Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran rauhantyöllä on pitkät juuret, jotka ulottuvat Namibian itsenäistymisen ja oikeudenmukaisen rauhan tukemisesta tämän päivän konfliktien parissa tehtävään rauhantyöhön esimerkiksi Syyriassa, Myanmarissa ja Kolumbiassa.

Rauhaa ei voida tuoda yhteiskuntiin niiden ulkopuolelta. Siksi Lähetysseura tekee rauhantyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja heidän työtään mahdollistaen. Työssämme tuemme organisaatioita ja ihmisiä, jotka esimerkiksi vuoropuhelun avulla rakentavat rauhaa ja vahvistavat sovintoa omalla kotiseudullaan ja omassa kotimaassaan.

Kirkot ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita. Rauhantyössä tuemme kirkkoja rauhan ja sovinnon kulttuurin edistämisessä. Edistämme myös uskonnollisten toimijoiden yhteistyötä ja uskontojen välistä vuoropuhelua.

Rauhaa rakennetaan eri tasoilla: niin yksittäisessä kylässä tai maakunnassa kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin. Lähetysseuran työssä pyritään tukemaan rauhantyötä siten, että eri tasoilla tehtävä työ rauhan edistämiseksi linkittyy yhteen. Lähetysseura on esimerkiksi tukenut kyläyhteisötasolla rauhantyötä tekevien syyrialaisten naisten osallistumista kansainvälisiin rauhankeskusteluihin.

Rauhantyössämme tuemme mahdollisuuksia turvalliselle vuoropuhelulle ja kohtaamiselle, jolla vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen välistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi tuemme paikallisten toimijoiden tiedon tuottamista rauhanprosessien keskeisistä kysymyksistä, jotta kaikilla osallistujilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa tietoa rauhanneuvotteluiden tukena. Kehitämme myös teknologian hyödyntämistä rauhantyössä. Teknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi turvallisten vuoropuheluiden järjestämiseen, tiedon hallintaan ja konfliktianalyysien tekemiseen.

Aseellisissa konflikteissa ihmiset joutuvat usein kohtaamaan väkivaltaa, ihmisoikeusloukkauksia, pakolaisuutta ja kuolemaa. Konfliktit vaikuttavat niin yksilön kuin yhteisöjen psyykkiseen hyvinvointiin sekä ihmisten välisiin suhteisiin. Usein konfliktin jälkeisissä rauhan- ja sovintoprosesseissa on tarvetta psykososiaaliselle tuelle, mikä kuitenkin jää usein huomioimatta. Tämän vuoksi Lähetysseura edistää psykososiaalisen tuen sisällyttämistä rauhan- ja sovinnonprosesseihin.

Haluamme varmistaa eri ryhmien osallistumisen ja äänen kuulumisen rauhanprosesseissa. Naisten, nuorten ja marginalisoitujen ryhmien roolin vahvistaminen rauhantyössä on tärkeä osa työtämme. Lähetysseura on esimerkiksi yksi toimeenpanijoista Suomen kansallisessa Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmassa. Iso osa konfliktin keskellä elävästä siviiliväestöstä on lapsia ja nuoria. Siksi myös rauhankasvatus ja rauhankulttuurin vahvistaminen on osa työtämme.

Lähetysseuran rauhantyö saa tukea Suomen ulkoministeriöltä, seurakunnilta sekä yksittäisiltä ihmisiltä.

Julkaisut:

  • “In the End No Winners, No Losers” Psychosocial Support in Peacebuilding and Reconciliation for Conflict Affected Societies (2019). Lue raportti.

 

Teemme rauhantyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja heidän työtään mahdollistaen.

Missä teemme rauhantyötä?

Kambodža

Kambodža

Israel

Israel

Oman

Oman

Syyria

Syyria

Pakistan

Pakistan

Kolumbia

Kolumbia

Zimbabwe

Zimbabwe

Etiopia

Etiopia

Myanmar

Myanmar (Burma)

Suurenna karttaa plus- ja miinusmerkistä.