Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Anna Holmström: Tansaniassa otetaan merkittäviä askelia kohti teiniäitien hyväksymistä

Tansaniassa teiniraskauksien määrä on korkea, ja monet nuoret äidit kohtaavat hyljeksintää yhteisöissään. Uskonnollisilla johtajilla on keskeinen rooli muutoksen aikaansaamisessa.

Tansanialainen äiti ja lapsi.
Äiti ja lapsi Mwang'halangan kylässä. Kuva: Virve Rissanen

Mary (nimi muutettu) Tansanian Shinyagasta tuli raskaaksi ollessaan lukiossa. Mary erotettiin koulusta, kun taas hänen poikaystävänsä jatkoi opintojaan normaalisti. Pian poikaystävä hylkäsi Maryn ja lapsen, vedoten haluunsa välttää sitoutumista kouluttamattomaan vaimoon. Samankaltaisia tarinoita hylkäämisestä ja raskauden vuoksi keskeytyneestä koulutiestä kuulee ympäri Tansaniaa. Vuosien 2003 ja 2013 välillä yli 50 000 tansanialaista tyttöä joutui jättämään koulunkäynnin raskauden vuoksi.

Teini-ikäiset äidit kohtaavat hyljeksintää

Todisteita ja kokemuksia teini-ikäisten äitien kohtaamasta yhteisön hyljeksinnästä esiintyy maailmanlaajuisesti. Erityisesti vähätuloisista ja heikosti koulutetuista perheistä tulevat teiniäidit jäävät helposti köyhyyden kierteeseen, sillä raskauden myötä he ovat entistä hyljeksitympiä perheissään ja yhteisöissään, jopa seurakunnissa ja oppilaitoksissa. Monet kantavat liian varhaisen äitiyden aiheuttamia psykologisia arpia: äidiksi on tultu iässä, jossa ollaan vielä itse lapsia.

Uskonnollisilla johtajilla on yhteiskunnallisen vaikutusvaltansa myötä tärkeä rooli teiniäitien kohteluun liittyvien normien ja arvojen muuttamisessa. Hyväksymällä teiniäidit yhteisön täysivaltaisina jäseninä he levittävät sanomaa koko yhteisöön ja edesauttavat näin myös nuorten äitien paluuta koulunpenkille.

Hyväksynnän lisäksi koko itäisen ja eteläisen Afrikan alueella tulisi kiinnittää huomiota teiniraskauksien ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Perhesuunnittelun tarve on suuri, varsinkin niissä maissa, joissa kattavaa seksuaali- tai terveyskasvatusta ei sisällytetä viralliseen opetussuunnitelmaan.

Marraskuussa 2021 Tansanian hallitus ilmoitti, että raskaana olevien tyttöjen erottaminen koulusta lopetetaan ja paluu opintojen ääreen sallitaan. Usein nuorilla äideillä ei kuitenkaan ole riittävää psykososiaalista tukea palatakseen kouluun, vaan jatkuvan hyljeksinnän myötä he jäävät kotiin. Huonot sosioekonomiset olosuhteet sekä rajalliset toimeentulon mahdollisuudet haittaavat entisestään hankalaa tilannetta.

Uskonnollisten johtajien koulutus edesauttaa koko yhteisöä

Teiniraskauksien määrä on Tansaniassa erittäin korkea. Vuoden 2022 väestö- ja terveystutkimuksen mukaan yli kolmasosa naisista on synnyttänyt ensimmäisen lapsensa 19-vuotiaana. Kirkkojen yhteistoimintaverkosto ACT-allianssi aloitti syyskuussa 2022 Tansaniassa uuden hankkeen teiniäitien tukemiseksi. Faith in Action for Teen Mothers’ Health and Rights (FATHER) hankkeen tarkoituksena on saattaa ACT-allianssin verkostoon kuuluvat tansanialaiset jäsenjärjestöt yhteen maan uskonnollisten johtajien kanssa.

Suomen Lähetysseura on mukana hankkeessa yhtenä asiantuntijana. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ACT-allianssin sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden ohjelman ja Luterilaisen maailmanliiton kanssa. Ihmisoikeusperustaisen lähestymistapansa ansiosta hanke edesauttaa turvallisemman ympäristön luomista raskaana oleville tytöille kaikkialla Tansaniassa.

Taboran alueen uskonnollisille johtajille järjestettiin FATHER-hankkeen puitteissa marraskuussa 2023 teiniraskauksiin liittyvä koulutus. Tabora on maantieteellisesti Tansanian suurin ja kolmanneksi väkirikkain alue, missä sukupuoleen kohdistuva väkivalta ja teiniraskaudet muodostavat suuria haasteita. Koulutuksen painopisteenä oli teologinen pohdiskelu käytännöstä, jota edelleen noudatetaan paitsi Tansaniassa myös muissa eteläisen Afrikan maissa: kirkko rankaisee teiniäitejä jättämällä heidät seurakunnan ulkopuolelle.

Taboran hiippakunnan piispa Isaack Kissiri Laizer .
Taboran hiippakunnan piispa Isaack Kissiri Laizer kehotti uskonnollisia johtajia ottamaan vastuuta teiniäideistä. Kuva: Happy Mkumbwa

Tärkeästä aiheesta järjestetty koulutus herätti suurta kiinnostusta: 85 osallistujaa edusti kuutta eri kirkkoa. Taboran hiippakunnan piispa Isaack Kissiri Laizer kehotti tilaisuuden avauspuheenvuorossaan uskonnollisia johtajia ottamaan vastuuta teiniäideistä. Hän korosti johtajien keskeistä roolia hyljeksinnän ja syrjinnän torjunnassa, mutta painotti myös yhteistyön merkitystä.

Teologian tohtori Angela Thomas Olotu pohti esitelmässään teiniraskauden monitahoisia haasteita, jotka vaikuttavat äitien lisäksi heidän perheisiinsä, ikätovereihinsa ja yhteisöön laajemminkin. Hän tarkasteli näiden haasteiden henkisiä, sosiaalisia, psykologisia ja taloudellisia ulottuvuuksia.

Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon johtajien valtasuhteita tutkinut teologian ja filosofian tohtori Nehemia Godwin Moshi siirsi keskustelun käytännön toimiin, joilla kristityt voivat tarjota tukea teiniäideille. Moshi korosti turvallisen ympäristön luomisen merkitystä sekä tarvetta vahvistaa nuoria äitejä henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti paremman tulevaisuuden saamiseksi:

”Se tosiasia, että Jumala rakasti maailmaa, kannustaa kristittyjä käsittelemään teiniäitien koettelemuksia. Meille kaikille on annettu toinen mahdollisuus, ja se kannustaa meidät kehittämään keinoja, joilla mahdollistetaan myös teiniäideille parempi tulevaisuus.”

Juurisyiden ymmärtäminen on välttämätöntä

Luterilaisen maailmanliiton Afrikan aluesihteeri, teologian tohtori Elieshi Mungure keskittyi teini-ikäisten raskauksien perimmäisiin syihin. Aiheesta keskusteltiin pitkään, ja laajalle levinneen ilmiön todettiin ensisijaisesti johtuvan lankeemuksesta ja Jumalaa vastaan ​​tehdystä synnistä. Synnin seuraukset vahingoittavat jumalakuvaa ja ihmisarvoa, rikkovat ihmissuhteita, vahingoittavat luomakuntaa ja voivat jopa johtaa kuolemaan.

Luterilaisen maailmanliiton Afrikan aluesihteeri, teologian tohtori Elieshi Mungure.
Luterilaisen maailmanliiton Afrikan aluesihteeri, teologian tohtori Elieshi Mungure keskittyi teini-ikäisten raskauksien perimmäisiin syihin. Kuva: Happy Mkumbwa

Teiniraskaudet ovat usein seurausta sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, vallan ja auktoriteetin väärinkäytöstä, lasten oikeuksien loukkaamisesta ja suojelun puutteesta, varhaisesta seksuaalisesta toiminnasta, päihteiden väärinkäytöstä ja hyväksikäytöstä. Näitä kulttuuristen normien ohjaamia käytäntöjä pahentavat köyhyys sekä elämäntaitojen ja seksuaaliterveyden koulutuksen puute.

“Meidän tulee lopettaa tyttölapsien syyttäminen, ja keskittyä johtamaan näiden yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisyä ja ratkaisemista”, Moshi kehotti.

Koulutuksen jälkeen järjestettiin tilaisuus, joka kokosi yhteen kristittyjen ja muslimien uskonnollisia johtajia keskustelemaan teiniäiteihin liittyvistä haitallisista käytännöistä. Myös paikallishallinnon johtajat osallistuivat tilaisuuteen, kuten myös muslimineuvoston naissiipi, poliisin sukupuoli- ja lastentoimisto, äitien ja lasten terveyskoordinaattori sekä alueelliset yhteisökehitys- ja sosiaalivirkailijat. Alueen perinteiset johtajat ja teiniäidit pääsivät myös itse ääneen.

Tämä yhteistyö seurakuntien ja niiden uskonnollisten johtajien välillä merkitsee askelta kohti teologisesti perusteltua teini-äitien hyväksymistä ja yhteisen konsensuksen rakentamista seurakunnissa.

Kirjoittajat: Anna Holmström, globaali lasten oikeuksien asiantuntija, Suomen Lähetysseura

Patricia Mwaikenda, kestävän toimeentulon ja ympäristöohjelman koordinaattori, Tansanian evankelis-luterilainen kirkko