Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tilattavat koulutukset

Tarjoamme seurakunnille kansainvälisyyskasvatukseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä koulutuksia, materiaaleja sekä taideryhmien vierailuja.

 

kesto puoli päivää/ 4 h

Käsiteltäviä teemoja:

 • vieraanvaraisuuden raamatulliset juuret
 • jokainen voi olla ystävä
 • mitä otettava huomioon toista kulttuuria edustavan henkilön kohtaamisessa
 • yhteisöllisen ja yksilöä korostavan kulttuurien yhtäläisyydet ja erot
 • maahanmuuttajan tutustuttaminen uuteen asuinpaikkaan ja sen palveluihin

Hinta: 200 e + kouluttajan matkakulut (tai sopimuksen mukaan)

Tiedustelut ja tilaukset:
Pirjo Lehtonen-Inkinen
johtava kasvatuksen asiantuntija
etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi
puh. 040 902 2821

MOD-kurssilla tarkastellaan kriittisesti omia asenteita ja arvoja.

Koulutus on toiminnallista ja sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä ja yksilöllistä pohdintaa, joissa pureudutaan erilaisuuden kohtaamiseen ja sen esille nostamiin tietoisiin ja tiedostamattomiin pelkoihin ja ennakkoluuloihin. Monipuolisissa harjoitteissa oivalletaan millaiset arvot ja asenteet ohjaavat käsityksiämme ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista.

MOD antaa myös pedagogisesti tehokkaita työvälineitä kulttuurien ja erilaisuuden kohtaamiseen arjessa ja haastaa aitoon vuoropuheluun.

Peruskurssi (2 päivää)

 • käsitellään omaa identiteettiä, kulttuuria ja maailmankuvaa
 • perehdytään ennakkoluuloihin, erilaisuuteen ja syrjinnän syntymiseen

Jatkokurssi (2 päivää)

 • tutustutaan syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin
 • tavoitteena ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia moninaisuuden näkökulmasta

Hinta noin 1000 e / 2 päivää / 2 kouluttajaa + matkakulut

Tiedustelut ja tilaukset:
Pirjo Lehtonen-Inkinen
johtava kasvatuksen asiantuntija
etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi
puh. 040 902 2821

Millaisia haasteita maahanmuuttajakysymykset asettavat seurakuntien varhaiskasvatuksessa tai varhaisnuorisotyössä? Mitä lähetyskasvatus ja globaalikasvatus voivat merkitä päiväkerhojen, perhekerhojen, pyhäkoulujen sekä tyttöjen ja poikien kerho- ja leiritoiminnassa ja niiden sisällöissä?

Teemat:

 • monikulttuurisuus ja globaalikasvatus
 • varhaiskasvatussuunnitelman / opetussuunnitelman näkökulmia globaalikasvatukseen
 • uskontodialogi
 • näkymiä lähetystyöhön lapsen / tytön ja pojan näkövinkkelistä
 • toiminnallisia vinkkejä käytännön työhön

Teemoista voidaan rakentaa sopiva kokonaisuus seurakunnalle. Kesto 3-6 tuntia.

Yhdellä kouluttajalla enintään 20 osallistujaa. Hinta 200–400 euroa + matkat ja muut mahdolliset kulut.

Tiedustelut ja tilaukset:
Pirjo Lehtonen-Inkinen
johtava kasvatuksen asiantuntija
etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi
puh. 040 902 2821

Suomen Lähetysseura on tuottanut opetusmateriaaleja globaalikasvatusaiheista: ihmisoikeudet, ruokaturva, hiv ja aids, uskonnonvapaus, köyhyys ja demokratia. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu lukioikäisille ja aikuisille, mutta materiaaleissa on tehtäviä jotka soveltuvat myös nuoremmille.

Tarjoamme koulutusvierailuja yllä olevista teemoista pyydettäessä myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja:
Pia Rinne
kansainvälisyyskasvatuksen kouluttaja
etunimi.sukunimi@suomenlahetysseura.fi
puh. 020 7127 014