Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Vammaisten oikeuksien toteutumisessa monia haasteita

Palestiinassa kuurojen tilanne on erityisen vaikea konfliktin takia. Kuva: Janne Rissanen.
Palestiinassa kuurojen tilanne on erityisen vaikea konfliktin takia. Kuva: Janne Rissanen.

Vammaisten kohtaamat haasteet vaihtelevat maasta riippuen, minkä vuoksi vammaisten oikeuksien toteutumiselle ei löydy vain yhtä ainoaa reseptiä. Useimmiten työ kuitenkin alkaa ruohonjuuritasolta esimerkiksi etsivällä työllä.

Erityisen haastavaa työ on Palestiinassa, jossa konflikti vaikeuttaa palvelujen saatavuutta ja vähemmistöjen opetus on edelleen yksittäisten järjestöjen harteilla. Harvat kuurojen koulut, useat tarkastuspisteet ja aikaisemmin myös ulkonaliikkumiskiellot ovat rajanneet kuurojen lasten kouluunpääsyä.

”Palestiinassa on vallalla yleinen tunne oikeudettomuudesta – ihmiset ovat ehkä vieraantuneet politiikasta, tai eivät muuten osaa vaatia oikeuksiaan. Usein katsotaan, että auttaminen on suvun tehtävä”, kertoi Lähetysseuran vaikuttamistyön koordinaattori Karita Laisi oikeusperustaisen vammaistyön haasteita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa 21.1.

Yksi oikeusperustaisen vammaistyön haaste piilee myös ihmisten jokapäiväisissä tarpeissa. Kuurot tarvitsevat arjessaan konkreettisia asioita ja apuvälineitä, jolloin keskustelu ihmisoikeuksista voi ensin tuntua kaukaiselta, Laisi kertoi.

Viittomakielen vahvistuminen vahvistaa kuurojen asemaa

Kuurojen lasten opetuksen kehittämisen yksi keskeisistä haasteista liittyy viittomakieleen ja sen asemaan.

”On tärkeää tuoda esiin, mitä viittomakieli on ja mitä se ei ole. Se on oikea kieli, joka eroaa muista kielistä tietyillä tavoilla. Yhtä olennaista on nostaa esiin viittomakielen rikas visuaalinen kulttuuri, sillä kun arvostus viittomakieltä, ja sitä kautta myös kuuroja, kohtaan kasvaa, vammaisuuteen liittyvä häpeä vähenee”, Tansaniassa viittomakielen kehittäjänä toiminut Päivi Mäki totesi.

Eräs tapa nostaa viittomakielen arvostusta on opettaa sitä yliopistossa. Tansaniassa viittomakieltä opetetaan Lushoton SEKOMU-yliopistossa, Palestiinassa yliopistokurssin käynnistäminen on suunnitteilla.

Vammaistyötä yhdeksässä maassa

Lähetysseura on vuosikymmenten ajan panostanut vammaisten elämäntilanteen parantamiseen ja on nykyisin suurimpia kirkollisia vammaistyön toteuttajia maailmassa. Lähetysseuralla on vammaisten oikeuksien parantamiseen tähtääviä hankkeita yhdeksässä maassa Afrikassa ja Aasiassa. Palestiinassa ja Tansaniassa Lähetysseura tukee viittomakielen kehittämistä ja vammaisten oikeuksia ajavia etujärjestöjä.

Lue lisää Lähetysseuran viime kesänä valmistuneesta selvityksestä vammaisten ja erityisesti kuurojen asemasta Palestiinassa.