Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran tulot olivat viime vuonna 30,1 miljoonaa euroa

Lähetysseuran kehitysyhteistyö arvioitiin viime vuonna. Arvioinnissa muun muassa kiitettiin Lähetysseuran tapaa huomioida työssään haavoittuvat ihmisryhmät
Lähetysseuran kehitysyhteistyö arvioitiin viime vuonna. Arvioinnissa muun muassa kiitettiin Lähetysseuran tapaa huomioida työssään haavoittuvat ihmisryhmät

Suomen Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime vuonna 30,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 30,9). Suomen Lähetysseuran menot olivat puolestaan 29,1 miljoonaa euroa (30,3).

Ulkomaisen työn kulujen osuus kaikista kuluista nousi hieman edellisestä vuodesta. Se oli 73 prosenttia, 21,3 miljoonaa euroa.

– Lähetysseura on viime vuosina pyrkinyt siirtämään työn painopistettä Afrikasta Aasiaan maihin, joissa kristittyjen määrä on hyvin pieni ja kirkkojen voimavaratkin siksi rajallisia. Esimerkiksi Kambodzhassa, Nepalissa ja Thaimaassa Lähetysseura tuki kirkkojen teologista koulutusta sekä työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa. Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia kirkon työn ulottamisessa syrjäytyneiden pariin, ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson kertoo.

– Viime vuonna myös Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelma evaluoitiin. Ulkopuolisen arvioijan mukaan Lähetysseuran kehitysyhteistyö on laadukasta ja tuloksellista, ja saavuttaa ne tavoitteet, jotka sille on asetettu.

Tulot ja menot tasapainoon

Kotimaisen toiminnan kulut olivat 5,4 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,4 miljoonaa. Kotimaisen työn ja yhteisten toimintojen kulut vähenivät noin puolella miljoonalla eurolla kotimaantyössä tehdyn organisaatiouudistuksen ansiosta. Lähetysseuralla ei viime vuonna enää ollut omia aluetoimistoja hiippakunnissa, mutta Lähetysseura osallistui hiippakuntien kansainvälisten asioiden sihteerien palkkakuluihin.

Lähetysseuran vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 0,8 miljoonan euron ylijäämää. Toiminnallinen alijäämä ilman kiinteistöjen ja asuntojen myynnistä syntyneitä myyntivoittoja oli 0,1 miljoonaa euroa.

Kannatustuottoja Lähetysseura sai viime vuonna 19,5 miljoonaa euroa, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ulkoministeriön avustuksia Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmaan saatiin 8,3 miljoonaa (edellisvuonna 7,9). Sijoitustoiminnan tuottoja ja muita yhteisiä tuottoja saatiin 2,3 miljoonaa.

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7). Seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja Lähetysseura sai 5,2 miljoonaa euroa. Testamentti-, keräys- ja muita lahjoitustuottoja tuli 4,9 miljoonaa euroa.

– Varaudumme taloussuunnittelussa siihen, että tulot eivät lähivuosien aikana kasva. Tavoitteena on, että toiminnallista alijäämää ei enää synny. Seurakuntien rakennemuutokset ja taloustilanne näkyvät meidän toiminnassamme, ja yleinen taloustilanne heijastuu myös yksityislahjoituksiin. Yksityislahjoittajien määrä väheni hieman, mutta ilahduttavasti niin Kauneimpien Joululaulujen kuin Tasaus-kampanjankin tulokset kasvoivat viime vuonna. Myös testamenttilahjoitukset olivat merkittäviä, talousjohtaja Lauri Haavisto kertoo.

Vuosi 2014 oli Lähetysseuran 156. toimintavuosi. Lähetysseura teki työtä 29 maassa 95 paikallisen kirkon ja järjestön sekä kirkkoliittojen kanssa. Vuoden lopussa Lähetysseuran palveluksessa oli 265 työntekijää.

kuten naiset
kuten naiset