Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Lähetysseurassa

Lähetystalo ja Lähetyskirkko kuvattuna ulkoapäin Tähtitorninkadulta syyskuussa 2016.

Lähetysseura muuttaa uusiin toimitiloihin Maistraatinportti 2a:han Länsi-Pasilaan huhtikuussa 2018. Uusi toimitila vaikuttaa koko henkilöstön työtilojen järjestelyyn sekä osittain myös työmenetelmiin. Lähetysseura käynnisti siksi kaikkia kotimaan työntekijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut osana muutosprosessia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Neuvottelut päättyivät 7.12.2017.

Lisäksi neuvotteluissa selvitettiin Päiväkummun kurssikeskuksen osalta sen taloustilannetta ja vaihtoehtoja kulujen karsimiseksi. Lähetysseura vastaa edelleen Päiväkummun kurssikeskuksen toiminnasta ja kehittää sitä.

YT-neuvottelujen päätöksenä Päiväkummun kurssikeskuksen ravitsemus-ja majoitustoimintojen sekä kiinteistöjen hoito ulkoistetaan. Lähetysseura käy neuvottelut niiden henkilöiden kanssa, joiden työsuhdetta asia koskee. Lisäksi sovittiin, että toimistopalvelujen tarve uudessa toimitilassa arvioidaan kesällä.