Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

”Tansanian varapresidentti on nainen, mutta tasa-arvokoulutusta tarvitaan vielä”, sanoo projektijohtaja Kellen Machibya

Tänä vuonna YK on valinnut naistenpäivän teemaksi "Naiset johtotehtävissä: tasavertaisen tulevaisuuden saavuttaminen COVID-19 -maailmassa". Naistenpäivän ja teeman kunniaksi esittelemme tässä yhden esimerkin tansanialaisesta naisjohtajasta, Kellen Machibyan.

Kellen Machibya työskentelee Suomen Lähetysseuran paikallisen kumppanin, kansalaisjärjestö TCRS:n projektijohtajana Dar es Salaamissa. Hänen työhönsä kuuluu varainkeruu, projektien suunnittelu sekä käytännön toiminnan johtaminen.

Tärkeä osa Kellenin työtä on suhteiden luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihin kuten maan hallitukseen, eri virastoihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joista yksi on Suomen Lähetysseura.

– Parasta työssäni on nähdä miten suunnitelmat etenevät resurssien puitteissa, ja että voin korjata suuntaa tarvittaessa. Olen onnistunut työssäni, kun syrjäytyneet ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pystyvät elämään onnellisina itsenäistä elämää, Kellen kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee hankkeen, jonka avulla moni vammainen ihminen on voinut aloittaa yritystoiminnan ja sitä kautta saavuttaa itsenäisen elämän. Tähän pisteeseen pääseminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä.

Avainasemassa on koulutuksen saaminen kaikkien ulottuville, tiedon jakaminen ja asenteiden muuttaminen. Tuen ja apuvälineiden tarjoaminen vammaisille on erityisen tärkeää, koska niiden avulla he pääsevät osaksi yhteiskuntaa ja sen tukiverkkoja.

Kellenille perhe on tärkeä. Hän kasvoi vakavaraisessa, kristityssä perheessä Dar es Salaamissa. Hänen isoisänsä oli pappi ja kristilliset arvot ovat seuranneet Kelleniä läpi elämän.

Nyt hän on naimisissa ja kahden teini-ikäisen pojan äiti. Hänelle on tärkeää tukea lapsiaan kaikin tavoin, mutta ennen kaikkea opettaa heidät toimimaan osana yhteisöä, kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Naisten aseman parantamiseksi ja tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi tehty työ alkaa kantaa hedelmää Tansaniassa, mutta epäkohtiakin on. Kellen sanoo, että maassa on edelleen patriarkaalisia alueita, joissa naiset eivät pääse osallistumaan päätöksentekoon eivätkä aina edes yhteisölliseen toimintaan. Näille alueille Kellen haluaa viedä tasa-arvokoulutusta ja -kasvatusta.

Asenteiden muuttaminen ja naisten aseman vahvistaminen vahvistavat koko yhteisöä – siitä hyötyvät myös miehet. Kellenin tavoite on tuoda naisten saataville oikeaa tietoa heidän oikeuksistaan, niin ihmisoikeuksista kuin laillisistakin oikeuksista.

– Naisten asema on parantunut viime vuosina huomattavasti. Tansanian varapresidentti on nainen, ja se on vaikuttanut positiivisesti muidenkin naisten asemaan. Myös minun järjestöni hankkeissa naiset ovat aktiivisia toimijoita ja saavat äänensä kuuluville päätöksenteossa, Kellen sanoo.

Teksti ja kuva Jaana Turunen
(kirjoittaja toimi Lähetysseuran vapaaehtoisena eli Felm Volunteerina Tansaniassa)