Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kirkollinen työ on osa Lähetysseuran kokonaisvaltaista ulkomaista työtä. Kerromme Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta, puolustamme ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, rakennamme rauhaa ja sovintoa sekä vahvistamme yhteiskuntien oikeudenmukaisuutta.

Kirkollisen työn tehtävä on sekä kirkon ulkopuolella olevien ihmisten tavoittaminen että jo olemassa olevien seurakuntien ja kirkkojen työntekijöiden ammattitaitoisuuden ja  hyvän hallintotavan vahvistaminen. Edistämme sitä, että kumppaniseurakunnat toimivat avoimina ja syrjimättöminä yhteisöinä. Erityisesti edistämme syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulutusta ja elämäntaitoja.

Käytännössä työ on esimerkiksi kirkon työntekijöiden kouluttamista, lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemista, opettajien ja pyhäkoulunopettajien kouluttajien kouluttamista,  tyttöjen ja naisten aseman parantamista ja raamatunkäännöstyötä vähemmistökielille. Toimimme paikallisten kirkkojen sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.