Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Voiko sopuisaa yhdessä elämistä opetella?

Diakonissalaitoksen ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöille järjestettiin keväällä restoratiivisen sovittelun pilottikurssi.
Diakonissalaitoksen ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöille järjestettiin keväällä restoratiivisen sovittelun pilottikurssi. Suldaan Said Ahmed sai kaikki mahtumaan selfie-kuvaan.

Alkuvuodesta 2020 perustettu #sovinto-ohjelma edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina. #sovinto toimii alustana sovinnon parissa eri tavoin toimiville organisaatioille, ammattilaisille sekä kaikille sovinnosta kiinnostuneille. Sovinto koskettaa meitä kaikkia, ja meillä kaikilla on mahdollisuus edistää sitä esimerkiksi lähipiirissämme.

Ohjelman perustivat Diakonissalaitos, Helsingin seurakuntayhtymä ja Suomen Lähetysseura. Yhdessä niiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa #sovinto kehittää tarpeiden ja ilmiöiden pohjalta uusia ratkaisuja sovinnon edistämiseen ja sovitteluun.

Lisää arvostusta ja myötätuntoa

#sovinto haluaa lisätä yhteisöissämme yhdessä elämisen ja myötätunnon taitoja, ihmisyyden arvostamista ja rohkeutta kohdata erilaisia näkemyksiä. Ensimmäisenä toimintavuonna näiden taitojen ja arvojen vahvistamiseen on pyritty keskittymään muun muassa näin:

Kevään ja syksyn aikana järjestettiin Diakonissalaitoksen ja Seurakuntayhtymän työntekijöille restoratiivisen sovittelun pilottikurssi Suomen Sovittelufoorumin VERSO-ohjelmajohtajan, FT Maija Gellinin sekä #sovinnon erityisasiantuntija Antti Pentikäisen johdolla.

Kurssilla perehdyttiin sovinnon tematiikkaan ja restoratiivisen kohtaamisen taitoihin ja lisäksi restoratiivisen sovittelun menetelmää harjoiteltiin kuvitelluissa työyhteisösovittelun tapauksissa.

Tukea annetaan Afrikan sarveen

Ulkoministeriö myönsi yhteensä yli puoli miljoonaa euroa #sovinnon kansainväliselle #reconciliation-hankkeelle sovintoprosessien tukemiseen Afrikan sarven maissa: 160 500 euroa vuodelle 2020 ja yhteensä 400 000 euroa vuosille 2021–22.

#reconciliation tukee alueella monialaisia, osallistavia ja paikallisesti johdettuja sovintopyrkimyksiä. Mukana hankkeessa on #sovinnon taustaorganisaatioiden lisäksi kansainvälisiä kumppaneita, kuten Omanin Al Amana -keskus, Inclusive Peace sekä George Mason -yliopiston Mary Hoch Reconciliation Center.

Ajatuksia vaihdettiin kaikessa rauhassa

Yhdessä Suomen Sovittelufoorumin kanssa järjestetyt Olohuone-tapaamiset ovat koonneet yhteen sovittelijoita ja rauhanvälittäjiä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista tänä vuonna viisi kertaa.

Tapaamisissa on keskusteltu mm.  rakenteellisesta rasismista, vastakkainasetteluista mediassa, sovittelujournalismista sekä psykososiaalisesta tuesta sovinnon työssä. Alan asiantuntijat ovat käyneet läpi sovittelutapauksia eri konteksteissa ja sitä, miten sovintoon on lopulta mahdottomankin oloisissa tilanteissa päästy, tai joskus ei.

Olohuoneet toimivat paitsi foorumina tiedon ja kokemusten jakamiselle, niin myös tärkeänä vertaistuellisena paikkana sovittelua ja rauhantyötä tekeville.

Turvallisuuden tuntua keskusteluun

#sovinto liittyi mukaan ensi vuonna käynnistyvään viisivuotiseen Hyvin sanottu -hankkeeseen. Se pyrkii kohottamaan suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostamaan ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Samalla halutaan luoda keskustelulle turvallisia paikkoja ja pitää huolta siitä, että keskusteluun osallistuminen olisi mielekästä kaikille. Hanketta koordinoivat Yleisradio ja Erätauko-säätiö.

Lisäksi #sovinto on yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa selvittänyt tarvetta uskontodialogikeskukselle. Selvityksen tekijä Afrah Al Bayaty on syksyn aikana keskustellut aiheesta Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

#sovintoa toteuttavat ydintiimin – Kirsi Saloranta (ohjelmajohtaja), Hanna Myllynen (yhteyspäällikkö) – lisäksi moninainen porukka yhteistyötahojen ja taustaorganisaatioiden ihmisiä ja yksittäisiä, aiheesta innostuneita ammattilaisia.

Ohjelman suunnasta ja toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat perustajaorganisaatioista: Stefan Forsén (HSRKY), Tuija Åstedt (DL), Tero Norjanen (SLS), Kalle Kuusniemi (HSRKY), Sari Elomaa-Sirén (DL) ja Satu Kantola (SLS). Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen USAn George Mason -yliopistosta on #sovinnon erityisasiantuntija ja tuo etenkin kansainvälistä osaamista #sovinnon kehittämiseen.

#sovinnon ajankohtaisista pysyt parhaiten perillä ottamalla seurantaan Sovinnon Facebook-sivun www.facebook.com/sovinto sekä ohjelman nettisivut www.sovinto.fi .