Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura teki uuden sitoumuksen 75-vuotiaan ihmisoikeusjulistuksen kunniaksi

Jokaisen ihmisen arvo ja ihmisoikeudet ovat kristinuskon ytimessä, ja niitä juhlitaan tänä vuonna erityisesti, kun YK:n ihmisoikeusjulistus täyttää 75 vuotta. Sen kunniaksi allekirjoitetussa sitoumuksessa Lähetysseura lupaa vaikuttaa entistä vahvemmin erityisesti naisten, vammaisten ihmisten ja lasten oikeuksien puolesta.

Kuvassa on etualalla lapsi hymyilee ja vilkuttaa.
Lähetysseura tukee vammaisten lasten ja nuorten pääsyä koulutukseen Kambodžassa yhdessä Epic Arts -järjestön kanssa. Kuvaaja: Sokheng Kong.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on pyytänyt merkkivuoden juhlistamiseksi ihmisoikeussitoumuksia valtioilta, kansalaisyhteiskunnalta, kaupungeilta ja yrityksiltä. Lähetysseuran sitoumuksessa on 19 konkreettista lupausta edistää ihmisoikeuksia.

Lähetysseuran sitoumukset koskevat esimerkiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolesta vaikuttamista.

”Sitoudumme entistäkin vahvemmin edistämään muuan muassa naisten ja vammaisten ihmisten oikeuksia ja osallisuutta. Toimimme sen puolesta, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset ovat itse vaikuttamassa heitä koskeviin asioihin niin Lähetysseuran omassa ohjelmatyössä kuin paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä päätöksentekoprosesseissa”, sanoo Lähetysseuran ihmisoikeusasiantuntija Roosa Rantala.

Ilmastokriisi uhkaa monien ihmisoikeuksien toteutumista. Erityisesti köyhissä maissa ilmastonmuutos vaikeuttaa jo nyt ihmisten toimeentuloa, ruokaturvaa ja vedensaantia.

“Lähetysseura sitoutuu vaikuttamaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta ja vahvistaa paikallisten yhteistyökumppanien mahdollisuuksia toimia ilmaston puolesta. Haluamme myös vahvistaa tukeamme lapsille ilmastokriisin keskellä”, Rantala sanoo.

Osana sitoumustaan Lähetysseura edistää myös paikallisten ihmisten toimijuutta kehitysyhteistyössä, rauhan ja sovinnon työssä ja humanitaarisessa avussa. Lisäksi Lähetysseura sitoutuu lisäämään lasten osallistumista ja osallisuutta ohjelmatyössään.

Ihmisoikeuksilla kristillisiä juuria

Aikanaan monet kristilliset ajattelijat ovat vaikuttaneet ihmisoikeuksien ja jokaisen ihmisen ihmisarvon tunnustamisen puolesta. Yksi ensimmäisistä ihmisoikeuksien puolestapuhujista oli espanjalainen lähetystyöntekijä Bartolome de las Casas, joka 1500-luvulla puolusti alkuperäiskansojen oikeuksia ja vastusti kansanmurhaa.

”Kristillisen ihmisarvokäsityksen ja ihmisoikeusjulistuksen merkitys paremman maailman rakentamisessa on ollut valtava. Tällä hetkellä ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan ympäri maailmaa, paikoin myös kristillisten arvojen nimissä. Haluamme Lähetysseurassa vastata tähän huolestuttavaan kehityskulkuun ja omalla työllämme yhä määrätietoisemmin edistää ihmisoikeuksia ja sääntöpohjaista maailmanjärjestystä”, sanoo Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.

Oman ihmisoikeussitoumuksensa lisäksi Lähetysseura on tehnyt yhteisen sitoumuksen kansainvälisten kumppaneittensa kanssa. Sitoumus koskee erityisesti naisten ja vähemmistöjen oikeuksien sekä osallisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintatilan edistämistä. Lähetysseuran lisäksi niissä ovat mukana kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun toimijoiden verkosto ACT-allianssi, Ruotsin kirkon kansainvälisen työn organisaatio ACT Church of Sweden, Tanskan kirkon ulkomaanapu sekä Sveitsin kirkon ulkomaanapu HEKS/EPER.

Lue Lähetysseuran ihmisoikeussitoumus.

Logo Human Rights 75