Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Israelissa opettajat pelkäävät konfliktin syntymistä luokassa

Uskonnot ja kansanryhmät ovat usein törmäyskurssilla Israelissa – ja tämä näkyy myös kouluissa. Lähetysseuran yhteistyökumppani, Rossing Center, järjestää opettajille koulutuksia, jotka antavat työkaluja luokassa käytävään vuoropuheluun.

Kolme naista katsoo hymyillen kameraan. Taustalla olevista askarteluista voi päätellä, että he ovat todennäköisesti koulussa.
Educating for change -koulutusta voidaan järjestää yksittäisellä koululla tai opettajankoulutuslaitoksissa. Toisinaan koulutus tuo yhteen opettajia kahdesta eri koulusta. Kuvassa olevat opettajat osallistuivat juutalaisen ja arabikoulun yhteiseen koulutukseen ja keskustelivat yhdessä niistä vaikeuksista, joita he kohtaavat luokkahuonekeskusteluissa. Kuva: Rossing Center

Aluksi opettajat saavat kertoa koulunsa tarpeista ja ongelmista. He jakavat henkilökohtaisia kokemuksia luokkahuoneesta ja heitä autetaan ymmärtämään, milloin he puhuvat jostakin asiasta subjektiivisesti eli omakohtaisesti tulkiten ja milloin taas objektiivisesti eli puolueettomasti. Samalla pohditaan, mikä on yhteiskunnan ja tunteiden vaikutusta.

”On tärkeää, että opettajat käyvät tämän läpi, jotta he tiedostavat, miten he reagoivat eri tilanteissa”, sanoo Tamer Khalfo, israelilaisen rauhankasvatuskeskuksen Rossing Centerin koordinaattori.

Rossing Centerin koulutuksessa opettajat harjoittelevat latautuneista aiheista keskustelemista erilaisissa esimerkkitilanteissa. Niissä tunnistetaan valta-asema ja roolit, kuka tuntee itsensä heikoksi tai vahvaksi. Edelleen kartoitetaan, miten konflikti kehittyy luokassa.

Työtä rasismia ja ääriajattelua vastaan

Israelissa jännittynyt tilanne juutalaisten ja arabivähemmistön välillä on voimistunut jo pitkään. Alueen monimutkainen menneisyys sekä Israelin ja Palestiinalaisalueiden välinen konflikti synnyttävät vihaa ja epäluuloa molemmilla puolilla. Yhteiskunta on jakautunut maantieteellisesti ja taloudellisesti. Vastapuolien välillä ei ole kontakteja, ja väkivaltaa syntyy eri puolilla.

Jännitteet heijastuvat myös koulumaailmaan, jossa ne synnyttävät rasistista kiistaa ja vihapuhetta oppilaiden välillä, mikä pitää yllä vanhoja rakenteita. Suomen Lähetysseura pyrkii työssään siihen, että kouluyhteisöt voivat työskennellä yhdessä ja taistella tehokkaasti rasismia ja ääriliikkeitä vastaan.

Teologi ja tutkija Daniel Rossing (1946–2010) oli syvästi mukana uskontojen välisissä suhteissa Israelissa. Hän perusti Jerusalem Center for Jewish-Christian relations -järjestön, joka toimii nykyään nimellä Rossing Center. Se järjestää kursseja rauhasta ja sovinnosta, konfliktien ratkaisemisesta ja uskontojen välisestä vuoropuhelusta.

Järjestön päämääränä on yhteiskunta, jonka sisään mahtuvat kaikki uskonnolliset, etniset ja kansalliset ryhmät.  Tarjoamalla opetusta, tutkimusta, tapaamisia ja neuvontaa Rossing Center vahvistaa juutalaisten, kristittyjen ja muslimien välisiä yhteyksiä Pyhällä maalla. Lähetysseura on tukenut Rossing Centerin työtä 2010-luvulta alkaen.

Työkaluja konflikteista selviytymiseen

Educating for change -koulutukseen on osallistunut yhteensä 1 500 opettajaa. Esimerkiksi vuonna 2021 koulutusta sai 652 opettajaa, ja noin 5 000 koululaista hyötyi uusista tiedoista ja taidoista, joita heidän opettajansa saivat.

”Haluamme antaa opettajille työkaluja, joilla he voivat selviytyä kriiseistä ja konflikteista luokassa ja muuallakin elämässä. Opettajat välttelevät usein kiistanalaisista aiheista puhumista luokassa, sillä he pelkäävät konfliktin tai levottomuuden syntymistä jo valmiiksi latautuneessa poliittisessa ilmapiirissä”, Tamer Khalfo sanoo.

Hän kertoo, että todellinen dialogi alkaa halusta ymmärtää toista, mutta myös sen oivaltamisesta, mistä oma näkemys on muodostunut. Usein opettajien täytyy ensin kohdata omat ennakkoluulonsa, jotta he voivat ymmärtää nuoria ja heidän reaktioitaan.

Palautetta opettajilta

”Opin, että minun tehtäväni ei ole muuttaa lasten asenteita. Se mitä minun pitää tehdä on luoda kunnioittava ympäristö, jossa ei tuomita toista ja jossa erilaiset näkemykset ovat ok.”

”Sain kurssilta useita työtapoja käsitellä lasten erilaisia reaktioita. Miten minä opettajana voin pysyä empaattisena riippumatta siitä, mitä luokassa sanotaan ja miltä sen kuuleminen tuntuu.”

”Ymmärsin että kun näen opiskelijani enemmän kuin oppilaina ja ymmärrän paremmin, missä he elävät ja mistä he tulevat, minun empatiani heitä kohtaan kasvaa.”

”Minulla oli kurssilla hauskaa ja opin myös paljon muslimien ja kristittyjen kulttuurista.”

Educating for change eroaa muista samantyyppisistä ohjelmista siten, että se rohkaisee opettajia nostamaan esiin omat kokemukset ja tunteet ja piilottelun sijasta ymmärtämään niitä.

Tamer Khalfo korostaa, että oppilasryhmässä on suurta voimaa. On tärkeää, että se hyväksytään, eikä opettaja johda keskustelua omalla auktoriteetillaan.

”Haluamme herättää myötätuntoa erilaisuutta kohtaan ja neuvoa opettajia, miten sitä käsitellään. Myös poliittisesti epäkorrektit tunteet ovat sallittuja.”

Opettaja voi olla este lasten tunteiden ilmaisulle

Perhe vaikuttaa paljon lasten asenteisiin, mutta koulutuksen painopiste on siinä, mitä tapahtuu luokassa oppilaiden ja opettajan välillä.

”Koulu on myös eräänlainen perhe, jossa lapset viettävät suuren osan ajastaan. On tärkeää vaikuttaa luokan kulttuuriin ja opettajien arvoihin, joita he välittävät oppilaille”, Khalfo toteaa.

Opettajat kertovat, miten vapauttavaa on nähdä, kun lapset uskaltavat tuoda esille tunteensa. Aiemmin opettaja saattoi usein olla esteenä tälle.

Ihmisiä istuu ringissä tuoleilla.
Rossing Centerin koulutuksessa opettajat opettelevat tunnistamaan omia tunteitaan ja reaktioitaan. Kuva: Rossing Center

Opettajien saaminen mukaan ei ole helppoa

Rossing Centerin työntekijöiden mukaan opettajien saanti koulutukseen on iso rakenteellinen ongelma. Opettajat tekevät jo nyt pitkiä päiviä, ja heidän aikansa ja voimansa kuluu opetukseen.

”Yhteiskunnan konfliktit tulevat aina myös luokkaan riippumatta siitä, asutko Jerusalemissa tai Gazassa. Joten vaikka opettajat eivät ole aina motivoituneita, heidän pitää tietää miten käsitellä konflikteja, kun niitä syntyy.”

Kursseihin osallistuminen ei ole opettajille pakollista.  Sopimukset koulujen ja yliopistojen kanssa ovat erilaisia. Educating for change voi olla osa opettajankoulutusta tai sen vapaaehtoinen osa.

”Koulujen rehtorit ovat avainasemassa, kun on kyse, toivotetaanko meidät tervetulleiksi ja siunataanko meidän työmme. Me pidämme jatkuvasti yhteyttä ja kerromme uusista kursseista, kun kouluihin tulee uusia opettajia”, Tamer Khalfo selittää.

Opettajat ovat tärkeitä esikuvia

Rossing Center ei voi olla suoraan yhteydessä kaikkiin 1 500 opettajaan, jotka ovat käyneet koulutuksen vuosien varrella. Järjestö tarjoaa kuitenkin neuvoja ja tukea, rakentaa verkostoja ja ylläpitää verkkosivustoa, jossa on tietoa ja tuntisuunnitelmia sekä hepreaksi että arabiaksi.

Kuvassa on nainen, jolla on vihreä neule ja viininpunainen huivi. Hänellä on aurinkolasit nostettuna pään päälle.
”Esimerkin voima on paljon suurempi kuin se mitä puhumme, ja oppilaat muistavat, miten opettaja itse toimi tietyssä tilanteessa”, sanoo Petronella Lehtelä. Kuva: Heli Vuohelainen

Rauhankasvatuksen asiantuntija Petronella Lehtelä on työskennellyt pari vuotta Lähetysseuran rauhantyössä Lähi-idässä ja on vaikuttunut Rossing Centerin työstä, jolla on vahva pedagoginen perusta. Hän painottaa, että opettajat ovat avainasemassa rauhanomaisen yhteiselon tukemisessa, sillä he ovat roolimalleja oppilailleen.

”Lapset ja nuoret ovat hyvin kiinnostuneita rauhaa ja konflikteja käsittelevistä asioista. He haluavat ymmärtää paremmin, miksi nykyinen tilanne on sellainen kuin se on. Siksi on tärkeää, että he voivat käydä vaikeita keskusteluja turvallisessa paikassa yhdessä asiantuntevien aikuisten kanssa.”

Opettaja voi näyttää, miten omia tunteitaan voi käsitellä ja pysyä rauhallisena myös silloin kun tilanne kuumenee konfliktiksi. Jos tunteet uhkaavat saada ylivallan, opettaja voi ohjata oppilaita hengittämään syvään tai tekemään lyhyen kävelykierroksen koulun pihalla.

Vuoden 2022 alussa Israelin opetusministeriö asetti komitean, jonka tehtävänä on tutkia rasismia ja syrjintää kouluissa ja oppilaitoksissa ja etsiä ratkaisuja ongelmiin. Rossing Center on mukana tässä komiteassa.

Opetusministeriö on sittemmin päättänyt, että jokaiseen opettajankoulutusohjelmaan tulee sisältyä kurssi, jossa käsitellään yhteiseloa sekä rasismin ja syrjinnän ennalta ehkäisyä.

Teksti: Monica Slotte
Kirjoittaja toimi Lähetysseuran vapaaehtoistyössä Israelissa ja Palestiinalaisalueella syksyllä 2022.

Käännös: Paula Laajalahti ja Heli Vuohelainen