Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuralle merkittävä EU-rahoitus ihmisoikeustyöhön Nepalissa – työkaluna innovatiivinen mobiilisovellus

Iso joukko naisia kävelee yhdessä tietä pitkin kylttejä kädessä pidellen. Naiset ovat vapautettuja maaorjia.
Kuva: Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation Nepal.

EU yhdistää voimansa Suomen Lähetysseuran johtaman järjestökonsortion kanssa edistääkseen Länsi-Nepalin entisten maaorjien, haliyoiden, ihmisoikeuksia.

Suomen Lähetysseura on saanut Euroopan unionin Nepalin delegaatiolta historiansa ensimmäisen hankerahoituksen, ja se käytetään ihmisoikeuksien edistämiseen Nepalissa. Hankebudjetti on suuruudeltaan 463 900 euroa.

Kolmivuotisessa ihmisoikeushankkeessa pyritään edistämään vapautettujen maaorjien, haliyoiden, ihmisoikeuksia. Haliyat ovat Nepalin kaukolännessä elävä syrjitty vähemmistö, joka vapautettiin orjuudesta vuonna 2008, mutta heidän asemansa on yhä surkea ja monet elävät köyhyydessä.

Ennen haliyat tekivät töitä isäntiensä pelloilla ilman palkkaa ja elivät näiden antamasta ruoasta sekä lainoista. Haliyoiden toimeentulon mahdollisuudet ovat nykyään hyvin rajalliset, sillä heillä ei ole omaa maata viljelykseen. He myös kokevat syrjintää asemansa vuoksi.

− Lähetysseura korostaa kaikessa työssään syrjimättömyyttä, ihmisten osallistamista ja oikeudenmukaisuutta. Myönnetty EU-rahoitus heikossa asemassa olevien haliyoiden ihmisoikeuksien parantamiseksi on työkalu muutokseen, sanoo Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöpäällikkö Katri Leino-Nzau.

Hanke kerää ajantasaista tietoa arvioidakseen, kuinka vapautettujen maaorjien ihmisoikeudet toteutuvat yhteiskunnassa. Tiedot kerätään mobiilisovelluksen avulla ja kootaan ihmisoikeusraportteihin. Ne toimivat myös pohjana vaikuttamiskampanjoille, jotka parantavat vapautettujen haliyoiden tilannetta. Hankkeessa keskitytään etenkin naisten ja vammaisten aseman kohentumiseen.

− Ongelmallisten ihmisoikeustilanteiden julkisuus antaa viranomaisille tärkeää osviittaa siitä, mihin heidän tulisi keskittää päätöksenteossa huomionsa. Yhteistyö osaavien paikallisten kumppaneiden kanssa on keskeistä, Leino-Nzau lisää.

Hanketta toteuttaa yhteistyössä neljä järjestöä: Suomen Lähetysseura, Luterilainen maailmanliitto sekä nepalilaiset haliyoiden ihmisoikeuksiin erikoistuneet järjestöt Campaign for Human Rights and Social Transformation Nepal (CAHURAST) ja Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation Nepal (RHMSFN). Koronakriisi on hidastanut hankkeen aloittamista.

Suomen Lähetysseura on työskennellyt 1970-luvulta asti Nepalissa maan haavoittuvimpien ihmisten, kuten vammaisten ja alakastisten parissa.

Ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen puolustaminen ja edistäminen ovat keskeinen osa EU-Nepal-yhteistyötä. EU on tukenut kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia Nepalissa  vuodesta 2003 lähtien. Uusi hanke on yksi 98 ihmisoikeus- ja demokratiahankkeista, joita EU on rahoittanut Nepalissa tähän mennessä.

Euroopan unioni edistää ja puolustaa ihmisoikeuksia sekä demokratisoitumista maailmanlaajuisesti yli 40 maassa ja tukee kansalaisyhteiskunnan organisaatioita sekä ihmisoikeuksien puolustajia yli 100 maassa.