Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Tiukentunut talous supistaa Lähetysseuran kotimaan henkilöstöä – Ulkomaantyö jatkuu entisellään

Lähetysseura supistaa kotimaan toiminnan palveluja tuottavaa henkilöstöään taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Henkilöstölle on perjantaina 16.9. ilmoitettu, että talouden tasapainottamiseksi tarvittavat henkilöstövähennykset ovat johtaneet viiden työsuhteen päättämiseen. Näistä neljä toteutetaan irtisanomismenettelyllä ja yksi sopimismenettelyllä.

Lähetysseurassa käytiin työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken yt-lain mukaiset neuvottelut kesä-elokuussa. Neuvottelujen aikana löydettiin ratkaisuja, joilla supistusten määrää voitiin jonkin verran pienentää. Kokonaan ei työsuhteiden päättymiseltä kuitenkaan vältytty.

Nyt päättyviksi ilmoitettujen työsuhteiden lisäksi henkilöstösupistuksia toteutetaan luonnollisen poistuman kautta, jättämällä tehtäviä täyttämättä ja osa-aikaistamisilla.

Lähetysseura on tehnyt keväällä kuluvan vuoden budjettiin yli miljoonan euron tarkistukset alaspäin. Syynä on se, ettei viime vuonna budjettia laadittaessa osattu varautua taloudellisen laskusuhdanteen vaikutuksiin seurakuntien ja yksityislahjoittajien taloustilanteeseen. Seurakuntien Lähetysseuralle myöntämät talousarviomäärärahat ovat laskussa toista vuotta peräkkäin.  Myös seurakuntien myyjäisten, lähetysrenkaiden ja nimikkokohteisiin suuntautuva kannatus on laskenut.

Ulkomaantyö jatkuu suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa mitassa.