Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Haemme mukaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella!

Hakeminen

Haku vuoden 2024 Felm Volunteer paikkoihin on päättynyt ja hakijoihin ollaan oltu yhteydessä. Mikäli hait kesän 2023 haussa, mutta et ole saanut meiltä sähköpostia, ole yhteydessä sähköpostitse felm-volunteer@felm.org

Tämän sivun alaosassa näet kesän haussa olleet tehtävät maittain.

Hakulomake tehtäviin täytetään englanniksi ja motivaatiokirje kirjoitetaan tehtäväkuvauksessa pyydetyllä kielellä (englanti/ranska/espanja).

Pyrimme lähettämään maailmalle noin 20-30 vapaaehtoista vuodessa. Kaikkia avoinna olevia tehtäviä ei välttämättä täytetä. Lähetämme vapaaehtoistyöhön vain henkilöitä, jotka ovat saaneet koronarokotukset.

Valinnat

Luemme kaikki hakemukset samaan aikaan hakuajan päätyttyä ja hakijoihin ollaan yhteydessä. Valitut hakijat kutsutaan haastatteluun ja valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Volunteer -valinnat tehdään yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa ja siksi hakemus on tärkeässä asemassa.

Felm Volunteer -tehtäviin valituille järjestetään perehdytyspäivä lähtöajankohdasta riippuen. Päivä pidetään arkipäivänä klo 9-17. Osallistuminen on edellytys lähtemiselle.

Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat alueen työntekijöiden ja kumppanin kannalta soveltuvimpia tehtäviin. Lisäksi valinnassa huomioidaan erityisesti ne, jotka ovat jo suorittaneet Lähde liikkeelle -koulutuksen valmiiksi ja eivät ole aiemmin olleet Felm Volunteer -tehtävissä. Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran, yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on 12 kk. Alaikäraja on 20 vuotta.

Vapaaehtoistyöhön lähteminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä. Voit hakea koulutukseen samalla kun haet Volunteeriksi. Jos koulutuksen käymisestä on yli viisi vuotta, ota yhteyttä lahdeliikkeelle@suomenlahetysseura.fi.

Työtehtävät

Alta löydät listauksen kesän 2023 haun tehtävistä.  Jokaisesta tehtävästä on lyhyt suomenkielinen kuvaus ja erilliselle sivulle aukeava tarkempi Job description -lomake.

ANGOLA

4 hlöä, 2-3 kk tammi-joulukuu 2024: Onnellinen lapsi -hanke Lubangossa

Suomen Lähetysseura tekee yhteistyötä kristillisen kansalaisjärjestön ATOS:n kanssa. Crianca feliz -hankkeessa on neljä eri toimintakeskusta, joissa on mm. päiväkodit, erilaisia aktiviteetteja lapsille, lukutaito-opetusta ja raamatturyhmiä aikuisille sekä terveysasioihin liittyvää koulutusta ja tukea. Vapaaehtoisen tehtävä on olla tukena keskusten työssä.

Angolassa on tarjolla useampi erilainen tehtävä: Lapsi-ja nuorisotyö, terveys- ja ravitsemusala tai kiinteistön huoltoon liittyviä teknisiä töitä. Vapaaehtoisella voi olla monenlaista ammatillista osaamista ja koulutusta esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöstä, liikunnan & taito-/taideaineiden opettamisesta tai kehitysyhteistyön projektiosaamista esim. terveydenhoidon, ravinnon, ympäristön ja maaseudun kehittämisen aloilta. Näiden lisäksi tarjolla on tehtäviä myös rakennustöiden ja remontoinnin osaajalle. Angolassa elinolosuhteet ovat niukat. Virallinen kieli on portugali, mutta auttava portugalin kielitaito riittää, jos vapaaehtoisella on vahva espanjan tai englannin osaaminen.

Ohjaaja: Teija Lievonen (Felm)

Partner tutor: Head of the program Anderson and Flávia de Costa

Felm Volunteer job description_Angola 2024

BOLIVIA

Tukihenkilö kirkolliseen työhön

1 hlö, 3 kk

Tukee Bolivian Evankelisluterilaista kirkon (Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, IELB) työntekijöitä lapsi- ja/tai nuorisotyössä, nais- ja perhetyössä sekä kristillisessä kasvatuksessa. Vapaaehtoinen osallistuu kirkon hallinnon, koulutuksen ja viestinnän tehtäviin. Asuinpaikkana on La Pazin kaupunki, mutta tehtävään kuuluu vierailuja muualla olevissa seurakunnissa.

Hakijalta vaaditaan soveltavaa koulutusta tai opiskelualaa ja hyvää espanjankielen taitoa.

Ohjaaja: Katja Tynkkynen (Felm)

Partner tutor: Head of the corresponding Department or Unit
Tehtävänkuvaus – IELB General 2024

HONG KONG

Hallinnon ja viestinnän avustustehtävät sekä englannin opetus

1 hlö 1 x 3 kk  elokuu-joulukuu

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja avustaa kiinalaisen alueen hankkeiden raportoinnissa sekä tiedotuksessa esim. sosiaalisen ja perinteisen median kanavissa, kumppanin haastattelutehtäviä yms. Tehtävään kuuluu myös asiakirjahallintoon liittyviä arkistointitehtäviä sekä englannin kielen opetusta luterilaisen seminaarin opiskelijoille.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa tutkintoa tai alan opintoja tai muuta soveltuvaa koulutusta. Hakijan on oltava omatoiminen ja sopeutumiskykyinen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kirkollisen työn erityispiirteitä ymmärtävä. Sujuva kirjallinen ja puhuttu englanninkielentaito on välttämätön (työkieli), lisäksi mandariinikiinan alkeista tai osaamisesta on hyötyä.

ohjaaja: Ilse Paakkinen, aluejohtaja, Suomen Lähetysseura
HK2024 FELM_Felm Volunteer job description

 

ISRAEL

Hallinnon assistentti (arkistointi)

1 hlö, 3 kk (Jerusalem, Felm-keskus)

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Keskus on erikoistunut rauhankasvatukseen, psykososiaaliseen työhön sekä rauhan teologisiin teemoihin. Keskuksella työskentelee sekä suomalaisia että paikallisia työntekijöitä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu keskuksen ja hankkeiden hallintoon liittyvien asiakirjojen järjestelyä, arkistointia sekä tallentamista digitaaliseen dokumentoinninhallintajärjestelmään.

Tehtävissä tarvitaan Microsoft-ohjelmien erinomaista osaamista, kokemusta ja osaamista asiakirjahallinnosta, mielellään alan opintoja, osaamista asiakirjojen digitoinnista, joustava ja itsenäinen työote sekä ehdotonta luotettavuutta ja erinomaista englannin kielen taitoa, heprean kielen osaamisesta on hyötyä.

Ohjaaja: Felm-keskuksen johtaja
Felm Volunteer Felm center assistant

KAMBODZA

Viestinnän assistentti

1 Hlö, 4 kk tammi-joulukuu

Vapaaehtoinen toimii yhteistyössä Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden kanssa viestinnän kehittämisessä ja kouluttamisessa: Sosiaalinen media, web-sivut, uutiskirjeet, valokuvaamisen tekniset ja eettiset toimintatavat. Tehtävään kuuluu matkustamista.

Hakijalta edellytetään jonkin verran kokemusta organisaatioviestinnästä: sosiaalinen media, verkkosivut, valokuvaus jne. Kehitysviestinnän eettisten ohjeiden ymmärtämystä ja tietämistä. Hyvät englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot. Aikaisempi ulkomaantyön kokemus ja/tai monikulttuurillisessa työssä työskentely katsotaan eduksi. Myös aikaisempi koulutuskokemus on hyödyksi.

Ohjaaja: Sara Latvus
FelmVolunteerCambodiaCommunications2024

 

KAMBODZA

Kouluttamisen ja fasilitoinnin ohjaaminen

1 hlö, 4 kk, tammi-joulukuu

Vapaaehtoinen toimii yhteistyössä Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävä sijoittuu Phonm Pehniin, mutta sisältää myös matkustamista maaseudulle. Vapaaehtoisen tehtävänä on kehittää kumppanin työntekijöiden koulutus- ja fasilitointiosaamista sekä ryhmätyötaitoja.

Vapaaehtoiselta odotetaan vahvaa kokemusta kouluttamisesta ja fasilitoinnista toiminnallisilla menetelmillä sekä pedagogisia taitoja aikuiskoulutuksen alalta, hyvä englannin suullinen ja kirjallinen taito. Kokemus työskentelystä kehittyvässä maassa katsotaan eduksi. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet.)

Ohjaaja: Sara Latvus, Suomen Lähetysseura
FelmVolunteerCambodiaFasilitator2024

 

KAMBODZA

Nuorisotyö

1-2 hlöä, 4 kk tammi-toukokuu

1 hlö tammi-joulukuu

Vapaaehtoinen toimii Kambodzan luterilaisen kirkon työyhteydessä. Tehtävä sijoittuu Phonm Pehniin tai jollekin toiselle paikkakunnalle. Työ sisältää matkustamista eri paikkakunnille.

Vapaaehtoinen toimii yhdessä Lähetysseuran ja paikallisen kirkon työntekijöiden kanssa kirkon nuorisotyön tukemiseen ja nuorten johtajuuden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä suunnitellen erilaisia aktiviteetteja sekä leiriohjelmaa.

Vapaaehtoiselta odotetaan kokemusta seurakunnan nuorisotyöstä ja sen kehittämisestä, nuorten osallisuuden kehittämisestä, hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, monikulttuurisen kontekstin ymmärtämistä sekä taitoa työskennellä sellaisessa. Kokemus työskentelystä kehittyvässä maassa katsotaan eduksi. Työtä tehdään fyysisesti haastavissa olosuhteissa (kuumuus ja ilmansaasteet.)

Ohjaaja: Tuomas Meurman, Suomen Lähetysseura
FelmVolunteerCambodiaYouthWork2024

KOLUMBIA

Avustava työntekijä kirkolliseen tai kehitysyhteistyöhön

1 hlö, 3 kk

Lähetysseura tekee työtä Kolumbian Luterilaisen kirkon (Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO) kanssa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kirkon eri työaloilla esim. sukupuolten tasa-arvoa edistävät projektit, äidinkielinen opetus, haavoittuvat yhteisöt, rauhan ja sovinnon hankkeet, lapset ja nuoret sekä kristillinen kasvatus. Työtehtävät ovat sekä hallinnollisia että käytännöllistä hankkeiden parissa työskentelyä. Työtehtäviä suunnitellaan hakijan osaamisen perusteella.

Hakijalta voi olla opintoja esimerkiksi sosiaalialalta, nuorisotyöstä tai opetusalalta, kansainvälisestä politiikasta, psykologiasta tai teologiasta. Työkokemus kehittyvistä maista on etu. Kielivaatimuksena sujuva espanjan kielen taito.

Ohjaaja: Christina Heikkilä, Suomen Lähetysseura
Tehtävänkuvaus – IELCO General 2024

KYPROS

Vapaaehtoinen hankehallinnon tueksi (Limassol)

1 hlö 3kk kevät, 1 hlö 3kk syksy

Vapaaehtoinen toimii Lähetysseuran työntekijän assistenttina ja hoitaa tämän kanssa Lähi-idän ja Pakistanin hankkeita sekä niiden raportointia. Sisällöllisesti hankkeet keskittyvät erityisesti rauhan ja sovinnon kysymyksiin sekä lasten oikeuksiin. Osa työstä keskittyy myös koko Lähetysseuran ulkomaantyön raportointiin.

Hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeamman asteen tutkintoa, monenlainen koulutus voi sopia tähän. Hakijan on oltava omatoiminen ja analyyttiseen työhön kykenevä. Joustava työote ja positiivinen asenne sekä kulttuurisensitiivisyys ovat edellytyksiä työtehtävään. Sujuva kirjallinen ja suullinen englanninkielentaito on välttämätön (työkieli).

ohjaaja: ohjelmajohtaja, Suomen Lähetysseura
Felm Volunteer_MENA_Project Assistant

OMAN

1 hlö, 3-4 kk Vapaaehtoinen projekti assistentti Al Amana keskukseen

Al Amana keskus toimii Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Keskus pyrkii rakentamaan vuoropuhelua eri uskontoryhmien välille ja fasilitoimaan rauhandialogia erilaisten ryhmien kesken.

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen ja avustaa ryhmätyöskentelyjen ja dialogitapaamisten järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu keskuksen kirjaston kehittäminen ja ylläpito sekä yhteistyö ekumeenisen hyväntekeväisyystyötä tekevän kumppanin kanssa. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Sujuva englannin kielen taito. Valmiudet työskennellä monikulttuurisessa- ja uskonnollisessa ympäristössä. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Positiivinen ja joustava asenne.

Al Amanassa ei ole suomalaista työntekijää. Lähetysseuran aluejohtaja on toisessa maassa.

Ohjaaja: Al Amana keskuksen vakituinen työntekijä.
Program assistant_2024_ Oman

 

OMAN

2 hlöä 4 kk kevät ja syksy Vierastalon koordinointitehtävät Al Amana keskuksella

Al Amana keskus toimii Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Keskus pyrkii rakentamaan vuoropuhelua eri uskontoryhmien välille ja fasilitoimaan rauhandialogia erilaisten ryhmien kesken.

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien toteuttamiseen ja avustaa ryhmätyöskentelyjen ja dialogitapaamisten järjestämisessä. Vapaaehtoinen tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Sujuva englannin kielen taito. Valmiudet työskennellä monikulttuurisessa- ja uskonnollisessa ympäristössä. Hyvät vuorovaikutus -ja yhteistyötaidot. Positiivinen ja joustava asenne. Kyky työskennellä ja liikkua itsenäisesti.

Al Amanassa ei ole suomalaista työntekijää. Lähetysseuran aluejohtaja on toisessa maassa.
Ohjaaja: Al Amana keskuksen vakituinen työntekijä.
Facilities assistant_2024_ Oman

 

TANSANIA

1hlö, 3kk vapaaehtoinen sosiaaliseen työhön tukemaan lapsiavioliitoja ehkäisevää työtä

Lähetysseuran kumppani Tansanian evankelisluterilainen kirkko (ELCT) ja useampi muu järjestö tekevät töitä monien haavoittuvassa asemassa, erityisesti Maasai-tyttöjen parissa lapsiavioliittojen ehkäisemiseen tähtäävässä projektissa. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea kumppaneita psykososiaalisen tuen vahvistamisessa oman ammattiosaamisen ja kokemuksen kautta. Tehtäviin voi sisältyä mm. toimimista tyttöjä voimauttavassa kerhotoiminnassa, koulutustoimintaa esim. opetuksen, talousosaamisen ja terveydenhoidon saralla, viestintää esim. peruskouluissa tai radiokampanjoissa.

Hankkeet sijaitsevat Mwanzassa, Taborassa, Morongorossa, Dodomassa ja Sansibarin alueella. Vapaaehtoisen kanssa tarkennetaan sijainti, kun tiedetään, missä tehtävissä osaaminen tulee parhaalla tavalla käyttöön. Hakijalta vaaditaan soveltuvaa koulutusta esim. kasvatuksen tai psykososiaalisen tuen piiristä esim. kasvatustieteet, sosionomi, psykologia, mahdollisesti muusta sosiaalialan työstä. Myös aiempi kokemus yhteisöjen kehittämisestä on hyödyksi. Aiempi työkokemus Itä-Afrikasta kehittyvissä maissa työskentelystä on etua.

Ohjaajat: Hanna Londo ja and Patricia Mwaikenda

Job description_Felm Volunteer position EU programme support 

TAIWAN

Kirkollisen työn assistentti

1 hlö, 3 kk

Työtehtävään liittyy monenlaisia avustavia tehtäviä Taiwanin luterilaisessa kirkossa: lähetystyöntekijöiden entisen lomakodin siivous ja kuntoon laittaminen, kirkon viestinnän tukeminen sekä nuorisotyötä ja sen kehittämistä, erityisesti yhteyksien luominen suomalaisiin seurakuntien nuorten ryhmiin.

Vapaaehtoisella voi olla monenlaista koulutusta ja osaamista, erityisesti hyödyllistä on nuorisotyön ja viestinnän osaamisesta, mutta käytännön siivous- ja kunnostustyöhönkin pitää olla intoa. Hyvä englannin kielen taito, mandariinikiinan osaamisesta on hyötyä.

Ohjaaja: Minna Rikkinen & Marco Pang, Suomen Lähetysseura
Felm Volunteer job description_Taiwan

THAIMAA

Vapaaehtoinen kirkolliseen diakoniatyöhön, Bangkok

1 hlö 2-3 kk kevätkaudella (tammi-maalis) 2024
1 hlö 2-3 kk syyskaudella (loka-joulu) 2024

Työ koostuu seurakuntatyöstä, diakoniatyöstä sekä toimimisesta Armonkodilla. Vapaaehtoisen tehtävä on tukea Thaimaan luterilaisen kirkon työntekijöitä diakoniatyössä sekä kirkon jumalanpalveluksissa. Työtehtäviin kuuluu myös tukea Armonkodin työntekijöitä ja asukkaita päivittäisessä elämässä ja kaikenlaisissa armonkodilla järjestettävissä aktiviteeteissa.

Armonkoti on ensikoti odottaneille ja synnyttäneille äideille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Äidit ja lapset asuvat Armonkodilla. Armonkoti tarjoaa tuen lisäksi neuvontaa ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista lapsen kasvattamisessa, sijaisperheistä ja adoptiosta. Aktiviteetteihin kuuluvat käsityöt, ruuanlaitto, siivous, Raamatun ja englannin oppitunnit, elämäntaitojen oppiminen, jne.

Tehtävä on kaksiosainen; vapaaehtoinen osallistuu ensikodin työhön ja diakoniaosaston muihin tehtäviin esim. kummilasten yhteydenpitoon liittyviin tehtäviin ja aktiviteettien suunnitteluun ja tuottamiseen (aiheina mm. lastenoikeudet ja ympäristönsuojelu). Mahdollisesti tehtäviin voi liittyä päiväkodissa avustamista. Diakonia- tai sosiaalialan tai (varhais)kasvatusalan koulutus on suotava sekä kokemus lasten ja nuorten tai perheiden parissa työskentelystä on välttämätön.
Myös miespuoliset hakijat voidaan ottaa huomioon. Silloin majoitus ei ole Armonkodilla vaan Luther Seminaarilla.

Tehtävässä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa, sillä lämpötila voi nousta yli 30 asteen ja tehtävä sisältää myös matkustamista sekä työskentelyä ulkona. Hakijalta odotetaan joustavuutta ja luotettavuutta sekä kykyä sopeutua muutoksiin, erilaiseen kulttuuriin ja työskennellä itsenäisesti. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä kommunikoida ilman yhteistä kieltä. Thai-kielen osaamisesta on hyötyä. Koska vapaaehtoinen on tekemisissä lasten ja nuorten kanssa, häneltä vaaditaan rikosrekisteriote, joka pitää olla ennen viisumin hakemista.

ohjaaja: Anja Markkanen tai Kirsi Salmela, Suomen Lähetysseura
Diakonia_Thailand2024_Felm Volunteer job description

THAIMAA

Lapsi- ja nuorisotyön osaaja Mukdahanin alueelle Pohjois-Thaimaahan

2 hlöä 3kk kevätkaudella 2024 (tammi-maaliskuu)

Mukdahanin alue sijaitsee Koillis-Thaimaassa lähellä Laosin rajaa. Vapaaehtoisen tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten parissa olevien työntekijöiden osaamista ja samalla opettaa lapsille ja nuorille englantia sekä omista taidoista riippuen musiikkia, käsitöitä, tanssia, urheilua, Raamattua tmv. sekä laulattaa ja ohjata pelejä. Vapaaehtoiset myös osallistuvat seurakuntien toimintaan alueella: jumalanpalveluksiin, nuorten toimintaan yms.

Hakijalta vaaditaan työkokemusta ja opintoja kirkon, kasvatuksen, opetuksen tai sosiaalityön alalta, myös kokemus vapaaehtoisten ohjaamisesta on toivottavaa. Lisäksi tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin, erilaiseen kulttuuriin ja valmiutta työskennellä itsenäisesti ilman Lähetysseuran työntekijän jatkuvaa läsnäoloa. Lähetysseuran työntekijään on mahdollista saada yhteys puhelimitse tai internetin välityksellä. Tehtävässä tarvitaan vähintään kohtalaista englannin kielen taitoa ja kykyä kommunikoida ilman yhteistä kieltä. Thai-kielen osaamisesta on hyötyä.
Koska vapaaehtoinen on tekemisissä lasten ja nuorten kanssa, häneltä vaaditaan rikosrekisteriote, joka pitää olla ennen viisumin hakemista.

Ohjaaja: Kirsi Salmela, Suomen Lähetysseura
Partner tutor: Rev. Mrs. Jongkolnee “Sim” Sampachanyanon

Mukdahan_Thailand2024_Felm Volunteer job description

Ohessa listaus tehtävistä sisällön mukaan lajiteltuina: Felm Volunteer-tehtävät työn sisällön mukaan2024

Haku tehtäviin on päättynyt.

Kysyttävää?

Luethan ensin Usein kysytyt kysymykset.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, laita viestiä sähköpostitse
felm-volunteer@felm.org