Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Henkinen hyvinvointi koetuksella

Nepalin maanjäristykset iskivät lujaa. Kuva: Laura Meriläinen

Elämää Nepalissa ja Kolumbiassa ovat koetelleet monenlaiset kriisit, jotka ovat jättäneet jälkiä myös ihmismieliin. Materiaalisen avun rinnalla tarvitaan henkistä tukea.

Katastrofeista toipuva Nepal

Nepalin sisällissota loppui yli 10 vuotta sitten, mutta pitkä sota on jättänyt jälkensä monen mieleen. Lisäksi Nepal on erityisen altis luonnonkatastrofeille. Vuoden 2015 maanjäristys ja vuoden 2017 tulvat ovat aiheuttaneet monissa pelkoa ja ahdistusta.

Nepal on yksi Aasian köyhimmistä maista. Materiaalisen avun lisäksi siellä tarvitaan myös henkistä tukea, sillä arviolta 20 prosentilla nepalilaisista on jokin mielenterveysongelma. Suurin osa heistä ei saa tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Sisällissota koettelee Kolumbiaa. Kuva: Meeri Koutaniemi

Sisällissodan repimä Kolumbia

Kolumbialaisten elämää on 1970-luvulta lähtien leimanneet sisällissotaan ja huumekauppaan liittyvät väkivaltaisuudet. Vaikka Kolumbian hallitus ja sissijärjestö FARC ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen, on maa edelleen rauhaton.

Fyysisten ja henkisten arpien paraneminen vie aikaa. Pelkästään miinaonnettomuuksissa on kuollut tai loukkaantunut 11 000 kolumbialaista. Lisäksi siviileihin kohdistuva väkivalta on ajanut lähes 7 miljoonaa ihmistä maan sisäisiksi pakolaisiksi. Moni heistä tarvitsee henkistä tukea menetettyään kotinsa ja nähtyään läheistensä kuolevan.

Lähetysseura edistää henkistä hyvinvointia monin tavoin

Varsinkin lasten henkistä hyvinvointia on tärkeää tukea, koska rankat kokemukset voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen. Kolumbiassa Lähetysseura tukee evankelisluterilaisen kirkkoa, joka järjestämissä tapaamisissa tytöt voivat keskustella vaikeistakin asioista. Tapaamisissa tytöille opetetaan uusia taitoja, ja he saavat tukea rankkoihin kokemuksiin, jotka liittyvät pakolaisuuteen, köyhyyteen ja väkivaltaan.

Nepalissa taas Lähetysseuran kumppani, mielenterveysjärjestö CMC opastaa nepalilaisia opettajia ja vanhempia tunnistamaan ja ehkäisemään lapsien mielenterveysongelmia. Apua saaneiden lasten itseluottamus on lisääntynyt, he ovat saaneet kavereita ja alkaneet pärjätä paremmin koulussa.

Koska Kolumbiassa ja Nepalissa valtio ei ole pystynyt tarjoamaan kriisi- ja mielenterveyspalveluita, pyritään niiden tarjontaa kehittämään myös laajemmin. Nepalissa CMC on esimerkiksi tarjonnut Lähetysseuran tuella paikalliselle hoitohenkilökunnalle mielenterveyskoulutuksia, jotta kyläklinikoilla osattaisiin tarjota tarvittavaa hoitoa ja apua. Kolumbiassa taas Lähetysseura tarjoaa Luterilaisen Maailmanliiton kanssa vertaistukea ja keskusteluapua miinaonnettomuuksien uhreille.

Vaikeat kokemukset voivat varjostaa elämää vuosia, mutta henkisen tuen ja hoidon avulla rankoistakin kokemuksista voi selvitä ja elämä voidaan rakentaa uudelleen.

Tule mukaan auttamaan! »