Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Avoimet Felm Volunteer paikat

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Mukaan haetaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella! Alaikäraja on 20 vuotta. Tehtävät edellyttävät kielitaitoa.

Seuraavat haut: kesän haku 1.6.2020- (paljon paikkoja vuodelle 2021).

Helmikuussa 2020 haussa olleet tehtävät

Alla voit maakohtaisesti tutustua helmikuun 2020 haun tehtäviin. Samat tehtävät eivät välttämättä tule enää uudelleen hakuun. Kesäkuussa alkavaan hakuun tehtäviä tulee enemmän eri puolille maailmaa.

Jokaisen maan kohdalle on merkitty Felm (Suomen Lähetysseura) tai LWF (Lutheran World Feredation eli Luterilainen maailmaliitto) riippuen siitä, kumman hankkeesta on kyse. Molempien toimijoiden tehtäviin haetaan samalla lomakkeella ja valinnan edellytyksenä on Lähde liikkeelle -koulutuksen käyminen. Lähetysseura vastaa haastattelun järjestämisestä ja perehdytyksestä. Lisäksi LWF tehtäviin lähteävät perehdytetään päätoimistolla Genevessä ennen tehtävien alkua. Työalueella LWF vastaa hankkeisiinsa tulleista volunteereista. Suomeen paluun jälkeen kaikki volunteerit osallistuvat Lähetysseurassa paluuhaastatteluun, Palaajien päivään ja muutamaan seurakuntavierailuun.

Kaikki Felm Volunteer -tehtävät ovat suuntaa-antavia. Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka eivät ole ennen olleet Felm Volunteereina. Yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on yhteensä 12kk.

1 hlö, 3 kk syys-marraskuu 2020:
Vapaaehtoinen ammattikoulun opettaja Etiopian Hosainan kuurojen opiskelijoiden kouluun (Hosaina School for the Deaf)

Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu opettaminen koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehtävänä on opetuksessa avustaminen, oppilaiden ohjaaminen ja osallistuminen koulun toiminnan kehittämiseen.

Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielitaitoa. Kokemus kuurojen henkilöiden parissa työskentelystä sekä viittomakielen alkeiden tuntemus katsotaan eduksi.

Ohjaajat: Kari Pentikäinen/Mekonnen Mulat ja rehtori Tadesse Gainore

Hosainaan on jo valittu Felm Volunteeriksi teologisten aineiden opettaja (kesän 2019 haku), joka asuu samassa paikassa tähän tehtävään valittavan volunteerin kanssa.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

2hlöä, 3 kk loka-joulukuussa: ylläpitotehtävät Jerusalemissa Lähetysseuran Felm keskuksella

Felm keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen päivittäisessä arjessa sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu myös siivousta, keittiössä avustamista ja pihatöitä. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn katsotaan eduksi.

Lataa tehtäväkuva (pdf)

1-2 hlö(ä), 4-9kk alkaen joustavasti syksyn 2020 alkupuolella: vapaaehtoinen Al Amana -keskukseen (uskontodialogi ja eri kulttuurien välinen vuorovaikutus)

Vapaaehtoinen osallistuu Al Amana -keskuksen aktiviteettien järjestämiseen, avustaa ryhmätyöskentelyssä ja siihen liittyvissä käytännön järjestelyissä, tukee työntekijöitä keskuksen ohjelman suunnittelussa sekä avustaa hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaa on mahdollista myös muokata vapaaehtoisen ammatillisen taustan ja kiinnostuksen perusteella tai esimerkiksi vapaaehtoisen maisteriopintojen pohjalta.

Tehtävissä tarvitaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opintoja aihepiirin parissa (esim. teologia). Edellytyksenä sujuva englannin kielitaito sekä ajokortti. Eduksi luetaan kiinnostus uskontodialogiin ja arabian kielen alkeiden taitaminen.

Ohjaaja: Aaro Rytkönen

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, 3kk syksyllä 2020: kasvivärjäyksen opettaja naisten toimintakeskukseen Fatickiin

Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia Fatickissa sijaitsevassa naisten keskuksessa kankaiden kasvivärjäyksen opettajana (ennakkotaitoja tarvitaan). Lisäksi vapaaehtoinen avustaa keskuksen vakituisia työntekijöitä viikottaisessa työssä: osallistuu toimintaan ja kehittää&järjestää uudenlaisia toimintamuotoja. Tehtävään vaaditaan ranskan kielitaitoa.

Ohjaaja: Vaula Veirala, Felm
Maimouna Faye, Women’s Centre, ELS

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, 3 kk syksyllä 2020: arkistonhoitaja Dakariin

Lähetysseuran arkisto siirretään Mbourista Dakariin. Vapaaehtoisen tehtävä on käydä yhdessä Lähetysseuran aluepäällikön kanssa arkisto ja tiedostot läpi sekä skannata ja järjestää ne ohjeiden mukaan. Vapaaehtoinen majoittuu toimiston yhteydessä olevassa asunnossa. Työalueella tarvitaan ranskan ja englannin kielitaitoa.

Ohjaaja: Vaula Veirala, Jaakko Nuutila

Lataa tehtävänkuva (pdf)

 

1 hlö, 3 kk elokuu–lokakuu 2020: englannin opettaja

Vapaaehtoisen tehtävänä on aluksi suunnitella ja organisoida englanninkielen lyhytkursseja yhdessä LST:n (Luther Seminary Thailand, teologinen seminaari) opettajien kanssa. Jälkimmäisellä osalla jaksoa aletaan toteuttaa suunniteltuja kursseja. Luther seminaari sijaitsee Bangkokissa.

Vapaaehtoiselta toivotaan pedagogisia taitoja sekä hyvää englannin suullista ja kirjallista osaamista.

Ohjaajat: Kirsi Salmela sekä LST työntekijä(t).

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, lähtö mahdollisimman pian – jakso päättyy 30.9.2020: Program Support Officer

The Lutheran World Federation, Djibouti

Vapaaehtoisen tehtävänä on avustaa Djiboutin pakolaisleiriprojektin loppuun saattamisessa. Vapaaehtoinen järjestää viikottaisia tapaamisia projektin työntekijöiden kanssa ja välittää ajantasaista tietoa prosessista. Vapaaehtoinen auttaa paikallisia työntekijöitä varmistamaan, että LML täyttää lainmukaiset velvollisuutensa prosessissa. Hän avustaa projektin päätöksen budjetoinnissa ja monitoroinnissa. Vapaaehtoinen osallistuu projektin välineistön ja omaisuuden inventaarioon. Hän avustaa työsuhteiden loppuunsaattamisessa, projektin dokumentoinnissa ja asiantuntijaviestinnässä.

Vapaaehtoiselta edellytetään kansalaisjärjestöjen toimintaperiaatteiden ymmärtämistä, osaamista talouden suunnittelusta ja taloushallinnossa. Tehdävässä tarvitaan ihmissuhdetaitoja ja  henkilöstöhallinnon osaamista. Vapaaehtoisella tulee olla perustiedot Afrikan sarven pakolaistilanteesta sekä halua oppia paikallisesta kulttuurista, poliittisesta tilanteesta ja juridisista käytännöistä.  Tehtävä edellyttää kykyä työskennellä sujuvasti englanniksi ja ranskaksi.

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, 6-12kk alkaen vuonna 2020:  Grants and Communications Officer

Lutheran World Federation, Ethiopia, Addis Abeba

Vapaaehtoisen tehtävänä on tukea työryhmää työn suunnittelun, implementoinnin, monitoroinnin ja raportoinnin kehittämisessä. Tehtäviin kuuluu kertomusten ja henkilökuvien tuottaminen lahjoitusviestinnän tarpeisiin sekä sosiaalisen median kanavien ja nettisivujen päivittäminen. Hänen tehtävänään on myös projektitoimintojen valokuvaaminen, haastattelut ja dokumentointi.  Vapaaehtoinen vastaa projektiraporttien toimittamisesta.

Tehtävään valitulta edellytetään erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa (amharan kielen osaaminen lasketaan eduksi)sekä sosiaalitieteiden, kansainvälisen kehityksen ja/tai viestinnän opintoja. Vahvuudeksi katsotaan 2 – 5 vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Kokemus haastavissa olosuhteissa asumisesta tai työskentelystä on eduksi.

Ohjaajat:

  • Sophia Gebreyes, Country Representative, Ethiopia
  • Endeshaw Mulatu, Program Coordinator, Ethiopia
  • Lokiru Yohana, Regional Program Coordinator, Geneva

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, 6-12kk alkaen vuonna 2020: Communications Intern

The Lutheran World Federation (LWF) Jerusalem Mount of Olives, Jerusalem

Vapaaehtoinen toimii viestinnän harjoittelijana osana viestinnän tiimiä. Hän tuottaa materialia eri viestintäkanaviin ja kasvattaa projektien sosiaalisen median näkyvyyttä. Tehtäviin kuuluu nettisivujen päivittämistä ja osallistuminen vuosiraportin koostamistyöhön. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu Mount Olive – ohjelman vapaaehtoisten koordinointi ja viereilijoista huolehtiminen. Harjoittelija vastaa myös Mount Olive -tuotteiden tilauksista ja toimituksista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa ja  sosiaalisen median monipuolista hallintaa. Muu kielitaito (arabia) sekä valokuvauksen, videoinnin ja graafisen suunnittelun taidot ovat tehtävässä hyödyksi. Harjoittelijalta odotetaan ulospäinsuuntautuneisuutta ja kykyä työskennellä eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten kanssa. Hänen tulee olla innovatiivinen ja luova tiimipelaaja sekä halukas kehittämään Luterilaisen Maailmanliiton toimintaa omalla osaamisellaan. Tehtävä soveltuu korkeakouluopiskelijalle.

Ohjaajat:

  • Sieglinde Weinbrenner, Jerusalem LWF Representative
  • Caroline, Tveoy Regional Programme Coordinator, LWF Geneva

Lataa tehtävänkuva (pdf)

 

1 hlö, 6-12kk alkaen vuonna 2020, Special Adviser to the LWF Jordan Finance Manager

The Lutheran World Federation, Jordan Country Programme, Amman

Vapaaehtoinen toimii kehittäen projektin taloushallintoa ja edistäen Luterilaisen Maailmanliiton antamia suosituksia. Vapaaehtoisen tehtävänä on varmistaa, että kirjanpitojärjestelmä on kattava ja ajantasainen projektin suunnittelua, seurantaa ja arviointia varten ja projektin kirjanpito täyttää sille asetetut lainsäädännölliset vaatimukset. Tehtäviin kuuluu kirjanpidon raportointi, kirjanpitokäytäntöjen päivittäminen ja projektien budjettien seuranta. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm.  työntekijöiden kouluttaminen.

Vapaaehtoiselta edellytetään kirjanpidon ammattiosaamista, soveltuvaa työkokemusta humanitaarisesta työstä tai kansainvälisistä kehitysorientoituneista projektihallinnosta sekä kokemusta lahjoitusvaroin tehdyn työn raportoinnista. Tehtävään valitulla tulee olla hyvät yhteistyötaidot ja erinomaiset viestintätaidot sekä kykyä analyyttiseen ajatteluun.

Ohjaajat:

  • Remko Veenstra, LWF Jordan Country Representative (former auditor)
  • Caroline, Tveoy Regional Programme Coordinator, LWF Geneva
  • Jorge Garcia, Financial Controller, LWF Geneva

Lataa tehtävänkuva (pdf)

1 hlö, 6-9kk vuoden 2020 aikana: Communication Officer

Lutheran World Federation, Chad Program- based in N’Djamena the capital, visits to the project location in the East and South of Chad

Vapaaehtoisen tehtävänä on ylläpitää ja vahvistaa lahjoittajille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja valtion taholle kohdennettua virallista viestintää. Vapaaehtoinen vastaa ohjelman nettisivujen päivittämisestä. Lisäksi vapaaehtoinen kouluttaa paikallisia työntekijöitä.

Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin ja ransakan kielen taitoa, erinomaista kirjallisen viestinnän osaamista, halua kouluttaa työntekijöitä ja nettisivujen ylläpitämiseen vaadittavaa osaamista.

Ohjaajat:

  • Kasongo Mutshaila, LWF Chad Country Representative
  • Susan Muis Regional Programme Coordinator, LWF Geneva

Lataa tehtävänkuva (pdf)

Lisätietoja:

Luethan ensin: Usein kysytyt kysymykset

Elina Siukonen
Felm Volunteer -koordinaattori
felm-volunteer@felm.org, +358 40 760 6979