Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Haminassa kokosi viikonlopun aikana 9000 juhlavierasta

Haminan Lähetysjuhlien ulkomaiset vieraat olivat lähetysjohtaja Sally Lim Singaporesta
Haminan Lähetysjuhlien ulkomaiset vieraat olivat lähetysjohtaja Sally Lim Singaporesta

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Haminassa päättyivät 10.6. iltapäivällä pian sata vuotta täyttävän rovasti ja Kiinan-lähetystyön veteraani Päivö Parviaisen siunaukseen. Pää pyörällä? -tunnuksen alla Hamina Bastionissa ja sen ympäristössä vietetyt juhlat keräsivät kolmen päivän aikana noin 9 000 osallistujaa. Juhlan järjestivät Suomen Lähetysseura ja Haminan ev.lut. seurakunta.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat on Suomen suurin kirkon kansainvälisen toiminnan vuosittainen tapahtuma, jonka ohjelmaan sisältyy kymmeniä eri tilaisuuksia: raamattutunteja, seuroja, konsertteja, erilaisia jumalanpalveluksia, tietoa lähetystyön ajankohtaisista asioista sekä Lähetysseuran vuosikokous. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa.

Lähetysseuran ainoa tehtävä on lähetystyö

– Lähetys on Kristuksen esikuvan mukaista ihmisen puolustamista”, sanoi Lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja, piispa Matti Repo avatessaan Lähetysseuran vuosikokouksen.

– Lähetys on ihmisen vapauttamista synnin vallasta, hänen elämänsä suojelua, sairauden, nälän ja köyhyyden kahleiden murtamista sekä ihmisille mahdollisuuksien ja tulevaisuuden tuomista. Lähetys muodostuu evankeliumin julistamisesta, diakonisesta palvelusta ja profeetallisesta vaikuttamisesta yhteiskunnassa. Kirkko ei voi olla ilman lähetystä, koska kirkko on Kristuksesta todistava yhteisö. Tämä koskee myös Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, joka itsekin on lähetyksen tulos, piispa painotti.

Haminassa pidetyn vuosikokouksen vahvistettavaksi tuli ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen perusteella seuraavan vuoden eli vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma. Säännöt astuivat voimaan syyskuussa 2011.

Esitellessään suunnitelmaa toiminnanjohtaja Seppo Rissanen painotti sitä, että Lähetysseuran ainoa tehtävä on lähetystyön tekeminen. Yhteistyökirkot ovat vahvasti mukana toteuttamassa lähetystyötä.  Monet vanhoista kumppaneista, esimerkiksi Etiopiassa ja Tansaniassa, ovat kasvaneet jo omaa kirkkoamme suuremmiksi kirkoiksi. Näissä tilanteissa neuvotellaan kumppanin kanssa voimavarojen siirrosta sellaisille alueille, joissa kristittyjä on vähän.

Lähetysseura jatkaa toimintaa ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi. Rissanen muistutti, ettei tämä tarkoita evankeliumin julistamisen vähentämistä, päinvastoin.

Lähetysseuralla ei ole vaikeuksia saada palvelukseensa motivoituneita työntekijöitä. Haasteena on saada lähtijöille tarvittava taloudellinen tuki. Rissanen vetosikin seurakuntien päättäjiin taloudellisen tuen saamiseksi lähetystyöntekijöiden lähettämiseen.

Vuosikokoukseen osallistui 485 edustajaa, joista 423 edusti seurakuntia, 18 muita jäsenjärjestöjä ja 44 henkilöjäseniä. Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, joka myös valitsee hallituksen jäsenet.

Uusia jäseniä hallitukseen

Neljästä erovuorossa olleesta hallituksen jäsenestä yksi, rehtori Tapani Rantala (Turun arkkihiippakunta) valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin lähetystyön koordinaattori Ulla Mäkinen (Oulun hiippakunta), lääninrovasti Jaana Marjanen (Kuopion hiippakunta) ja nuorisotyönohjaaja Jari Berg (Mikkelin hiippakunta).

Hallituksessa jatkavat hiippakuntasihteeri Kai Jantunen (Mikkelin hiippakunta), toiminnanjohtaja Simo Juntunen (Lapuan hiippakunta), lähetyssihteeri Minna Lairi (Espoon hiippakunta), johtaja Mikko Myllys (Helsingin hiippakunta), hallintojohtaja Mirja Niemi (Lapuan hiippakunta), piispa Matti Repo (Tampereen hiippakunta), ylilääkäri Åsa Westerlund (Porvoon hiippakunta) ja toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi (Turun arkkihiippakunta).

Kahdeksan uutta lähetystyöntekijää

Lauantaina 9.6. Lähetysjuhlilla siunattiin tehtäväänsä ja Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön kahdeksan uutta lähetystyöntekijää. Siunauksen toimitti piispa Seppo Häkkinen.

– Lähetys nousee kirkon olemuksesta. Vain perusteissaan vahva ja asiaansa uskova kirkko tekee lähetystyötä. Siellä missä kirkon identiteetti horjuu, lähetys asetetaan kyseenalaiseksi ja aikanaan se loppuu kokonaan. Juuri siksi on tärkeä muistaa, keneltä valtuutus tehtävään on saatu. Kirkon ei tarvitse piilotella tai pyydellä anteeksi lähetystyötä. Lähetys on varsinainen tehtävämme, piispa totesi saarnassaan.

Lähetystyöhön siunatut ovat TM, pastori Timo Frilander Malawiin; TM, pastori Katri Kuusikallio ja sosionomi AMK, perheterapeutti Visa Kuusikallio Tansaniaan; KM, lastentarhanopettaja Marjut Lounela Senegaliin; sosionomi AMK Minna Nikki ja kirkon nuorisotyönohjaaja Tommi Nikki Viroon sekä rovasti Mikko Peura ja TM, lehtori Raija Peura Tansaniaan.

Ensi vuonna Helsingissä

Vuoden 2013 Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 7.-9.6. yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.

Lisää juttuja ja kuvia Lähetysjuhlilta www.lahetysjuhlat.fi

Lähetysjuhlauutisten liitteinä ovat myös Eero Junkkaalan raamattutunti sekä piispa Häkkisen saarna ja Katri Kuusikallion lähtijänsana lähetystyöhön siunaamisessa.

LML:n pääsihteeri Martin Junge ja ohjelmakoordinaattori Emmanuel Shangweli Tansaniasta. Suomessa yksityisellä matkalla ollut emerituspiispa Kleopas Dumeni Namibiasta oli myös mukana juhlilla. Kuva Jarmo Kulonen
LML:n pääsihteeri Martin Junge ja ohjelmakoordinaattori Emmanuel Shangweli Tansaniasta. Suomessa yksityisellä matkalla ollut emerituspiispa Kleopas Dumeni Namibiasta oli myös mukana juhlilla. Kuva Jarmo Kulonen