Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Taiwanin kirkko tarvitsee tukea kasvuun

Ihmisiä ehtoollisella
Seurakuntalaiset nauttivat ehtoollista Hsinchun seminaarissa.

Näkymme on kasvava, muuntautumiskykyinen kirkko, jonka tukeva teologinen perusta yhdistyy elinvoimaiseen kulttuuriin ja jossa nuoret ovat aktiivisesti mukana kirkon työssä. Näin kuvailee aluejohtaja Ilse Paakkinen työnäkyä Taiwanin luterilaisesta kirkosta.

Taiwanin luterilaisen kirkon juuret ovat 1950-luvulla, jolloin Lähetysseura aloitti työn saarella aiemmin Kiinassa olleiden työntekijöiden voimin. Nykyisellään Taiwanin luterilainen kirkko (LCT) on pieni, noin 1750 jäsenen yhteisö, joka on toiminut virallisesti itsenäisenä kirkkona vuodesta 1977. Sen jäsenet ovat kaupunkien ja taajamien asukkaita, joista valtaosa on maalta muuttaneita työläisiä. Kirkon toiminnan kehittämistä rajoittavat koulutettujen työntekijöiden vähäisyys ja väestön muuttoliike, ja kirkko tarvitsisi kipeästi uusia ja aktiivisia koulutettuja jäseniä toimintaansa ja laajaa osallisuutta.

Lähetysseura tekee kirkon kanssa yhteistyötä kirkon työntekijöiden koulutuksen parissa ja tukee esimerkiksi nuorten leiritoimintaa. Tärkeää työssä on myös uuden johtajasukupolven sitouttaminen kirkon työhön, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden sekä päihdetyön ja nuorisotyön kehittäminen.

”Kirkolla on kasvuun liittyviä haasteita. Haluamme olla tukemassa elinvoimasta, kasvavaa ja lähetysmielistä luterilaista kirkkoa, jossa sekä seurakunnan työntekijät että seurakuntalaiset voivat kukoistaa omien kykyjensä mukaan”, Paakkinen sanoo.

Kirkon työn tukeminen Taiwanissa on tärkeää siitä huolimatta, että yhteiskunta on vuosien varrella vaurastunut. Buddhalaisuuden ja taolaisuuden hallitsemassa Taiwanissa kristillisyys, ja erityisesti luterilainen kirkko, on edelleen hauras.

”Kirkon toiminnan kasvamiseksi tarvitaan muutakin kuin rahaa. Lähetysseuran verkostotoiminta niin kansainvälisesti kuin Aasian alueella vahvistaa kirkon kasvua. Kirkko palvelee myös heitä, joiden asema yhteiskunnassa on heikko. Esimerkiksi filippiiniläisten sisarten tapaaminen sukupuolen välisen oikeudenmukaisuuden liittyvän työn yhteydessä on tärkeää ja voimistaa näkyä siitä, että kirkko palvelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä.”

Ainoa tohtoritason oppilaitos

Luterilaisella teologisella seminaarilla Lähetysseura tukee teologisia opintoja ja opetuksen kehittämistä. Seminaarista valmistuu oppilaita teologian maistereiksi, tohtoreiksi, sekä seurakunnan maallikkotyöhön että käytännölliseen seurakuntatyöhön.

”Hsinchun seminaari on tärkeä yhteistyökumppani, koska se on ainoa mandariinikiinaksi ylintä teologian tohtoritasoa tarjoava luterilainen oppilaitos. Lähetysseuralle, kuten myös Luterilaiselle maailmanliitolle, on tärkeää, että luterilaiset oppilaitokset eri puolilla maailmaa tarjoavat mahdollisimman laaja-alaista ja tasokasta teologista opetusta paikallisten kirkkojen tarpeisiin”, kertoo ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen.

Lähetysseura tukee Taiwanissa myös huumevieroitustyötä, joka suuntautuu erityisesti 12-18 vuotiaiden poikien tukemiseen ja elämäntaitojen parantamiseen, ja on aloittanut myös naisten huumevierotustyön tukemisen Armon majatalossa.

”Naistyössä haasteena on, että yhteiskunnassa päihdeongelmista kärsivät naiset leimautuvat miehiä voimakkaammin. Samalla naisilta odotetaan perheen vuoksi uhrautumista jopa tilanteessa, jossa he kärsivät päihdeongelmasta. Parhaillaan kehitetään mallia, joka huomioi naisten erityistarpeet ja haavoittuvan aseman yhteiskunnassa. Päihdetyön kehittäminen tavoittaa nuoria ja naisia tavalla, joka on pioneerityötä Taiwanin yhteiskunnassa”, Paakkinen kertoo.