Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tasaus 2019: Toivoa ilmastonmuutoksesta kärsiville

Hope Fundin varoilla puita istutetaan muun muassa Tansanian Kishapussa. Kuva Hannes Honkanen

Ilmastonmuutos vaikeuttaa erityisesti maailman köyhimpien elämää, vaikka he ovat vähiten syyllisiä ilmastonmuutokseen. Köyhimpien maiden osuus päästöjen syntyyn on ollut historiallisesti erittäin vähäinen.

Lähetysseuran toiminta-alueilla Afrikassa ja Aasiassa ilmastonmuutos on aiheuttanut muun muassa kuivuutta, ruokaturvan heikentymistä ja ihmisten työtaakan kasvamista. Ilmastonmuutos uhkaa myös pyyhkiä pois aiemmin köyhyyden vähentämisessä saavutettuja edistysaskelia. Siksi Lähetysseura pyrkii kumppaneidensa kanssa sopeuttamaan heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Vesi ja puut tuovat toivoa kuivuuden keskelle

Tansaniassa muun muassa Kishapun alue kärsii lisääntyneestä kuivuudesta. Ilmastonmuutoksen myötä säätä on yhä vaikeampi ennakoida. Kun esimerkiksi sateiden tuloaikaa ei enää tiedetä, paikallisten viljely kärsii. Sadot voivat olla pahasti myöhässä.

Kuivuuden takia veden saanti on vaikeutunut. Siksi kumppanijärjestömme kanssa olemme kunnostaneet kyliin vanhoja vesijärjestelmiä, rakentaneet tankkeja sadeveden keruuta varten ja kouluttaneet ihmisiä tippakastelujärjestelmän käyttöön. Aavikoitumista torjutaan metsien kasvattamisella.

Tansaniaan on myös kehitetty ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja, kuten puuta säästäviä liesiä. Ne kuluttavat vähemmän puuta ja ovat terveydelle parempia. Samalla paikallisten työtaakka vähenee, kun ruuan tekoon käytetty aika vähenee.

Ilmastotyötä Nepalin vähemmistöjen hyväksi

Nepalin vuoristoalueilla elävien etnisten vähemmistöjen ja kastittomien dalitien toimeentulo on yhä heikkoa. Tämä johtuu muun muassa karuista ympäristöolosuhteista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Alueen ihmisiltä puuttuu myös mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa vaihtoehtoisin tavoin. Tilanteesta kärsivät erityisesti lapset ja naiset.

Yhdessä kumppanijärjestömme kanssa pyrimme parantamaan alueen ruokaturvaa, joka on kärsinyt luonnonolojen ja ilmastonmuutoksen takia. Tilannetta on parannettu kehittämällä muuttuvia sääolosuhteita kestäviä viljelykasveja ja pienkastelujärjestelmiä. Lisäksi naisia on autettu perustamaan pienyrityksiä, jotta he saisivat lisäansioita ja uusia toimeentulotapoja. Myös yhteisöjen katastrofivalmiutta parannetaan koulutuksin.

Huolehditaan ympäristöstä, jotta jälkipolvetkin saavat nauttia siitä. Kuvassa zimbabwelainen isoäiti Ester Nyoni ja 1-vuotias Faith.

Oikeudenmukaista ilmastotyötä

Ympäristö ja ilmastonmuutos ovat läpileikkaavia teemoja kaikessa työssämme. Siksi meillä on paljon tähän liittyvää toimintaa, kuten ympäristökasvatusta Laosissa ja Boliviassa, ympäristönsuojelun vahvistamista Länsi-Afrikassa ja kestävän pienmaaviljelyn tukemista Zimbabwessa paikallisten, orvoista huolehtivien isoäitien kanssa.

Toivoa siis on. Meidän kauttamme voit auttaa tukemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten kärsiviä.

Lue lisää Tasaus-kampanjastamme ilmaston ja ympäristön hyväksi!