holmström/Rowan Clusker sekä yhteistyökumppanien nimeämät ohjaajat.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3–5 kk 2020, vapaaehtoinen toimimaan vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi Lähetysseuran yhteistyökumppanien kanssa.

Tehtäväsisältöön kuuluu esimerkiksi havainnoivia kenttävierailuja, ja niihin liittyvää pohdintaa erilaisista käytännön toimenpiteistä vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi. Tehtäviin sisältyy myös vaikuttamistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa, esimerkiksi tietoisuuden lisääminen erilaisista vammoista ja erityistarpeista, joita vammaisilla henkilöillä saattaa olla.

Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielitaitoa, ja kokemus vammaisten lasten parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Ohjaajat: Emma Holmström/Rowan Clusker sekä yhteistyökumppanien nimeämät ohjaajat.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1–2 x 3 kk 2020, vapaaehtoinen tukemaan paikallisen evankelisluterilaisen kirkon (IELCO) työtä Justice and Peace-ohjelmassa.

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu projektityöntekijöiden avustaminen, sekä osallistuminen rauhaa ja sovittelua edistävien metodien kehittämiseen. Vapaaehtoisen osaamisalan perusteella tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi yhteisöllisyyttä edistäviä menetelmiä, opetustehtäviä, tai luovia menetelmiä.

Tehtävissä tarvitaan hyvää espanjan kielitaitoa. Eduksi katsotaan kokemus kehitysmaissa työskentelystä ja politiikan/psykologian/sosiaalitieteen koulutus tai muu koulutus, joka antaa eväitä rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun.

Ohjaajat: Arja Koskinen ja pastori John Hernandez.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk syyskuu–marraskuu/sopimuksen mukaan 2020, vapaaehtoinen Vid Verdadera-keskuksen tukitehtäviin nuorten kuulovammaisten sekä syövästä toipuvien naisten toiminnan pariin.

Tehtävänkuvaan kuuluu keskuksen työntekijöiden avustaminen päivittäisissä työtehtävissä, erilaisten aktiviteettien ideoiminen ja keskuksessa olevien tulonhankkimistoiminnan tukemista, kuten käsitöiden markkinointia. Tehtäviin sisältyy myös lyhyen englannin intensiivikurssin organisoiminen ja toteuttaminen kirkon työntekijöille ja/tai englannin opetuksessa avustaminen kirkon kouluissa.

Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella on hyvä espanjan kielitaito.

Ohjaajat: Riikka Leskinen ja Vid Verdadera -keskuksen koordinaattori Miledis Guevara.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk 2020, vapaaehtoinen Bolivian evankelisluterilaisen kirkon tukitehtäviin vuodelle 2020.

Tehtäväsisältö on muokattavissa vapaaehtoisen kiinnostuksen perusteella yhteistyössä kirkon kanssa, mutta tehtäviin voi alustavasti sisältyä esimerkiksi tukityötä lasten ja nuorten parissa, perhetyötä, tai opetuksellisia tehtäviä.

Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella on hyvä espanjan kielitaito.

Ohjaajat: Jaakko Lavonius ja kirkon nimeämä ohjaaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk 2020, kaksi vapaaehtoistyön paikkaa evankelisluterilaisen kirkon (IELB) Centro Galilea-keskuksessa, joka tukee lasten ja nuorten oikeutta koulutukseen.

Tehtävän keskiössä on keskuksen lasten ja nuorisoryhmien tukeminen sosiaalisissa ja pedagogisissa aktiviteeteissa. Vapaaehtoinen opettaa elämäntaitoja lapsille sekä järjestää iltapäivätoimintaa. Tehtäväsisältöön kuuluu myös Centro Galilean johtajan avustamista pedagogisessa työn kehittämisessä, sekä keskuksen toiminnan suunnittelussa ja seuraamisessa.

Tehtävissä tarvitaan hyvää espanjan taitoa. Eduksi luetaan kokemus nuorisotyöstä tai työstä lasten parissa/pedagogiset opinnot tai sosiaalityön koulutus.

Ohjaajat: Arja Koskinen ja pastori Luis Blanco.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk 2020, vapaaehtoinen teologian opettaja La Paziin Bolivian evankelisluterilaisen kirkon opetustehtäviin teologisen koulutuksen vahvistamiseksi kirkon pastoreiden ja erityisesti maallikkopastoreiden parissa.

Vapaaehtoinen osallistuu myös opintosuunnitelmien ja oppimateriaalin kehittämiseen.

Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito.

Ohjaajat: Arja Koskinen ja kirkon nimeämä ohjaaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk tai 2 x 3 kk/yksi tai kaksi vapaaehtoispaikkaa 2020, vapaaehtoinen tukihenkilöksi CEPROMIN-järjestölle, joka työskentelee paikallisten kaivostyöläisten oikeuksien hyväksi, ja pyrkii tarjoamaan paremman elämän etenkin lapsityövoiman uhreille.

Vapaaehtoinen toimii järjestön tukemien lasten ja nuorten parissa esimerkiksi suunnittelemalla erilaisia aktiviteetteja, avustamalla työpajojen järjestämisessä sekä osallistumalla oppimateriaalien kehittämiseen.

Tehtävässä tarvitaan hyvää espanjan kielitaitoa, ja kokemus lasten parissa työskentelystä on eduksi.

Ohjaajat: Jaakko Lavonius ja projektikoordinaattori Hector Solis.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk helmikuu–huhtikuu 2020, vapaaehtoinen Namibian evankelisluterilaisen kirkon (ELCIN) koulutustyöhön opiskelijoiden parissa.

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu avustaminen rippikoulun ja raamattukoulun kehittämisessä, sekä muiden aktiviteettien ideointi.

Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannintaitoa, ja kokemus nuorisotyöstä katsotaan eduksi.

Ohjaajat: Sakari Löytty ja pastori Isak Melua.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk syyskuu–marraskuu 2020, vapaaehtoinen Namibian evankelisluterilaisen kirkon varhaislapsuusohjelman (EECD) yksiköihin.

Vapaaehtoinen toimii EECD-henkilökunnan tukihenkilönä ja avustaa lapsille suunnatuissa aktiviteeteissa. Muu tehtävänkuva muodostetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa vapaaehtoisen osaamisalan perusteella.

Tehtävissä vaaditaan sujuvaa englannin kielitaitoa, ja kokemus lasten parissa työskentelystä on eduksi.

Ohjaajat: Päivi Löytty ja EECD-ohjelman johtaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk syyskuu–marraskuu 2020, vapaaehtoinen tukihenkilöksi Namibian evankelisluterilaisen kirkon Nkurenkuru-lukioon (ENHS).

Tehtäviin sisältyy lukion iltapäivätoiminnan aktiviteeteissa avustamista, kuten esimerkiksi musiikinopetusta. Tehtävänkuva muodostetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja vapaaehtoisen osaamisalan perusteella.

Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielitaitoa, ja kokemus musiikin opettamisesta on eduksi.

Ohjaajat: Sakari Löytty ja Nkurenkurun lukion rehtori.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk syyskuu–marraskuu 2020, ELCIN kirkon kirjanpidon kehittämiseen liittyvään tukitehtävään etsitään alan tehtävissä toimintakokemusta omaavaa vapaaehtoista kirkon kirjanpitäjän työtä tukevana työparina.

Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielitaitoa ja kokemus seurakunnallisista kirjanpidon tehtävistä katsotaan eduksi.

Ohjaajat: Sakari Löytty ja ELCINin talousjohtaja Eino Nangula.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk tammikuu–huhtikuu 2020, tehtävät sisältävät erityisesti pyhäkoulun opettajien, maallikoiden ja evankelistojen koulutuksiin osallistumista.

Vapaaehtoinen osallistuu muun muassa koulutusten ja työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen teologisen opetuksen ja rippikoulutyön teemoihin liittyen. Lisäksi vapaaehtoinen toimii kirkon tukemassa syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten päiväkodin tukitehtävässä.

Vapaaehtoinen tarvitsee tehtävissä hyvää englannin kielitaitoa, eduksi luetaan kokemus nuorisotyöstä/lasten parissa työskentelystä.

Ohjaaja: Maria Stirling.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk helmikuu–toukokuu 2020, vapaaehtoinen Tansanian evankelisluterilaiselle kirkolle kehittämään ELVD:n hiippakunnan nettisivuja.

Tehtäväsisältöön kuuluu myös kirkon työntekijöiden opastamista nettisivujen päivittämisessä ja ylläpitämisessä.

Tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja sujuvaa englannin kielitaitoa.

Ohjaajat: Olavi Heino ja ELVD:n yleissihteeri Rogath Mollel.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk helmikuu–toukokuu 2020, vapaaehtoinen Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Bible College-nuorisotyön kehittämiseen.

Vapaaehtoiselta toivotaan kokemusta nuorisotyöstä tai muista nuorisotyöhön sovellettavissa olevista taidoista, kuten esimerkiksi musiikinopetuksesta. Tehtäviin kuuluu lisäksi henkilökunnan avustamista opetuksessa, opiskelijoiden tukeminen englannin opiskelussa, sekä muihin aktiviteetteihin osallistuminen. Tehtävää voidaan muokata hakijan osaamisen mukaisesti.

Vapaaehtoinen tarvitsee tehtävissä hyvää englannin kielitaitoa, swahilin kielen tuntemus on eduksi.

Ohjaajat: Riitta Heino ja Nyakato Bible Collegen opettaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk heinäkuu–syyskuu/sopimuksen mukaan myös muu aikaväli 2020, paikka vapaaehtoiselle opettajalle/kasvatustieteen opiskelijalle tai opetuskokemusta omaavalle Morogoron hiippakunnassa Tansaniassa.

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu suomen kielen opettaminen lähetystyöntekijöiden lapsille, sekä muissa tehtävissä avustaminen vapaaehtoisen osaamisalueen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa, ja swahilin kielen tuntemus on eduksi.

Ohjaajat: Hanna Londo ja hiippakunnan naistyön johtaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk maaliskuu–toukokuu 2020, vapaaehtoinen teologian opettaja Hosaine Mekane Yesus -seminaariin Etiopassa.

Tehtäviin kuuluu lyhyiden kurssien opettaminen ja muussa opetuksessa avustaminen, opiskelijoiden tukeminen tutkimuksen tekemisessä sekä seminaarityön kehittämiseen osallistuminen.

Vapaaehtoiselta edellytetään teologian maisterin tutkintoa, sekä hyvää englannin kielitaitoa.

Ohjaajat: Kari Pentikäinen ja seminaarin rehtori Degu Genffe.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk maaliskuu-toukokuu 2020, vapaaehtoinen ammattikoulun opettaja Etiopian Hosainan kuurojen opiskelijoiden kouluun (Hosaina School for the Deaf).

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu opettaminen koulun opetussuunnitelman pohjalta sekä opetuksessa avustaminen, oppilaiden ohjaaminen ja osallistuminen koulun toiminnan kehittämiseen.

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa, ja kokemus kuurojen henkilöiden parissa työskentelystä sekä viittomakielen alkeiden tuntemus katsotaan eduksi.

Ohjaajat: Kari Pentikäinen/Mekonnen Mulat ja rehtori Tadesse Gainore.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk helmikuu–huhtikuu/elokuu-syyskuu 2020, Etiopian evankelisluterilaisen kirkon ohjaustehtäviin etsitään ensisijaisesti vapaaehtoista, jolla on kokemusta fysioterapiasta/psykososiaalisesta tuesta.

Työtehtäviin kuuluu vammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneiden kehitysvammaisten naisten parissa työskentely. Vapaaehtoinen myös osallistuu työn kehittämiseen sekä terapiatyöhön.

Tehtävään hakeutuvalta toivotaan kokemusta työstä vammaisten henkilöiden parissa. Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa.

Ohjaajat: Leila Pentikäinen ja NCES:in nimeämä ohjaaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk toukokuu/kesäkuu 2020, vapaaehtoinen opettaja opetuskeskukseen Dessieen Etiopiaan (mahdollisesti myös Kombolchan ja Woldiyan keskuksiin).

Vapaaehtoinen osallistuu lasten opetukseen koulun opetussuunnitelman mukaisesti, avustaa ammatillisessa opetuksessa sekä osallistuu työn kehittämiseen. Vapaaehtoiselta toivotaan kokemusta ammatillisesta opetuksesta ja halua työskennellä nuorten parissa.

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa.

Ohjaajat: Leila Pentikäinen ja NCES:in nimeämä ohjaaja.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 2 kk tammikuu–maaliskuu 2020, vapaaehtoinen koulutuksen tukihenkilö/opettaja, TAI esimerkiksi terveydenhuollon, taloudenhallinnan, pienimuotoisen yritystoiminnan / muun alan asiantuntija TAI kiinteistönhoitaja Onnellinen lapsi-hankkeen keskuksiin Angolaan.

Tehtäväsisältö määrittyy vapaaehtoisen osaamisalan ja pätevyyden pohjalta, esimerkiksi opetuksen tukihenkilö osallistuu keskuksen opetukseen ja ideoi aktiviteetteja, kun taas kiinteistönhoitaja voi auttaa huoltamaan ja korjaamaan keskuksen tiloja tarpeen mukaan. Asiantuntija-tason osaamista omaavilta taas toivotaan oppituntien järjestämistä keskuksen lapsille tai henkilökunnalle.

Tehtävissä vaaditaan hyvää englannin kielen taitoa, sekä vähintään auttavaa portugalin osaamista.

Ohjaajat: Teija Lievonen ja hankkeen johtaja Flávia Varella de Costa.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

Kaksi paikkaa Lähetysseuran toimistolle Kyprokseen, 1 x 3 kk aikavälillä tammikuu–huhtikuu ja toukokuu–elokuu 2020. Mahdollisuus yhdistää harjoitteluun 1 x 3 kk harjoittelua Lähetysseuran Helsingin toimistolla.

Vapaaehtoisen tehtävänkuvaan kuuluu Lähi-idän kirkollisen työn koordinaattorin avustaminen päivittäisessä työssä, projektisuunnitteluun ja projektinhallintaan sekä vuosiraportin laatimiseen osallistuminen, ja muita hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa ja itsenäistä työotetta, sekä kokemusta tai kiinnostusta projektityöskentelystä.

Ohjaaja: Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattori.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

Kaksi paikkaa 2 x 3 kk SAT-7-satelliittitelevisiojärjestön toimistolle Kyproksen Nicosiassa.

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu projektihallinnan tiimin avustaminen SAT-7:n portfolion kehittämisessä, sekä mediaprojektien valvominen ja hallinnoiminen. Tehtäviin sisältyy myös yleistä mediaprojektien sekä krillisten projektien koordinoimista ja kehittämistä.

Eduksi luetaan kokemus media-alalta/projektityöskentelystä ja tehtävänkuvaukseen soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Ohjaajat: Kirkollisen työn koordinaattori Janetta Vettenranta ja HR-johtaja Sophia Evangelou.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2 x 3 kk, paikka vapaaehtoiselle Jerusalemissa Lähetysseuran keskuksessa.

Keskus järjestää aktiviteetteja paikallisille järjestöille ja lapsille. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen päivittäisessä työssä sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn katsotaan eduksi.

Ohjaaja: Lähetysseuran alueellinen työntekijä.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 3 kk aikavälillä tammikuu–toukokuu, paikka vapaaehtoiselle Lähetysseuran keskuksessa Jerusalemissa.

Vapaaehtoistehtäviä on sekä keskuksessa, että Israelin ja Palestiinan alueella. Vapaaehtoinen avustaa Lähetysseuran työntekijöitä koulutukseen liittyvissä tehtävissä ja aktiviteeteissa. Tehtäväsisältöä on mahdollista muokata vapaaehtoisen kokemuksen ja osaamisalan perusteella, mahdollista on esimerkiksi englannin opetus kouluissa, iltapäivätoiminnan ideoiminen lapsille, tai paikallisen kirkon lapsi -ja nuorisotyöhön osallistuminen.

Tehtävissä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa. Eduksi katsotaan itsenäinen työote, valmius työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä ja tehtäviin soveltuva korkeakoulututkinto.

Ohjaajat: Kirsi ja Marko Piittala.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 x 4, 5 kk (1.1.–15.5.) ja 9 kk (syksy 2020 – kevät 2021)). Etsimme vapaaehtoisia uskontodialogiin ja eri kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen keskittyvään Al Amana-keskukseen Omanissa.

Vapaaehtoinen osallistuu keskuksen aktiviteettien järjestämiseen, avustaa ryhmätyöskentelyssä ja siihen liittyvissä käytännön järjestelyissä, tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaa on mahdollista myös muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella, tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielitaitoa sekä ajokorttia. Eduksi luetaan kiinnostus uskontodialogiin ja arabian kielen alkeiden taitaminen.

Ohjaaja: Aaro Rytkönen.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset

Annamme mielellään lisätietoja Felm Volunteer -ohjelmasta: felm-volunteer@felm.org
Tällä hetkellä posteihin vastaavat koulutuskoordinaattori Elina Siukonen ja Felm Volunteer -kiireapulainen Johanna Marttila.