Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Avoimet Felm Volunteer paikat

Helmikuun hakuaika Felm Volunteer -vapaaehtois- ja harjoittelutehtäviin on päättynyt, ja parhaillaan täytämme alla olevia tehtäviä.

Seuraava Felm Volunteer -hakuaika vuoden 2019 tehtäviin järjestetään 1.6.-28.8.2018.

Ennakkotietoa vuoden 2019 Felm Volunteer -tehtävistä saat:

– Lähetysjuhlilla Kuopio-hallissa la 26.5.2018 klo 12-17 sekä
– Maailma kylässä tapahtumassa Lähetysseuran teltalla la 26. – su 27.5.2018

Molemmissa tapahtumissa paikalla on Felm Volunteer -tehtävissä maailmalla toiminut vapaaehtoinen tai harjoittelija. Tervetuloa pohtimaan ulkomaan vapaaehtoistyöhön lähdön mahdollisuutta omalla kohdallasi. Felm Volunteerit kertovat mielellään vapaaehtoiskokemuksestaan sekä sitä edeltävästä 5op Lähde liikkeelle -monimuotokoulutuksesta.

Kaikki Felm Volunteer -tehtävät ja tehtävänkuvauslomakkeet ovat suuntaa-antavia ja muokkautuvat Lähetysseuran kumppanikirkon tai kumppanijärjestön tarpeiden, ohjaajan työtilanteen sekä valituksi tulevien hakijoiden kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Helmikuun haku 1.2.-28.2.2018

Helmikuun haun haastattelut tehtäviin pyritään järjestämään hakuajan (1.2.-28.2.2018) kuluessa tai kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kaikille haastatelluille hakijoille taataan paikkavahvistus tai tieto haun päättymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Felm Volunteer –tehtäviin voi hakeutua useammin kuin kerran, kuitenkin maksimissaan 12 kuukauden ajaksi. Etusijalla valinnoissa ovat ensimmäistä kertaa ulkomaan vapaaehtoistehtäviin hakeutuvat soveltuvat Lähde liikkeelle –koulutuksen kokonaan suorittaneet hakijat.

Helmikuun haussa olleet paikat:

(1-2 x 3kk tarkoittaa, että kohteeseen haetaan yhtä tai kahta henkilöä kolmeksi kuukaudeksi.)

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, syys-marraskuu 2018, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon tukitehtäviin sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden integroimiseksi kirkon kaikkeen toimintaan ja kirkon jäsenten tietoisuuden lisäämiseksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Vapaaaehtoinen vahvistaa gender-näkökulmaa erityisesti Lähetysseuran hankkeissa antamalla tukea ja koulutusta mm. naisten tuottajayhdistyksen jäsenille. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat: Lähetysseuran aluepäällikkö/alueellinen kirkollisen työn koordinaattori ja kirkon nimeämä ohjaaja. Lataa tehtävänkuva »

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, syys-marraskuu 2018, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon tukitehtäviin tuotekehittely- ja markkinointitaitojen vahvistamiseksi osana naisten oman toimeentulon parantamista. Lähetysseuran tukeman kehitysyhteistyöhankkeessa vapaaaehtoinen tukee erityisesti naisten tuottajayhdistyksen jäsenten käsityötaitojen kehittämistä vastaamaan sekä perinteisiä että moderneja vaatimuksia. Työnkuvaan kuuluu myös alpakka- ja laamanvillatuotteiden innovatiivisen markkinoinnin kehittäminen. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat: Lähetysseuran aluepäällikkö/alueellinen kirkollisen työn koordinaattori ja kirkon nimeämä ohjaaja. Lataa tehtävänkuva »

Bolivia, La Paz 1-2 x 3kk, syys-marraskuu 2018, Bolivian evankelisluterilaisen kirkon opetustehtäviin teologisen koulutuksen vahvistamiseksi kirkon pastorien, erityisesti maallikkopastorien parissa. Vapaaaehtoinen osallistuu myös opintosuunnitelmien ja oppimateriaalin kehittämiseen. Edellytyksenä tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaajat: Lähetysseuran aluepäällikkö/alueellinen kirkollisen työn koordinaattori ja kirkon nimeämä ohjaaja. Lataa tehtävänkuva »

Bolivian tehtäviä täytetään, mikäli tehtäviin löytyy espanjan kielen taitoisia itsenäiseen alueella toimimiseen valmiita ja soveltuvia hakijoita. Lähetysseuran työntekijäohjaaja voi toimia toisesta kaupungista / toisesta maasta käsin. Kumppanikirkon lähiohjaaja työskentelee Felm Volunteer tehtäviin suunnitelluissa tehtäväkohteissa.

Israel, 1 x 3kk kesä-joulukuun 2018 aikana alkavaan lähtöön, Felm keskuksen –ylläpitovapaaehtoisen tehtävät. Osa vapaaehtoistehtävistä on vakiintuneita (keskuksen esittely vierailijoille, puhelinpäivystys, keittiö- tai kunnossapitotehtävät, tapahtumajärjestelyjen tukeminen, ovien avaaminen ja tapahtumien tilastointi yms.). Osa tehtävistä voi tarkentua hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan keskuksen toimintaa tukien. Ohjaaja: Maria Paulasaari. Lataa tehtävänkuva »

Israel, 2 x 3kk kesä-joulukuu välillä tehtäviin lähtien, Felm keskuksen lapsi- ja nuorisotyön tukitehtäviin etsitään työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen vapaaehtoisia tai harjoittelijoita (esim. tanssi-, taideterapia, näytelmä- tai musiikkityöpaja). Tehtävään etsitään ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasolla opiskelevaa tai alan ammattilaista. Tehtäväsisältöä, ja ajanjaksoa muokataan soveltuvan hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti. Myös opinnäytetyön liittyminen tehtävien hoitoon on mahdollinen. Ohjaaja: Maria Paulasaari / Kirsi Piittala. Lataa tehtävänkuva »

Kirkollisen työn yhdistelmäharjoittelu

Kotimaa + Israel, 3kk + 3kk aloitus syyskaudella 2018, Kandidaatin tai maisterintutkintoa valmistelevalle opiskelijalle mahdollisuus yhdistää erityisosaamisensa jakaminen ja opinnäytetyön tekeminen Lähetysseuran ja yhteistyöjärjestön Lähi-idän lapsi- ja nuorisotyöhön linkittyen. Opinnäytetyön aiheeksi soveltuvat esim. lastensuojelun, sosiaalityön, psykososiaalisen tuen, koulutuksen, uskontojen välisen dialogin tai rauhankasvatuksen teemat. Lähi-idän jaksoa edeltää harjoittelu Lähetysseuran kirkollisen työn yksikössä Helsingin toimistossa. Harjoittelijalta edellytetään hallinnolliseen työhön liittyvää kokemusta tai kiinnostusta. Ohjaaja: Janetta Vettenranta ja kirkollisen työn koordinaattori. Lataa tehtävänkuva »

Kolumbia, Medellin 1-2 x 3kk, syys-marraskuu 2018, Vid Verdadera -keskuksen tukitehtäviin nuorten kuulovammaisten sekä syövästä toipuvien naisten toiminnan pariin. Vapaaehtoinen tukee keskuksessa olevien tulonhankkimistoimintaa, kuten käsitöiden markkinointia jne. Lisäksi vapaaehtoinen osallistuu keskuksen aktiviteetteihin järjestämällä osaamisensa ja kokemuksensa pohjalta toimintaa (esim. käsityö, musiikki, tanssi, viittomakielinen toiminta jne.). Tehtäviin voi sisältyä myös tukiopetusta tai muuta hakijan osaamisen ja kumppanin tarpeen mukaista tehtävää kirkon ylläpitämässä koulussa. Edellytyksenä itsenäisten tehtävien hoitamiseen alueella hyvä espanjan kielitaito. Ohjaaja: kirkollisen työn koordinaattori ja keskuksen koordinaattori Miledis Guevara. Lataa tehtävänkuva »

Kolumbian tehtäviä täytetään, mikäli tehtäviin löytyy espanjan kielen taitoisia itsenäiseen alueella toimimiseen valmiita ja soveltuvia hakijoita. Lähetysseuran työntekijäohjaaja voi toimia toisesta kaupungista / toisesta maasta käsin. Kumppanikirkon lähiohjaaja työskentelee Felm Volunteer tehtäviin suunnitelluissa tehtäväkohteissa.

Namibia 1 x 3kk helmi-huhtikuu (tai mahdollisesti 3 + 3kk muuna hakijalle ja kumppanikirkolle yhteisesti soveltuvana ajankohtana) ELCIN kirkon kirjanpidon kehittämiseen liittyvään tukitehtävään etsitään alan tehtävissä toimintakokemusta omaavaa vapaaehtoista kirkon kirjanpitäjän työtä tukevana työparina. Tehtävien hoidossa on eduksi, mikäli vapaaehtoisella on kokemusta myös seurakunnallisista kirjanpidon tehtävistä. Tehtäviä hoidetaan pääsääntöisesti Oniipassa.  Lisäksi tehtäviä voidaan muokata hakijan osaamisen ja toiveen mukaan. Ohjaaja Ilkka Repo ja ELCINin talousjohtaja Eino Nangula. Lataa tehtävänkuva »

Tansania 1 x 3kk syyskuu – joulukuu 2018 Mwanza ELVD. miespaikka: Felm Volunteer nuorisotyön kehittämiseen etsitään nuorisotyönohjaajaa, teologia tms. nuorisotyöstä innostunutta ammattilaista tai ammattiin valmistuvaa tehtäviin jo valitun lähtöpariksi. Tehtäviin sisältyy nuorisotyön tapahtumiin ja leireihin osallistumista, nuorisotyön manuaalin kehittämistä sekä nuorisotyöntekijäin kouluttamiseen osallistumista. Tehtävää voidaan muokata hakijan osaamisen mukaisesti, esim. musiikillinen osaaminen ja opetustaidot tukevat tehtävissä toimimista. Tehtävään valittavan toivotaan sitoutuvan Swahilin kielen alkeiden opiskeluun ennen lähtöä. Ohjaaja Hanna Oja-Nisula.  Lataa tehtävänkuva »

Tansania, 1 x 3kk elo-lokakuu 2018. Makumiran yliopiston alaiseen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushankkeeseen etsitään vieraskielisen opetuksen ammattilaista. Tehtävään sopii opettajien kouluttaja, sisältöaineiden opettaja (historia, maantieto, biologia, jne.) tai englannin opettaja, jolla on kokemusta englanninkielisestä sisältöaineiden opetuksesta. Felm Volunteer osallistuu yhdessä yliopiston hanketiimin kanssa vieraskielistä opetusta tukevien työpajojen ja materiaalien suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun opettajien kielellisiä ja pedagogisia valmiuksia opettaa omia oppiaineitaan englannin kielellä. Ohjaaja Katri Niiranen-Kilasi ja PITA-hankkeen tansanialainen koordinaattori.  Lataa tehtävänkuva »

 

Nepalin tehtäviin voidaan vastaanottaa ainoastaan opiskelijoita, jotka suorittavat opintoihinsa liittyvää harjoittelua tai perus- / jatko-opintoihinsa liittyvää tutkimus- ja tai aineistonkeruutyötä (esim. pro gradu tai väitöskirja).

Nepal, 1-2 x 3kk elo-joulukuu välillä 2018. Felm yhteistyöharjoittelijan tehtävät määräytyvät valituksi tulevan hakijan erityisalan mukaan. Felm Nepalilla on useita yhteistyökumppanijärjestöjä, jotka toimivat muun muassa perhetyön, vaikuttamistyön ja stipendiaattitoiminnan parissa erityisesti vammaistyön ja teologisen koulutuksen osa-alueilla. Harjoittelutehtävät voivat sisältää myös esim. viestinnän, valokuvauksen, viittomakielen tulkin, englannin tai suomen kielen opetuksen tukitehtäviä hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Ohjaaja: Janne Juhaninmäki ja Elina Lind  Lataa tehtävänkuva »

Nepal, 1 x 3kk elo-joulukuu välillä 2018. Felm kehitysyhteistyöharjoittelijan tehtävät määräytyvät valituksi tulevan hakijan erityisalan mukaan. Felm Nepalilla on useita kehitysyhteistyötä tekeviä kumppanijärjestöjä, jotka toimivat muun muassa yhteisönkehittämisen, ruokaturvan, koulutuksen, mielenterveyden, vesi- ja sanitaatioalan, rauhantyön sekä ihmisoikeuksien edistämisen parissa. Harjoittelutehtävää muokataan hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Ohjaaja: Janne Juhaninmäki ja Teressa Juhaninmäki. Lataa tehtävänkuva »

Venäjä, 1-2 x 3kk elo-joulukuu välillä 2018, Lasten turvakoti Dikoni, syrjäytymisuhan vaarassa olevien lasten varhaiskasvatustyön tukitehtävä Viipurissa ympärivuorokautisesti toimivan turvakodin toimintaan erityisesti pienten lasten parissa.

Venäjän tehtäväsisältöön voi harjoittelijan tai vapaaehtoisen osaamisen mukaan sisältyä kerhotoiminnan vetämistä, henkilökunnan ja turvakodin arjen työn tukitehtäviä, Dikonin työntekijäin ja vapaaehtoisten kouluttamista, psykososiaalista tukea syrjäytymisuhan vaarassa oleville lapsille ja perheille jne. Työtä tehdään myös Viipurin alueen apua tarvitsevien perheiden parissa.

Tehtäviin erityisesti soveltuvaa taustaa voi olla esimerkiksi lastenohjaajalla, erityisopettajalla tai psykologilla. Myös muut hakijat huomioidaan. Majoitus hostellissa tai Viipurin alueella sijaitsevassa yksiössä. Kulttuuriviisumi mahdollistaa maassaolon yhteensä 180 vrk ajaksi vuodessa tai 90 vrk puolessa vuodessa vapaaehtoisen lähtömahdollisuuden mukaisesti. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan Venäjän kielen taitoa. Ohjaaja Andrey Heikkilä ja lähiohjaaja Viktoria Shutova.

 

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että Felm Volunteer –sopimuksen solmimista edeltäen hakijaa pyydetään esittämään lasten ja nuorten kanssa työskentelevän henkilön rikosrekisteriote, mikäli tehtävän kesto ja sisältö niin edellyttävät.

Koulutuksesta ja kokemuksesta riippumatta jokaiselta Felm Volunteer -tehtäviin lähtijältä edellytetään hyväksytysti suoritettua Lähde liikkeelle – tai Min Mission -koulutusta.

Täytä hakemus »

Vuoden 2019 Felm Volunteer –tehtäviin voit hakea kesän 1.6.-28.8.2018 hakuaikana.

Pääsääntöisesti Felm Volunteer -tehtäviin suositellaan hakeuduttavan koulutuksen käymisen jälkeen. Kesän hakuaikana on kuitenkin mahdollista hakea myös yhtä aikaa syyskauden koulutukseen ja vuoden 2019 tehtäviin (täytäthän hakulomakkeen molempiin tarkoituksiin kotisivuillamme). Seuraavat koulutukset järjestetään syyskaudella 2018 Helsingissä (osa koulutusviikonlopuista seurakuntaopistolla Järvenpäässä).

Lisätietoja
Felm Volunteer -hakuun ja tehtäviin liittyen
Felm Volunteer koordinaattori Heli Oksanen
p. 040 641 1202

Ethän jätä viestiä puhelinvastaajaan. Puhelinnumerosi tallentuu soittaessa, ja koordinaattori palaa sinulle seuraavana mahdollisena vapautuvana aikana. Vaihtoehtoisesti voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse felm-volunteer@felm.org osoitteeseen. Muistathan lisätä puhelinyhteystietosi sähköpostiin.

Felm Volunteer -koordinaattori palaa kesän hakuaikana saapuneisiin soittoihin ja yhteydenottoihin loma-ajan mahdollistamalla aikataululla.

Lähde liikkeelle ja Min Mission -koulutukseen hakemisesta ja koulutussisällöistä saa lisätietoja koulutuksen järjestäjiltä https://www.suomenlahetysseura.fi/lahdeliikkeelle.