Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tilattavat koulutukset

Tarjoamme seurakunnille kansainvälisyyskasvatukseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä koulutuksia, materiaaleja sekä taideryhmien vierailuja.

 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, polarisaatio ja vihapuhe – pohditko näitä teemoja työssäsi? Koulutuksessa tarkastellaan moninaisuuden teemoja sekä testataan omia ajatuksia moninaisuuden ja erilaisuuden rajapinnoilla. Lisäksi tutustutaan kriittiseen itsetutkisteluun, rasismin syntymisen taustatekijöihin ja syrjinnän vaikutuksiin, ristiriitojen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä aidon osallisuuden tukemiseen. Teemoihin paneudutaan erilaisten toiminnallisten ja osallistavien harjoitusten kautta.

Koulutus voidaan toteuttaa 1–3-päiväisenä.

Tiedustelut ja tilaukset:

Tiedustelut ja tilaukset:
Pirjo Lehtonen-Inkinen
puh. 020 7127 277
pirjo.lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi

Miten lapset voivat olla osa maailmanlaajuista kirkkoa ja tehtävää? Lapsille on annettava mahdollisuus osallistua kirkon lähetystyöhön näkemällä ja kokemalla. Mitä se voisi tarkoittaa seurakunnan varhaiskasvatuksessa?

Teemat:

  • varhaiskasvatussuunnitelma ja globaalikasvatus
  • arkipäivän uskontodialogi
  • tarinoita maailmalta

Teemoista voidaan rakentaa 3–6 tunnin kokonaisuus seurakunnalle.

Tiedustelut ja tilaukset:
Pirjo Lehtonen-Inkinen
puh. 020 7127 277
pirjo.lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi

Opetuspaketti on uskonnon ja globaalikasvatuksen(L2,L7) teemoihin tuotettu opetuskokonaisuus. Seurakunnan työntekijät saavat koulutuksen paketin käyttöön. Sen jälkeen se on helppo viedä kouluun eri luokka-asteille. Sisällöt vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Erityisesti keskitytään oman uskonnon tuntemiseen, sen vaikutuksiin yhteiskunnassa ja maailmassa (lähetystyö), sekä henkilökohtaiseen osallisuuteen ja vastuuseen. Paketti tai osa siitä sopii myös monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin tai esim. ilmiöpohjaiseen opetukseen.

Tiedustelut:

Tiedustelut Sari Taipale
puh. 020 7127 081