Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Risti kutsuu sovintoon

Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson
Kuva Sami Mannerheimo

Joulukuussa loppuneen vuosikymmenen aikana polarisaatio kasvoi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Puheenvuoroissa korostuu yhä enemmän vastakkainasettelu. Vanhassa lännessä kansallisen edun edistäminen halutaan yhä useammin perustella kristillisten arvojen puolustamisella. Mitä ovat ainutlaatuiset kristilliset arvot?

Jumaluuden käsite liittyy valtaan ja palvontaan. Kun historiassa valtaa pitävät on nähty jumalallisina, se on tarkoittanut sitä, että he ovat voineet vaatia alistumista ja sokeaa tottelemista. Jumaluus on yhdistetty ehdottomaan vallankäyttöön.

”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.» (Matt.20:28) Kristinuskon keskiössä on sanoma rististä. Se kertoo Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka luopuu kunniasta ja valitsee häpeän. Palvelu ei ole teoreettinen käsite.

Unohdamme usein, miten vallankumouksellista on se, että Jumala suostuu rikollisen ja kelvottomaksi todetun kuolemaan kaikkien puolesta. Tämä on se arvomaailma, johon Kristus kutsuu kirkkoaan lähetyskäskyn sanoilla: ”Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”

Tästä syystä emme kirkkona ja kristittyinä puolusta kristillisiä arvoja rakentamalla muureja tai sulkemalla rajoja. Jeesuksen palvelutehtävä koski koko ihmiskuntaa, syrjimättömästi. Kristuksen kirkkona meidän on puhuttava silloin, kun ihmisten tai ihmisryhmien ihmisarvoa häivytetään tai kyseenalaistetaan. Palvelutehtävässä meidän on myös osallistuttava keskusteluun siitä, miten ihmisoikeuksien toteutuminen varmistetaan.

Jeesuksen antama kutsu koskee myös aktiivista ulospäin hakeutumista. Sanoma rististä, jossa Jumala rakentaa sovinnon ja jossa hänen valtansa näkyy palvelemisen kautta, on yhtä vallankumouksellinen tänään kuin 2000 vuotta sitten. Polarisoituneessa maailmassa sanoman viestittäminen Jeesuksen esimerkin mukaisesti, sanojen ja palvelun kautta, on entistä tärkeämpi.

Kristillisiin arvoihin on syvästi sisäänrakennettuna se, ettei laupeuden toteuttamisen käsky rajoitu vain omaan ryhmään. Se ulottuu syrjimättömästi kaikkiin, jopa vihollisiin. Osallisuutemme Kristuksen maailmanlaajuiseen kirkkoon haastaa meitä puolustamaan tätä kristillistä arvomaailmaa uuden vuosikymmenen aikana.

Rolf Steffansson, Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja

Blogi on julkaistu Lähetyssanomien pääkirjoituksena numerossa 1/2020.

Nyt kun olet täällä…

… meillä on pieni pyyntö.  Laitamme osan Lähetyssanomien jutuista ilmaiseksi verkkoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi tutustumaan kaukaisiin kulttuureihin, lukemaan työstämme eri puolilla maailmaa ja sukeltamaan ihmisten tarinoihin.

Lehti on kuitenkin meille tärkeä tulonlähde – ja pyydämmekin, että tilaat Lähetyssanomat ja samalla tuet lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä maailman köyhimmissä maissa syrjäytettyjen ihmisryhmien parissa. Tästä pääset tilaussivulle.