Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Felm Volunteer -tehtävät tukevat Lähetysseuran kumppaneiden työtä tai Luterilaisen maailmanliiton hankkeita. Mukaan haetaan monen ikäisiä ihmisiä monenlaisella osaamisella!

Hakeminen

Seuraava haku Felm Volunteer -tehtäviin on 1.6.-15.8.2021. Tehtävät ovat vuodelle 2021. Tälle sivulle aukeaa tehtävien kuvaukset sekä englanninkielinen hakulomake. Täytäthän hakulomakkeen huolella ja kirjoitat motivaatiokirjeen toivotulla kielellä (englanti/ranska/espanja).

Covid-19 vaikeuttaa työtämme monilla alueilla. Kaikki nyt haussa olevat tehtävät toteutuvat vain, jos koronatilanne sen sallii. Kaikkia auki olevia tehtäviä ei välttämättä täytetä. Riskiryhmään kuuluva hakija voi hakea syksyn 2021 tehtäviin vain, jos hänet on rokotettu ennen hakulomakkeen lähettämistä.

Valinnat

Katsomme kaikki hakemukset läpi samaan aikaan hakuajan päätyttyä. Volunteer -valinnat tehdään yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa ja englanninkielinen hakemus on tärkeässä asemassa. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Felm Volunteer -tehtäviin valituille järjestetään perehdytyspäivä lähtöajankohdasta riippuen. Päivä pidetään arkipäivänä 9-17. Osallistuminen on edellytys lähtemiselle.

Tehtäviin voi hakeutua useammin kuin yhden kerran, mutta etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka eivät ole ennen olleet Felm Volunteereina ja ovat jo suorittaneet Lähde liikkeelle -koulutuksen. Yhden vapaaehtoisen kohdalla jakson tai jaksojen maksimikesto on 12 kk. Alaikäraja on 20 vuotta. Vapaaehtoiseksi valitseminen edellyttää Lähde liikkeelle -koulutuksen käymistä. Voit hakea koulutukseen samalla kun haet Volunteeriksi. Jos koulutuksen käymisestä on yli viisi vuotta, ota yhteyttä lahdeliikkeelle@suomenlahetysseura.fi.

Työtehtävät

Alla on listattu helmikuun 2021 haun tehtävät maittain. Kesän 2021 tehtäviä aukeaa huomattavasti enemmän ja ne eivät välttämättä ole samalla sisällöllä. Helmikuun haun tehtävät antavat kuitenkin esimerkkiä siitä, millaisia tehtäviä on tarjolla ja siksi ne on jätetty sivulle.

Seuraava haku on 1.6.-15.8.2021.

1 hlö, 3kk syys-marraskuu: vapaaehtoinen nuoriso-/koulutyöhön

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea Jerusalemissa sijaitsevan Felm keskuksen lapsi- ja nuorisotyötä sekä tukea alueella olevia kumppaneita työn kehittämisessä. Työhön kuuluu mahdollisesti myös työtä alueen kouluissa, etenkin kumppanin tukemista verkko-opetuksen kehittämisessä. Työ muotoutuu hakijan taitojen ja kokemuksen mukaan.

Vapaaehtoiselta vaaditaan kokemusta työstä lasten ja/tai nuorten parissa. Sopiva koulutustausta ja työkokemus on esimerkiksi lastenohjaajalla, opettajalla tai nuorisotyöntekijällä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä puhuttu ja kirjoittu englanti, arabian osaaminen on lisäansio.

Felm ohjaaja: Petronella Lehtelä / Sari-Johanna Kuittilo

Jerusalem_Child and youth_autumn 2021

1 hlö, 3kk syys-marraskuu: diakoniatyö/perheneuvonta/aikuiskoulutus

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea Lähetysseuran kumppaneita vanhemmuuden, perhetyön, opettajien ja sosiaalityöntekijöiden sisällöllisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä voi tarkoittaa kouluksia, vuorovaikutteisuuden ja ryhmänhallinnan lisäämistä luokissa sekä materiaalin tuottamista esimerkiksi ryhmänohjaamiseen, online -opetukseen, hyvinvointiin ja rauhankasvatukseen. Työtehtävän sisältö muotoutuu osittain vapaaehtoisten osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

Vapaaehtoiselta edellytetään diakoniatyön ja/tai sosiaalityön ja/tai aikuiskoulutuksen osaamista sekä mielellään myös kokemusta monikulttuurisesta työympäristöstä. Hyvä englanninkielentaito (puhuttu ja kirjoitettu) on vähimmäisvaatimus, muista alueelle puhuttavista kielistä on etua.

Felm ohjaaja: Sari-Johanna Kuittilo/Petronella Lehtelä

Jerusalem_Deacon, Adult education_autumn 2021

1 hlö, 3 kk syys-marraskuu: ylläpitotehtäviin Suomen Lähetysseuran Felm-keskuksella (Jerusalem)

Felm-keskus on Suomen Lähetysseuran omistama toimintakeskus, jossa kokoontuu paikallisia organisaatioita ja ohjattuja lapsiryhmiä. Vapaaehtoinen avustaa keskuksen päivittäisessä arjessa sekä aktiviteeteissa ja tapahtumien järjestämisessä. Tehtäviin kuuluu myös siivousta, keittiössä avustamista ja pihatöitä. Työtehtäviä voidaan muokata vapaaehtoisen osaamisalueen ja kiinnostuksen perusteella.

Tehtävissä tarvitaan englannin kielen perusteiden hallintaa. Joustava ja itsenäinen työote, huumorintaju sekä kiinnostus lasten parissa työskentelyyn ovat tehtävässä hyödyksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua oppia Suomen Lähetysseuran työstä alueella.

Ohjaaja: Lähetysseuran alueellinen työntekijä

Jerusalem_Maintenance_autumn 2021

1 hlö, 3 kk, (syyskuu – joulukuu, mahdollisuus yhdistää kolmen kuukauden harjoittelujaksoon Helsingin toimistolla): Assistentti hallinnon tehtäviin (Limassol)

Vapaaehtoinen toimii projektihallinnon assistenttina osallistuen projektin suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Hän hoitaa valittujen projektiteemojen analyysin ja avustaa vuosiraportin kokoamisessa.

Tehtävään valitulta edellytetään hyvää englannin kielen osaamista, itsenäistä, joustavaa työotetta ja positiivista asennetta. Projektihallinon kokemus tai kiinnostus projektihallintoa kohtaan sekä maisteritason opinnot soveltuvalta alalta ovat edellytys tehtävän hoitamiseksi. Vapaaehtoiselta edellytetään kulttuuri- ja uskontosensitiivisyyttä.

Ohjaaja: Suomen Lähetysseuran aluejohtaja

Cyprus_Program assistant_autumn 2021

 

1 hlö 3kk syyskaudella 2021: data-collector tukemaan kumppaneitamme raportoinnin tekemisessä

Lähetysseuran kumppani on Thaimaan luterilainen kirkko. Vapaaehtoinen kerää yhdessä kumppanin kanssa tietoa toiminnasta ja tilastoista (myös menneestä) sekä tuottaa asianmukaista raportointia Lähetysseuralle ja työn tukijoille. Vapaaehtoinen tuottaa jakson lopussa raportin, joka koostaa yhteen aiemman aineiston. Toinen tärkeä osa tehtävää on kouluttaa kumppaneita raportoinnin tekemisessä.

Tehtävän hoitaminen vaatii asianmukaista koulutusta ja työkokemusta raportoinnista. Tehtävä on hyvin itsenäinen ja edellyttää matkustamista mahdollisesti laajemmin Mekong-alueella. Vapaaehtoinen saa mukaansa tulkin, jonka kanssa yhteinen kieli on englanti. Hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielentaito on siis välttämätön. Ilmasto on kuuma ja asuinolot työmatkoilla toisinaan vaatimattomat. Asemapaikka on muulloin Bangkok.

Felm ohjaaja: Olli Pitkänen

Thailand_A Data Collector 2021_autumn

2 hlö 3 kk syyskaudella 2021: vapaaehtoinen Armonkoti-ensikotiin tukemaan raskaana olevia ja juuri synnyttäneitä äitejä

Armonkoti on ensikoti odottaneille ja synnyttäneille äideille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Äidit ja lapset asuvat Armonkodilla. Armonkoti tarjoaa tuen lisäksi neuvontaa ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista lapsen kasvattamisessa, sijaisperheistä ja adoptiosta. Aktiviteetteihin kuuluvat käsityöt, ruuanlaitto, siivous, Raamatun ja englannin oppitunnit, elämäntaitojen oppiminen, jne.

Vapaaehtoisen tehtävä on tukea Armonkodin työntekijöitä ja asukkaita päivittäisessä elämässä. Vapaaehtoisen tehtävät muotoutuvat koulutuksen ja osaamisen perusteella, mutta tarkoitus on järjestää mielekästä ohjelmaa, englannin oppitunteja ja mahdollisesti psykososiaalista tukea Armonkodin asukkaille. Työhön kuuluu käytännön työtä, kuten siivousta ja avustamista Armonkodin kahvilassa. Vapaaehtoisella saattaa olla myös muita kirkon diakoniatyöhön liittyviä työtehtäviä jakson aikana.

Felm ohjaaja: Anja Markkanen
Partner tutor: Ms.Pisara Pangsiri (HoG)

Thailand_Home of Grace 2021_autumn

Lisätietoja:

Luethan ensin: Usein kysytyt kysymykset

Elina Siukonen
Felm Volunteer -koordinaattori
felm-volunteer@felm.org, +358 40 760 6979