Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Virossa alkoi uusi aikakausi naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

Lähetysseuran työyhteisökouluttaja Janne Hassinen kouluttaa perhekeskuksen perheneuvojia väkivallan kohtaamisesta. Kuva: Pia Ruotsala
Lähetysseuran työyhteisökouluttaja Janne Hassinen kouluttaa perhekeskuksen perheneuvojia väkivallan kohtaamisesta. Kuva: Pia Ruotsala

Tänään 25.11 vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää, ja koko viikko on julistettu väkivallattomuuden viikoksi. Kirkon perheasiain keskus toimii edelläkävijänä perheväkivallan poistamiseksi Virossa.

Virossa ensimmäistä kertaa tänä päivänä juhlistetaan juuri allekirjoitettua Istanbulin sopimusta. Oikeuministeri Andrus Anvelt harmittelee, että Viro oli yksi viimeisiä allekirjoittajamaita, mutta iloitsee sopimuksen velvoitteista, joilla parannetaan tilannetta Virossa.

Istanbulin sopimuksen 12. artikla velvoittaa jäsenmaita esimerkiksi ”Takaamaan, ettei kulttuuri, tapa, uskonto, traditio tai ns. ´kunnia´ oikeuta minkäänlaisiin väkivallan tekoihin.”

Kaikkiaan tämä Suomen vuonna 2011 allekirjoittama sopimus kattaa fyysisen väkivallan ohella monenlaiset väkivallan muodot (mm.seksuaalisen väkivallan, pakkoavioliitot, sukuelinten silpomisen, pakkoabortit ja seksuaalisen häirinnän). Se sisältää velvotteita tiedottamiseen, opetusmateriaalin tuottamiseen, ammattihenkilökunnan kouluttamiseen. Uhrin tulee saada apua ja tarvitsemiaan palveluja, samoin kuin väkivallan todistajiksi joutuvien lasten. Lähisuhdeväkivallan käyttäjistä monet käyttävät väkivaltaa vain kotona, ja siksi on erityisen tärkeää päästä hoitamaan ja ennaltaehkäisemään ongelmaa perheissä.

Kolmasosa 15-vuotta täyttäneistä virolaisnaisista on kokenut elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Nykyisin käsite ymmärretään laajasti: fyysinen, henkinen, taloudellinen, seksuaalinen tai hengellinen. Tutkimustietoa perheväkivallan laajuudesta ei Virossa ole. Tutkimusten mukaan suurin osa perheväkivaltaa lapsuudenkodissaan kokeneista lapsista ajautuu parisuhteeseen, jossa he itse ovat väkivaltaisia tai väkivallan uhreja. Virossa toimii tällä hetkellä 13 turvakotia.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskus avaa tabuja

Viron kirkon ensimmäinen Perekeskus eli perheasiain neuvottelukeskus perustettiin tämän vuoden alusta mm. Suomen Lähetysseuran ja Herättäjä-Yhdistyksen tuella. Viron evankelis-luterilaisen kirkon Perhekeskus on alusta asti pyrkinyt auttamaan perheväkivalta-asiakkaita ja tehnyt yhteistyötä sosiaaliministeriön, kuntien ja rikosuhripäivystyksen kanssa. Lähetysseura on tukenut perheneuvojien kouluttautumista aiheen käsittelyyn, joka on Virossa usein tabu.

Viron luterilaisissa seurakunnissa on myös tietoisesti lisätty väkivaltaa kokeneet esirukoukseen, ja aktiivisuus yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä on lisääntynyt. Perhekeskuksen kautta on järjestetty vuonna 2014 koulutusta kirkon ja sosiaalityöntekijöille perheväkivallasta, miten nähdä, puuttua ja auttaa.

Kirkon perhetyö saa tunnustusta myös valtiolta

Helen Sööl on Viron sosiaaliministeriön perheväkivalta-aiheiden asiantuntija ja vastaa koko maassa naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta. Söölin mukaan Virossa suurin osa naisiin kohdistuvasta väkivallasta osuu parisuhteessa ensimmäiseen raskauteen tai lapsen syntymään. Tämän todistavat myös kirkon perhekeskuksen asiakastilastot. Tällä hetkellä keskuksen asiakkaista 20 % hakeutuu perheneuvontaan väkivallan takia.

Helen Sööl tuo perhekeskuksen perheväkivalta-asioiden mentorina esille kirkon tärkeän roolin auttamistyössä. Laaja-alaisen ja asiantuntevan toimintansa ansiosta keskuksesta on tullut malliesimerkki henkisestä ja hengellisestä tuesta koko maassa. Myös sosiaaliministeri Helmen Kütt on kiittänyt kirkon perhekeskusta, joka auttaa väkivallan uhria, tekijää ja lapsia ensimmäisenä keskuksena Virossa.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ehkäistä avoimuudella, asennemuutoksella sekä pitämällä esillä tasa-arvoa ja ihmisen koskemattomuutta.Tärkeää on myös kehittää kommunikaatio- ja konfliktin ratkaisutaitoja sekä tukea vastasyntyneen perhettä niin, että lapsi saa luoda turvallisen kiintymyssuhteen.

Jokainen voi ehkäistä väkivaltaa omilla asenteillaan muun muassa vähentämällä ennakkoluuloja. Tätä työtä jatkaa Lähetysseura Virossa yhteiskunnallisten ja kirkollisten kumppaneiden kanssa uudella aikakaudella, kun Istanbulin sopimusta ratifioidaan.

EU:n naistenvastaisen väkivallan vähentämisen ja ennaltaehkäisyn konventti:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/Article%2012%20English.pdf

Pia Ruotsala

kirjoittaja on Suomen Lähetysseuran työntekijä ja toimii Viron evankelisluterilaisen kirkon perhekeskuksen johtajana