Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Afrikan kirkot vaativat ilmasto-oikeudenmukaisuutta

Afrikan maiden piispat ja papit kokoontuivat syyskuussa Nairobiin keskustelemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista mantereella. Kokouksen loppulausuma kehottaa kaikkia uskonnollisia johtajia ja toimijoita vahvistamaan vaikuttamistyötä ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

ACTin tapaamiseen osallistuneita ihmisiä ryhmäkuvassa. Keskellä Ruusa Gawaza, jolla on kädessään kyltti, jossa lukee Faith for Climate Justice.
Kuva: Daisy Yator / Act Alliance.

Uskopohjaisten johtajien ja toimijoiden tapaamisen järjesti ACT-allianssi, maailmanlaajuinen kirkollisten toimijoiden yhteenliittymä. Lähetysseurasta tapaamiseen osallistui ilmastoasiantuntija Ruusa Gawaza. Tapaaminen järjestettiin samaan aikaan kun maailman johtajat ja yksityissektorin edustajat osallistuivat kaupungissa African Climate Week -konferenssiin puhumaan hiilimarkkinoista ja investoinneista.

Uskopohjaisten toimijoiden tapaaminen keskittyi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

”Teema oli ajankohtainen, sillä afrikkalainen kansalaisyhteiskunta kritisoi African Climate Week -konferenssia siitä, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen oli jätetty marginaaliin kokouksen asialistalla. Afrikka tarvitsee kipeimmin juuri rahoitusta ja kiireellisiä toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen”, Gawaza kertoo.

20:stä pahiten ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivästä maasta 17 sijaitsee Afrikassa, vaikka mantereen osuus maailman päästöistä on alle neljä prosenttia. Vaikka Afrikka on vähiten osallisena ilmastokriisissä, se lämpenee kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan nopeammin kuin mikään muu osa maailmaa.

”Alueella yleistyvät äärimmäiset sääilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus, aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja rasittavat suhteettomasti haavoittuvia yhteisöjä. Äärimmäisten sääilmiöiden, kuten kuivuuden ja tulvien, esiintymistiheys ja voimakkuus ovat lisääntyneet maanosassa. Niillä on tuhoisia vaikutuksia maatalouteen, vesivaroihin ja asutukseen, mikä johtaa ruokaturvattomuuteen ja siirtolaisuuteen”, Gawaza sanoo.

Uskopohjaisia toimijoita tarvitaan ilmastovaikuttamisessa

Uskopohjaiset toimijat korostivat kokouksensa loppulausumassa, että on äärimmäisen tärkeää valjastaa uskoon pohjautuvat moraaliset ja eettiset, yhteisöpohjaiset perinteet ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

”Kun uskonnolliset toimijat sidotaan osaksi ilmastoliikettä Afrikassa, voidaan rakentaa vahvempaa ja osallistavampaa vaikuttamistyötä, joka perustuu yhteisille arvoille ja sitoutuu kestävävään ja oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen kaikille”, Gawaza painottaa.

Loppulausumassa kuitenkin todetaan, että uskonnollisilla johtajilla ja alueen uskonyhteisöllä on vielä paljon tehtävää ilmastotoimien ja erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Siksi lausumassa kehotetaan kaikkia uskonnollisia johtajia ja toimijoita vahvistamaan vaikuttamistyötä ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

”Samalla on tärkeää, että uskonnollisten johtajien ja ilmastotyötä tekevien teknisten asiantuntijoiden välinen kumppanuus tuo esiin innovatiivisia ideoita sekä tiedottaa ja vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen ja sopeutumista koskeviin toimiin Afrikassa. Uskopohjaisilla järjestöillä on maailmanlaajuinen, alueellinen ja kansallinen läsnäolo ja vaikutusvalta verkostojen, rakenteiden, seurakuntien ja jäsenjärjestöjen avulla yhteisöissä ympäri maailmaa. Ne ovat syvästi juurtuneet yhteisöihinsä, ja siksi niillä on paljon vaikuttamismahdollisuuksia”, sanoo Gawaza.

”Meillä kaikilla on velvollisuus ja vastuu suojella, kunnioittaa ja ylläpitää kaikkia elämänmuotoja”

Loppulausuma nostaa esiin, että jotkin ilmastonmuutoksen vaikutukset ylittävät yhteiskuntien ja ympäristön sopeutumiskyvyn ja aiheuttavat merkittäviä menetyksiä ja vahinkoja afrikkalaisissa yhteiskunnissa. Menetykset ja vahingot heikentävät ekosysteemejä, tuhoavat infrastruktuureita, aiheuttavat kuolemantapauksia, tuhoavat elinkeinoja ja lisäävät merkittävästi muuttoliikettä ja siirtolaisuutta. Siksi uskopohjaisten toimijoiden on yhdessä vaadittava COP27-ilmastoneuvotteluissa sovitun menetysten ja vahinkojen rahaston käyttöönottoa täysimääräisesti, jotta oikeudenmukaisiin korvauksiin saadaan rahoitusta.

”Kaksipäiväisen tapaamisen aikana piispat ja muut uskonnolliset johtajat eri puolilta Afrikkaa totesivat useasti, että meillä kaikilla on velvollisuus ja vastuu suojella, kunnioittaa ja ylläpitää kaikkia elämänmuotoja, joita Jumala on suonut meille tällä maapallolla. Toivottavasti tämä viesti kantautuu uskonnollisten johtajien korviin Afrikan ulkopuolellakin ja kannustaa kirkkoja ja kaikkia uskonnollisia yhteisöjä toimintaan”, toteaa Gawaza.

Lue lisää Lähetysseuran ilmastotyöstä.

Lahjoita Ympäristöpankkiin.