Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tutkimusapurahaa haettavissa kirkon kansainväliseen työhön liittyen

Suomen Lähetysseuralta voi hakea apurahaa tutkimuksiin, jotka liittyvät

  • kansainväliseen diakoniaan ja muuhun kirkon kansainväliseen työhön
  • missiologiaan
  • lähetyshistoriaan
  • kontekstuaalisiin teologioihin
  • rauhan ja sovinnon kysymyksiin
  • uskontojen kohtaamiseen ja uskontodialogiin
  • uskontoteologiaan
  • ekumeniaan
  • syrjittyjen ryhmien ja yksilöiden ihmisoikeuksiin sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen globaalissa kontekstissa.

Myös muut aiheet voidaan huomioida.

Apuraha on enintään 1800 €/kk ja sitä myönnetään anomuksesta 1–2 kuukauden ajaksi tutkimusvapaalle tai matka-apurahana.

Apurahaa voi anoa pro gradu -työhön, muihin opinnäytteisiin, väitöskirjatutkimukseen, artikkelin tuottamiseen tai post doc -tutkimukseen.

Apuraha on anottava 30.10.2021 mennessä oheisella lomakkeella. Palautusosoite löytyy lomakkeesta.