Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kysymyksiä ja vastauksia yhteistyön lopettamisesta DCIP:n kanssa

Israelin puolustusministeri Benny Gantz on allekirjoittanut julistuksen, joka määrittelee kuusi Länsirannalla toimivaa kansalaisjärjestöä terroristijärjestöiksi. Yksi listalla olevista järjestöistä on Lähetysseuran yhteistyökumppani Defence for Children International – Palestine (DCIP). Israelin julistuksen myötä edellytykset tälle yhteistyölle loppuvat. Alla on lisätietoa aiheesta.

maisema Palestiinalaisalueelta
Kuva: Sari Lehtelä.

Miksi Lähetysseura lopetti yhteistyön DCIP:n kanssa? 

Kun Israelin puolustusministerin julistus määritteli DCIP:n terroristijärjestöksi, edellytykset yhteistyölle loppuivat. Viranomaisten julistuksen perusteella emme voi enää jatkaa yhteistyötä. Meillä on oltava paikallisesti edellytykset toimia kumppaneidemme kanssa. Lähetysseura toimii aina julkisesti, viranomaisten tieten. Edellytämme, että pystymme toimimaan avoimesti.

Onko yhteys jo täysin katkaistu vai miten lopettaminen käytännössä toteutetaan?

Olemme ilmoittaneet DCIP:lle yhteistyömme loppumisesta, eli yhteistyö on jo katkaistu.

Onko Lähetysseura omilla toimillaan varmistunut DCIP:n kytköksistä PFLP:hen?

Me olemme Israelin puolustusministeriön julistuksen varassa.

Kuinka pitkään ja miten suuria avustuksia Lähetysseura on myöntänyt DCIP:lle?

Yhteistyössämme DCIP:n kanssa volyymi on ollut vuosittain noin 30 000 euroa aikavälillä 2015-2021.

Mistä Lähetysseura saa jakamansa avustusvarat?

DCIP:n avustusvarojen päälähteet ovat muutamien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tuki ja yksityishenkilöiden lahjoitukset.

Lähetysseuran sivuilla 25.10. julkaistussa uutisessa sanotte, että yhteistyön jatkamisella olisi mahdollisia vaikutuksia koko Lähetysseuran työhön. Millaisista mahdollisista vaikutuksista on kyse?

Päätöksissämme joudumme arvioimaan kokonaisriskit. Kumppanuuden jatkolla olisi ollut mahdollisesti vaikutuksia myös kansainvälisesti työhön, jota teemme 30 maassa. Julistus voi vaikuttaa mm. pankkipalveluihin. Tähän kohdistuvat riskit voisivat vaikuttaa satoihin tuhansiin työmme kohteena oleviin ihmisiin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Israelin päätöstä ja sanoneet sen voivan johtaa lasten oikeuksien heikkenemiseen alueella. Miten suhtaudutte kritiikkiin?

Lähetysseura sitoutuu edelleen vahvasti ihmisoikeuksiin ja jatkamme työtä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseksi alueella muiden yhteistyökumppaniemme kanssa.

Miten lasten oikeuksien toteutumista Palestiinassa voidaan edistää?

Jatkamme työtä alueella monien muiden yhteistyökumppanien kanssa. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla keskeisimmät kumppanimme ovat jatkossa: Rossing Center, YMCA, Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko sekä Lähi-idän kirkkojen neuvosto. Työmme alueella sisältää esimerkiksi rauhankasvatusta, nuorten johtajuuskoulutusta, syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulutuksen tukemista, nais- ja nuorisotyötä sekä opettajien koulutusta

Onko Lähetysseuran DCIP:lle suuntaamaa rahaa käytetty PFLP:n toiminnassa?

Ei. Lähetysseura on seurannut aktiivisesti DCIP:n työn vaikuttavuutta ja antamiemme varojen käyttöä. Lähetysseuran antamat varat on käytetty sovitun mukaisesti lasten oikeuksien puolesta tehtävään työhön.