Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Uudet kristilliset kirjat ovat merkkitapauksia Botswanassa

Piispa Phillip Robinsonin kirja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön
Piispa Phillip Robinsonin kirja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön

– Lukeminen on mielelle kuin hämmentäisi lusikalla keittoa. Uusia ajatuksia nousee pintaan lukiessa. Sekä näkö että kuulo ovat tärkeitä uuden oppimisessa, niiden kautta tieto välittyy aivoihimme, totesi pastori Ishmael Motswasele piispa Robinsonin apostoli Paavalia käsittelevän kirjan julkaisutilaisuudessa. Vähän aiemmin julkaistiin myös botswanalaista diakoniaa käsittelevä artikkelikokoelma.

Kirja on lahja kirkolle

Ramotswan seurakunnan jumalanpalveluksessa julkaistiin sunnuntaina 15.9. Botswanan evankelisluterilaisen kirkon ensimmäisen piispan, Phillip Robinsonin, kirjoittama kirja Tuntemattomalle jumalalle – Apostoli Paavali Ateenassa. Se on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, raamattupiireille ja teologian opiskelijoille.

Juhlapuheissa korostettiin lukemisen ja kristillisen kirjallisuuden tärkeyttä. Pastori Ishmael Motswasele, joka on tuntenut piispa Robinsonin yli 50 vuotta, saapui Etelä-Afrikasta juhlan pääpuhujaksi. Hän kertoi siitä, miten jo silloisen koulupojan puheet olivat viisaita ja lempeitä. Motswasele kehoitti kuulijoita tarttumaan kirjaan ja lukemaan. Eteläisessä Afrikassa vain noin 40 prosenttia väestöstä lukee aktiivisesti.

Raamatunkääntäjä, pastori Geoffrey Nkanga, kiitti piispa Robinsonia hänen kirjastaan ja sanoi, että se on lahja kirkolle ja sen jäsenille. Hän puhui myös kirjallisuuden ja tiedon keräämisen tärkeydestä. On tärkeää, että kirjoitetaan, luetaan ja haastatellaan mm. vanhuksia ja kirjoitetaan muistiin heidän tarinoitaan ja tietojaan. Tietokone ja muistitikku ovat tärkeitä välineitä tiedon säilyttämisessä.

Kirjaa on painettu tuhat kappaletta ja se oli myynnissä jumalanpalveluksen jälkeen. Toiveena on kerätä rahaa lisäpainosta varten.

Botswanalainen käsitys diakoniasta

LUDIBO (Lutheran Diakonia in Botswana) on Helsingin Diakonissalaitoksen, Botswanan luterilaisen kirkon ja Etelä-Afrikan luterilaisen kirkon Botswanan hiippakunnan yhteistyöprojekti. LUDIBO julkaisi elokuussa kirjan Artikkeleita diakoniasta Botswanassa.

Tämä pieni kirja on ensimmäinen näiden kahden luterilaisen kirkon yhteistyönä tekemä kirja ja siinä on artikkeleita molempien kirkkojen pastoreilta, diakoneilta ja muilta vastuunkantajilta. Botswanan yliopiston professori James N. Amanze on tuonut kirjaan ekumeenisen perspektiivin.

LUDIBO-projekti pyrkii parantamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien yhteisöjen elämäntilannetta tarjoamalla heille tukea ruohonjuuritasolla. Se järjestää myös koulutusta molempien kirkkojen työntekijöille ja vastuunkantajille niin käytännön työn johtamisen kuin teologisten kysymystenkin piiristä.

Palvelu tuttua afrikkalaisessa yhteisössä

Kirjan tarkoituksena on ollut selvittää, millainen on botswanalainen käsitys diakoniasta ja antaa myös lyhyt selvitys kristillisen diakonian raamatullisista perusteista. Esipuheen kirjoittaneen Etelä-Afrikan luterilaisen kirkon piispa L. J. Selwanen mukaan käsitys palvelijasta ja palvelusta sinänsä on hyvin tuttu afrikkalaisessa yhteisössä ja heimoissa. Palvelija oli henkilö, joka palveli kuuliaisesti päällikköä tai kuningasta ja joka oli myös vastuussa osasta isäntänsä omaisuutta ja taloutta. Myös kristityillä on palvelijan vastuu heidän osakseen tulleista ja haltuunsa annetuista Jumalan lahjoista ja Jumalan omaisuudesta.

– Toiveemme on, että tämä kirja tulee auttamaan henkilökohtaisesti heitä, jotka sen lukevat. Diakonian tulee alkaa sinusta ja minusta, ennen kuin se voi levitä seurakuntiin. Vasta sitten, kun olemme sisäistäneet diakonian täyden merkityksen ja laittaneet sen käytäntöön omassa elämässämme, voimme auttaa muita olemaan hyviä palvelijoita, piispa Selwane toteaa.

Kirjan julkaisutilanteessa oli mukana myös edustus Botswanan kristillisestä neuvostosta, joka tekee kristillisten kirkkojen yhteistyöorganisaationa paljon samanlaista diakonista työtä kuin LUDIBO ja luterilaiset kirkot. BCC:tä edustaneen Pastori M. Simanen mukaan Botswanan suurimpia ongelmia tällä hetkellä ovat köyhyys, maan sisäinen ihmiskauppa, ihmissuhteiden ja yhteisöjen sisäinen eheyttäminen, muistojen parantaminen (mm. aidsin aiheuttamat muistot) ja uusien kirkkokuntien nopea syntyminen. Näihin haasteisiin BCC pyrkii vastamaan organisaationa ja yhteistyössä eri jäsenkirkkojensa kautta.

Maria Stirling ja Marja Alastalo

raamattupiireille ja teologian opiskelijoille. Kuva Salla Kalamies
raamattupiireille ja teologian opiskelijoille. Kuva Salla Kalamies