Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran globaalikasvatus tukee lasten ja nuorten kasvua maailmankansalaisiksi, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja rauhaa, toimivat aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja kestävää elämäntapaa.

Globaalikasvatustyömme teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen, laadukas koulutus, ihmisoikeudet, kulttuurinen moninaisuus, rauhanomainen yhteiselo ja uskontodialogi.

Globaalikasvatuksemme noudattaa opetussuunnitelman arvoperusteita ja pedagogisia lähtökohtia, joissa edistetään osallisuutta, dialogisuutta, kysymyslähtöistä työskentelyä, yhteistoiminnallisuutta ja tulevaisuuteen katsovaa arvostavaa lähestymistapaa.

Globaalikasvatuksemme kohderyhmät ulottuvat varhaiskasvatuksesta aikuisiin.

Osa globaalikasvatusmateriaaleistamme on saanut tukea Suomen kehitysyhteistyövaroista.

Globaalikasvatusmateriaalimme löydät Globaalikasvatusportaalista. Tutustu Globaalikasvatusportaaliin.