Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Testamentit tärkeä tulonlähde Lähetysseuralle: Neljä kysymystä testamentin tekemisestä

”Lähetysseura on mukana 24 järjestön yhteisessä Hyvä Testamentti -kampanjassa
”Lähetysseura on mukana 24 järjestön yhteisessä Hyvä Testamentti -kampanjassa

– Tuoreessa testamenttioppaassa kerromme testamentin teosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Lähetysseura järjestää myös testamentti-iltoja, joissa voi esittää kysymyksiä asiantuntijoille, kertoo Lähetysseuran hallintojohtaja ja juristi Tarja Larmasuo.

Mikä on testamenttilahjoittamisen merkitys Lähetysseuralle?

Testamenttilahjoitukset ovat olleet merkityksellisiä koko Lähetysseuran toiminta-ajan. Viimeisen kymmenen vuoden ajan vuosittaiset testamenttitulot ovat olleet noin 2 miljoonaa euroa, mikä on hieman alle 10 prosenttia kaikista Lähetysseuran saamista kannatustuloista.

Seurakuntien vähentäessä talousarviomäärärahoja ja valtion tehdessä leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin yksityisten lahjoittajien tuki korostuu entisestään.

Miten testamentti tehdään?

Lähetysseuran testamenttioppaassa kerrotaan testamentin tekemisestä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jonka tekoon halutaan kiinnittää huomiota, jotta testamentin tekijän tahto olisi aikanaan täytäntöön pantavissa. Testamentin tekijä voi määrätä kaikesta omaisuudestaan, olipa se minkä laatuista hyvänsä.

Mikäli testamentintekijällä on lapsia eli rintaperillisiä, hän voi määrätä testamentilla lakiosan ylittävästä omaisuudesta eli 50 prosentin omaisuudestaan. Mikäli lakimääräisiä perillisiä ei perintökaaren mukaan ole eikä testamenttia ole tehty, perintö menee kokonaisuudessaan valtiolle.

Testamentin laadinnassa annamme tarvittaessa neuvontaa. Testamentin voi myös toimittaa säilytettäväksi kassakaapissamme. Kuoleman jälkeen lähtökohtana on vainajan tahdon toteuttaminen. Tarvittaessa hoidamme siunaus- ja muistotilaisuuden järjestelyt sekä perunkirjoituksen. Lisäksi huolehdimme omaisuuden realisoinnin ja asiakirjojen luottamuksellisen hävittämisen. Haudanhoitoon liittyvä hoitosopimus seurakunnan kanssa tehdään, mikäli näin toivotaan.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Olemme mukana Hyvä Testamentti -kampanjassa, jonka tarkoitus on edistää testamenttikulttuuria. Kampanjassa on mukana 24 järjestöä, jotka ovat Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n jäseniä. Järjestöt noudattavat vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita.

Vain pieni osa suomalaisista on kirjannut viimeisen tahtonsa. Hyvä Testamentti -kampanjan avulla halutaan muistuttaa testamentin tekemisestä. Sillä voi helpottaa omaisten työtä surun keskellä ja edistää itselle tärkeitä asioita.

Huolellisesti laaditulla testamentilla on mahdollista pienentää perintöverotusta. On myös hyvä muistaa, että järjestöt eivät maksa perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta.

Millaisia muutoksia perintöveroon on tulossa?

Lahjaverotukseen esitetään veroprosentin alentamista ensimmäisessä veroluokassa 20 prosentista 15 prosenttiin ja perintöverotuksessa 17 prosenttiin.

Lahjaverotuksen ja perintöverotuksen toisessa veroluokassa ylin veroprosentti esitetään alennettavaksi 36 prosentista 34 prosenttiin. Lahjaverotuksen ensimmäisessä veroluokassa 50 000 euron ylittävään osaan sovellettava veroprosentti alenisi kahdella prosenttiyksiköllä.

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä korotettaisiin 4 000 eurosta 5 000 euroon. Muilta osin kevennykset toteutettaisiin veroprosentteja alentamalla sekä asteikkojen portaiden lukumäärää ja alarajaa muuttamalla.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset ja aviopuoliso, samoin avopuoliso, jos avoliitosta on yhteisiä lapsia.

Testamenttiopasta saa tilata Lähetysseurasta puh. 020 7127 231, sähköpostitse testamentit@suomenlahetysseura.fi tai osoitteella Suomen Lähetysseura PL 154, 00141 Helsinki.

Lisätietoja testamenteista. 

Testamentilla jätät sellaisen perinnön kuin haluat