Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Ensikotityö Bangkokissa päättyy

Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä Armonkoti lopettaa nykyisenkaltaisen toimintansa tämän vuoden lopussa. Kirkon ja Lähetysseuran yhteinen näky on keskittää jatkossa tukensa haavoittuvassa asemassa oleviin perheisiin kirkon diakonia- ja perhetyön kautta.

Kuvassa Armonkodin valkoinen kaksikerroksinen rakennus ja pihapiiriä.
Armonkoti perustettiin Bangkokiin vuonna 1987. Kuva: Anna Peltonen

Lähetysseuran tuki raskaana oleville ja nuorille äideille suunnatun Armonkodin ylläpitämiseksi päättyy vuoden 2023 lopussa. Päätös on tehty Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa yhteistyössä, sillä toiminnalle ei ole kirkon mukaan enää entisenkaltaista tarvetta. Siinä, missä Armonkodin työllä on pystytty menneiden vuosikymmenien aikana vastaamaan sosiaalisiin ongelmiin, viime vuosina asiakkaiden määrä on vähentynyt ja vaihdellut suuresti.

”Thaimaan valtio tekee nykyään aktiivista perhesuunnittelutyötä ja tarjoaa esimerkiksi hätämajoitusta vaikeassa elämäntilanteessa oleville äideille ja vauvoille. Tätä kautta perheitä voidaan ohjata kokonaisvaltaisen julkisen tuen pariin aina neuvoloista ja sosiaalityöstä mielenterveys- ja lakipalveluihin. Myös aborttilainsäädäntö on muuttunut”, Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon piispa Chanda Saiyotha sanoo.

Paikallinen terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut ohjelman teiniraskauksien vähentämiseksi ja lisännyt esimerkiksi seksuaalikasvatusta kouluissa. Työn ansiosta teiniraskauksien määrä on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysvirasto UNFPA:n mukaan vähentynyt merkittävästi. 

”Maailma muuttuu, kuten Lähetysseuran tavoitteenakin on. Thaimaassa muutos näkyy nyt tarpeena muuttaa toimintatapaa”, Bangkokista käsin työskentelevä Lähetysseuran nuorisotyön ja diakonian asiantuntija Kirsi Salmela sanoo.

Seurakuntalaisia istumassa kirkon lattialla laulamassa.
Lähetysseuran työ Thaimaassa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa jatkuu. Kuvassa seurakuntalaisia Na Pongin kylässä Pohjois-Thaimaassa. Kuva: Anna Peltonen

Thaimaan evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen Lähetysseura jatkavat yhteistyötä laadukkaan ja kestävän työn kehittämiseksi kirkon perhe- ja diakoniatyön kautta. 

”Työn avulla voidaan välittää tietoa niin teiniraskauksien ehkäisystä kuin ihmiskaupan ja internethuijausten vaaroista seurakuntien alueille eri puolille Thaimaata. Koulutusten kautta vahvistetaan lasten oikeuksia ja ennaltaehkäistään lähisuhdeväkivaltaa. Myös tuki vähävaraisten lasten ja nuorten koulunkäynnin mahdollistamiseksi jatkuu”, Salmela kertoo. 

Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon omavaraisuutta ja hallintoa kehittämällä voidaan puolestaan rakentaa kestävää pohjaa, jossa kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset voivat toimia entistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi ja evankeliumin välittämiseksi. 

”Vaikka Armonkodin työlle ei ole enää nykyisellään tarvetta, se ei poista saavutetun työn merkitystä. Yli 30 vuoden aikana Armonkoti on pystynyt tarjoamaan apua yli 600 äidille. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman pitkäjänteistä yhteistyötä. Tästä haluan lämpimästi kiittää työtä tukeneita suomalaisia, seurakuntia ja Lähetysseuraa”, Sayotha sanoo.