Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Palestiina: Luterilaisen kirkon koulut rakentavat itsetuntoa ja suvaitsevaisuutta

Beit Sahourin koulussa tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä. Ramiz (vas.) on yksi koulun noin 60:sta Suomen Lähetysseuran kummioppilaasta. Ramiz Ghareeb ja Yana Darawe pitävät englannin opiskelusta. Kuva Sari Lehtelä
Beit Sahourin koulussa tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä. Ramiz (vas.) on yksi koulun noin 60:sta Suomen Lähetysseuran kummioppilaasta. Ramiz Ghareeb ja Yana Darawe pitävät englannin opiskelusta. Kuva Sari Lehtelä

Luterilaisiin arvoihin perustuva kasvatus antaa nuorille hyvän perustan jatko-opintoihin ja hyvään elämään. Erityisesti tytöt ja muslimiperheiden lapset hyötyvät kristillisestä kasvatusympäristöstä.

Näin kertoo vuonna 2016 valmistunut laaja selvitys Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon kolmen koulun vaikutuksesta oppilaiden elämään. Suomen Lähetysseuralla on näissä kouluissa 190 kummilasta. He ovat kristityistä perheistä tai muslimiperheistä. Kolmessa koulussa on kaikkiaan 1220 oppilasta.

Selvitys osoitti, että kirkon koulut valmentavat oppilaita yliopistoon merkittävästi paremmin kuin valtion koulut. Muista yksityiskouluista koulut eivät erottaudu.

Eväitä erilaisuuden ymmärtämiseen

Kirkon kouluissa rohkaistaan nuoria löytämään lahjakkuutensa ja kehittämään luovuuttaan ja taitojaan. Samoin kannustetaan ilmaisemaan ajatuksia rohkeasti ja esiintymään, mikä rakentaa hyvää itsetuntoa.

Entisten oppilaiden mukaan koulu on merkittävästi muovannut heidän asenteitaan ja arvomaailmaansa. Nuoret saavat hyvät eväät ymmärtää erilaisuutta ja olla rakentavassa vuorovaikutuksessa eri sukupuolen ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien kanssa.

Koulu vahvistaa nuorten kykyä solmia kestäviä ystävyyssuhteita. Kansainväliset yhteydet ja oppituntien ulkopuolinen toiminta, kuten urheilu- ja tanssiryhmät sekä kieli- ja tiedekilpailut hyödyttävät oppilaita erityisen paljon. Saksan kielen taidosta on hyötyä opiskelemaan pyrittäessä.

Kouluissa on hyvä henki, ja monet muistelevat koulua toisena perheenään. Eriarvoisuutta koettiin oppilaiden valinnassa kansainvälisiin vaihtoihin.

Opetukseen uusia menetelmiä

Entiset ja nykyiset oppilaat toivovat opettajilta lisää luovuutta ja uusien opetusmetodien käyttöön ottamista. Teknologian uudet mahdollisuudet pitäisi hyödyntää tehokkaammin oppilaiden taitojen kehittymiseksi. Kaikkien mielestä erityisoppilaita pitäisi huomioida paremmin.

Kouluista valmistuneiden mielestä oppilaita pitäisi ohjata paremmin ammatin ja opiskelupaikan valinnassa. Yliopistojen opettajien mukaan kirkon kouluista valmistuneet eivät ole riittävästi valmentautuneet akateemiseen opiskeluun. Entisten oppilaiden mukaan oppilaita pitäisi kannustaa pontevammin kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Iso osa selvitykseen osallistuneista oli sitä mieltä, että oppilaiden palestiinalaista identiteettiä pitäisi vahvistaa opettamalla maan historiaa sekä kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Arabikristittyjen merkitystä palestiinalaisyhteisöissä pitäisi tuoda paremmin esiin. Oppilaita pitäisi auttaa ymmärtämään tämän päivän poliittista tilannetta.

Kirkon koulutoimen johtajan Charlie Haddadin mukaan selvityksen perusteella kehitetään opetusta, jotta tavoitteet saavutetaan entistä paremmin.  Selvitykseen osallistui iso joukko entisiä ja nykyisiä oppilaita, koulujen ja yliopistojen henkilökuntaa sekä vanhempia, yhteensä 267 henkilöä. Suomen Lähetysseura tuki selvityksen toteuttamista taloudellisesti .

Lähetysseura on tukenut palestiinalaiskoulujen työtä 1980-luvulta lähtien.