Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Uudet palvelupäälliköt nimitettiin

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen on nimittänyt kotimaanosaston palvelupäälliköiksi 1.1.2014 alkaen pastori Matti Huotarin, pastori Suvimarja Rannankari-Norjasen ja pastori Riitta Sandbergin.  Neljäs suomenkielinen palvelupäällikkö nimitetään toisen hakukierroksen jälkeen.

Matti Huotari toimii tällä hetkellä kotimaanosastolla seurakuntakannatusyksikön päällikkönä, Suvimarja Rannankari-Norjanen toimii kasvatussihteerin sijaisena kasvatus- ja koulutusyksikössä ja Riitta Sandberg Turku-Tampere alueyksikön aluepäällikkönä.

Lisäksi toiminnanjohtaja nimitti kotimaanosaston apulaisjohtajaksi edelleen pastori Stella Rauhaniemen ja seurakuntapalvelun päälliköksi pastori Timo Ryhäsen. Ryhänen toimii tällä hetkellä kasvatus- ja koulutusyksikön päällikkönä.

Palvelupäälliköiden nimitys liittyy Lähetysseuran kotimaantyön uudelleenorganisointiin. Uudistuksessa seurakunnat ja jäsenjärjestöt saavat kumppanuuden vahvistamista ja yhteydenpitoa varten palvelupäällikön. Neuvottelussa seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa tavoitellaan palvelupäälliköiden johdolla vuosisuunnitelmaan pohjautuvaa tavoitteenasettelua ja toimintaa. Palvelupäälliköt osallistuvat tämän pohjalta kotimaantyön johtajan johdolla tapahtuvaan kotimaantyön tavoitteiden asettamiseen, resurssien jakamisen suunnitteluun sekä toiminnan seurantaan, raportointiin ja arviointiin.