Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kirkollinen työ on osa Lähetysseuran kokonaisvaltaista lähetystyötä, jossa kerromme Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta. Kirkollisen työn tehtävä on sekä kirkon ulkopuolella olevien ihmisten tavoittaminen että jo olemassa olevien seurakuntien ja kirkkojen työntekijöiden ammattitaidon ja hyvän hallinnon vahvistaminen. Edistämme sitä, että kumppaniseurakunnat toimivat avoimina ja syrjimättöminä yhteisöinä. Edistämme myös syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulutusta ja elämäntaitoja.

Käytännössä työ on esimerkiksi kirkon työntekijöiden kouluttamista, lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemista, opettajien ja pyhäkoulunopettajien kouluttajien kouluttamista,  tyttöjen ja naisten aseman parantamista ja raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille. Toimimme paikallisten kirkkojen sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kirkollisen työn ohjelman vuosiraportti 2019