Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran talous toista vuotta alijäämäinen

Lähetysseura on vahvistanut kirkollista työtään Aasiassa. Kambodzhaan on pari vuotta sitten syntynyt pieni
Lähetysseura on vahvistanut kirkollista työtään Aasiassa. Kambodzhaan on pari vuotta sitten syntynyt pieni

Suomen Lähetysseuran toimintaan käytettiin viime vuonna 29,5 miljoonaa euroa, mikä oli 1,6 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Toiminnan tuotot olivat 28,0 miljoonaa euroa, missä oli laskua edellisvuodesta samoin 1,6 miljoonaa euroa.

Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön käytettiin viime vuonna 21,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 22,6), mikä on 71 prosenttia kaikista kuluista. Eniten tukea ohjattiin itäiseen Afrikkaan sekä Mekongin alueelle.

Kirkollinen työ Aasiassa vahvistui

Lähetysseuran ulkomaisen toiminnan painopisteitä ovat kirkkojen ulkopuolella olevien parissa tehtävän työn vahvistaminen, köyhyyden vähentäminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

– Kirkon ulkopuolella olevien parissa tehtävän julistustyön suhteellista osuutta ulkomaantyön budjetissa on kasvatettu. Painopiste kirkollisessa työssä on siirtynyt Afrikasta Aasiaan, missä keskeiset alueet ovat Mekong-joen alue, Nepal ja Kiina. Vuoden aikana luotiin rakenteita kirkkojen julistustyön vahvistamiseksi Kambodzhassa ja Nepalissa. Itäisessä ja eteläisessä Afrikassa, jossa Lähetysseura on toiminut pitkään, voimavaroja on siirretty alueille, joissa kirkon läsnäolo on heikko, ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson kertoo.

Lähetysseuran edellisestä kehitysyhteistyöohjelmasta teetettiin viime vuonna ulkopuolinen arviointi. Sen mukaan Lähetysseura on saanut aikaan kestäviä muutoksia köyhien maiden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnissa ja ihmisarvon toteutumisessa.  

Lähetysseuran kehitysyhteistyössä keskeisiä toiminta-alueita ovat olleet ruokaturvan, sukupuolten välisen tasa-arvon, koulutuksen ja terveyden edistäminen sekä vammaisten ja muiden haavoittuvien ihmisryhmien aseman parantaminen.

Kotimaisen toiminnan kulut olivat 6,0 (6,1) miljoonaa euroa. Kotimaassa Lähetysseura ylläpitää muun muassa hiippakunnallisia lähetystoimistoja ja vastaa tuomiokapitulien yhteydessä työskentelevien hiippakuntien lähetyssihteereiden palkkakuluista. Aluetyön lisäksi kotimaiseen toimintaan sisältyvät koulutus, viestintä ja varainhankinta. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,5 miljoonaa.

Kannatustuotoista suurin osa seurakunnista

Toiminnan rahoittamiseksi saatiin kannatustuottoja 19,4 miljoonaa (edellisvuonna 19,7), ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöavustuksia 7,0 miljoonaa (7,6), sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja 0,9 miljoonaa (1,0) sekä muita ulkomaisen työn tuottoja 0,6 miljoonaa (1,4).  

– Alijäämä tilinpäätöksessä oli 0,3 miljoonaa, mutta tuottoihin sisältyy omaisuuskohteiden myynnistä saatua satunnaistuloa 1,3 miljoonaa, joten juoksevat tuotot eivät riittäneet toiminnan rahoittamiseen, talousjohtaja Lauri Haavisto kertoo.

– Taloustilanteemme onkin melko vaikea. Kotimaantoimintojen kulut pysyivät tehtyjen säästötoimenpiteiden ansiosta edellisvuoden tasolla ja suunta on selvästi alaspäin sekä tämän vuoden budjetissa että ensi vuoden talouskehyksissä. Ulkomaisessa työssä pyrimme kuitenkin välttämään leikkauksia niissä työmuodoissa, jotka ovat toiminta-ajatuksemme mukaan kaikkein keskeisimpiä.  Tavoitteena on taloustilanteen tasapainotus viimeistään vuonna 2014. Paljon riippuu seurakuntien talouden ja toiminnan tulevasta kehityksestä, tuleehan kannatuksestamme yli 70 prosenttia seurakunnilta.

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 9,7 miljoonaa eli saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja Lähetysseura sai 5,0 miljoonaa euroa (5,1), testamentti-, keräys- ja muita lahjoitustuottoja tuli 4,7 miljoonaa (4,9).

Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä Lähetysseura on myös yksi Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Ulkoasiainministeriöltä saamallaan 7 miljoonalla eurolla Lähetysseura toteutti lähes 90 kehityshanketta 17 maassa.

Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, joka toimii evankeliumin levittämiseksi, köyhyyden poistamiseksi ja ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa 30 maassa.

Lähetysseuran palveluksessa oli vuoden 2011 päättyessä kaikkiaan 328 työntekijää. Lähetystyöntekijöitä oli 192, joista ulkomaisessa työssä vuoden lopussa 153. Kaikki Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Lähetysseuran yhteisöjäseniä.