Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konflikteihin Syyriassa ja Myanmarissa.

Teemme rauhantyötämme paikallisten kumppaneidemme kanssa ja kautta. Työskentelemme konfliktien ennaltaehkäisemisen vaiheissa, konfliktien aikana ja niiden jälkeen. Vahvistamme paikallisia toimijoita, jotta he voivat ehkäistä konflikteja sekä edistää rauhaa ja sovintoa omissa yhteisöissään. Tuemme paikallistason vuoropuheluita sekä niiden linkittymistä kansainvälisiin prosesseihin. Tuemme paikallistason rauhantyötä myös vaikuttamistyöllä ja rauhankasvatuksella.

Perusteellisen paikallistason tuntemuksen myötä tavoitamme haavoittuvat ihmisryhmät, jotka jäävät usein rauhanprosessien ulkopuolelle. Asiantuntemuksemme uskontojen merkityksestä yhteiskunnissa sekä maailmanlaajuiset yhteistyöverkostomme uskonnollisten toimijoiden keskuudessa auttavat meitä ymmärtämään konfliktien uskonnollisia ulottuvuuksia.

Suomen Lähetysseuralla on uusi rauhantyön ohjelma vuosille 2017–2022. Sen painopistealueita ovat dialogiprosessien tuki, psykososiaalinen tuki sekä median rooli konflikteissa. Lisäksi rauhantyötä tehdään myös muiden ohjelmien sisällä. Konfliktisensitiivisyys huomioidaan kaikessa työssämme.

Syyrian rauhanrakennushanke Syria Initiative tukee paikallistason rauhantoimijoita, syyrialaisten dialogiprosesseja ja tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä rauharakennuksen tueksi. Myanmarin rauhanprosessin tukihankkeessa edistetään ja tuetaan rauhanprosessia sekä erityisesti etnisten ryhmien osallistumista siihen yhdessä kumppanijärjestö EBO:n (Euro-Burma Office) kanssa. Hankkeet ovat Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamia.

Julkaisut:

  • ”In the End No Winners, No Losers” Psychosocial Support in Peacebuilding and Reconciliation for Conflict Affected Societies (2019). Lue raportti.