Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Yt-neuvottelut päätökseen Lähetysseurassa

Yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut Lähetysseurassa on saatu päätökseen.

Neuvottelut koskivat kotimaantyön organisaation kehittämistä ja sen henkilöstövaikutuksia sekä muilla osastoilla mahdollisesti tarvittavia talouden tasapainottamisesta aiheutuvia henkilöstömuutoksia.

Lähetysseuran vuosikokouksen hyväksymässä vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon se, että kirkon kansainvälisen työn sihteerien on määrä aloittaa työnsä tuomiokapitulien alaisuudessa ensi vuoden alussa. Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu vastaavat palkkauskustannuksista, joista Lähetysseuran osuus on arviolta 260 tuhatta euroa.

Lähetysseurassa on toteutettu useamman vuoden ajan talouden tasapainottamisohjelmaa. Tavoitteeksi on asetettu, että ensi vuonna mahdollisia omaisuuden myyntejä ei enää käytetä toimintakulujen kattamiseen. Lisäksi budjetin tavoitteeksi on asetettu ulkomaantyön osuuden kasvattaminen 73 prosenttiin, kun se lähivuosina on ollut keskimäärin 72 prosenttia.

Työnantajan esittämän suunnitelman mukaan talouskehykseen pääseminen edellyttää toiminnallisista ja taloudellisista syistä aiheutuvia henkilöstösupistuksia. Niistä merkittävä osa kohdistuu kotimaan  alueorganisaatioon. Yt-neuvotteluissa esillä olleista supistuksista osa toteutuu eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen seurauksena. Mahdollisten irtisanomisten määräksi arvioitiin neuvottelussa 3-6, korkeintaan 10 työsuhdetta. Asia tarkentuu syksyn kuluessa.

Yt-neuvottelut käynnistyivät elokuun lopussa. Niihin sisältyi neljä työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien tapaamista. Työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat antoivat huhtikuun alussa henkilöstölle yt-neuvotteluista tilannetiedotuksen.

Lähetysseuran talous on kehittynyt suunnitellulla tavalla.