Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Mielikuvissa johtaja on mies – Johtajuus, valta ja naiset kirkossa

”Jos lapsi elää koko elämänsä nähden kuvia johtajista, jotka ovat kaikki miehiä, se vaikuttaa siihen, mitä hän ajattelee johtajuudesta.”

Kaksi naista - suomalainen ja tansanialainen - jälkimmäisellä sylissään vauvansa.
LML:n ohjelmajohtaja Katariina Kiilusen ja väitöskirjatutkija, pastori Witness Issan aiheena oli johtajuus, valta ja naiset kirkossa. Witness Issa taistelee sitä käsitystä vastaan, että perheellisellä naisella ei ole halua eikä aikaa osallistua julkiseen elämään. Kuva Tero Massa

Katariina Kiilusen ja Witness Issan aiheena Lähetysseuran teologisessa symposiumissa 1.6. oli Johtajuus, valta ja naiset kirkossa. He valmistautuivat esitykseensä googlaamalla kuvia johtajista eri mantereilla. Useimmissa kuvissa oli pelkästään miehiä. Poikkeuksena oli kuva suomalaisten hallituspuolueiden puheenjohtajista.

”Jos haluamme laajentaa käsitystämme johtajuudesta, meidän on laajennettava mielikuviamme siitä, kuka ja mikä johtaja on. Käytetyt sanat ja kuvat ovat merkityksellisiä, samoin Raamatun tulkinta”, totesi ohjelmajohtaja Katariina Kiilunen Luterilaisesta maailmanliitosta.

Väitöskirjatutkija, pastori Witness Issa kertoi esimerkkinä omasta kirkostaan, että vaikka naisia on vihitty papeiksi jo 30 vuotta, ei Tansanian luterilaisen kirkon 27 hiippakunnassa ole ollut ainoatakaan naista piispana ja 146 piirin (district) johtajien joukostakin löytyy vain kuusi naista. Hän osasi luetella nimeltä ne muutamat tansanialaiset naiset, jotka olivat tunnettuja johtajia kirkossaan ja maassaan, saati sitten kansainvälisesti.

”Ja usein naisjohtaja jää asemassaan yksin, ilman samanlaista tukea, jota miehet saavat. Hänet on ikään kuin valittu epäonnistumaan. Naisjohtajissa huomiota kiinnitetään heidän ulkonäköönsä, perheeseensä ja muihin seikkoihin, jotka miesjohtajien kohdalla eivät herätä minkäänlaista mielenkiintoa.”

Witness Issa tekee sukupuolentutkimukseen liittyvää tutkimusta Makumiran yliopistossa LML:n stipendiaattina. Aiheen valintaan häntä innostivat tapaukset, joita hän näki seurakuntapastorina työskennellessään. Esimerkkinä hän kertoo tarinan nuoresta tytöstä.

”Tyttö tuli raskaaksi vähän ennen konfirmaatiota, ja kysymykseksi nousi, voidaanko hänet konfirmoida. Kirkkokurin mukaan hän oli tehnyt siveellisyysrikoksen ja siksi hänet tuli sulkea ehtoollisyhteyden ulkopuolelle. Tyttö ei suostunut nimeämään lapsen isää, mutta huhujen mukaan tytön oli saattanut raskaaksi hänen oma isänsä – tyttö oli siis raiskauksen uhri. En kyennyt ymmärtämään, miten uhria voitiin rangaista vielä lisää kieltämällä häneltä seurakuntayhteys.”

”Meidät kaikki on luotu Jumalan kuviksi”

”Sukupuoleen liittyvä ulossulkeminen on väkivaltaa Kristuksen ruumista ja sitä Jumalan kuvaa vastaan, jota jokainen meistä kantaa”, sanoi Katariina Kiilunen.

”Meidän olisi päästävä patriarkaalisesta järjestelmästä sellaiseen järjestelmään, joka vapauttaa kaikki ihmiset palvelemaan niissä tehtävissä, joihin heidät on kutsuttu.”

Kiilunen viittasi pari vuotta sitten LML:n tekemään tutkimukseen siitä, miten maailmanliiton vuonna 2013 laatima linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta oli otettu vastaan ja pantu käytäntöön.

”Tietoisuus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta oli lisääntynyt ja asenteet muuttuneet paikoin, mutta joskus jo itse termi, ’gender justice’, koettiin vaikeaksi ymmärtää ja rajattiin koskemaan pelkästään naisten pappisvihkimystä. Vallanpitäjät haluavat pitää kiinni vallastaan. Kävi ilmi, että ratkaiseva tekijä on teologinen koulutus, mutta sekään ei yksin riitä.”

”Mitä tapahtuu koulutetuille naisille heidän valmistumisensa jälkeen? LML:n jäsenkirkoista 85 prosenttia vihkii naisia papeiksi, mutta he eivät välttämättä saa koulutustaan vastaavaa työtä. He eivät saa seurakuntia johdettavakseen, heidän pappisoikeuksiaan voidaan rajoittaa jne.”

”Hyviä malleja toki on olemassa”, Kiilunen toteaa ja mainitsee Etelä-Afrikan luterilaisen kirkon ensimmäisen piispaksi vihityn naisen ja Puolassa vain muutama viikko sitten papeiksi vihityt ensimmäiset yhdeksän naista.

Hän mainitsee myös Tansanian luterilaisen kirkon Makumiran yliopistossa juuri alkaneen Teologia, sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ja johtajuus -koulutusohjelman, johon osallistuu 16 miestä ja naista eri Afrikan kirkoista. LML:n tukeman koulutusohjelman tavoitteena on antaa osallistujille taitoja, joilla mahdollistetaan kaikkien osallisuus johtajuudessa ja päätöksenteossa kirkossa.

Johtajuuskoulutuksesta on myös jatkossa tulossa osa kaikkien LML:n stipendiaattien opintoja alasta riippumatta. Ensi vuodesta alkaen myös Lähetysseuran stipendituki aletaan ohjata LML:n kautta.

Myös Witness Issa näkee tulevaisuuden valoisana.

”Naisten koulutustaso nousee ja tietoisuus kasvaa. Meitä LML:n tukemia väitöskirjaa tekeviä tansanialaisnaisia on useampia. Tavoitteena on tilanne, jossa johtajaa valittaessa ei enää ajatella lainkaan hänen sukupuoltaan vaan hänen kykyjään. Meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi sukupuolesta riippumatta.”

Kirsi Elo