Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kansainvälinen rauhankonferenssi tuo asiantuntijoita Helsinkiin ympäri maailmaa

Mikä on kansallisten vuoropuheluiden merkitys ja mahdollisuudet rauhan rakentamisessa maailman eri kolkissa? Tästä keskustellaan National Dialogues -konferenssissa.

Neljä henkilöä paneelikeskustelussa, tuoleilla istumassa.
Rauhan ja sovinnon erilaisia teemoja käsitellään konferenssissa muun muassa puheiden, paneelikeskusteluiden ja kokemusten jakamisen kautta. Kuva Laura Häkli

Viidettä kertaa järjestettävä National Dialogues -konferenssi kokoaa 15.-16. kesäkuuta Helsinkiin rauhanprosesseihin noin 120 rauhanrakentamisen ammattilaista 30 eri maasta. Kahden konferenssipäivän aikana pureudutaan kansallisten vuoropuhelujen merkitykseen ja haasteisiin muuttuvassa maailmassa. Yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia, geopoliittisten jännitteiden kasvu, kasvava epätasa-arvoisuus sekä ilmastokriisi ovat haitanneet rauhanrakennusta ja vuoropuhelun mahdollisuuksia.

”On tärkeää, että voimme kokoontua yhteen arvoimaan kansallisten dialogien roolia näiden vaikeiden kysymysten ratkaisemisessa. Konfliktien määrä on nousussa maailmalla, ja Ukrainan tilanne on tuonut sodan lähipiiriimme. Meidän on löydettävä tapoja rakentaa kestävää rauhaa5k  ja vahvistaa paikallisten rauhantekijöiden johtajuutta ja tilaa.

On myös entistä tärkeämpää huomioida psykososiaalisen tuen tarve osana rauhantyötä”, painottaa rauhan- ja sovinnon työn päällikkö Kristiina Rintakoski Lähetysseurasta.

Konferenssissa syvennytään myös alueellisten kontekstienkorostuvaan rooliin ja osallistamisen tärkeyden  tärkeyteen rauhanprosesseissa. Monenvälisen järjestelmän rapautuminen asettaa haasteita kestävälle rauhan rakentamiselle ja eri väestöryhmien osallistaminen rauhanprosesseihin saa yhä suurempaa painoarvoa.

NDC-konferenssin teemoihin lukeutuvat myös laajat kansanliikkeet sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset konflikteihin ja rauhanprosesseihin. Esimerkkejä nykypäivän monimutkaisista konflikteista ovat muun muassa Ukrainan, Myanmarin, Jemenin ja Libyan tilanteet.

National Dialogues -konferenssi on toiminut tärkeänä foorumina rauhanvälityksen parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja konkreettisena kohtaamispaikkana rauhanneuvotteluihin ja erilaisiin vuoropuheluihin osallistuville.

Tämänvuotisen konferenssin puhujavieraita ovat muun muassa Ghanan entinen ulkoministeri, nykyisin YK:n alipääsihteeri ja Afrikan sarven erityislähettiläs Hanna Tetteh, Etyj:n nuoriso- ja turvallisuusasioista vastaava erityisedustaja Maria Raczyńska, Afrikan unionin poliittisten asioiden komissaari Bankole Adeoye, YK:n poliittisten asioiden osasto UNDPPA:n rauhanvälityksen johtava asiantuntija Emmanuel Bombande, Berghof-säätiön vanhempi tutkija ja ohjelmajohtaja Veronique Dudouet sekä Etelä-Aasian ainoa rauhanpsykologi, mielenterveyden ja rauhanrakennuksen nuori ammattilainen Ufra Mir Kashmirista

Konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa tarvitaan useita työkaluja. Kansallisten vuoropuhelujen vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Suomi haluaa edistää mm. vammaisten, naisten, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen parempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu.

Ulkoministeriö järjestää National Dialogues -konferenssin yhdessä CMI:n, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Tänä vuonna konferenssin sihteeristönä toimii Kirkon Ulkomaanapu.

Konferenssin avauspaneelia 15.6. klo 9-10:45 voi seurata YouTubesta osoitteesta:https://www.youtube.com/watch?v=upUEUElaC5Y