Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran Kiinan-työ alkoi 110 vuotta sitten

Hannes Sjöblom (tummassa asussa edessä keskellä) ja Erland Sihvonen (vaaleassa asussa keskellä) Lähetysseuran työn alkuaikoina. Kuva: Suomen Lähetysseuran kuvapalvelu
Hannes Sjöblom (tummassa asussa edessä keskellä) ja Erland Sihvonen (vaaleassa asussa keskellä) Lähetysseuran työn alkuaikoina. Kuva: Suomen Lähetysseuran kuvapalvelu

Suomen Lähetysseura aloitti työn Hunanin maakunnassa Kiinassa 110 vuotta sitten. Nykyään yhteistyö kiinalaisten kumppanien kanssa keskittyy seurakuntatyöhön ja heikoimmassa asemassa olevien avustamiseen.

Lähetysseuran työ alkoi Hunanin maakunnan luoteisosassa vuonna 1902. Toiminta keskittyi neljälle pääasemalle Jinshissä, Cilissä, Dayongissa ja Yongshunissa sekä näiden ympäristöön. Seurakunta- ja diakoniatyön ohella Lähetysseura piti yllä kouluja ja sairaaloita.

Myös seurakuntien työntekijöiden kouluttaminen oli tärkeää alusta lähtien: vuonna 1913 avattiin amerikkalaisten ja norjalaisten kanssa yhteistyössä Shekoun pappisseminaari.  Seminaari siirrettiin vuonna 1948 Hongkongiin, jossa se toimii nykyään Hongkongin luterilaisena teologisena seminaarina.

Laajimmillaan työ oli 1920-luvulla, jolloin neljän pääaseman lisäksi alueella oli 49 sivuasemaa. Vuosina 1902-1953 kaikkiaan 88 Lähetysseuran työntekijää työskenteli alueella.

Mao Tse Tungin johtaman vallankumouksen alkaessa vuonna 1949 länsimaiset lähetysjärjestöt – Lähetysseura niiden joukossa – vetivät työntekijänsä pois Kiinasta. Päivö Parviainen ja Väinö Kantele jäivät kuitenkin vielä maahan. Maon joukot valtasivat Hunanin maakunnan kesällä 1949. Kanteleen ja Parviaisen työmahdollisuudet pienenivät niin, että Kantele lähti Kiinasta 1951 ja Päivö Parviainen kaksi vuotta myöhemmin.

Vuoden 1951 keväällä protestanttisten kirkkojen johtajat kokoontuivat Pekingiin. Tämän kokouksen seurauksena kirkot yhdistyivät yhdeksi protestanttiseksi kirkoksi, mistä alkoi ”Kolmen itsen liike”. Se korostaa kiinalaisten kristittyjen pyrkimystä itsehallintoon, taloudelliseen omavaraisuuteen ja omaan julistusvastuuseen.

Vuonna 1980 perustettiin Kiinan kristillinen neuvosto kristittyjen katto organisaatioksi ja viralliseksi neuvotteluelimeksi hallituksen ja kirkon välille. Kiinan kristittyjen aloitteesta syntyi viisi vuotta myöhemmin Amity Foundation tukemaan mm. Kiinan kirkon sosiaalista työtä.

Yhteistyö tukee teologista koulutusta ja parantaa heikoimpien asemaa

Suomen Lähetysseura solmi uudestaan yhteydet Kiinaan 1970-80 lukujen vaihteessa. Kuten kaikkialla muuallakin, Lähetysseura toimii Kiinassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa.

Lähetysseura tukee Kiinan kristillisen neuvoston kautta teologian koulutusta Nanjingissa sekä Yunnanin ja Hunanin maakunnissa. Samoin se myöntää stipendejä teologian opiskeluun ulkomailla ja avustaa köyhiä seurakuntia.

–    Opiskelu ulkomailla, jopa Hongkongissa on kallista, kertoo Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattori Heikki Hilvo, jonka vastuulla on mm Kiinan-työ. Tuloerot eri puolilla Kiinaa ovat suuret. Monet maakuntien kristilliset neuvostot ovat köyhiä ja ne tarvitsevat tukea ja verkostoa. Ulkomailla opiskelleet työntekijät tuovat myös tuo kirkkoon uutta näkökulmaa.

Vuonna Lähetysseura 1991 aloitti yhteistyön Amity Foundationin kanssa. Amity on alusta alkaen toiminut köyhien, vammaisten tai muuten heikossa asemassa olevien aseman parantamiseksi. Työ tehdään yhdessä paikallisten seurakuntien ja viranomaisten kanssa. Järjestö on saanut tunnustusta kiinalaisilta viranomaisilta tehokkaasta työstään.

Monilla syrjäseuduilla naisten taloudellinen tilanne on vaikea. Työikäiset miehet ovat muuttaneet työn perässä kaupunkeihin, ja naiset hoitavat kyliin jääneet lapset ja vanhukset. Hunanissa Amity on aloittanut Voimavarana naiset -hankkeen, jossa parannetaan naisten asemaa ja elinympäristöä. Amity järjestää myös koulutusta seurakuntien vapaaehtoisille ja työntekijöille diakoniatyön parantamiseksi. Vapaaehtoiset toimivat mm. kirkoissa ja vanhainkodeissa.

Lisäksi Lähetysseura tukee kuurojen ja autististen lasten koulutusta Amity Foundationin kautta.

Amity on tehnyt myös vuosien ajan valistusta hivistä ja aidsista. Hi-virus leviää varsinkin suurten valtateiden varsilla ja siirtotyöläisten keskuudessa, kun miehet asuvat pitkään erossa perheestään. Hunanin seurakunnat sekä paikallishallinnon työntekijät toimivat yhteistyössä hiv-positiivisten ja aidsia sairastavien kanssa, jotta tieto hivistä ja aidsista lisääntyisi ja ennakkoluulot sairastuneita kohtaan vähenisivät.

Katso video, miten Amity Foundation on auttanut Yunnanin syrjäisellä vuoristoseudulla asuvan wah-kansan elämää.

Katso video satavuotiaasta Kiinan-työn veteraanista Päivö Parviaisesta