Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran kumppanit itäisestä ja eteläisestä Afrikasta kokoontuivat yhteen

Tänä syksynä järjestettiin ensimmäistä kertaa kumppanuuspäivä, jossa Lähetysseuran eteläisen ja itäisen Afrikan työntekijät sekä kumppanikirkot ja -järjestöt tulivat saman virtuaalisen pöydän ääreen. Tarkoituksena oli jakaa kokemuksia työn saavutuksista ja vaikeuksista.

kuvakaappaus virtuaalikokouksesta, jossa näkyy osallistujien kasvoja
Eteläisen ja itäisen Afrikan kumppanuuspäivä toteutettiin virtuaalisesti.

Virtuaalinen kokoontuminen on yksi tavoista, joilla Lähetysseura pyrkii entistä enemmän vahvistamaan vuoropuheluaan kumppaneidensa kanssa.

Nuoret mukaan kaikkialta

”Suomen Lähetysseura aloitti koko Suomen Afrikka-suhteiden luomisen”, aloitti erityisasiantuntija Martti Eirola Suomen ulkoministeriöstä.

Hän korosti puheessaan, miten tärkeää on yhteistyö mantereiden nuorten välillä, ja sai hyväksyviä kommentteja Lähetysseuran kumppaneilta. Eirolan mukaan suomalaisten Afrikka-kuvaa pitää päivittää, mutta samalla asialla oli omassa puheenvuorossaan myös Fidon Mwombeki, joka johtaa Afrikan kirkkojen neuvostoa (AACC).

Mwombeki sanoi, että myös afrikkalaisten nuorten Afrikka-kuvaa täytyy päivittää.

”Haluamme luoda Afrikan sellaiseksi, jonne nuoremme haluavat jäädä. Nuorten pitäisi kokea, että parempaa tulevaisuutta ei saa vain jossain muualla”, Mwombeki totesi. Tämä vaatii nuorten osallistamista päätöksentekoon, mitä muutama järjestö ja kirkko onkin jo tehnyt. Narratiivin muuttamisessa auttavat myös kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen.

Nuorten osallistamisen lisäksi yhtä mieltä oltiin siitä, että kirkoilla on tärkeä rooli mantereen kehittymisessä.

Tuki yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on tärkeää

Lähetysseuran tukemaa työtä käytiin päivän mittaan läpi sekä maittain että teemoittain jaetuissa ryhmissä. Osallistujat jakoivat kokemuksiaan esimerkiksi vammaistyöstä, teologisesta yhteistyöstä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä.

Monissa ryhmissä tuli ilmi, että kumppanit kaipaavat tukea erityisesti siinä, miten tietoisuutta eri teemoista voisi lisätä sekä yhteisön sisällä että koko yhteiskunnassa.

Botswanalaisessa Lähetysseuran kumppanijärjestössä työskentelevä Lorato Moalusi korosti, että yhteisöjä täytyy sivistää niin, että he valitsevat viisaita päättäjiä.

”Yhteisöpohjainen lähestyminen on tärkeää. Parhaita työntekijöitä ovat ihmiset, jotka tuntevat yhteisön tavat”, Moalusi sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä järjestönsä työn, jossa tietoisuutta naisten oikeuksista on lisätty joka tasolta – kylän johdossa, sosiaalitoimessa ja asukkaissa. Työn ansiosta perheissä tiedetään nyt, että sekä naisten että miesten täytyy ottaa vastuuta kodinhoidosta.

Inspiroiva loppupuhe

Kumppanuuspäivän suurimmat suosionosoitukset sai Kenneth Mtata, joka työskentelee Zimbabwen kirkkojen verkoston pääsihteerinä. Hän alleviivasi puheessaan, että Afrikan maissa uskon rooli ongelmanratkaisussa ja ylipäänsä elämässä on ohittamaton.

Mtata totesi myös, että kirkko ei voi pestä käsiään mistään yhteiskuntien ongelmista.

”Kirkko on yksi harvoista tahoista, joka työskentelee aina kokonaisvaltaisesti. Jos joku tulee kirkkoon nälkäisenä tai sairaana, emme sano että teemme vain teologista työtä”, Mtata sanoo.

Teksti: Virve Rissanen