Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Mitä lähetystyö on tänään?

Alkuperäiskansoihin kuuluva Laddawan Ackher perinteisessä asussaan seisoo alttarin takana .
Laddawan Ackher ja hänen miehensä Wisaran Ackher opiskelivat Lähetysseuran stipendiaatteina ja ensimmäisinä alkuperäiskansojen edustajina Thaimaan luterilaisessa teologisessa seminaarissa. Kirkon työntekijöiden koulutuksen tukeminen on tärkeä osa Lähetysseuran toimintaa eri puolilla maailmaa. Kuva Joanna Lindén-Montes,

Hellekypäräpäinen lähetyssaarnaaja meni Raamattu kädessä palmun alle –  ja jämähti sinne. Miksi tämä on monen mielikuva lähetystyöstä?

Suomessa ei tiedetty Afrikasta juuri mitään, kun Lähetysseuran työntekijät saapuivat vuonna 1870 Ambomaalle, nykyisen Namibian pohjoisosiin. Heidän elämäänsä alettiin seurata Lähetyssanomista, ja myöhemmin diaesitykset, lähetysnäyttelyt ja kouluvierailut tekivät Ambomaata tutuksi. Tansanian-kuulumisia alkoi tulla 1940-luvun lopulla.

– Olemme olleet vahvasti muokkaamassa suomalaisten käsitystä Afrikasta, Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson toteaa.

Alusta lähtien omastaan jakamassa

Karikatyyri saarnamiehistä ei silti vastaa kuvaa edes ensimmäisistä lähetystyöntekijöistä. He alkoivat heti opettaa ihmisiä lukemaan ja tekivät aapisen, rakensivat rauhaa Ambomaan kuningaskuntien välisissä sodissa ja paransivat haavoja vähäisillä lääkintätaidoillaan.

– Lähetystyö lähtee halusta jakaa toisille lahjasta, jonka itse on saanut, Steffansson sanoo. Kristinuskon harjoittamiseen kuuluu myös aina hädän kohtaaminen ja siten Jumalan valtakunnan näkyväksi tekeminen.

Ensimmäiset lähetystyöntekijät kertoivat uskostaan, ja vähitellen syntyi seurakuntia ja paikallinen kirkko. Lähetysseuran työntekijät ovat eläneet tavallisten ihmisten keskellä, opetelleet heidän kielensä ja olleet rakentamassa yhteisöä.

– Työntekijöidemme vahva hengellinen motivaatio on auttanut mukautumaan erilaisiin, välillä vaikeisiinkin tilanteisiin ja olosuhteisiin, Steffansson toteaa.

Yhä enemmän rinnalla kulkijaksi

Suomalaisten harteilla ei ole siirtomaavaltojen taakkaa, mutta kulttuurista paremmuuden tunnetta on kyllä esiintynyt. Steffanssonista on silti epäreilua, että juuri lähetystyöntekijöitä syytetään kulttuurien tuhoamisesta.

He ovat toimineet oman aikakautensa tietojen ja käsitysten pohjalta, mutta oppineet jatkuvasti uutta paikallisten keskellä eläessään. Kaikissa kulttuureissa on hyviä, mutta myös  ihmisoikeuksien vastaisia piirteitä, kuten tyttöjen sukuelinten silpominen.

Lähetysseuran työntekijä Mekonnen Mulat keskustelee luokassa viittomakilelellä kuurn tytön kanssa. Tytön äiti hymyilee taustalla,
Vammaisten ihmisten koulutuksella ja oikeuksien edistämisellä on Lähetysseurassa pitkä perinne. Etiopiassa 2500 opettajaa on saanut koulutusta kuurojen opetukseen, ja 11 000 kuulovammaista lasta on aloittanut koulun viimeisen 12 vuoden aikana. Lähetysseuran työntekijä Mekonnen Mulat kiertää kouluissa katsomassa, miten erityisopetus sujuu. Kuva Virve Rissanen

Liikkeelle yhteistyökumppanin toiveista

Miksi Lähetysseuran ulkomaantyöntekijöiden määrä on vähentynyt paljon viime vuosina? Vastaus on, että maailma on muuttunut ja että aiempien sukupolvien työllä on syntynyt kirkkoja ja eri alojen oppilaitoksia.

Lähetysseura vastaa mahdollisuuksien mukaan kumppanikirkkojen ja -järjestöjen pyyntöihin. Toiveena voi olla äidinkielisen opetuksen tai raamatunkäännöstyön asiantuntija, talous- ja hallintoalan ammattilainen tai kehitysyhteistyön asiantuntija. Kirkot pyytävät yhä useammin myös viestintäkoulutusta tavoittaakseen ihmisiä sosiaalisen median kautta.
Yksi tärkeimpiä lähetystyön muotoja on teologisen koulutuksen tukeminen esimerkiksi lähettämällä teologian tohtoreita.

Kehitysyhteistyö on nimeänsä vanhempaa

Kehitysyhteistyötä Lähetysseura teki jo paljon ennen kuin tämä sana keksittiin. Lähetysseura tukee kumppanikirkkojensa ja -järjestöjensä kautta erityisesti vammaisten ihmisten, naisten ja tyttöjen sekä syrjityssä asemassa olevien vähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista. Kehitysyhteistyön rahoitus tulee pääosin ulkoministeriöltä, mutta tukea saadaan myös seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä.

Lähetysseuran rauhantyössä pyritään saamaan ruohojuuritason ihmisiä ratkaisuja etsimään, ja vaikuttamistyöllä pyritään muuttamaan epäoikeudenmukaisuutta synnyttäviä rakenteita.

 

Ryhmä lapsia leipurin asussa pöydän ympärillä.
Lähetysseura tukee Boliviassa kaivostyöläisten yhdistystä CEPROMINia,, joka tarjoaa lapsille tukiopetusta ja ammatillista koulutusta. Noin 20 prosenttia maan 7-14-vuotiaista työskentelee kaivoksissa sekä sokeriruoko- ja pähkinäviljelmillä. Kuva Arja Koskinen

Hyvä sanoma kuuluu kaikille

Evankeliumin on ajateltu vyöryvän länsimaista kohti Afrikkaa ja Aasiaa, aivan kuin sen alkulähde olisi täällä.  Nykyään lähetystyö on kaksisuuntaista ja vastavuoroista osaamisen, ideoiden ja rahan jakamista. Etelän kirkot ovat lähetystyössä aktiivisia. Meidän kirkkoomme kulkeutuu sieltä uusia vaikutteita, esimerkiksi musiikin osalta.

– Bolivian luterilainen kirkko haluaa olla lähetyskirkko, toteaa sen johtaja Emilio Aslla. Julistamme Kristuksen kokonaisvaltaista evankeliumia kaikille, etnisestä alkuperästä tai sosiaalisesta tilanteesta riippumatta.

Tärkeimpiä tehtäviä on yhteiskunnan suojattomimpien ihmisten elämän parantaminen. Köyhien kirkko tarvitsee kuitenkin toisten kirkkojen ja sisarjärjestöjen taloudellista tukea.

Thaimaan luterilainen kirkko on piispa Amnuay Yodwongin mukaan onnistunut evankeliumin välittämisessä, jos ihmiset kokevat sen välittävän kaikenlaisista ihmisistä. Diakoniatyön katsotaan kuuluvan jokaiselle seurakuntalaiselle, ja heitä koulutetaan siihen. Diakonian myötä myös kokonaisia perheitä on tullut seurakuntaan.

Seurakuntalaisille annetaan paljon vastuuta. Thaimaan kirkossa, kuten monessa muussa, varsinkin kehittyvien maiden kirkoissa, on vain vähän palkattuja työntekijöitä. Kirkko ei pysty vielä toimimaan ilman kumppanien, kuten Lähetysseuran, tukea. Myös lähetystyöntekijät ovat yhä tärkeä voimavara.

Ei käännytystä vaan esillä pitämistä

– Lähetystyö on Jeesuksen seurakunnalleen antama tehtävä, sanoo Olli Pitkänen, Lähetysseuran aluepäällikkö Kaakkois-Aasiassa.

– Se on Jumalan sydämen sykettä, jonka kautta Hän osoittaa rakkauttaan ja armoaan ihmiselle ja koko luomakunnalle. Evankeliumin ydin on armo ja syntien anteeksi saaminen ilman tekoja. Sen kertominen ja todeksi eläminen, lähellä ja kaukana, on lähetystyötä.

– Oikeus kuulla evankeliumi on ihmisoikeuskysymys. Tehtävämme ei ole käännyttää, vaan pitää evankeliumi esillä.

– Lähetystyö on tehty, kun jokaisella on ollut mahdollisuus kuulla hyvä sanoma. Ihmisoikeuksien edistämistä ei voi erottaa evankeliumin viestimisestä. Lähetystyö tuo ajatuksen tasa-arvosta, hyväksynnästä ja armosta. Se nostaa ihmisen köyhyyden ja ihmisarvorikkomusten keskellä arvokkaaksi luoduksi.

Ryhmäkuvassa käännöstiimi, jokaisella kädessään Uusi testamentti.
Äidinkieli on ihmisen sydämen kieli. Siksi Lähetysseura tukee äidinkielistä opetusta, raamatunkäännöstyötä ja vähemmistökielten kehittämistä kirjakieliksi. Kymmenien kielien Angolassa käännöstiimi iloitsi nkumbinkielisestä Uudesta testamentista. Kuvassa raamatunkäännöskonsultti Riikka Halme-Berneking, kääntäjät Fika Kaivate, Amoni Mwahala, Samuel ja Isidro Mukunda sekä käännöskonsultti Dinis Ezequiel. Kuva Claudia Pinto Angolan Pipliaseura

Lähetystyö on kirkon perusolemusta

Olli Pitkänen toteaa, ettei lähetystyö ole seurakunnalle vaihtoehtoinen työmuoto vaan kirkon perusolemusta. Se ei saisi olla vain lähetysjärjestöille ulkoistettu erityistoimenpide. Jos lähetystyö häviää keskiöstä, seurakunta menettää merkittävän osan identiteetistään.

Rolf Steffanssonin mielestä lähetystyö on Suomessa aliarvostettu kansanliike. Lähetyspiirien ’sukankutojamummoille’ on saatettu naureskella hyväntahtoisesti, kun heidän merkitystään ei ole ymmärretty.

– Nämä ihmiset ovat tehneet työmme mahdolliseksi. He ovat olleet maamme ensimmäisiä kansainvälisyyskasvattajia, kertoneet työstämme ja vaikuttaneet asenteisiin, rukoilleet työmme puolesta ja antaneet omista varoistaan. Ilman tällaista tukea Lähetysseuran työ loppuu.

– Nykyään puhutaan ihmisoikeusperustaisesta työstä, jossa vaalitaan kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä ihmisoikeuksia. Kirkolliset kumppanimme eivät kuitenkaan sanoita työtään näin, sanoo kirkollisen työn koordinaattori Katri Härkönen, joka on ollut pitkään töissä Tansaniassa.

– He puhuvat evankeliumin voimasta, joka murtautuu läpi kovan ihmissydämen muuttaen yhteiskuntaa paremmaksi. Evankeliumin vastaanottamisen myötä ihminen haluaa edistää oikeudenmukaisuutta ympärillään.

Henkien pelko ei häviä koulutuksella

Victorianjärven itäisen hiippakunnan piispa Andrew Petro Gulle tuntee sukumakansan keskuudessa Tansaniassa vallitsevan henkimaailman pelon. – Ajattelimme, että koulutustason nostaminen auttaisi hälventämään pelkoja. Näin ei käynyt. Vasta evankeliumin vastaanottaminen muuttaa ihmistä ja poistaa pelon.

Katri Härkönen muistaa, kuinka kaksi ihmistä murtautui hänen seurakuntansa kirkkoon ja varasti muovituoleja. Sunnuntaina evankelista piti puheen siitä, kuinka Jumala näkee toimintamme, vaikka yritämme sitä salata.

Toinen varkaista palautti suuren osan tuoleista ja pyysi kristillistä opetusta. Hän ei ollut nukkunut silmäystäkään, koska pelkäsi sekä Jumalaa että pahoja henkiä. Evankelista opetti miestä ja hänet kastettiin. Nykyään hän on seurakunnan evankelioimistoimikunnan puheenjohtaja ja paikallisesti tehtävän lähetystyön puolestapuhuja.

Naiset keittävät iloisissa tunnelmissapuuroa ulkona isossa padassa.
Zimbabwessa, eteläisessä Afrikassa, Gwain kylän isoäidit ovat yhdistäneet voimansa auttaakseen aids-orpoja ja muita haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Kuva Heidi Tirri

Innostusta tukemassa ja kanavoimassa

– Lähetystyö tänään on paikallisten kristittyjen innokkuuden kanavoimista. Erityisesti naiset haluavat olla mukana tekemässä ja kantamassa yhteisönsä heikoimpia, Katri Härkönen sanoo.

– Tämän päivän lähetystyötä on myös erityisesti naisten ja syrjittyjen ryhmien kouluttaminen. Koulutuksen kautta he saavat mahdollisuuden vaikuttaa myös asenteisiin yhteiskunnan tasolla.

Teksti Pirre Saario, Lähetyssanomien toimituspäällikkö

Artikkeli on julkaistu Lähetyssanomien numerossa 5/2020.

Nyt kun olet täällä…

… meillä on pieni pyyntö.  Laitamme osan Lähetyssanomien jutuista ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi tutustumaan kaukaisiin kulttuureihin, lukemaan työstämme eri puolilla maailmaa ja sukeltamaan ihmisten tarinoihin.

Lehti on kuitenkin meille tärkeä tulonlähde – ja pyydämmekin, että tilaat Lähetyssanomat ja samalla tuet lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä maailman köyhimmissä maissa syrjäytettyjen ihmisryhmien parissa. Tästä pääset tilaussivulle.