Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tavoitteemme on kaikille avoin kirkko ja jokaiselle turvallinen yhteiskunta

Kristityillä on tehtävä kunnioittaa jokaista ihmistä Jumalan luomana. Siitä nousee sitoutuminen ihmisten yhdenvertaisuuteen ja kaikenlaisen syrjinnän vastustamiseen. Nämä luovuttamattomat periaatteet ovat kuitenkin osoittautuneet kirkoille vaikeiksi, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla.

Puinen kirkko, jonka takana taivaalla sateenkaari

Kirkolla on ihmiskäsityksensä, arvojensa ja oppinsa vuoksi erityinen syy puolustaa jokaisen luovuttamatonta ihmisarvoa sekä ihmisten yhdenvertaisuutta. Ihmisarvo on jokaisen, eikä sitä tarvitse ansaita.  

Lähetysseuran näkökulmasta jokainen ihminen on kokonaisuudessaan ainutlaatuinen Jumalan kuva ja heijastaa Jumalaa. Ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi myös yhteisön tasolla. Siksi toinen ihminen tai ihmisryhmä ei ole toista arvokkaampi tai tärkeämpi. Ihminen Jumalan kuvaksi luotuna on ainutlaatuinen ja Jumalan tahtoma. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat Jumalan lahjoja. Ihmisten moninaisuus on osa Jumalan luomistyötä.  

Ihmisoikeuksien toteutuminen on ihmisarvoisen elämän edellytys. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille. Oikeuksien toteutumiseen liittyy velvollisuus toisten ihmisten ihmisarvon varjelemiseen. Yleismaailmalliset ihmisoikeudet antavat sääntöpohjaisen perustan kaikkien luovuttamattomalle ihmisarvolle. Ihmisoikeudet ja kansainvälinen oikeus luovat perustan ihmisarvon varjelemiselle kaikkialla.  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat syrjintää kaikissa maissa ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Inklusiiviset lait ja säädökset ovat tarpeen, mutta eivät yksin johda syrjinnästä luopumiseen. Inklusiivisista laeista ja säädöksistä tulee totta vain niiden aktiivisen toimeenpanon kautta. Esimerkiksi viharikoksien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen vaativat edelleen hartiavoimin töitä. Tavoitteenamme on kaikille turvallinen yhteiskunta, jossa ihmisoikeudet toteutuvat täysimääräisinä. 

Lähetysseuran tavoitteena on avoin kirkko. Tällainen kirkko on inklusiivinen ja syrjimätön. Jumalan rakkaus kutsuu sulkemaan piiriinsä koko luomakunnan, jättämättä ketään ulkopuoliseksi. Olemme työntäneet yhteisöjemme ulkopuolelle ihmisiä syrjivien käytäntöjen ja rakenteiden vuoksi. Jeesuksen esimerkki on velvoittava – hän kohtasi yhteisöjen ulkopuolelle työnnettyjen ihmisten kivun ja kyseenalaisti tuolloiset käsitykset hierarkioista.  

Joissain yhteiskunnissa kirkko on paikka, jossa syrjityt ihmiset kokevat ensimmäistä kertaa elämässään hyväksyntää ja ihmisarvoista kohtelua. Usein kirkot ovat kuitenkin myös syrjiviä ja hierarkkisia yhteisöjä, joissa toisinnetaan ympäröivän yhteiskunnan syrjintää.  

Ajatus avoimesta, tasa-arvoisesta ja syrjimättömästä kirkosta haastaa meitä tarkkailemaan omia yhteisöjämme ja toimintamallejamme vallankäytön näkökulmasta. Tätä haluamme tehdä Lähetysseurassa ja kumppanuussuhteissamme. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa pidämme kiinni käsityksestämme Jumalan missiosta, joka kutsuu osallisuuteen hyvästä sanomasta kaikki ja kaikenlaiset ihmiset sukupuolesta, seksuaalisuudesta, iästä, etnisyydestä, vammaisuudesta ja erilaisista vakaumuksista riippumatta. Tälle kaikelle on Raamatusta nousevat perusteet ja näemme Lähetysseurassa, että marginaaleista nouseva missio on kirkon uudistava voima. 

Tasa-arvotyön tarpeesta on tärkeä puhua juuri nyt, kun ihmisoikeustyö ja tasa-arvotyö kohtaa vastarintaa. Suomen hallitus on esityksessään uudeksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi selonteoksi määrittänyt Suomen aktiiviseksi vastavoimaksi sukupuolen tasa-arvoa murentaville toimijoille. Ihmisoikeusneuvoston jäsenenä Suomi edistää naisten ja tyttöjen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, vammaisten henkilöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Näitä Suomen tavoitteita on tärkeä tukea.   

Teksti: Pauliina Parhiala, toiminnanjohtaja