Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Johtajuuskoulutus nostaa nuorten itsetuntoa ja halua toimia oman yhteisön hyväksi

Lähetysseura tukee Israelissa ja Palestiinalaisalueella useampaa hanketta, joiden osana on nuorten johtajuuskoulutusta. Yksi näistä toimii pienessä Mi'ilyan kylässä Pohjois-Israelissa. Mitä tällaisella koulutuksella tavoitellaan?

Joukko nuoria on kyykyssä puisen palapelin ääressä..
Nämä nuoret ovat mukana Notre Damen -lukion johtajuuskoulutuksessa. Tässä harjoituksessa heidän tulee selviytyä ryhmänä ison palapelin kasaamisesta. Tehtävää voidaan vielä vaikeuttaa siten, että palapeli kasataankin koukun ja useiden narujen avulla – jolloin jokainen nuori ohjailee omaa naruaan. Kuva: Heli Vuohelainen

Pienessä Mi’ilyan kylässä on noin 3 300 asukasta. Kylä sijaitsee Galileassa, Pohjois-Israelissa. Erikoisen tästä kylästä tekee se, että asukkaista lähes kaikki ovat arabikristittyjä eli vähemmistöä niin omassa maassaan kuin oman etnisen ryhmänsä sisällä.

Israelin arabit ovat Israelin suurin vähemmistöryhmä kattaen noin 20 prosenttia maan väestöstä. Näistä Israelin arabeista suurin osa on muslimeja, mutta heidän joukossaan on myös alle 10 prosentin kristitty vähemmistö. Mi’ilyan kylän väki kuuluu siis tähän pieneen ryhmään.

Israelin arabeilla on heikompi asema verrattuna valtaväestöön

”Haluan, että tämän koulun nuoret eivät tunne alempiarvoisuutta vaan saavat hyvän itsetunnon”, sanoo Mi’ilyan kylässä toimivan Notre Dame -lukion rehtori Eyad Kassis.

Hänen huolensa nousee siitä, että Israelin arabeilla on tutkitusti monessa suhteessa heikompi asema verrattuna maan valtaväestöön eli juutalaisiin.

Israelin ja Palestiinalaisalueen välinen pitkittynyt konflikti heijastuu jännitteinä myös Israelin sisällä juutalais- ja arabiväestön välillä.

Israelin arabien keskuudessa ongelmia aiheuttavat esimerkiksi korkea työttömyys, koulutuksen heikko laatu, vaikeudet päästä yliopistoihin ja syrjintä työhönottotilanteissa. Moni arabiperhe elää köyhyysrajan alapuolella.

Arabit ovat myös aliedustettuina kansallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa, vaikkakin laki takaa heille kiintiön esimerkiksi parlamentissa.

Lähetysseuran yhteistyökumppanina toimiva Notre Dame -lukio haluaa maksimoida nuorten mahdollisuudet päästä hyviin yliopistoihin. Koulussa käytetään Israelin opetussuunnitelmaa ja heprean opetusta on paljon, vaikka muuten opetus onkin arabian kielellä.

Joukko nuoria seisoo ympyrässä. He pitelevät käsissään naruja, joiden keskellä on puinen lauta. Opettaja laittaa juuri vesilasia laudan päälle.
”Tämä on turvallinen pieni kylä ja meillä on hyvä yhteisö. Tapaamme kavereita etenkin perjantaisin toistemme kodeissa tai joskus ravintolassa”, Notre Dame -lukion johtajuuskoulutuksen nuoret kertovat. Monella heistä on myös jokin urheiluharrastus, kuten lentopallo, jalkapallo, jooga tai kuntosalilla käynti. Tässä harjoituksessa nuorten pitää kuljettaa vesilasia yhteistyössä läiskyttämättä vettä. Kuva: Heli Vuohelainen

Muutenkin opetuksen laatuun kiinnitetään paljon huomiota ja se on tuottanut tulosta.

Lukion oppilaat saavuttivat vuonna 2021 Israelin korkeimmat pisteet Bagrut-kokeiden englannin ja matematiikan osioissa. Bagrut vastaa Suomen ylioppilaskoetta ja siitä saatavalla todistuksella haetaan korkeakouluihin, kuten Suomessakin. Erityisen suuri painoarvo on juuri englannin ja matematiikan arvosanoilla.

Tavoitteena nuorille vahva itsetunto ja hyvät sosiaaliset taidot

Notre Damen hyvä maine on kiirinyt ja sinne tulee nuoria lukuisista lähialueen kylistä.

Rehtori Eyad Kassis huomauttaa, että täällä elävät nuoret tarvitsevat hyvän koulutuksen lisäksi myös vahvan itsetunnon ja hyvät sosiaaliset taidot. Tähän tarpeeseen koulu on kehittänyt nuorten johtajuuskoulutuksen, joka kestää yhden nuoren kohdalla noin 2,5 vuotta.

Lähetysseuran tukemaan johtajuuskoulutukseen valitaan 25 nuorta kultakin vuosiluokalta. Koulutus alkaa heti ensimmäisenä vuonna eli nuorimmat oppilaat ovat 14- ja 15-vuotiaita.

Tavoitteena on lisätä nuorten kommunikaatio- ja ryhmätyötaitoja, itseluottamusta ja kärsivällisyyttä. Koulutus antaa nuorille valmiudet toimia vaikuttajana ja ottaa vastuuta omassa yhteisössään.

”Koulutuksessa nuoret tekevät paljon vapaaehtoistyötä. He antavat esimerkiksi toisille nuorille tukiopetusta, järjestävät tapahtumia tai toimivat vapaaehtoisina mm. vanhusten kanssa tai kirjastossa”, Kassis kertoo.

Ryhmäkuva, jossa nuoria ja aikuisia.
Ryhmä Lähetysseuran työntekijöitä kävi tutustumassa Notre Dame -lukion johtajuuskoulutukseen keväällä 2022. Kuvassa mm. Lähetysseuran lapset, nuoret ja kirkko -teeman asiantuntija Elina Siukonen (alarivissä kolmas vasemmalta) ja hänen vieressään koulun rehtori Eyad Kassis. Kuva: Heli Vuohelainen

Tutustumista toisiin uskontoihin ja kulttuureihin

Johtajuuskoulutuksen nuorilla on nyt työnalla projekti, jossa tehdään arabian, englannin ja hepreankielisiä opasteita Mi’ilyan kylän arkeologisiin kohteisiin.

Kohteista on valittu vain muutama, koska kylästä on tehty arkeologisia löydöksiä jo toiselta vuosituhannelta eKr. Siellä on myös useita historiallisia kohteita ristiretkien ajalta, kuten ristiretkeläislinna Chasteau du Roi.

Kirkon sisätilaa. Vaalea holvikatto. Penkkien edessä on selkeästi erillinen seinällä erotettu kuoriosa.Kuoriosan päällä on kultainen risti.
Suurin osa mi’ilyalaisista kuuluu melkiittiläis-kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Se muistuttaa kulttuurisilta ja liturgisilta tavoiltaan ortodoksista kirkkoa, mutta on kuitenkin yhteydessä nimenomaan katoliseen kirkkoon. Kuva: Heli Vuohelainen

Nuoret tapaavat myös alueensa erilaisia asiantuntijoita, kuten poliitikkoja tai eri ammateissa toimivia ihmisiä. Lisäksi nuoret käyvät muutaman päivän retkellä Negevin autiomaassa, jossa he tekevät vapaaehtoistyötä beduiiniyhteisöissä.

Rehtori Eyad Kassisin mukaan on tärkeää, että nuoret tutustuvat eri uskontoja ja kulttuureja edustaviin ihmisiin. Toisaalta hän pitää yhtä tärkeänä, että nuorilla on koulutuksessa hauskaa.

”Haluan näiden lasten olevan turvassa, iloisia ja menestyvän elämässään”, rehtori summaa.

Nuorten johtajuuskoulutusta myös Palestiinalaisalueen kouluissa ja kirkossa

Notre Dame -lukion johtajuuskoulutus ei ole ainoa Lähetysseuran tukema nuorten johtajuuskoulutus Pyhällä maalla. Lähetysseura tukee samankaltaista koulutusta myös Palestiinalaisalueen luterilaisissa kouluissa, jotka toimivat Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä.

Itse asiassa luterilaisten koulujen johtajuuskoulutuksen syntyyn vaikutti paljon se, että Lähetysseura aikanaan järjesti Notre Dame -lukion ja näiden koulujen tapaamisen, jossa koulut vaihtoivat ideoita ja saivat myös kaipaamaansa vertaistukea.

Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko aloittelee parhaillaan myös toista, seurakuntien nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua johtajuuskoulutusta. Tavoitteena on tukea nuorten kasvua kristittyinä ja yhteisönsä vastuunkantajina.

Kuvassa neljä ihmistä seisoo rivissä tumman taustan edessä.
Joukko Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon nuoria vieraili elokuussa Suomessa. Ryhmään kuuluivat kirkon nuorten johtajuuskoulutuksessa mukana olevat Sameer Musallam (vas.) ja Mirelle Ewais (kolmas vasemmalta) sekä kirkossa osa-aikaisesti työskentelevä Shadin Nassar (toinen vasemmalta) ja nuorisopastori Rodny Said. Kuva: Aleksi Murtojärvi

Kirkon koulutuksen taustalla on kirkon nuorisopastori Rodny Said ja Lähetysseura tukee myös tätä koulutusta.

”Yhteisenä haaveenamme on se, että nuorten ääni kirkossa ja yhteiskunnassa voi kuulua entistä vahvemmin”, sanoo Lähetysseuran lapset, nuoret ja kirkko -teeman asiantuntija Elina Siukonen.

”Nuoret eivät ole vain tulevaisuuden tekijöitä, vaan juuri tässä hetkessä merkittäviä vaikuttajia, joilla voi olla näkemystä ja muutosvoimaa. Nuoria ei pidä jättää toimimaan vaan oman ikäistensä parissa, vaan nostaa heitä sukupolvirajat ylittävään yhteistyöhön.”

Teksti: Heli Vuohelainen


Syyskuussa tasataan! Syyspäiväntasauksen aikaan valo jakautuu tasaisesti maapallolla, mutta globaali hyvinvointi ei silloinkaan. Tasaus-keräys kutsuu katsomaan maailmaa uudesta valosta ja toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lahjoita Tasaukseen