Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

”Ilmastorahoitusjärjestelmä on rikki, ja se pitää korjata”– Lähetysseura mukana ilmastokokouksessa

Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto osallistuu Glasgow´n ilmastokokoukseen 7.–14.11.

nainen kumartuneena puuta säästävän lieden ääreen
Puuta säästävät liedet vähentävät puun kulutusta Tansaniassa. Kuva: Hannes Honkanen.

Humalisto edustaa kokouksessa niin Lähetysseuraa, joka on seurakuntien oma järjestö, kuin kansainvälistä kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun toimijoiden verkostoa ACT-allianssia. Humalisto toimii ACT-allianssin ilmastovaikuttamisen työryhmän toisena puheenjohtajana.

”Kokouksessa vaadimme, että siirtymä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tapahtuu reilusti, niin että ketään ei jätetä. Ilmastorahoitusjärjestelmä on rikki, ja se pitää korjata. Rikkaiden maiden on vihdoin luotava vankat pelisäännöt sille, miten Pariisin sopimuksessa tehty sitoumus rahoittaa 100 miljardilla dollarilla kehittyviä maita toteutetaan. On päivänselvää, että ilmastokriisiä ei voida ratkaista ilman riittävää rahoitusta köyhille maille”, Humalisto sanoo.

”Kokouksessa tehtäväni on tukea kehittyvien maiden ihmisten äänen kuulumista ja vaatia ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät eniten köyhimmät ihmiset, sillä heillä on heikoimmat edellytykset sopeutua äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten kuivuuteen, tulviin ja myrskyihin. Nämä ihmiset ja maat ovat historiallisesti vähiten vastuussa ilmastonmuutoksesta. Valitettavasti rikkaiden maiden lupaamien päästövähennysten ja kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen toimeenpano on ollut tähän saakka puutteellista.”

Lähetysseura on tehnyt ilmasto-oikeudenmukaisuuteen ja ilmastorahoitukseen liittyvää vaikuttamistyötä viime vuosina, ja ilmastonmuutos huomioidaan läpileikkaavasti järjestön työssä.

”Kuulemme etelän kirkoilta ja yhteistyöjärjestöiltä jatkuvasti, miten ilmastokriisi jo vaikuttaa työalueillamme. Olemme tukeneet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista esimerkiksi edistämällä kuivuutta kestävien viljelykasvien käyttöä, veden säästämistä pisarakastelun ja talousveden kierrätyksen kautta sekä kouluttamalla ilmastoriskeihin varautumisesta. Tuemme myös ilmastonmuutoksen hillintää puita istuttamalla sekä puita säästäviä liesiä, biokaasua ja aurinkoenergiaa hyödyntämällä”, Humalisto sanoo.

Lähetysseuraa ohjaa ilmastotyössä Raamatun kehotus luomakunnan varjelemisesta ja lähimmäisen rakastamisesta, sillä ilmastokriisi uhkaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämän edellytyksiä.

Lähetysseuran Niko Humalisto on kokousmatkansa aikana median ja seurakuntien käytettävissä ja raportoi kokouksesta omalla Twitter-tilillään ja Lähetysseuran Instagramissa. Yhteystiedot: