Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Riski ukrainalaisten äitien ja lasten hyväksikäytöstä huolettaa

”Eniten minua liikuttivat pitkät jonot hyvin uupuneita ja uskomattoman surullisia naisia – muutamia isoäitejä, mutta enimmäkseen äitejä pienten lasten kanssa”, kuvailee Rebekka Meissner käyntiään Puolan ja Ukrainan rajalla.

Huivipäinen nainen pitää sylissään pipopäistä pikkupoikaa pakolaisille järjestetyn makuusalin keskikäytävällä.
Puolaan on saapunut jo yli 2 miljoonaa pakolaista Ukrainasta. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Kuva Filip Błażejowski/LML

Meissner työskentelee Luterilaisessa maailmanliitossa jäsenkirkkoprojektien ohjelmapäällikkönä ja hänellä on pitkä kokemus humanitaarisesta työstä.

Meissner ja LML:n Maailmanpalvelun operaatiopäällikkö Chey Mattner vierailivat kahdessa Puolan seitsemästä rajanylityspaikasta ja näkivät omakohtaisesti “hyvää tarkoittavan mutta usein kaoottisen” toiminnan.

“On suuri riski, että jotkut opportunistit, saalistajat näkevät tässä mahdollisuuden käyttää hyväkseen äärimmäisen haavoittuvia ja väsyneitä naisia ja lapsia, jotka haluavat vain jonnekin turvallisempaan paikkaan. Rekisteröityjen kuljetusten ja turvallisten tilojen löytäminen kirkkojen ja muiden järjestöjen kautta on nyt hyvin tärkeää”, Mattner toteaa.

Suojelua, sielunhoitoa ja psykososiaalista tukea

Vastauksena ihmiskaupan ja hyväksikäytön riskiin LML työskentelee YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:n kanssa perustaakseen rekisteröintipisteitä, joista pakolaiset voivat saada käteisen rahan jakelukortteja, mutta myös suojelua ja psykososiaalista apua. Toinen huolenaihe on vammaiset pakolaiset, jotka tarvitsisivat erityistukea, jota ei välttämättä isäntäyhteisöissä ole helposti saatavilla.

Puolan Augsburgin tunnustuksen evankelinen kirkko on maan suurin protestanttinen kirkkokunta, jolla on 63 000 jäsentä ja 133 seurakuntaa eri puolilla maata. Kirkon diakoniaosasto toimii aktiivisesti auttaakseen pakolaisia. Valtaosa pakolaisista on naisia ja lapsia, ja Meissnerin mukaan seurakunnat voivat tarjota apua lastenhoidossa ja selviämiskeinojen löytämisessä sekä henkistä ja hengellistä tukea.

Mattner kertoo, että myös tiiviimmän yhteistyön rakentaminen roomalaiskatolisen enemmistökirkon kanssa on tärkeää, jotta vältetään päällekkäisyydet ja pystytään tarjoamaan palveluita koordinoidusti niitä eniten tarvitseville.

Hän lisää myös, että kirkoilla ja uskonnollisilla järjestöillä on tärkeä rooli niiden ei-Ukrainan kansalaisten oikeuksien suojelemisessa, jotka pakenevat maasta, mutta joutuvat syrjinnän ja väärinkäytön kohteeksi pyrkiessään turvaan.

Luterilainen maailmanliitto

Lähetysseura toimii alueella Luterilaisen maailmanliiton kautta ja tukee paikallisia kirkkoja pakolaisten hädän lievittämisessä.

Tue katastrofityötämme