Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuralta uusi tutkimus: Psykososiaalinen tuki tulee sisällyttää rauhantyöhön entistä vahvemmin

26-vuotias Sarita Chaudhary (oik.) on työskennellyt kolme vuotta mielenterveysjärjestö CMC:ssä, joka on Lähetysseuran paikallinen kumppani Nepalissa. Kuvassa Sarita on yhdessä Nirmala Pariyarin kanssa, joka on osallistunut Saritan vetämään vertaistukiryhmään. Kuva Prajwaal Maharjan.

Suomen Lähetysseuran teettämä tutkimus In the end no winners, no losers – psychosocial support in peacebuilding and reconciliation for conflict affected societies syventää ymmärrystä siitä, miten psykososiaalista tukea ja sen metodeja voisi hyödyntää ja miten tuki tulee sisällyttää systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin rauhan- ja sovinnontyön prosesseihin. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin Kolumbiassa, Nepalissa, Libanonissa ja Turkissa.

Tämän päivän konfliktit pureutuvat ja vaikuttavat ennen kaikkea sosiaalisiin rakenteisiin ja verkostoihin. Sota koetaan henkilökohtaisella, perhekohtaisella, yhteisö- ja yhteiskunnallisilla tasoilla. Normaalit poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja terveyteen liittyvät rakenteet yleensä tuhoutuvat konfliktien aikana.

Tutkimus korostaa sitä, miten selviäminen ja parantuminen konfliktin aiheuttamasta järkytyksestä on moniulotteinen ja pitkäkestoinen prosessi. Työtä tulee tehdä samanaikaisesti henkilökohtaisella, yhteisö- ja yhteiskunnallisilla tasoilla.

Psykososiaalisen tuen tärkeys tunnistetaan humanitaarisen työn osana. Fyysisen suojan ja avun lisäksi tulee huolehtia myös ihmisten henkisestä hyvinvoinnista.  Psykososiaalinen tuki on kuitenkin usein vielä varsin erillään rauhan- ja sovinnontyöstä samoin kuin niistä prosesseista, joilla tavoitellaan sosiaalista, poliittista tai taloudellista tasapainoa konfliktista kärsivissä yhteiskunnissa. Rauhantyössä psykososiaalinen tuki liittyy läheisesti esimerkiksi ihmisoikeuksiin, osallistumiseen ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Tutkimuksen esimerkkimaana on Syyria. Piiritetyissä kaupungeissa olevat lapset Syyriassa ja pakolaisina elävät lapset erityisesti Kreikassa, Turkissa ja Libanonissa ovat keskellä yhtä suurimmista humanitaarisen avun kriiseistä. On suuri tarve suojella näiden lasten elämää, lapsuutta ja tulevaisuutta. Se on yhtä ratkaisevaa kuin heidän elossa pitämisensä konfliktin aikana.

Kolumbiassa konfliktin seurauksena on miljoonia uhreja. Väkivallan vaikutus on levinnyt laajalle. Tutkimus korostaa, miten tärkeää on pitkäaikainen yhteisökeskeinen psykososiaalinen tuki. Tavoitteena tulisi olla yhteisön osallistumisen vahvistaminen ja omistajuus sekä rauhanrakentamisesta että siirtymäkauden oikeuden prosessista.

– On tärkeää, että psykososiaalinen tuki huomioidaan rauhantyössä sekä konfliktien aikana että niiden jälkeen. Se tukee yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja mielenterveyttä, sanoo Suomen Lähetysseuran johtava rauhantyön asiantuntija Tanja Viikki.

Tutkimuksessa korostuu näkemys siitä, että jos rauhantyössä keskitytään sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen vahvistamiseen ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa, vahvistaa se rauhaa laajemminkin yhteiskunnassa.  Vaikka murskattua sosiaalista verkostoa ei voida palauttaa sen alkuperäiseen muotoon, voidaan luoda uusia suhteita ja vahvistaa luottamusta. Psykososiaalinen tuki edistää jatkossa yksilöiden, ryhmien ja yhteiskunnan tasapainon saavuttamista, parantumista ja kestokykyä.

Kokonaisuudessaan tutkimus julkaistaan sähköisessä muodossa loka-marraskuussa. Tutkimuksen ovat tehneet Anne Kubai (Phd) ja Kathy Angi. Tutkijat ovat toimineet Suomen Lähetysseuran psykososiaalisen tuen konsultteina vuodesta 2017. Heillä on kymmenien vuosien akateeminen ja käytännön kokemus psykososiaalisesta tuesta, humanitaarisesta avusta sekä rauhanrakennuksesta konfliktimaissa.

Lisätietoja: Tanja Viikki, johtava asiantuntija, Suomen Lähetysseura p. 040 835 5995, tanja.viikki@felm.org

Suomen Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konflikteihin esimerkiksi Syyriassa ja Myanmarissa.

Teemme rauhantyötämme paikallisten kumppaneidemme kanssa ja kautta. Työskentelemme konfliktien ennaltaehkäisemisen vaiheissa, konfliktien aikana ja niiden jälkeen. Vahvistamme paikallisia toimijoita, jotta he voivat ehkäistä konflikteja sekä edistää rauhaa ja sovintoa omissa yhteisöissään. Tuemme paikallistason vuoropuheluita sekä niiden linkittymistä kansainvälisiin prosesseihin. Tuemme paikallistason rauhantyötä myös vaikuttamistyöllä ja rauhankasvatuksella.

Lähetysseuran Tasaus-kampanja Murtunut mieli tukee henkistä hyvinvointia mm. Nepalissa ja Kolumbiassa.